TRIN-jaarverslagen: Een goudgerand oordeel

Goedgelovig evalueert in vijf delen de structurele ‘aandachtspunten’ van TRIN: de organisatiestructuur en de financiën. Vandaag deel 5: de controle van de jaarverslagen.

Goedgelovig heeft het initiatief genomen om de jaarverslagen 2008/2009 en 2010 van TRIN zo eerlijk mogelijk te laten beoordelen. We hebben twee lezers die er beroepshalve verstand van hebben, Afolus en Mafchauffeur, voor deze klus benaderd. Afolus heeft tientallen jaren in de financiële dienstverlening gewerkt. Mafchauffeur komt uit de accountantspraktijk en werkt als zelfstandig fiscalist. Vandaag hun beoordeling, die op meerdere punten onverwacht en onthullend is! De beoordelaars hebben de fondsenwerving van TRIN ook vergeleken met die van andere organisaties.

JAARVERSLAGEN ZIJN KEURIG VERZORGD, COMPLIMENT!

De TRIN-jaarverslagen zien er keurig verzorgd uit. Er is vrijwel niets op aan te merken, tenzij je spijkers op laag water wilt zoeken. Na hun heftige beginjaren is de administratie op orde gebracht en dat was hard nodig. We hebben geen enkele aanleiding gevonden om te veronderstellen dat de informatie niet integer is gerangschikt en geformuleerd. Zelfs het veel te laat terugvorderen van BTW is enigszins pijnlijk zichtbaar in de cijfers.

Hoewel er geen sprake is van een volwaardige jaarrekening over 2008 – de jaarrekening van 2008-2009 vermeldt alleen vergelijkende cijfers over het eerste jaar – is een totaal van € 679.952 opgevoerd als collecte-opbrengsten (ter vergelijking: in 2009 was dat € 303.349), waar we uit opmaken dat ook de megacollecte van de Heaven on Earth-conferentie 2008 gewoon is ingeboekt.

In de jaarverslagen wordt door TRIN stilgestaan bij de doelstellingen en ontwikkelingen van de verschillende projecten. Als doelen van de organisatie worden genoemd:

– Touch: In de komende vijf jaar meer partners vinden om verantwoordelijkheid te nemen voor 10.000 kinderen.
– Reach: Organiseren van buitenlandse reizen, gekoppeld aan evangelisatie en kleinschalige projecten.
– Impact: Organiseren van conferenties en zgn. Firenights en het mobiliseren van 10.000 revivalisten.
– Efficiënter werken, de organisatie slanker maken en de kosten structureel verlagen.

Wat wel een beetje knaagt is dat de cijfers van de Stichting TRIN en de Stichting TRIN Events zijn geconsolideerd. Dat is jargon voor: op één hoop gegooid. Dit komt de transparantie bepaald niet ten goede. Ook zijn de cijfers van Stichting Provision and Mission (PAM), waar de ‘persoonlijke support’ van Mattheüs en andere TRIN-medewerkers in is geregeld, niet gepubliceerd. Deze constructie biedt de ruimte om geen rekenschap af te hoeven leggen aan donateurs over de totale inkomsten. Maar goed: verbeterpuntjes moeten er ook zijn.

DE CIJFERS OP EEN RIJTJE

De cijfers van TRIN over de jaren 2008, 2009 en 2010 op een rijtje:
(bedragen x 1.000 in euro’s)

HOGE OVERHEAD, GIFTEN IN 2 JAAR TIJD GEHALVEERD

Wat ons betreft is het opmerkelijk dat een toenemend deel van de baten wordt aangewend voor kosten van de eigen organisatie. Van 39% in 2008 naar 49% in 2010. Dat is fors voor een organisatie die zegt zich op de allerarmsten te willen richten.

De giften aan TRIN zijn tussen 2008 en 2010 ruim gehalveerd: minus 54%. Deze vermindering van giften werd ingezet in 2009, maar trof de organisatie het hardst in het verslagjaar 2010: minus 45%. Het aantal partners beleeft medio 2009 een recordhoogte van 1990, maar daalt per ultimo 2010 naar 1422, een afname van bijna 30%.

TRIN stelt dat de organisatie na een paar heftige jaren inmiddels in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Dat de forse inkomsten in de jaren 2008-2009 in 2010 zijn teruggelopen heeft volgens TRIN te maken met de economische crisis. De organisatie spreekt de hoop uit dat in 2011 weer een stijging te zien zal zijn.

TRIN VERGELEKEN MET CBF-ORGANISATIES

De veronderstelling dat de terugval in de giftenstroom te wijten zou zijn aan de economische malaise die de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder zou hebben getroffen, hebben we nader bekeken. En wel door een vergelijking te trekken met de “baten uit eigen fondswerving” van alle bij het CBF aangesloten organisaties. We hebben het dan over giften die deze organisaties zelf hebben geworven, zonder rekening te houden met subsidies. Daarnaast is ingezoomd op enkele christelijke organisaties die zich ook tot doel hebben gesteld armoede in de wereld te bestrijden, in concreto Dorcas, ZOA en de Stichting tot Heil des Volks.

De oplettende lezer ziet meteen dat de genoemde organisaties ondanks de economische recessie niet met afnemende giftenstromen geconfronteerd werden. Integendeel!

GEEN CRISIS, MAAR GOUDSTOF

Hoe duiden we dit? TRIN stond bekend als een bruisende organisatie waar het goed toeven was, waar de Here God grote dingen scheen te doen en die haar achterban opriep te genieten van de zegeningen die God gaf. Want wie gezegend wordt kan die zegen ook uitdragen. Een vermeend geestelijk principe waarmee de organisatie haar doelstellingen waar wilde maken. Maar het is bij uitstek ook een principe dat achteraf kan worden getoetst aan de feiten. Aan de euro’s. En dus aan jaarverslagen.

Het argument dat charitatieve organisaties in het algemeen en christelijke organisaties in het bijzonder in hun werk over de jaren 2008-2010 getroffen zouden zijn door de recessie wordt keihard gelogenstraft door de cijfers van het CBF en enkele christelijke organisaties. De cijfers van het CBF representeren een feitelijk gemiddelde van Nederlandse fondsen en instellingen die zijn gecertificeerd door dat keurmerk.

Wij denken daarom dat de terugloop van baten bij TRIN niet of nauwelijks te maken heeft met de economie, maar vooral te wijten is aan een parallelle afkalving van het imago en de reputatie van de organisatie en haar leider(s). Want wij durven niet te suggereren dat het in elkaar zakken van de financiële zegeningen de schuld zou zijn van de Heer. De ontmaskering van het goudstofwonder ultimo 2009 en de welhaast idiote reacties daarop alsmede de ruime media-aandacht hebben de reputatie en de geloofwaardigheid van TRIN ernstig geschaad. Gevers, partners en bezoekers haakten in grote getale af. Dat is de voornaamste oorzaak van de forse terugloop van baten, en het noodzakelijk snijden in de kosten van de organisatie. Dat laatste lijkt overigens onvoldoende gelukt.

ER IS WAT TE LEREN

Zie als organisatie alleen de feiten onder ogen. Bedenk dat wat je denkt te zien niet altijd de waarheid is. Koester een opgebouwde reputatie. Zoek bij brand naar de oorzaak en laat het niet bij blussen alleen. Zie kritiek als leermoment. Bied excuses aan als je fout zit. Stel heldere, meetbare en haalbare doelen. Beoordeel tegenvallende resultaten eerst vanuit een blik naar jezelf.

Komt het nog goed? Als we de voortschrijdende belabberde communicatie vanaf ultimo 2010 bezien rond de al dan niet genezen blinde kindertjes in Myanmar, mogen de CEO van TRIN en zijn bestuurders en medewerkers het ergste vrezen voor de te publiceren resultaten over 2011. Dat het journalistieke onderzoek van Karel Smouter de reputatie van TRIN en haar leidslieden niet in positieve zin heeft beïnvloed lijkt een understatement. De reacties daarop van TRIN-mentor Prof. Dr. Willem Ouweneel hebben dat beeld versterkt.

Of er moeten eindelijk wonderen gaan gebeuren in Harderwijk… Immers, de Holland Revival is “in volle gang”.

Dit was het laatste deel in een serie van vijf over de organisatiestructuur en de financiën van TRIN. We zetten nu een punt achter dit dossier. We blijven TRIN natuurlijk wel met belangstelling volgen.

73 Reacties op “TRIN-jaarverslagen: Een goudgerand oordeel”

 1. Opvallend zegt :

  @ Goedgelovig: Hoe is het mogelijk dat Uitdaging deze conclusies al eerder wist te publiceren? Sturen jullie dan eerst het artikel naar o.a. Uitdaging (en meerdere sites/partijen?), alvorens het zelf te publiceren? Hoe gaat dat in zijn werk?

 2. vleertje zegt :

  Tja, goed verslag GG. Wel triest beeld, 50% overhead is wel erg veel en dat blijkbaar niemand mag weten wat de Steentjes verdienen. Dat is voor mij al genoeg om de alarmbellen af te laten gaan, bij iedere organisatie is dat gewoon te lezen in het jaarverslag
  .
  Maar als ik terug kijk is het ‘goudstof verhaal en de idiote reacties’ de reden dat ik afgehaakt ben. Mattheus liegt en stopt glitter in zijn bijbel, en noemt het een wonder van God! Hoe ziek ben je dan? En dat ziek bedoel ik letterlijk, die man heeft echt hulp nodig. Waarom beschermt niemand hem tegen zichzelf?

  Laat de hulp aan armen vooral doorgaan, ga een verbinding aan met Compassion, en laat het circus in Nederland vooral stoppen.

 3. Hendrik zegt :

  Kan ook nog ff een regeltje toegevoegd worden in de tabel met de bedragen die wel aan de armen, weduwen en wezen zijn toebedeeld? Lijkt mij een verhelderend gegeven, naast de constatering dat procentueel meer geld naar de eigen organisatie gaat van jaar op jaar.

 4. Click zegt :

  Mooie analyse!

 5. goedgelovig zegt :

  @Opvallend: Af en toe bij opvallend eigen nieuws dat voor een breder publiek interessant is schieten we een persberichtje af. Dat is gisteravond uitgegaan. Het bericht op Uitdaging komt dus van GG. Het staat ook op Kerknieuws.

  http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=23111

  En Refdag:

  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/giften_trin_meer_dan_gehalveerd_tussen_2008_2010_1_657148

  @Hendrik: 49% overhead impliceert dat 51% naar de projecten is gegaan. Maar Mafchauffeur en Afolus lezen mee, dus ze kunnen eventuele wetenswaardigheden zelf melden.

 6. Gerrit zegt :

  Ik zou nu wel vloeken in deze GoedGelovig-kerk maar ik vind het allemaal niet zo heel schokkend…Het gebeurt zo vaak, volgens mij altijd met van die Charismatische bewegingen.(Ook met Berea) Er gebeuren hele mooie dingen, je moet erbij zijn maar na later blijkt blijken de mooie dingen helemaal niet zo mooi en zo stort het imperium in. Ik denk trouwens dat GoedGelovig wel een aanzienlijke aandeel heeft gehad in de ineenstorting van TRIN, TRIN was niet bestand tegen kritiek van een weblogje. Het is treurig voor de mensen die er echt in geloofde, die echt dachten dat een opwekking door TRIN zou komen en hun hele carrière zoals Ouweneel nu bedrogen thuis zitten. Van Der Steen kan wel weer als matroos aan de slag maar de geloofwaardigheid van Ouweneel is flink aangetast en hoop voor hem dat het nog goed komt… En ik zie weer uit naar de kritische reacties van GoedGelovig op een nieuwe Charismatische beweging want die kan niet lang meer uitblijven denk ik….

 7. goedgelovig zegt :

  @Gerrit: In deze kerk mag af en toe wel worden gevloekt, hoor. 😉 Het zou inderdaad opmerkelijker zijn geweest als TRIN na het goudstof en Birma nog evenveel inkomsten had gehad.

 8. Johan zegt :

  Als de inkomsten over 2010 zijn gehalveerd naar 731k door de goudstofrel van het jaar ervoor, dan ligt het in de verwachting dat de inkomsten over 2011 opnieuw zijn gehalveerd door de rel rond de ontvoering van weesjongetje Brian in Oeganda en het gesteggel over de Birma-blinden, en over 2012 opnieuw door de onthullingen eind 2011 van Karel Smouter. Dan komt ik uit op een huidig jaarbudget van 157.000 euro. Na de anderhalf miljoen van 2008 zou dat betekenen dat TRIN in vier jaar tijd is teruggevallen naar 10 procent van haar budget.

  @Afolus en Mafchauffeur: Is dat een redelijke veronderstelling?

 9. Pittig zegt :

  @ Afolus en mafchauffeur

  Bedankt voor jullie werk en jullie bijdrage aan transparantie, helderheid en eerlijkheid.

 10. mafchauffeur zegt :

  @Hendrik: Volgens het jaarverslag 2010 is aan Project Held is (afgerond) 190 mille ten goede gekomen aan de achttien projecten die daaronder vielen. Waarvan 67 aan Bulamu (Uganda), 20 aan Sahara Ministries (India) en 17 aan Iris Ministries (Mozambique).

  Maar om daarmee te stellen dat er “dus” slechts 26% ten goede gekomen is aan armen, weduwen en wezen vinden wij veel te kort door de bocht. In de optiek van TRIN bijvoorbeeld komen de teamreizen tenslotte ook (tenminste deels) ten goede aan genoemde doelgroep. Zie bijvoorbeeld het “huggen” van de “onaangeraakten”. En er zijn nog “overige projecten” die niet onder Project Held vallen. Over dit soort nuances kun je eindeloos discussiëren. Anderzijds zouden er in de projectuitgaven ook lokale kosten kunnen zitten die je als overhead zou kunnen betitelen. Maar ook dat is een eindeloze discussie in Goededoelenland.

  De in het artikel genoemde bedragen betreffen echter wat er volgens het TRIN-jaarverslag benoemd is als kosten van de eigen TRIN-organisatie. Zonder suggesties, speculaties of inkleuring van onze kant.

  Harde cijfers.

 11. afolus zegt :

  @Hendrik
  @GG
  Het jaarverslag van TRIN over 2010 maakt duidelijk dat (inclusief doorbelaste kosten ad. € 29k) € 223k is besteed aan het Project Held.
  Netto naar arme kindertjes dus €194k

  Verder is er € 173k besteed aan “events”, zoals Firenights.
  Die laatstgenoemde events blijken ernstig verlieslatend te zijn en dus werd in 2011 besloten die activiteiten voorlopig te staken.

  Mogelijk onbedoeld leidt dat besluit natuurlijk ook tot verdere afname van giften; immers het directe contact met potentiële gevers in NL is daarmee doorgesneden.

  Tot slot is een niet nader geduide post “Overige projecten” te vinden, hieraan is €131k besteed. Ik ga er van uit dat van dit bedrag ook gelden zijn overgemaakt naar projecten in Derde Wereldlanden.

  De veronderstelling dat 51% van de baten is besteed aan de zorg voor weduwen en wezen is in elk geval onjuist omdat de bestedingen aan “events” fors zijn.

  @Johan
  In ons verhaal zeggen we het ergste te vrezen voor het jaarverslag over 2011 met name vanwege de door jou aangehaalde “communicatie-incidenten”.

  Of het zo erg zal worden als jij becijfert, durf ik niet te zeggen.
  Er zal ergens wel een bodem zijn.

 12. afolus zegt :

  In elk geval kan ook worden vastgesteld dat MC en ik niet in het zelfde kantoor werkzaam zijn…. 😀

 13. mafchauffeur zegt :

  @Johan: nee, dat is geen redelijke veronderstelling maar een suggestieve, onaardige opmerking.

  We zullen aan het jaarverslag 2011 zien of jouw achterwaartse profetie over dat jaar klopt.

 14. Johan zegt :

  @mafchauffeur: Dan is het dus aannemelijk dat de overhead in elk geval nog hoger ligt dan die 49%. Het kan net zo goed 70% zijn.

  Over mijn onaardige opmerking: je bent neem ik aan een smiley vergeten? We zullen nog anderhalf jaar moeten wachten vrees ik om het zeker te weten: jaarverslag over 2011 zal wel eind 2012 komen en jaarverslag 2012 eind 2013. Ik begreep uit de opmerking van GG dat jullie bijna een jaar nodig hebben gehad om het zaakje te lezen, dus dan hebben we pas eind 2014 antwoord. 😉

  @afolus: Nu noem je andere cijfers over HELD dan je collega. Hoe zit het nu?

 15. mafchauffeur zegt :

  @Johan: ik wilde even testen of je het ook zonder smiley correct zou opvatten. 😉

  Overigens hebben we geen jaar nodig gehad om te lezen, jaarverslag 2010 stond eind 2011 op de site. Persoonlijke omstandigheden aan mijn kant zorgden echter voor onnodige vertraging.

  Over de andere cijfers: het gaat om € 189.659, te weten € 223.304 totale kosten minus € 28.899 doorbelaste kosten minus € 4.746.
  Dat laatste bedrag is hierboven door de kersverse misdienaar niet afgetrokken. Maar ik heb een goede nachtrust gehad zonder blikseminslag, dat is het verschil. 🙂

 16. mafchauffeur zegt :

  oeps, twee woorden vergeten:

  het gaat om € 189.659, te weten € 223.304 totale kosten minus € 28.899 doorbelaste kosten minus € 4.746

  directe overheadkosten.

 17. rob zegt :

  @GG

  Wat ons betreft is het opmerkelijk dat een toenemend deel van de baten wordt aangewend voor kosten van de eigen organisatie. Van 39% in 2008 naar 49% in 2010. Dat is fors voor een organisatie die zegt zich op de allerarmsten te willen richten.

  Eigenlijk hebben ze bezuinigd op uitgaven voor eigen organisatie 🙂
  Jullie zijn ook nooit tevreden.
  Ze hebben ten opzichte van 2008 maar liefst 179-147.000 euro= 32.000 euro bezuinigd in 2010 !!!

  En dat met de inflatie, dat moet je ook nog incalculeren 🙂

 18. joost zegt :

  rob
  ze richten zich ook op de allerarmsten, zichzelf, arm aan perspectief arm aan medemenselijkheid . Maar rijk aan egoïsme 😦
  joost

 19. afolus zegt :

  @rob
  Het is juist dat men bij TRIN aanvoelde dat men de tering naar de nering moest zetten. Jammer voor TRIN is alleen dat hun gevers dat nog nadrukkelijker deden…. 😦

 20. rob zegt :

  @Afolus
  Het valt me nog mee dat er zoveel gulle gevers zijn.

 21. goedgelovig zegt :

  We kunnen (nog) geen officiële bronnen opvoeren, maar vangen wel signalen op dat ook de Birma-affaire voor TRIN een flinke financiële aderlating heeft betekend.

 22. joost zegt :

  afolus

  Het is juist dat men bij TRIN aanvoelde dat men de tering naar de nering moest zetten. Jammer voor TRIN is alleen dat hun gevers dat nog nadrukkelijker deden

  Dat men de tering naar de nering wil zetten is één ding maar dat ze bij TRIN het standpunt schijnen te huldigen dat de nering naar de tering kan lopen wanneer het hun goed uitkomt vind ik een kwalijke zaak.
  joost

 23. afolus zegt :

  @joost
  Een leuke woordspeling…! 😉

 24. afolus zegt :

  @GG
  Dat was natuurlijk wel te verwachten.
  Een reputatie komt te voet maar gaat te paard.

  De oneerlijke communicatie over van alles en nog wat leidt onvermijdelijk tot vertrekkende volgelingen en dus significant minder geld.

  Onze vriend MvdS reist vandaag af naar Indonesië om daar 6 weken te revivallen. Dat zullen ze in Indonesië snel zat zijn als binnenkort zal blijken dat de meegebrachte biljetten niet meer van 100 dollar zijn maar slechts van 1 dollar. De stapeltjes lijken even dik, je kunt er alleen veel minder mee doen.

  Mattheus heeft wel een hele vrome foto van zichzelf geplaatst op Facebook. Dat is zo’n plaatje waar ze in verre landen nog bij kunnen denken dat er eigenlijk ook een stralenkransje te zien is.

 25. mike zegt :

  Oké oké, de giften zijn gehalveerd, maar 736.000 euro aan giften is toch nog steeds een ongelooflijke hoeveelheid geld…
  Het blijft toch een beetje een splintergroepering van charismanische mensen…

 26. mafchauffeur zegt :

  @mike: dat valt best tegen. Ok, 736.000 is voor de meeste mensen (inclusief mijzelf) ietsje meer dan een jaarinkomen. 🙂

  Maar met 1422 “partners” is dat € 518 per partner. En dat zijn de mensen die TRIN op handen (zouden) dragen. En de giften komen niet alleen van de partners.
  Dus de partners hebben maximaal vier tientjes bruto = twee tientjes netto per maand over voor TRIN.

  En vermoedelijk veel minder, want er zijn nog andere inkomsten (collectes, bijdragen teamreizen, losse giften van niet-partners zoals afolus) die het totaal op 736 mille hebben gebracht.

  Bepaald geen uitslaande brand dus.

 27. jannegen zegt :

  Ach, eigenlijk is het nog onschadelijk om kerstglittertjes over iemand heen te blazen. Als je mensen rioolwater laat drinken wordt het gekker…

  http://www.newscientist.com/article/mg21428714.000-miracle-buster-why-i-traced-holy-water-to-leaky-drain.html?DCMP=OTC-rss&nsref=online-news

 28. Wilfred zegt :

  @MAf/Afolus: Complimenten voor het uitzoekwerk! Sterk staaltje objectiviteit, die vergelijking met andere christelijke goede doelen… De ramshoorn van Afolus was daarvoor zeker verantwoordelijk? 😉

 29. afolus zegt :

  In de afgelopen periode vond ik het verdacht stil als het gaat om de verbinding tussen TRIN, van der Steen en Ouweneel.
  De prof is een poosje ziek geweest.
  Gelet op de reputatie van TRIN, waar het zelfs mogelijk lijkt dat doden worden opgewekt, vond ik het opmerkelijk dat een getuigenis over de genezing van de professor uitbleef. Zelfs een speciale gebedsavond voor de mentor kon ik niet vinden.

  Is er iemand die weet of Ouweneel mogelijk formeel afstand van TRIN heeft genomen?

 30. mafchauffeur zegt :

  Het advies is om stil te zitten als je geschoren wordt.
  De professor zit stil ná het scheren.

  Degelijke spreekbeurten in degelijke oorden, geen uitspattingen op wat genezingsmettings (met Wilkin vdK, Martin K. en Jan P.) na.

  Misschien op doktersadvies?

 31. joost zegt :

  mafchauffeur

  losse giften van niet-partners zoals afolus) die het totaal op 736 mille hebben gebracht.

  Dan had afolus nogal wat geld.t Heeft hij nog wat over voor een arme donder of is het nu allemaal op? Weggeschonken aan het slechte doel.
  Laat het weten afolus en wordt mijn nieuwe beste vriendje. 🙂
  joost

 32. mafchauffeur zegt :

  @joost: als je een foto van jezelf plaatst in plaats van die rare automatische avatar maak je wellicht een kans. 🙂

  Wat het totaal aantal gevers (niet-partners) is vermeldt het jaarverslag uit m’n hoofd gesproken niet. Maar met bijna 10.000 revivalists zou het bedrag per persoon best nog wel mee kunnen vallen, zelfs te behappen voor een arme donder als jij. 😉

 33. Johan zegt :

  Volgens Kerk in het Midden zijn de inkomsten van TRIN gehalveerd door het Braveheart-zwaard van Mattheüs.

  http://www.kerkinhetmidden.nl/nieuws/detail/inkomsten-trin-gehalveerd

 34. rob zegt :

  @Joost

  @joost: als je een foto van jezelf plaatst in plaats van die rare automatische avatar maak je wellicht een kans.

  je weet wat je te doen staat, een paar mooie poses oefenen en je haar losgooien. Dat moet volstaan 🙂

 35. Wilfred zegt :

  @Rob: Jij probeert nu toch niet een getrouwde vrouw aan Aafke te koppelen? Nee toch??

 36. rob zegt :

  @Wilfred
  Zou Aafke daar een probleem mee hebben, denk je ? 🙂

 37. afolus zegt :

  Sodemieter Mafchauffeur, je bent lekker bezig.
  Je begint trekjes van een charismatische leider te vertonen.
  Die zijn ook zo makkelijk in het uitgeven van andermans geld..! 😀

 38. afolus zegt :

  Ik heb Aafke trouwens al een poos niet meer gehoord, die zal toch niet met de noorderzon vertrokken zijn…!? 😀

 39. joost zegt :

  mafchauffeur

  als je een foto van jezelf plaatst in plaats van die rare automatische avatar maak je wellicht een kans

  Als ik dat doe vrees ik dat mijn kansen helemaal zijn verkeken, 😦
  Beeld je in: Het figuur van miss piggy met het hoofd van shrek.
  Zo ongeveer. Als je dat aantrekt, laat het weten en ik stuur mijn draak langs om je op te halen. 🙂
  joost

 40. rob zegt :

  @Afolus
  Volgens het laatste nieuws heeft ze een affaire met Joost, misschien is ze op een amoreus tripje (mogen ga ik solliciteren bij de prive 🙂

 41. Wilfred zegt :

  @Rob: Mogen we daaruit concluderen dat Aafke lesbisch is? Dat zou wel een onthulling zijn… 😉

 42. joost zegt :

  rob
  hiermee suggereren dat ik lesbies ben vind ik niet aardig, nu hou ik meteen niet meer van je. De liefde is over. 😦
  joost

 43. Wilfred zegt :

  @Joost: De suggestie was dat Aafke lesbisch was, niet jij… dat deel over jou heeft Rob, geheel in stijl met de prive, natuurlijk uit haar dikke duim gezogen… 😉

 44. mafchauffeur zegt :

  Dames en heren, zullen we de seksueel getinte grappen en grollen aan charismatische leiders overlaten?

  *het wijze hoofd schud”

 45. bramvandijk zegt :

  @afolus en mafchauffeur
  Hulde!

 46. Wilfred zegt :

  @Mafchaufeur: Zullen we dan grapjes over het gebruik van uitwerpselen ook aan hen overlaten? 🙂

 47. Oscar de tweede zegt :

  Heb ik het gemist? Nou, of de boeken van Trin ook gecontroleerd zijn, zoals Dorcas, ZOA en Tot Heil des Volks dat laten doen en erover publiceren. Een verklaring in de trant van : wat je leest in dit jaarverslag, zo is het ook te vinden in de boekhouding. Het klopt wat hier staat. Firma K of E&Y zet daar haar handtekening onder. Een soort waarmerk dus.
  De GG-boys hebben weliswaar flink gespit in het jaarverslag, maar hebben ze ook de boeken mogen inzien? Is er zo’n waarmerk aan verbonden?

 48. Afolus zegt :

  @Oscar de Tweede
  De vraag stellen is het antwoord geven..!

  Aardig voorschot op een te plegen onderzoek naar de TRIN jaarrekening 2011 is het gisteren verschenen artikel in de Volkskrant over de groei van giften in 2011 aan grote goede doelen zoals KWF.

  De christelijke club Woord en Daad meldt over 2011 een teruggang van de inkomsten maar wijdt dit aan de grote bijdragen voor Haiti welke in 2010 waren ontvangen.

  Ben benieuwd naar de verschijningsdatum van het TRIN jaarverslag over 2011

 49. mafchauffeur zegt :

  @Oscar de Tweede: ik denk dat het uitgesloten is dat wildvreemden toegang krijgen tot de boekhouding van een ANBI. Dát zou pas een schandaal zijn. “ANBI geeft inzage in donateursgegevens aan leden van internetforum”. 🙂

  Tomassen Kievits Kappenberg Accountants en Adviseurs heeft een beoordelingsverklaring afgegeven. Dat is je “waarmerk”, daar zal je het mee moeten doen… 🙂

  @Afolus: aangezien TRIN in 2010 niets in Haiti deed verwacht ik in 2011 minimaal een 2,2% stijging van de giften, dat is tenminste het stijgingspercentage dat Woord en Daad aangeeft ná het uitfilteren van de noodhulp. 🙂

 50. mafchauffeur zegt :

  Reden voor zorg bij TRIN?
  http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/2377/belastingdienst-pakt-scientology-kerk-aan

  Tenslotte is St.TRIN ook de enig overgebleven ANBI-stichting sinds eind vorig jaar de ANBI status van de supportstichting van Mattie en van TRIN Events door de Belastingdienst is ingetrokken…..

 51. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Is dat een actie van de belastingdienst geweest?

 52. mafchauffeur zegt :

  @afolus: https://goedgelovig.wordpress.com/2012/06/19/god-het-bestuur-en-de-ceo/#comment-139046

  Interessant is dat deze Scientology-stichting vermoedelijk pas is onderzocht nadat eerst de “kerk” zelf de ANBI-status kwijtraakte en er geruime tijd later Kamervragen kwamen over deze sluiproute.
  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/23/beantwoording-kamervragen-over-donaties-aan-sektes.html

  Het is natuurlijk ook mogelijk dat de voor “personal support” van Mattie bestemde giften niet via TRIN lopen maar gewoon, zoals het hoort, via Stichting PAM en dat de gulle gevers niet malen om belastingaftrek. Dat zou wel zo zuiver zijn.

  Op de site van Mattie staat echter:

  De automatische machtigingen zullen worden afgehandeld door Stichting Trin tbv Mattheus van der Steen Ministries

  http://www.mattheusvandersteen.nl/index.php/giften/gifts

  Klinkt niet goed. Op z’n best: onhandig verwoord.

 53. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Die geldstroom van machtigingen tbv van MvdS via Stichting TRIN is een interessante in de beoordeling van de komende jaarverslagen.

 54. mafchauffeur zegt :

  @afolus: misschien geldt voor TRIN in 2011 wel hetzelfde als voor Myanmar. Een ongekende doorbraak en onverwachte systeemwijziging.

  Zoals het netjes op de loonlijst zetten van de CEO, met in de toelichting netjes het bedrag aan salaris en emolumenten. 🙂

 55. mafchauffeur zegt :

  Het TRIN jaarverslag 2011 – nu al?

  O, nee, toch niet….. 😉

 56. mafchauffeur zegt :

  update:

  Tot voor kort was Mattheus CEO van TRIN, zonder salaris. Zijn inkomen ontving hij via Stichting PAM (Provision And Mission), een soort persoonlijke steunstichting. De enige stichting waar hij zelf niet in het bestuur zit.

  Maar helaas zorgde de luizenkop ervoor dat St.PAM haar ANBI-status per 31/12/2011 kwijtraakte. Niet getreurd, de aanbeveling dat giften aftrekbaar zijn werd discreet van de website gehaald (zonder een melding achter te laten dat giften nu niet meer aftrekbaar waren) maar giften mochten nog steeds naar PAM.

  Sinds kort is het roer om: giften voor MvdS mogen nu naar Stichting TRIN. Die haar ANBI status (nog) niet kwijt is.
  http://www.mattheusvandersteen.nl/index.php/giften/gifts

  In de jaarrekening 2013 kunnen we wellicht lezen of TRIN betalingen doet aan haar bestuurder. En of deze op de loonlijst staat of dat de bedragen creatief worden doorgesluisd.

  Wel even geduld hebben, de jaarrekening 2011 moet eerst nog af. 🙂

 57. Boktor zegt :

  Zie bladzijde 9, artikel II (rijksoverheid.nl)

  Voor de informatie … is de hoofdregel … dat deze telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar wordt gemaakt …afwijking van de hoofdregel op 1 januari 2014 de informatie … met betrekking tot het voorlaatste volledige boekjaar [jaarverslag 2012] vóór de datum van de inwerkingtreding van deze regeling openbaar moet worden gemaakt. Voorts moet die informatie met betrekking tot het laatste volledige boekjaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling [jaarverslag 2013] uiterlijk op 1 juli 2014 openbaar zijn gemaakt. Gelet op het voorgaande wordt in artikel II, eerste lid, bepaald dat de verplichting tot het openbaar maken van de informatie, bedoeld in artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, eerst van toepassing is met betrekking tot boekjaren die zijn geëindigd na 31 december 2011.

  Wie bevestigt mij of mijn conclusie klopt dan wel legt uit hoe het wel zit.

  Mijn conclusie:
  Als TRIN de wet houdt staat 2012 uiterlijk 31-12-2013 online, volgt 2013 uiterlijk 30-06-2014 en ontspringt 2011 de dans van deze wet.

 58. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: deze nieuwe wetgeving gaat over de verplichting om het jaarverslag online openbaar te maken.

  De verplichting om een jaarverslag (incl. jaarrekening) op te stellen blijft ook voor eerdere jaren onverkort staan. Dus niks kalenderjaren samenvoegen, consolideren (zonder enkelvoudige cijfers) en dergelijke fratsen.

  Dus: geen jaarrekening 2011 opmaken = verlies ANBI status.

  Maar de jaarrekening wel opmaken maar vervolgens enkel desgevraagd aan de Belastingdienst verstrekken (en niet transparant publiceren tbv donateurs, belastingbetalers en andere geinteresserden) is voor de jaren t/m 2011 inderdaad mogelijk.

 59. Boktor zegt :

  En mijn conclusie dat ze 2012 uiterlijk 31-12-2013 gepubliceerd moeten hebben, en 2013 uiterlijk 30-06-2014, deel jij die ook? Of bestaan hier uitstelregelingen voor dat je weet, zoals dat ook voor bijvoorbeeld belastingaangiften geldt?

 60. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: jazeker, 2012 moet dus uiterlijk 1 januari 2014 op de website van de ANBI staan.

  Overigens kan ik je op een briefje geven dat heel veel kleine ANBI’s daar niet aan zullen voldoen, want die hebben pas afgelopen augustus (kan ook begin september zijn geweest) een brief van de Belastingdienst hierover gekregen. ANBI’s zonder website (jazeker, die bestaan – vooral ANBI’s die bewust in de luwte opereren) die ook nog eens GG mijden en daardoor niet op de hoogte zijn van het bestaan van Amish-webdesigners zouden zomaar eens in tijdnood kunnen komen. Bestuursvergadering organiseren, plan van aanpak maken, etc.

  Uitstelregelingen zijn er niet.

  Echter: een paar mailtjes van bestuurders van dergelijke ANBI’s aan Kamerleden, gevolgd door Kamervragen en enig gedoe en een extra coulanceperiode is zomaar geregeld. Wellicht zijn Kees en Elbert daar “as we speak” al over bezig in het Torentje. 😉

  Maar inderdaad, dit is een interessante stok om desgewenst mee te slaan. 🙂

 61. afolus zegt :

  @boktor
  Jij kunt als een goede relatie, zelfs goede vriend van verschillende gulle TRIN-donateurs toch zo aan zo’n jaarverslag komen…..!?
  Als je om een hardcopy vraagt heb je die zo… 😎
  Je hebt vrienden dicht bij het fire…

 62. Boktor zegt :

  LOL! En thanks.

 63. Boktor zegt :

  Probeer het, maar je hoort er nooit iemand over, dus heb er het gevoel bij dat het een beetje een onderwerp is dat men niet echt bespreekt. Surprise!

 64. Boktor zegt :

  Hey Mafchauffeur,

  Kun je me nog eens uitleggen hoe dat nu precies zit met ‘doorzendgiften’? Hoe het wel goed gaat en hoe niet. Ik heb bij mij in de praktijk geen ANBI’s waar dit speelt en kan er zo snel niets over vinden. Uiteraard met name met het oog op hoe Mattheus en andere leiders beloond worden.

 65. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: per mail of “en plein public”?

 66. Boktor zegt :

  🙂 Per mail kan ik dommere vragen stellen zonder gezichtsverlies 🙂

  Je kan wel even een testje sturen naar verkennertje [op] gmail [punt] com, dan stuur ik je mijn reguliere mailadres van daar uit. Ok?

 67. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: ben je je aanmelding voor de filmavond van 8 november nu al vergeten? 😉

 68. Boktor zegt :

  Ah, dus met “en plein public” bedoel je dan “van aangezicht tot aangezicht” 😀

  Prima!

  Praat dan ook gewoon in bijbeltaal, daarover kunnen tenminste geen misverstanden ontstaan 😉

 69. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: ik bedoelde eigenlijk dat je daardoor mij mailadres al hebt. En ik het jouwe.

  Ik wist zo snel geen passende tale Kanaäns te verzinnen daarvoor. 😳

 70. Boktor zegt :

  Hehe, soms vraag ik me af of ik werkelijk wel zo briljant ben als ik denk te zijn (en bescheiden natuurlijk) 😀

Trackbacks / Pingbacks

 1. TRIN: Holland revival | Goldmine Media - 6 juli, 2012
%d bloggers liken dit: