TRIN schept orde in financiële administratie

Goedgelovig evalueert in vijf delen de structurele ‘aandachtspunten’ van TRIN: de organisatiestructuur en de financiën. Vandaag deel 3: Is de boekhouding op orde gebracht?

Het is alweer drie jaar geleden dat Goedgelovig kritische vragen stelde over het gebrek aan financiële verantwoording van TRIN. Eerst werden we door de organisatie uitgenodigd om ter kantore de boeken in te zien, maar toen het zover was zag TRIN er toch vanaf. Concrete vragen bij het jaarverslag van 2007 werden door TRIN niet beantwoord. Bronnen bij TRIN meldden dat de boekhouding structureel niet op orde was. Daar kwam nog bij dat de structuur van de organisatie ondoorzichtig was en op gespannen voet stond met de ANBI-richtlijnen. Gelukkig heeft TRIN niet stilgezeten.

De organisatie trok eind 2009 met Frank Verdouw een nieuw Hoofd Financiën aan om de boekhouding op orde te brengen en publiceerde enige tijd later (zij het met vertraging) de jaarverslagen over 2008-2009 en 2010.

Goedgelovig heeft destijds contact met Frank gezocht en hij mailde ons op 15 november 2010 het volgende:

Bedankt voor jullie mail. Ik zal jullie wat meer achtergrondinformatie geven over de afdeling financiën bij stichting Trin en mijn rol daarin.

Ik ken stichting Trin van de Heaven on Earth conferenties. Tijdens de conferentie in Zwolle ontstond er bij mij een bewogenheid voor de weeskinderen in Oeganda en ik heb daar besloten een huis te sponsoren in het Bulamu Village. In juni ben ik meegeweest naar Oeganda met een Trin reis en tijdens deze reis heb ik Mattheus van der Steen en Bram Oosterwijk leren kennen. Omdat ik een financiële achtergrond heb (van 1998 tot 2003 heb ik voor Ernst & Young gewerkt en daarna tot en met oktober 2009 voor een internationaal beursgenoteerd bedrijf als controller) hebben zij mij gevraagd om stichting Trin te helpen om de afdeling financiën op te zetten.

Ik heb mijn baan opgezegd en per 1 november 2009 heb ik Mariena van den Brandt opgevolgd als hoofd financiën van stichting Trin. Haar contract werd niet verlengd (zij is niet ontslagen) en zij heeft mij twee weken ingewerkt. Daarna heb ik veel werk verzet om de administratie goed op orde te brengen.

Ik heb samen met de accountant de jaarcijfers 2008 afgerond en daarna ben ik aan de slag gegaan met de jaarcijfers 2009. Tegelijkertijd heb ik maandelijks de administratie van 2010 helemaal bijgehouden. Halverwege 2010 heb ik de jaarcijfers 2009 afgerond, waarna ik de coördinatie op me heb genomen om tot een jaarverslag te komen. Ik heb het bestuur geadviseerd om deze op te stellen volgens RJ650 (dezelfde richtlijn die bijvoorbeeld door Dorcas Nederland en Compassion Nederland wordt gebruikt) om zo transparant mogelijk te zijn. Dit voorstel hebben zij geaccepteerd en ik heb het jaarverslag 2008/2009 opgesteld volgens deze richtlijn. Ik verwacht het jaarverslag deze maand te publiceren.

De administratie is volledig op orde en het bestuur krijgt van mij maandelijks financiële overzichten. Stichting Trin zoekt dus niet iemand om de administratie op orde te brengen, maar om deze te voeren. [Vraag werd door ons gesteld n.a.v. deze vacature op de TRIN-site.] Omdat stichting Trin een hele eenvoudige inkomsten- en uitgavenstructuur heeft, is dat voor een boekhouder niet meer dan twee tot drie dagen werk per week. Bovendien is er hier een boekhoudkundig medewerker die een aantal administratieve taken uitvoert.

Ik ben er van overtuigd dat stichting Trin iemand vindt die de financiële functie in gaat vullen zoals die in de vacature en functieomschrijving zijn benoemd, tegen de arbeidsvoorwaarden die stichting Trin biedt. Ik heb zelf van november 2009 tot en met maart 2010 voor niets voor stichting Trin gewerkt en daarna tegen het wettelijk minimumloon. De betrokkenheid bij de realisatie van de doelstellingen van stichting Trin speelt een belangrijkere rol voor mijzelf en mijn collega’s dan de beloning die stichting Trin kan en wil bieden.

Ik heb de financiële afdeling naar tevredenheid opgezet en op orde gebracht en keer per 1 januari [2011] terug naar mijn vorige werkgever. Ik zal op verzoek van het bestuur van stichting Trin beschikbaar zijn om te adviseren over de financiën van de stichting.

Dit is een helder verhaal. We hebben geen reden om aan de verklaring van Frank te twijfelen en trekken als tussentijdse conclusie dat de lopende boekhouding van TRIN op orde is. Frank is niet ingegaan op de openstaande vragen die we nog hadden, maar verwijst naar de gepubliceerde jaarverslagen.

BEOORDELING VAN DE JAARVERSLAGEN

Goedgelovig heeft het initiatief genomen om deze jaarverslagen zo eerlijk mogelijk te laten beoordelen. Uiteraard door mensen die er beroepshalve verstand van hebben. We hebben lezers Afolus en Mafchauffeur voor deze klus benaderd. Afolus heeft tientallen jaren in de financiële dienstverlening gewerkt, de laatste jaren met een eigen hypotheek-advieskantoor. Mafchauffeur komt uit de accountantspraktijk en heeft tegenwoordig een eigen kantoor als belastingadviseur, aangesloten bij de Federatie Belastingadviseurs, met ook enkele ANBI’s als klant.

Zij hebben een paar dagdelen geïnvesteerd om de beide jaarverslagen door te akkeren en te voorzien van commentaar. Daarbij spraken ze af om zich niet te laten leiden door vooringenomen standpunten, maar de cijfers fair en neutraal te beoordelen. Geheel in TRIN-stijl hebben ze daarbij een vertraging van minimaal een jaar laten optreden, waardoor Goedgelovig nu pas in staat is om het eindoordeel te vellen.

Volgende keer blikken we eerst terug op de onstuimige ontwikkeling van TRIN en de rol van de collectes hierin. Daarna volgt in deel vijf de uiteindelijke beoordeling van de jaarrekeningen.

Advertenties

80 responses to “TRIN schept orde in financiële administratie”

 1. vleertje says :

  Wat is nou de conclusie??? Is het nu wel op orde?

 2. Bart says :

  omdat er dit keer niet met modder gegooid kan worden, zwijgt goedgelovig nu in alle talen over die conclusie…

 3. joost says :

  bart
  Wanneer GG in alle talen had willen zwijgen hadden zij dit niet geplaatst toch?
  joost

 4. Rien says :

  Ik ben benieuwd wat dan dat eindoordeel van Goedgelovig is? Het is volgens mij niet terug te vinden in dit artikel, dat is meer een opsomming van de feiten. Wat zijn de conclusies van Mafchauffeur en Afolus?

 5. vermeer says :

  Heb ook het idee dat de helft van het artikel mist. Maar goed, respect voor die knul die alles financieel heeft weten te ontwarren. Een wonder dat TRIN zo iemand wist te vinden onder haar aanhang.

 6. mafchauffeur says :

  @vleertje/bart/rien: dit is wraak van GG omdat ik ze zolang heb laten wachten. Ben ook geen liefhebber van cliffhangers 🙂

 7. jantje says :

  jongens, kunnen jullie niet lezen? Er wordt gesproken over een 5 delige serie en de VOLGENDE keer blikken ze terug op een aantal zaken. (zie de ONDERSTE regel van dit artikel.)

 8. goedgelovig says :

  @Bart: Wat GG over TRIN heeft gepubliceerd is altijd zo goed mogelijk onderbouwd. Modder gooien is niet onze stijl. De reden dat we er nu uitgebreid (in vijf delen) op terug komen heeft alles te maken met zorgvuldigheid. We hebben altijd gezegd: als TRIN verbeteringen doorvoert, melden we dat eerlijk terug. Het is dus onzin om te stellen dat GG zwijgt, integendeel.

  @Vleertje: Dit derde deel gaat over de vraag: heeft TRIN haar lopende boekhouding op orde gebracht? Het antwoord staat al in de titel: JA. Frank Verdouw licht dat op ons verzoek toe en we hebben geen reden om aan zijn verklaring te twijfelen. Hij geeft volmondig toe dat de boekhouding inderdaad een zooi was en dat hij er stevig de bezem door heeft gehaald. De tussentijdse conclusie is dus positief.

  @Rien: In het vierde deel blikken we terug op de rol van de collectes, in het vijfde deel volgt de evaluatie van het jaarverslag. We proppen bewust niet alles in één artikel, dat zou het onleesbaar maken.

  @Allen: We hebben de tekst van het artikel iets verhelderd.

 9. klaas1239 says :

  als gg echt de cijfers had willen laten controleren hadden ze een echte registeraccountant genomen en niet een hypotheek adviseurtje of een simpel boekhoud kantoortje

 10. Flipsonius says :

  @klass1239
  Waar staat dat GG een accountantscontrole zou moeten uitvoeren op de financiële handel en wandel van TRIN? Dat mag TRIN lekker zelf laten verzorgen.

  En heb je hoogstpersoonlijk de CV’s van afolus en mafchauffeur doorgenomen, dat je tot deze denigrerende conlusies komt?

  En is de titel RA zaligmakend? Lopen er niet veel RA’s rond met oogkleppen rond, die koeien van fouten over het hoofd zien? Kan je er dan niet beter een team van bedrijfseconomen op loslaten, met een echte wetenschappelijke achtergrond? Of het Centraal Planbureau?

  Of de Spaanse Inquisitie?

  Oeps…

 11. Pittig says :

  Nobody expects the Goedgelovige Inquisition!

 12. Pittig says :

  @ klaas1239

  Als TRIN echt iets aan de situatie van de blinden in Burma had willen doen, hadden ze er niet een flitsbezoekje aan het blindeninstituut gebracht, er niet over glashard over gelogen en hadden ze echte hulp geboden…

 13. mafchauffeur says :

  @klaas: ach, je kent GG onderhand toch wel.
  – het mag niks kosten
  – de boodschap staat van tevoren vast
  – eindeloos gezeur
  – stank voor dank
  Het is net een gristelijk kerkgenootschap.

  Geen RA die zich daarvoor leent. 😉

 14. Pittig says :

  @ mafchauffeur en afolus

  Ik ben jullie wel heel erg dankbaar en ik zeur ook niet (niet hierover in ieder geval) !!

 15. afolus says :

  Hey klaas1239,
  Je zult je nog verbazen over onze bevindingen….
  Wacht het rustig af en kom nog eens met je reactie.
  En houd je portemonnee beschikbaar; je bijdrage kon nog wel eens nodig zijn… 😀

 16. afolus says :

  @mafchauffeur
  😀 😀 😀
  @Flipsonius &@Pittig
  dank, dank, dank

 17. goedgelovig says :

  @mafchauffeur: 🙂

 18. afolus says :

  Hey mafchauffeur
  Dat die klaas1239 een hypotheekadviseurtje in de kring der spotters plaatst en diens integriteit betwijfelt, vind ik in deze crisistijd wel begrijpelijk.
  Maar dat een professional die behoort tot het bijzondere genootschap van gekwalificeerde fiscalisten wordt weggezet als “simpel boekhoudkantoortje” dat is toch wel onverkwikkelijk….
  Zal ik Werner van Suetendaal vragen de pentecostale vuvusela voor je te blazen en zodoende heil over je uit te spreken..?

 19. Wilfred says :

  @Afolus: Jij kunt toch ook gewoon zelf de sjofar ter hand nemen en een zegen uitspreken? Wel tov van je dat je het zo voor die arme mafchauffeur opneemt, trouwens! 😉

 20. afolus says :

  @Wilfred
  Vermoedelijk heb je dat filmpje met Werner zelf nog niet gezien.
  Voor het bespelen van de sacrale ramshoorn is een speciale techniek noodzakelijk en die je beschikken over hele bijzondere gaven.
  Ik beschik niet over de techniek noch over de gaven… 😀
  Dus zelfs als ik zou willen…

 21. Oscar de tweede says :

  spannend!!!! Kan eigenlijk niet wachten op deel 5. Heb mijn vakantieplannen uitgesteld. Reisverzekering geschreven over een onverwachte situatie die tot uitstel van de vakantie leidt. Is geaccepteerd!

 22. Flipsonius says :

  @afolus
  oefening baart kunst. Ze de dappere poging aan het slot van dit filmpje….;-)

 23. Pijpkaneel says :

  Mooi inkijkje ook in de dynamiek van GG: anderhalf jaar om een jaarverslag te lezen. Het lot van de vrijwilligersorganisatie. Toch mooi dat het eindresultaat er is gekomen. Nu de nieuwe site nog ^_^

  Een stapje verder op dit zijpaadje: hoe zit het eigenlijk met de begroting van GG? Maken jullie echt geen euro kosten, of wordt er wel eens wat gedoneerd voor bv hosting?

 24. mafchauffeur says :

  @Pijpkaneel: daar zeg je wat. En de opbrengst en besteding van de collecte van de laatste Dwaze Schare bijeenkomst is ook onduidelijk. En alle spontane donaties voor de Twijfelliederen, hoe zit het daarmee?

  Wellicht een mooi moment om de door Afolus van stal gehaalde Werner te vragen voor een audit. Hij heeft tenslotte de toeter ingeruild voor de Hogere Cijferkunde.

 25. afolus says :

  Leuk toch allemaal.
  Als mensen een firenight bij TRIN meemaken, geld aan TRIN overmaken, een wondertje beleven zoals een noodzakelijke beenverkorting, een Facebook-relatie hebben met MvdS of luisteren naar de wonderschone zang van Renate Zeurensen zelfs hier op GG dan gebeurt er iets met hun zicht op de dingen….

  Dingen lijken wel groter of anders te worden:
  – koper wordt goud
  – blind lijkt ziende
  – 100 revivalisten lijken er 10.000

  En als je een jaarverslag dat eind november 2011 verscheen in mei 2012 onderzoekt, bestudeert en beoordeelt, wordt een half jaar gezien als anderhalf jaar vertraging.

  De cirkel is rond.

  Het was mooi dat we twee jaarverslagen, nl 2008/2009 en 2010 konden vergelijken en zo volgtijdelijke ontwikkelingen konden opmerken.

 26. Case says :

  @Pijpkaneel Suggereer je of er een mooie gift van TRIN is binnengekomen voor de GG-onkosten? Dat gaat wel de satire voorbij hoor!

 27. afolus says :

  @GG
  Ben je betoeterd?
  Heb je niet gelezen, ogen dicht.
  Bel desnoods met Jop van der Bijl maar reageer niet.
  Je weet niet eens wat een begroting is.
  Draai je hoofd om en laat je nooit in je kaarten kijken.
  Krijg je alleen maar last van terwijl je toch al zeker bent van de zegen van de Heer.
  Hij zorgt voor je, hij heeft je de geestelijke wapenrusting gegeven.
  Je hebt niets te vrezen van Pijpkaneel en al die anderen.
  Je bent gezalfd en betoeterd.

 28. afolus says :

  @Flipsonius
  Vermoedelijk is @klaas1239 een aangevuurde volgeling van broeder Matthew en de schrijvende professor. Normaliter bogen die volgelingen te beschikken over speciale opmerkingsgaven, grote glorie en een dito beoordelingsvermogen.

  Wij hebben elkaar wel eens ontmoet en jij kunt dus op afstand vaststellen en getuigen dat onze klaas alleen al met het verkleinwoord “tje” behoorlijk mis zit. 😀

  Shabba..

 29. vleertje says :

  Dank voor de veranderingen GG, de tekst is nu inderdaad glashelder!

 30. Johan says :

  @mafchauffeur: Collecte? Ik herinner me vooral de glimmende creditcard van Aafke die ons allen tot zegen was. 🙂

 31. goedgelovig says :

  @Pijpkaneel: De onkosten van GG worden gedragen door de medewerkers zelf.

 32. Onno says :

  Fijn om te horen dat de boekhouding nu op orde is van deze sekte. Nu de rest nog.

 33. klaas1239 says :

  @Flipsonius
  Vermoedelijk is @klaas1239 een aangevuurde volgeling van broeder Matthew en de schrijvende professor. Normaliter bogen die volgelingen te beschikken over speciale opmerkingsgaven, grote glorie en een dito beoordelingsvermogen.
  Wij hebben elkaar wel eens ontmoet en jij kunt dus op afstand vaststellen en getuigen dat onze klaas alleen al met het verkleinwoord “tje” behoorlijk mis zit.
  Shabba..

  Hoe bedoel je ik kan een ding verklappen ik ben nog nooit bij trin geweest

 34. Pittig says :

  @ Onno

  🙂

  Je bedoelt de organisatiestructuur, de toezicht op de CEO, de theologie, de visie op welvaart, de visie op genezing, de omgang met andersdenkenden, de houding temidden van andere culturen, onderscheid tussen waarheid en leugen, houding tegenover andere gemeenten en kerken, de waarheidsgehalte van beloften die ze maken, etc.?

 35. Flipsonius says :

  @Onno (en ook @Pittig)
  slaat jouw opmerking nou op TRIN of op GG? 😉

 36. afolus says :

  @klaas1239
  Je meldt dat je nog nooit bij TRIN geweest bent en wekt daarmee de suggestie dat je daardoor niet als volgeling kan worden beschouwd.
  Veel christenen zijn nog nooit in Bethlehem of Jeruzalem geweest maar staan toch te boek als volgeling.
  Nee, voor mij is het duidelijk.
  Jij ruikt naar TRIN 😉
  Firenightje hier of daar?

 37. John says :

  En we hebben er weer een nieuwe Mattheüs bij. Bert de Haan dit keer. “Als iemand een probleem met mij heeft, heb je een probleem met God”

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/06/wtf_bert_de_haan_geeft_sektetu.html#comments

 38. Pittig says :

  @ John

  Ach help…

  Blijkbaar hebben héél véél mensen dan problemen met God! 🙂

  Het stukje van GeenStijl is leuk. Ik heb ze ook wel veel slechter gelezen.

 39. afolus says :

  @John
  Heb even op de website van de kerk gekeken.
  Hele grote typische Pinksterkerk lijkt me; ze hebben 1600 leden en twee diensten per zondag.
  Als je in “Nieuws” klikt op een tekst van Bert de Haan van 12 juni jl. dan voel je aan je water dat er van alles loos is in die club.
  De Haan moet er zelfs een onbegrijpelijke droom in krijgen om zijn volgelingen te troosten. Maar Bert heeft doorgekregen dat het allemaal weer goed komt.

  John Quid haalt overigens waarschijnlijk wat door elkaar.
  Ik heb nog niets kunnen vinden over de door Quid genoemde “zendingsmissie in een tropisch land” met een luxe verblijfplaats voor Bert&co.

 40. midas says :

  Hypotheekadviseurs zijn onbetrouwbaarder dan de politiek, hecht geen waarde aan hun oordeel.

 41. midas says :

  Wie heeft nl. gezegd dat je dat te dure huis makkelijk kon betalen. Just ja.

 42. joost says :

  midas
  god toch? Althans. wel tegen D.S 😉
  joost

 43. Onno says :

  @Flipsonius 🙂

 44. Onno says :

  @Pittig, onder andere ja

 45. Pittig says :

  @ Flipsonius

  Hééé! GG is geen sekte. De Dwaze Schare is een sekte!

 46. pijpkaneel says :

  @gg

  Los van de pesterige intentie die natuurlijk in mijn posting zat: respect! Ik hoop dat het niet te hoge kosten zijn en anders moeten jullie toch maar een keertje een kleine collecte houden. Ik heb ook gedokt voor Smouters vakantie naar Thailand, dus waarom niet hiervoor…

 47. pijpkaneel says :

  @onno

  Hoho, niet zo geringschattend over deze grote stap voorwaarts bij TRIN. Beetje zuur, vind je niet? Money is the root of all evil. Dat hebben ze dus al vast goed georganiseerd.

  O wacht…

 48. afolus says :

  @pijpkaneel
  Best een goede suggestie om @GG in dit bonusloze tijdperk eens te voorzien van een middenjaars-uitkering. Regel jij de crowdfunding?

 49. goedgelovig says :

  @pijpkaneel: De echte kostenpost is niet die paar honderd euro per jaar voor techniek, maar de tijd die gaat zitten in communicatie, coördinatie, research, (eind)redactie, moderatie en het van ons lijf houden van advocaten en andere stoorzenders. Bij elkaar zo’n 20-24 uur per week.

  We hebben fundraising en crowdsourcing overwogen, omdat bovengenoemde functies best wel cruciaal zijn voor GG, maar zouden dit het liefst decentraal georganiseerd zien. Dus dat niet GG zelf een stichting wordt, maar dat reageerders en andere sponsors de rol van ‘maecenas’ op zich nemen, al dan niet via een steunstichting.

 50. Ed says :

  Nou, nou.. Krasse uitspraken van Bert de Haan. Ik voorzie over een jaar naast de trin-spin en zeurensen ook een rubriek hanengedrag met charismatische Bertje in de hoofdrol.

 51. John says :

  @Ed

  Als Bert de Haan zegt dat mensen een probleem met God hebben als ze een probleem met hem hebben, doet hij me denken aan Robert de Niro in Taxi Driver:

 52. Ed says :

  Of op zn Berts: You ‘tokking’ to me?

 53. mafchauffeur says :

  @GG: een ANBI!!! Dolletjes.

  Nu nog een notaris vinden die nicknames accepteert in de oprichtingsakte. 🙂

 54. goedgelovig says :

  @mafchauffeur: Dan kan TRIN mooi onze boekhouding gaan controleren. 🙂

 55. joost says :

  GG
  goed idee, als je ze maar geen moderatie laat toepassen, dan zou het hier een saaie boel worden.
  joost

 56. pijpkaneel says :

  @mafchauffeur. Een ANBI is een beetje overdreven, maar zijn er geen constructies op Internet voor wat Krout-funding achtige dingessen? Dat vehikel van Smouters Thailand-reis werkte ook heel aardig. Ik ga eens googelen.

  @gg Waarom moet dat bij een ander liggen? Vanwege tijdgebrek, of om de zo gekoesterde anonimiteit niet te aan te tasten?

 57. goedgelovig says :

  @pijpkaneel: Beide. Het is goed om verantwoordelijkheden te spreiden.

 58. mafchauffeur says :

  @pijpkaneel: een ANBI een beetje overdreven? Als er iemand het Algemeen Nut Beoogt is het GG wel. 🙂

 59. pijpkaneel says :

  @mafchauffeur

  Sterker nog, GG beoogt het zieleheil van al die dolende evangelisch-charismatische schaapjes. Voorwaar, een nobel doel!

 60. pijpkaneel says :

  @gg

  Heb even een poosje gegoogled, maar het is nog niet zo simpel om iets crowdfunderigs in elkaar te flansen zolang jullie geen stichting oid zijn. De oplossing zou waarschijnlijk gelegen moeten zijn in een Stichting Vrienden van Goedgelovig of zo. Maar hoe je dat dan weer in elkaar draait, gegeven het feit dat goedgelovig gerund wordt door anoniemelingen, dat wordt ook nog een juridische uitdaging, vrees ik.

 61. goedgelovig says :

  @pijpkaneel: De kracht van GG als site is dat het een vrijplaats is waar mensen onder eigennaam of anoniem kunnen publiceren en reageren. Dat moet je eigenlijk beschermen. Daarom is een ‘steunstichting’ (‘vrienden van’) niet verkeerd. Die kan bijv. als doelstelling hebben het gedachtegoed van GG te verbreiden en financiële ondersteuning te bieden aan de site en aanverwanten uitingen. De steunstichting gaat niet over de content van de site en is daar juridisch ook niet op aanspreekbaar. GG gaat niet over de middelen, er is een gezonde scheiding van verantwoordelijkheden. Maar dit is even hardop denken.

 62. afolus says :

  @mafchauffeur @pijpkaneel
  Is het handig als we onder het genot van een borrel binnenkort eens een boom opzetten over dit onderwerp?
  Maf, wellicht kun je David Sörensen alvast polsen om een leuke website te maken en kan Vader Van der Steen worden benaderd als beoogd voorzitter van de Vriendenstichting..zeg er wel bij dat hij geen IPhone krijgt..! 😀

 63. mafchauffeur says :

  @afolus: Zeurensen is juist druk bezig geweest om een aantal van zijn websites te verpatsen:

  http://www.machtigmooi.com/

  Hopelijk houdt de nieuwe eigenaar het bij dit plaatje en wordt het niet spannender.

 64. Pittig says :

  Ik stel voor dat we Ouweneel vragen of hij een collectepraatje voor de stichting Vrienden van GG houdt. En anderrs iemand uit de clan van Bert de Haan.

  En ik stel voor dat we ook een gradatie in de Vrienden van GG aanbrengen. Bij een gift van € 10 per maand mag je jezelf een “vriend van GG” noemen. Tussen de € 10 en 20 per maand ben je een “echte vriend van GG. Tussen de € 20 en 50 ben je een “intieme vriend van GG” en bij meer dan € 100 per maand (voor minstend 7 jaar) krijg je een erevoorzitterschap van de Vrienden van GG met rondleiding op de redactie.

  Bij een eenmalige gift wordt er voor je gebeden. Bij een eenmalige gift van € 500 of meer krijgt je nickname op GG een halo en bij meer dan € 1000 krijg je een maand lang gegarandeerd geen moderatie en mag je zelf modereren op de reacties van anderen op jouw reacties.

  Zoiets.

 65. Flipsonius says :

  @Pittig
  Uitstekend idee! Maar ik stel voor om een eigen terminologie toe te passen op de verschillende gradaties- om ons te onderscheiden. Van laag naar hoog: Goedgelovige, Twijfelaar, en Dwaas. 😉

 66. afolus says :

  @Pittig
  😀 😀 😀

 67. pijpkaneel says :

  Fund-raising voor goedgelovigen. Hmm, eens denken.

  Ik zou een benefiet-concert van Renate Sörensen organiseren. Improviserend, wel te verstaan.

  Of een debat tussen Ruben Hadders en Pittig. In een boksring natuurlijk.

  Holy Heidi die tegen vergoeding je dode konijn uit de pan weer je konijnenhok in tovert, levend en wel.

 68. pijpkaneel says :

  @gg

  Welja, meteen het gedachtegoed verbreiden. Je ziet direct die behoefte aan wereldheerschappij de kop op steken. Haantjesgedrag in het kwadraat. Dit gaat mis, dat zie je op grote afstand al aankomen. Geldzucht is een wortel van alle kwaad.

 69. pijpkaneel says :

  @Flipsonius

  De overtreffende trap is natuurlijk de titel Thomas.

 70. Pittig says :

  @ Flipsonius en pijpkaneel

  Dat zijn veel betere titels! 🙂

  Och, mocht ik toch eens een “Thomas” worden!

  @ pijpkaneel

  Thomas spreekt mij natuurlijk helemaal aan met zijn reis naar de goeroes van India! 😉

  En wat betreft de discussie tussen Ruben Hadders en mij: een boksring lijkt me niet geschikt. Ik denk dat een cagefight veel beter is…
  (en veiliger voor de omstanders).

 71. mafchauffeur says :

  Een aanvulling op het Belastingplan 2014. De Staatssecretaris van Financiën was vergeten het TRIN-gat te dichten.

  Ook al is de Stichting PAM (de supportstichting van MvdS) haar ANBI-status allang kwijt, van de informatieverplichting komen ze niet af.

  Ex- anbi’s

  Ook voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten vanaf 2014, net als bestaande ANBI’s, hun jaarstukken verstrekken aan de Belastingdienst, waarbij ze een specificatie moeten geven van de door hen gedane schenkingen. Wanneer zij hun informatieverplichting niet nakomen, kunnen ze een vergrijpboete van maximaal 19.500 euro krijgen. Hierdoor wordt zeker gesteld dat fiscaal gefaciliteerd in de ANBI opgebouwd vermogen niet zonder heffing van schenkingsrecht door de voormalige ANBI wordt uitgekeerd.

  http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/3059/wijzigingen-in-belastingplan-2014?cmpid=NLC|Elsevier%20Fiscaal|08-okt-2013|Wijzigingen%20in%20Belastingplan%202014

 72. John says :

  @maf

  Heeft Trin nog steeds geen jaarverslag 2011 of 2012? Pfff…

 73. engel says :

  Geduld jongens………. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd.

 74. afolus says :

  Zij die geloven haasten zich niet….

 75. Boktor says :

  Vooral niet met het afleggen van verantwoording….
  Helaas.

 76. grobboo says :

  Boktor, heb nog een paar vragen aan je open staan bij aardbeving……
  Ben gewoon nieuwsgierig naar je antwoord.

 77. Boktor says :

  Grobbo, ik zal in dat draadje kijken, ik heb dan wat over het hoofd gezien. Ben nog aan het werk aan een reactie op Bram in dat draadje. Ik ben dan wel gelovig, en schijnbaar redelijk orthodox, maar ik heb lang niet overal genoeg over nagedacht om het antwoord voor mezelf al klaar te hebben, laat staan voor een discussie. Dus nog even geduld en ik zal reageren. 🙂

 78. HSU Payrolling says :

  Ik ben het in deze situatie volledig eens met pijpkaneel. Geldzucht is nou eenmaal (helaas) de aard van de mens