God, het bestuur en de CEO

Goedgelovig evalueert in vijf delen de structurele ‘aandachtspunten’ van TRIN: de organisatiestructuur en de financiën. Is de TRIN-organisatie al wat transparanter en professioneler geworden? In deel 2 vervolgen we onze bespreking van het ‘TRIN Organisatieplan‘ van Ben van A. Tevens hebben we de inschrijvingen van TRIN bij de Kamer van Koophandel opnieuw beoordeeld en gaan we in op de vraag waarom TRIN geen lid mocht worden van de Evangelische Alliantie.


3. De CEO blijft de baas


Het rapport van Ben van A. staat vol met organogrammen. Daarin is een nieuwe functie gecreëerd, speciaal voor God. Hij staat bovenaan in de hiërarchie van de organisatie (voorbeelden p.13, p.31). Niet duidelijk is in welke salarisschaal Hij zit.

In ‘Bijlage 6: Functieomschrijvingen’ staat het volgende over wie er echt de baas is en wil blijven:

“Trin is ontstaan vanuit het hart en daarmee is het bestuur tevens opgebouwd uit een vriendengroep welke handelt vanuit het hart. Daarbij heeft de oprichter aangegeven ten alle tijden de koers van Trin te willen bepalen, waardoor hij, Mattheus van der Steen een nauwe rol zal spelen in de sturing van de organisatie.”

Maar hier ligt volgens Ben wel een probleem. Dat verwoordt hij in de paragraaf ‘Valkuilen van de leider (CEO)’. Uit een DISC-test blijkt namelijk:

“De huidige directeur M.A.P. van der Steen is een I is. Deze I staat voor innovatief, impulsief gedrag. Dit laat zich kenmerken in een organisatie waarin veel flexibiliteit gevraagd wordt van zowel de processen in de organisatie alsook van haar medewerkers, daarbij bestaat de neiging om snel te veel te willen, waardoor dingen half gebeuren of helemaal niet worden afgerond of uitgevoerd.” (p.98) En even verderop: “De interne processen, de human relations aspecten en een uitgewerkt plan binnen het rationeel doel ontbreken daarin regelmatig.”

4. Valkuilen voor TRIN

Dat leidt tot zwakten in de organisatie die Ben behandelt in een heel doordachte SWOT-analyse (pag. 22-25). Zo zou TRIN graag meer subsidies en projectfondsen willen aanvragen (kans), maar wordt deze mogelijkheid beperkt door het ontbreken van opgeleid personeel met een aansluitende studie. Door het ontbreken van een sociaal beleid en financiële ondersteuning (slechts vrijwilligersvergoeding), is er een groot verloop van medewerkers. Als opvallende bedreiging voor de organisatie wordt genoemd: “Aanstoot voor religieus getinte christenen.”

Ben noemt ook valkuilen van de partnerorganisaties van TRIN. Zo kan TRIN de projecten niet direct aansturen en ontvangt ze niet automatisch feedback over wat er met de financiële ondersteuning vanuit TRIN wordt verricht. Veel gaat te goeder trouw. “Om die reden is het ten zeerste aan te bevelen om op z’n minst eisen te stellen aan de uit te keren ondersteuning, waarbij de organisatie dient aan te tonen hoe zij voldaan heeft aan de gestelde eisen om vervolgens de benodigde middelen in ontvangst te kunnen nemen.” (p.101)

IS HET PLAN UITGEVOERD?


Ben adviseert TRIN om de weg in te slaan naar een stabiele en professionele organisatie en met goed uitgewerkte plannen te komen. In tegenstelling tot “de momenteel ‘roekeloze’ houding die soms binnen het bestuur gehanteerd wordt.”

De hamvraag is natuurlijk: is het Organisatieplan daadwerkelijk geïmplementeerd? Het komt tenslotte regelmatig voor dat een stagiair voor zijn studie (vanuit de theoretische bagage die hij heeft) met een behoorlijk volledig plan komt, maar dat een organisatie als de stagiair weg is er niets mee doet. Onze indruk is dat een aantal aspecten uit het plan zijn doorgevoerd (bijv. betere controle op de financiën, structurering van een aantal interne processen), maar andere totaal niet (Mattheüs heeft de afgelopen drie jaar laten zien nog steeds impulsief zelf aan het roer te staan, met alle gevolgen van dien).

BESTUURSWIJZIGINGEN

We hebben bij de KvK even gecheckt of er nog mutaties in het bestuur van Stichting TRIN hebben plaatsgevonden. Positief punt is dat het bestuur nu uit vier leden bestaat, waarvan er drie nieuw zijn. Bram Oosterwijk en Ingrid van Diest zijn teruggetreden en Jan Sjoerd Pasterkamp, Steve van Deventer en Albert Kunnen (Event manager bij TRIN) zijn aangetreden. Toch is een ander voor de ANBI-erkenning belangrijk punt niet aangepakt. Doordat Mattheüs zowel CEO/directeur als voorzitter van het bestuur is, is er feitelijk nog steeds geen scheiding van verantwoordelijkheden.

  

De drie nieuwe TRIN-bestuurders: Jan Sjoerd Pasterkamp (secretaris), Steve van Deventer en Albert Kunnen (penningmeester). Mattheüs van der Steen blijft zelf voorzitter.

Ook bij Stichting TRIN Events heeft een mutatie plaatsgevonden. Aafke Woudstra, de PA van Mattheüs, is toegetreden als bestuurslid, wat het aantal bestuurders bij deze stichting ook op het ANBI-minimum van drie brengt.

Verder is er per 07-02-2011 een nieuwe stichting bijgekomen, Stichting TRIN Beheer, met als bestuursleden het bekende trio Mattheüs van der Steen, Bram Oosterwijk en Ingrid van Diest. Deze stichting heeft voor zover bekend geen ANBI-status en heeft als doel het beheren van vastgoed. Dit zal te maken hebben met de aankoop van Het Anker.

GEEN LID VAN DE EA

In een artikel van 10 oktober 2011 meldde het Nederlands Dagblad dat TRIN eind 2010 lid wilde worden van de Evangelische Alliantie, maar dat deze aanvraag werd afgewezen omdat de organisatie niet voldeed aan de voorwaarden van transparantie, scheiding van bestuur en management, en de gedragscode voor leidinggevenden. Evenmin voert de organisatie het CBF-keurmerk voor goede doelen, dat algemeen als waarborg geldt voor goed beheer van giften. Op de vraag waarom niet, wilde TRIN toen niet reageren.

CONCLUSIE

Onze conclusie: TRIN denkt na over de eigen cultuur en organisatie (winst!), heeft enkele nuttige verbeteringen doorgevoerd (goed zo!), maar er is naar de gangbare normen nog niet sprake van een professionele transparante organisatie.

Volgende keer: hoe staat het met de beloofde financiële transparantie?

Advertenties

116 responses to “God, het bestuur en de CEO”

 1. Click says :

  Is goedgelovig nu de organisatorische waakhond van TRIN geworden ofzo? Nog even en TRIN huurt de redactie in als consultant!

 2. Johan says :

  Ik vind het wel goed, af en toe een check. Dat zouden ze voor elke organisatie mogen doen die geen fondswervingskeurmerk heeft, maar wel veel geld van het publiek binnen haalt.

 3. Flipsonius says :

  @Bramvandijk
  Ben ook wel benieuwd naar de vacaturetekst. Iets als:
  Onze jonge enthousiaste zendingsorganisatie is op zoek naar een Almachtige Leider
  U vervult ons met de Heilige Geest. U verricht spontane genezingen op gebed. Regelmatig laat u zich op de werkvloer zien door het doen van tekenen en wonderen.

  Zoiets?

 4. mafchauffeur says :

  @Flipsonius: niks vacature, ze kijken wel uit. Straks solliciteren er vreemde goden. Die na te zijn afgewezen naar de Commissie Gelijke Behandeling stappen.

  Overigens is de vacature al voor de grondlegging der wereld ingevuld. En ja, toen bestond TRIN ook al. In Gods Plan tenminste – en daar gaat het om.

 5. bramvandijk says :

  Het rapport van Ben van A. staat vol met organogrammen. Daarin is een nieuwe functie gecreëerd, speciaal voor God. Hij staat bovenaan in de hiërarchie van de organisatie (voorbeelden p.13, p.31). Niet duidelijk is in welke salarisschaal Hij zit.

  Hij krijgt waarschijnlijk in natura betaald, zoveel gebeden en lofliederen 😉

  Maar misschien nog wel interessanter is de functieomschrijving van god. Staat die wel in het rapport? Krijgt god ook plichten? Bijvoorbeeld om Mattheüshet bestuur te leiden tot de juiste keuzes of het geven van inspiratie of het blijven vervullen met de heilige geest of wat dan ook?

 6. Pittig says :

  Altijd handig als God bovenaan staat. Dan is Hij/Zij/Het uiteindelijk aansprakelijk voor alles wat Matteüs doet…

  Ik zie trouwens engelen en demonen niet terug komen in het schema. Terwijl die wel zo’n grote rol bij TRIN spelen. Ook kan ik nergens “zonde” in het schema vinden. En die heeft toch ook een voorname positie bij TRIN?

 7. Pittig says :

  In deze organisatiestructuur loopt het contact met God via het bestuur… 🙂

 8. Pittig says :

  Zou Jezus niet helemaal onderaan in het schema moeten staan, als nederige dienstknecht?

 9. Pittig says :

  Hoe wordt het functioneren van God getoetst? Zijn er functioneringsgesprekken?

 10. Pittig says :

  Heeft iemand een idee waar we de duivel in dit organisatieschema moeten plaatsen?

 11. mafchauffeur says :

  @Pittig: engelen staan ten dienste van Gods Kinderen. Staan dus hélemaal onderaan. Niet interessant genoeg om met name te vermelden. Zou ook een beetje onhandig worden, er zijn er namelijk nogal veel.

  En voor demonen is uiteraard helemaal geen plaats bij TRIN.

 12. mafchauffeur says :

  @Pittig: de duivel? Onder de schoen van de CEO. Waar anders?

 13. De Belg! says :

  Als men God de sollicitaties laat doen dan ga ik er zeker solliciteren.
  Kan ik God al mijn diploma’s tonen, mijn kerkelijk lidmaatschap, het feit dat ik alles over heb voor de kerk, mijn doopbewijs, mijn rechtvaardige daden. Kortom ik voldoe aan de vacature eisen die vastgelegd zijn in de functievoorwaarden (de bijbel).
  Is dat probleem van de organisatie ook al opgelost.

 14. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Voor iemand die onder de schoen van de CEO zit, kost het TRIN wel ontzettend veel werk om hem te bestrijden!

 15. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Zou ook een beetje onhandig worden, er zijn er namelijk nogal veel.

  Daar zijn er heel veel van en daarom past het niet? Maar God is wel in een klein kadertje te dwingen?????

  Maar je brengt me precies bij het godslasterlijke aspect van deze organisatieschema. Alsof God binnen het wereldje van TRIN kan worden getrokken. Alsof God net zo groot is als het bestuur en de CEO… Het lijkt zo nederig om God bovenaan te zetten, maar eigenlijk is het hoogmoed ten top!

 16. mafchauffeur says :

  @GG: de administratie van de Belastingdienst loopt nog weleens achter. Maar sinds ik dit vrij recentelijk bekeek is er iets bijgewerkt:

  Naam instelling Vestigingsplaats Begindatum Einddatum Intrekkingsdatum Activiteit
  1. STICHTING TRIN EVENTS HARDERWIJK 01-01-2008 31-12-2011 29-12-2011

  Met andere woorden: de ANBI status van St. TRIN Events is per 31 december 2011 ingetrokken. Of dit op verzoek is op na beoordeling van de BD weet ik niet.

  Op zich logisch, want TRIN Events is al snel voor >10% niet-algemeen-nuttig bezig.

  De ANBI status van Stichting TRIN is nog wel “levend”. Maar dat is logisch, die doen enkel nuttig werk.

 17. goedgelovig says :

  @mafchauffeur: Betekent dit dat de jaarrekeningen van TRIN en TRIN Events vanaf 2012 niet meer mogen worden geconsolideerd? Dat zou dan een voordeel zijn.

 18. mafchauffeur says :

  @GG: dat maakt niet uit. Ook vanaf 2012 kan er gewoon geconsolideerd worden. Sterker nog, het is volgens de RJ650 richtlijnen verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen als er sprake is van een “groep”.

  Bepalend of St.TRIN en St. TRIN Events nog steeds tot dezelfde groep behoren is: “Bij stichtingen is veelal sprake van een groepsrelatie wanneer een rechtspersoon statutair of
  anderszins overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur
  van een andere stichting.” (RJ650)

  Met de recente bestuurswijzigingen kun je je afvragen of “anderszins overheersende zeggenschap kan uitoefenen” nog steeds geldt.

  Met de CEO als voorzitter van beide stichtingen vermoedelijk wel.

 19. joost says :

  bramvandijk

  Daarin is een nieuwe functie gecreëerd, speciaal voor God. Hij staat bovenaan in de hiërarchie van de organisatie (voorbeelden p.13, p.31). Niet duidelijk is in welke salarisschaal Hij zit.

  Als top van de hiërarchie zit hij natuurlijk in de hoogst denkbare salaris schaal. Ook die gebeden en zegenwensen, hij vraagt daar toch minstens je ziel voor.
  (En mocht hij er een puinhoop van maken dan krijgt hij vast een enorme “oprotpremie” dat zal hij wel bedongen hebben toch?
  joost

 20. afolus says :

  Geweldig.
  Na het lezen van dit stuk word ik steeds nieuwsgieriger naar het complete boekwerk van stagiair Ben.
  Ik vraag me af of er in dit land, in Europa of elders in de wereld een stichting, foundation of zelfs kerkgenootschap te vinden is met een organigram waarin God de CDO (Chief Divine Officer) is.
  Ik ben ook heel benieuwd naar de reacties van zijn studiebegeleider(s) na het lezen van een organisatieplan met dergelijke inhoud.

 21. Pittig says :

  @ afolus

  God als CDO of CEO krijgt behoorlijke kritiek:

  Who’s fault is it if the company has no clear set of directives? The CEO’s. This is obvious. So why don’t you apply that same logic to the revelation God supposedly gave his people? God chose a poor medium to reveal himself, and as such was not clear about slavery, or the Inquisition, to name just two of hundreds of other theological, moral and scientific disputes the church had no clear direction about, which in turn caused so much pain, misery, tortures, and wars.

  http://debunkingchristianity.blogspot.nl/2007/05/is-god-ceo.html

 22. Pittig says :

  Nu ik dit organisatieschema gezien heb, trek ik al mijn kritiek op TRIN in; het is me heel erg duidelijk geworden dat TRIN altijd de orders van God opvolgt. Nu snap ik ook waarom ze zeggen dat kritiek op TRIN en Matteüs gelijk is aan kritiek op God….

 23. Pittig says :

  Het organisatieschema van Goedgelovig?

  Duivel
  |
  Redactie Goedgelovig
  |
  reageerders

 24. bramvandijk says :

  😀 Hilarische reacties 😀

 25. Dutch Hermit says :

  @Pittig
  Vallen de reageerders niet gewoon onder ‘klanten’? Lijkt me nogal vreemd om hen in het organisatieschema op te nemen. Vooral omdat er geen gezagsverhouding is, reageerders hoeven geen opdrachten van GG aan te nemen. Organisatieschema lijkt me eerder:
  Duivel
  |
  > — Staffuncties: demonische PR door gevallen engelen
  |
  Kernredactie
  |
  Poel van vuur regelmatige bijdragers

  De klanten zijn dan de reageerders en mensen die onschuldige christenen tot het atheïsme willen bekeren 😉

 26. joost says :

  pittig

  Zou Jezus niet helemaal onderaan in het schema moeten staan, als nederige dienstknecht?

  Als zoon van de baas heeft ie het makkelijk, kruiwagens helpen vaak goed.
  joost

 27. joost says :

  De Belg

  Als men God de sollicitaties laat doen dan ga ik er zeker solliciteren

  Als jij bij god gaat solliciteren zegt hij w.s. : “een belg aannnemen, loop nou gauw naar de duivel, dat doe ik niet” 😈
  joost

 28. John says :

  @Pittig

  Het schijnt dat God wel erg veel kritiek krijgt op zijn functioneren en zelfs ontslagen is voor zijn CEO-schap over de aarde. Vandaar waarschijnlijk dat hij bij TRIN gesolliciteerd heeft:

  http://killedbyfish.blogspot.nl/2012/06/earth-to-get-new-ceo-yahweh-managerial.html

 29. Ds Dre says :

  God gevangen in een organogram van TRIN, dat verklaard veel over het beeld wat ze daar hebben van God.

 30. Oscar de tweede says :

  Ik hecht enorme waarde aan wat Herman Wijffels c.s. in 2005 heeft gezegd in het advies “Code goed bestuur van goede doelen”.
  Een citaat uit hoofdstuk 5 : “a) Er moet een helder onderscheid zijn tussen de functies
  ‘besturen’ (richting geven, zorgen voor het verwerven van
  de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en
  voor het adequaat functioneren van de organisatie in het
  algemeen) en ‘toezicht houden daarop’ (vooraf en achteraf).
  Dat onderscheid is een voorwaarde voor interne checks and
  balances. Bij grotere organisaties moeten en bij kleinere
  organisaties kunnen die functies zijn ondergebracht bij
  afzonderlijke organen. Als grens tussen grotere en kleinere
  organisaties geldt een omvang van 15 fte of € 2,5 mln.
  inkomsten per jaar.
  b) Voor het onderbrengen van de functies ‘besturen’ en
  ‘toezicht houden’ bij afzonderlijke organen zijn er de
  volgende mogelijkheden:
  _ een raad van toezicht als toezichthouder op het bestuur
  of de statutaire directie;
  _ een bestuur dat het gros van zijn taken heeft
  gedelegeerd aan de titulaire directie.
  c) Als de functies niet bij afzonderlijke organen worden ondergebracht,
  moet op andere wijze worden gewaarborgd dat
  toezicht wordt gehouden zoals aangegeven in hoofdstuk 4.”

  En in hoofdstuk 4 staat :
  ” Het gaat om toezicht op het besturen, en wel door personen of
  organen die onderdeel zijn van de fondsenwervende goededoelenorganisatie.
  Het toezicht heeft twee facetten. Ten eerste is er
  toezicht vooraf, ook preventief toezicht genoemd. Dat betekent
  dat aan degene die toezicht houdt, plannen ter vaststelling of
  goedkeuring worden voorgelegd. Ten tweede is er het toezicht
  houden achteraf. Dat betekent dat degene die toezicht houdt
  het functioneren van (onderdelen van) de organisatie kritisch
  volgt en op nader te bepalen wijze kan ingrijpen. Overigens kan
  degene die toezicht houdt ook adviserend optreden.”

  Uit de samenvatting hierboven wordt duidelijk dat MvdS zowel CEO als bestuursvoorzitter is. Ik zelf heb daar geen last van, begrijp me goed. Maar je mag wel stekeblind zijn om niet te zien dat de structuur bij en rondom Trin een ernstige bestuurlijke weeffout kent. Een organisatie met een beetje allure en ambitie herstelt zo’n fout binnen de kortste keren. Trin weigert dit, tegen beter weten in(!) te doen en daarmee verklaar ik officieel Trin voor een doodzieke en door en door verrotte organisatie, goede bedoelingen ten spijt.

 31. Oscar de tweede says :

  @ Ds. Dre vandaag 6:04 pm
  Amen!

 32. klaas1239 says :

  je kan wel zien dat het zomer is Waarom moet gg alle ouwe shit weer aan de orde brengen. er zijn wel betere onderwerpen denk ik. Misschien un je je eens verdiepen hoeveel het kost om een goede doelen logo te krijgen In ieder geval komt het geld nu op een betere plaats. Verder ben je nog een goede organisatie als je de onkosten lager houd dan 36 % Als ik de financieen bekijk blijven ze daar dik onder. Met andere worden zueren hierover hoeft niet meer

 33. henkjan37 says :

  @ oscar

  Zeggen dat het verrot is gaat me veel te ver! het is tenslotte niet een of andere overheidsinstantie die betrouwbaar en controleerbaar moet zijn! Natuurlijk zou het beter moeten zijn als het wat transparanter was, maar met dit soort dingen staat of valt het toch echt met geloof van de donateurs.

  Trin is een clubje goedbedoelende amateurs en zo moeten we zo ook beoordelen, je kunt ze nog met een echte goede doelenorganisatie, noch met een echte kerk vergelijken. En het prutsonderzoekje van onze hbo-scholiertje past dat uitstekend bij, en netjes dat ze daar die stukjes uitpakken die passen bij de organisatie. TRIN is gewoon MvS, lekker belangrijk dat hij zich dan met dingen mag bemoeiten.

 34. henkjan37 says :

  overigens is het haar van Matthieu, gecombineeerd met de rest van het hele trinspindinges zeer vermakelijk! Ga er mee door GG!

 35. afolus says :

  @klaas1239
  Ben je ook zo makkelijk met je eigen portemonnee?

 36. klaas1239 says :

  hoe bedoel je?????????????

 37. henkjan37 says :

  doe eens niet zo boos klaas!

 38. Pittig says :

  @ henkjan37

  Het maakt jou niet uit dat die ene persoon lekker z’n gang kan gaan met enorme claims en grote budgetten? Is een goed rentmeesterschap niet aan jou besteed?

  En ik denk niet dat TRIN erg blij is met jouw omschrijving van “amateurs”. 🙂

  En ik denk niet dat ik erg blij ben met “goedbedoelende”. Want ze hebben heel duidelijk bewezen dat ze geen enkele moeite met het in de wereld brengen van leugens over goudstof en grote wonderen. Verder is hun boodschap en werkwijze erg manipulerend en pastoraal onverantwoord.

  Dus ook “goedbedoelende amateurs” kunnen er soms een zootje van maken…

  @ klaas1239

  1. Is dit “ouwe shit”? Ik heb het nog nergens gelezen, jij wel?

  2. Voegt dit wat toe aan het beeld van TRIN? Ik vind het alleen al waard om God in een organisatieschema opgenomen te zien worden. Zij doen precies datgene waar de regel: “Gij zult mijn Naam niet ijdel gebruiken” tegen wil waarschuwen, toch?

 39. Pittig says :

  @ Oscar de Tweede

  Heel belangrijk wat je daar aanstipt!

 40. Johan says :

  @klaas1239: Ik vind 36% al erg veel voor een goede doelenorganisatie, met zo’n overhead kom je in elk geval niet voor mijn giften in aanmerking. Als ik het jaarverslag bezie ligt het bij TRIN zelfs hoger, maar ik ben niet zo deskundig dat ik dat goed kan beoordelen.

  @Oscar: Die conclusie vind ik te hard. Maar het is wel zo dat de dubbelfunctie van Mattheus niet het enige punt is. Jan Sjoerd Pasterkamp heeft zich zo vereenzelvigd met Mattheus (‘kritiek op jou is kritiek op mij’) dat je niet van een onafhankelijke bestuurder kunt spreken. Steve van Deventer is ook een uitgesproken charismaat. Albert Kunnen werkt voor TRIN en staat dus ook niet op afstand van de organisatie.

  In Durf te Dromen heeft Mattheus verteld dat hij koste wat het kost het leiderschap zelf in handen wil houden omdat hij de man met de roeping en zalving is. Hij zegt dat hij het bij organisaties waar ‘buitenstaanders’ in het bestuur kwamen te vaak mis heeft zien gaan.

 41. henkjan37 says :

  @ pittig

  amateurs enzo…das wel redelijk terecht lijkt me;) Willen ze daar wat aan doen…lijkt me dat ze dan eerst maar eens naar hun theologie moeten gaan kijken…wanneer dat een beetje sluitend en logisch is kunnen ze ook proberen er een organisatie rond te krijgen (sowieso 16 landen ofzo, met een paar werknemers en )

  Zijn ze goedbedoelend…ik ben geneigd te zeggen van wel! Slechtbedoelend is iemand als sorensen enzo;) Matthieu is niet de boel bewust aan het vernaggelen, maar meer gewoon een beetje zijn grip op de realiteit soms kwijt, maarja…het is natuurlijk ook een vreselijk kitscherig en dom mannetje, die toch wel met grote dingen speelt. Er is dus vanalles mis, maar een zekere charme heeft het wel! Een soort persiflage van het gebrek aan diepgang en realiteitszin dat de hele pinksterwereld kenmerkt;)

 42. khabarjoo says :

  tyyyyyyyyyyyyy

 43. Pittig says :

  @ Johan

  Die conclusie is te hard? Voor een redelijk grote organisatie in Evangelischenland is zo’n structuur een “recipe for disaster”. En dus zit de rot er al flink in…

  En dat idee dat alleen Matteüs de man met de roeping en de zalving is, lijkt me te onzinnig voor woorden. De vroege kerk heeft vanaf het begin met elkaar overlegd (en ruzies gehad). Waarom kunnen anderen niet ook een roeping en een zalving hebben? Hebben we niet allemaal de heilige Geest?

  En nog sterker: ik geloof dat hij (om in evangelische taal te spreken) de roeping en de zalving van opzichters (die hem begeleiden en controleren) tegenhoudt!

  Met Wie ben je dus aan het strijden als je zo vecht tegen verantwoorde structuren? 😉

 44. Pittig says :

  @ henkjan37

  Heft heeft inderdaad wel een zekere charme om een jong iemand vol enthousiasme bezig te zien.

  Maar er is meer. Misschien zit ik er naast als ik het idee dat jij TRIN ziet als wat enthousiaste, maar knullige figuren die fouten maken.

  Ten eerste geloof ik dat ze ook hele goede dingen doen.

  Ten tweede neem ik hen heel serieus, omdat zij het ook heel serieus bedoelen.

  Ten derde richten ze met een aantal zaken al lange tijd grote pastorale schade aan en zijn ze in een aantal opzichten een blamage voor het christendom. En daar kan ik geen enkele charme in bespeuren.

 45. henkjan37 says :

  1. koester dat dus;)

  2. Natuurlijk bedoelen ze het serieus! Maar het opvallende van veell pinkstergemeentes is dat er niet zoveel achter die serieusheid zit en dan dingen ook snel kunnen switchen, vraag is dan echt…moet je dan als christelijke gemeente zulke mensen proberen in een keurslijf te stoppen, of moet je ze lekker hun gang laten gaan. Begrijp me goed…ik vind de kritiek die er hier komt op TRIN hartstikke goed…en ze kunnen er ook heel wat van leren, maar om bijvoorbeeld allemaal oudgedienden van evangelische achtergrond een soort raad van toezicht te laten vormen die TRIN in de gaten houdt…das natuurlijk wel erg de spontaniteit killen he…beter laat ze je ff lekker hun ding doen…de mensen die naar TRIN gaan hebben een reden om weg te gaan uit meer traditionele kerken..en al is het maar een fase daarbij te zitten, laat ze die fase dan ook even helemaal belevenen, dan weten ze daarna meteen dat die pkn best wel ok is misschien;)

  3. Wat voor pastorale schade…het lijkt me eerder een gebrek aan pastoraal beleid als perse heel fout, maargoed…er komen vooral dolende mensen bij TRIN, die willen wat TRIN ze in overvloed bied, met goudstof aan toe;)

 46. Johan says :

  @Pittig: Ik hou er niet zo van om mensen volledig af te schrijven. Jij wel? 😉

 47. mafchauffeur says :

  @henkjan37

  Verder ben je nog een goede organisatie als je de onkosten lager houd dan 36 % Als ik de financieen bekijk blijven ze daar dik onder

  Nog eens kijken, zou ik zeggen. Of heb je de jaarrekening 2011 al in handen? 🙂

 48. mafchauffeur says :

  @henkjan37

  Zijn ze goedbedoelend…ik ben geneigd te zeggen van wel! Slechtbedoelend is iemand als sorensen enzo;) Matthieu is niet de boel bewust aan het vernaggelen, maar meer gewoon een beetje zijn grip op de realiteit soms kwijt, maarja

  Ik denk dat Sorensen net zo goedbedoelend is als Matthieu. Maar ik betwijfel of goedbedoelendheid als maat der dingen kan dienen. Goedbedoelendheid is belangrijk, maar kan denk ik niet de mantel der liefde zijn die alles bedekt.

  Met goedbedoelendheid (of wat dat in aanvang was) zijn vaak genoeg hele grote brokken gemaakt. Ook in evangelische kringen…..

 49. klaas1239 says :

  ook voor een anbi verklaring moet je de stukken inleveren en naar mijn mening staan ze nog steeds op de lijst. Jullie hoeven je dus niet druk te maken dat er fouten zijn en natuurlijk mag je ook dingen aan de kaak stellen wat heel gezond is, maar hou aub op met al dat gezeur op nietst af

 50. mafchauffeur says :

  Overigens is Sorensen wellicht binnenkort te bewonderen in een update van het TRIN-organigram. 🙂

  Mattheus Vandersteen heeft me gevraagd mee te bidden voor mensen, als ik er ben en ik heb er veel vreugde van om te zien hoe diep Gods Geest mensen aanraakt met genezing en bevrijding.

  (bron: nieuwsbrief David dd 4 mei 2012)

 51. mafchauffeur says :

  @klaas1239: twee van de TRIN-stichtingen zijn inmiddels afgevoerd van de lijst, en zijn geen ANBI meer. Eentje staat er nog op.

  Maar voor het verkrijgen van een ANBI status hoef je alleen maar een vragenlijstje in te vullen hoor. Wel de vinkjes op de juiste plek zetten.

  Inleveren van stukken hoeft pas op verzoek. En de Belastingdienst is druk met heel andere dingen. 🙂

 52. henkjan37 says :

  mafchauffeur, op 19 juni, 2012 om 9:24 pm zei:

  Hier schuif je ten onrechte een citaat in mijn schoenen;)

  En op je tweede citaat;)

  Ik deel ook de opvatting dat het prutsers zijn, maar ik ging alleen in op het idee dat een complexe organisatie met checks en balances gewoon maar een beperkte oplossing is, wanneer het een creatief maar prutserig groepje is, want je krijgt als controle of mensen die dat kapot maken door hun behoudendheid, of mensen die net zo enthousiast zijn en dan heb je nog niks aan die controle, die controle zal dus alleen maar een manier zijn om die anbi binnen te krijgen voor hun events, want hun goededoelenwerk wordt al wel gewoon als zodanig bschouwt…

 53. henkjan37 says :

  en natuurlijk sowieso de conclusie dat hbo-ers ver uit de organisatie van kerken gehouden moeten;)

 54. henkjan37 says :

  sowieso vraag ik me af of hbo-ers wel een ziel hebben

 55. afolus says :

  @henkjan37
  Jij lijkt me een duidelijke WO-er, slim type!

 56. mafchauffeur says :

  @henkjan37: sorry. Al die namen met cijfers ineens…. 🙂 Ik had het kunnen weten, de verbetering van schrijfstijl was me al wel opgevallen.

  @klaas1239: laat maar.

  @henkjan37: Wat het laatste betreft: “goededoelenwerk doen” is cruciaal voor de ANBI-status, maar zeker niet de enige voorwaarde.

  Er is trouwens een heel simpele oplossing voor dat “probleem”: gewoon geen ANBI-status aanvragen. Dan hebben je donateurs weliswaar geen belastingaftrek (so what? subsidie van een verdorven overheid? hoezo?) maar hoef je je verder helemaal niets meer aan te trekken van de ANBI regels en de (recentelijke) aanscherpingen daarvan.

  Vrijheid! Dat moet zo’n enthousiast groepje toch aanspreken.

 57. henkjan37 says :

  @ mat

  Nee, maar in die kluwe die TRIN is, is het deel dat het goededoelenwerk doet wel gecertificeerd en andere delen niet, dat lijkt me een gezonde situatie.

  Het idee uit het rapport om fondsen en subsidies en dergelijke aan te vragen….daarbij lijkt het me idd heel gezond als TRIN zich daar verre van houdt…beter geven mensen het die het gevoel hebben dat ze daar echt iets goeds mee doen! Dan is in elk geval diegene en MvS er blij mee, mocht er dan nog iemand anders ook mee geholpen zijn is het helemaal meegenomen!

 58. afolus says :

  @Henkjan37
  Ik ben je kwijt.
  Waaruit blijkt dat het “goededoelenwerk” van TRIN gecertificeerd zou zijn..? Ben heel benieuwd.

 59. mafchauffeur says :

  Je kunt TRIN van veel beschuldigen, maar niet van “gecertificeerd zijn” 🙂

  Nogmaals: het verkrijgen van een ANBI status is een kwestie van een formuliertje invullen. Pas bij een (zeldzame) controle van de Belastingdienst blijkt of afdoende aan de gestelde eisen is en wordt voldaan.

  Maar als iemand weet of er een dergelijke ANBI controle is geweest hoor ik dat graag.

  (En als organisatie zou ik een gunstige controleuitslag subiet op de eigen website vermelden, maar dit terzijde)

 60. Pieter says :

  Het is niet gebruikelijk dat een kerkgemeenschap het cbf keur heeft. Even los van de andere goede argumenten is dit dus een flauw en gezocht argument. En dat komt de discussie niet ten goede

 61. jansssen says :

  @Pieter,

  Tot voor kort was Trin geen kerkgenootschap, maar een zendingsorganisatie. Het kerkje spelen doen ze er sinds kort gewoon bij.

 62. klaas1239 says :

  cfb is weer een ander probleem als je dat hebt moet je ook een gedeelte van je winst weggeven tot een miljoen is dit niet antrekkelijk

 63. joost says :

  janssen

  Tot voor kort was Trin geen kerkgenootschap, maar een zendingsorganisatie. Het kerkje spelen doen ze er sinds kort gewoon bij

  Volgens mij spelen ze meer voor godje.
  joost

 64. Pittig says :

  @ Johan

  Sinds wanneer is kritiek op een “ernstige weeffout” gelijk aan “het volledig afschrijven van mensen”? 😉

 65. Pittig says :

  @ Dutch Hermit

  Haha! Goede organisatiestructuur! 🙂

 66. mike says :

  Voorzitter en directeur tegelijkertijd mag volgens mij helemaal niet…. Hoe kunnen die statuten dan goed gekeurd zijn door de notaris?
  Wat in elk geval zeker niet mag bij een stichting (ANBI of niet) is een betaalde directeur zijn vanuit de stichting én voorzitter. Dat is dus bij MvdS zeker het geval.
  Bestuursleden mogen namelijk geen betaalde werkzaamheden verrichten.
  Wat ze mogen ontvangen is:
  – vrij gestelde vrijwilligersvergoeding van max. 1500 euro per jaar
  – vacatiegelden (nee geen vakantiegeld!). vacatiegeld is bijv. onkostenvergoeding ter voorbereiding van een vergadering.
  – kilometer declaratie

  Het is juist de doelstelling dat een stichting goed beheert en gecontroleerd wordt en er geen belangenverstrengeling is tussen bestuur en medewerkers.
  Dit is echt een heel raar verhaal als dit klopt. Dan mag nl. wel onderzocht worden welke notaris hier aan bijgedragen heeft. Nogmaals, ik kan mij niet voorstellen dat het zo in de statuten van oprichting staat.

 67. mike says :

  En dat ‘God’ boven aan staat… ach… het laat m.i. gewoon iets zien van hun verlangen dat de organisatie onder leiding van God staat. Komt allemaal niet zo heel zakelijk over, maar vind dat er wel een heel groot punt van gemaakt wordt hier. Ik vind dat eigenlijk dan juist wel weer grappig.

 68. Oscar de tweede says :

  @ Mike
  Ja, je mag gerust en voorzitter zijn van een bestuur en directeur. Gelukkig is er geen wet die dat verbiedt. Wijffels c.s. noemt de scheiding tussen bestuur en uitvoering in zijn advies over Goed bestuur van goede doelen (2005) als behorend bij “corporate governance.” Er bestaat zoiets als een algemeen aanvaarde opvatting dat die scheiding er bij goededoelenorganisaties UITERAARD is. Dat die scheiding er bij Trin niet is en er ook niet zal komen,deed mij besluiten te zeggen dat deze organisatie doodziek is en door en door verrot, de goede bedoelingen ten spijt.
  Vandaar dat Trin kan fluiten naar een cbf-keurmerk en ook al struikelde bij de aanmelding bij de Evangelische Alliantie (die aanvragen voor aansluiting behandelt in een ballotagecommissie).
  Al met al is het voor iedereen duidelijk, dat de interne checks and balances schitteren door afwezigheid bij Trin.
  Plaats je daar allerlei incidenten en hele en halve onwaarheden tegenaan, dan verdient Trin ten onder te gaan. Tenzij ….

 69. klaas1239 says :

  is de evangelische alliantie al eens onderzocht of zij het bij het rechte eind hebben verder als je een vrijwilligers vergoeding krijgt mag je GEEN andere declaraties indienen dus ook gen km vergoeding dat is een keus die je moet maken

 70. Pittig says :

  @ mike

  Het kan best grappig zijn, maar waarom is dat hier niet grappig? Ik zet een aantal redenen op een rijtje:

  1. Als je de geschiedenis en theologie van TRIN kent doen zij voorkomen alsof God wel heel speciaal met hen (en hen alleen) verbonden is. Dat weerspiegelt zich volledig in dit organisatieschema.

  2. Als je weet hoe vaak God gekaapt is in de wereld- en kerkgeschiedenis (met desastreuze gevolgen) dan besef je dat het geen onschuldig organisatieschema is.

  3. Kun je God echt in een hokje/vakje/blokje duwen? Of is hij het hele schema waarin alles gebeurt?

  4. Heeft alleen het bestuur en de CEO contact met God of zou in een theologisch verantwoorde organisatieschema iedereen een lijntje met God moeten hebben?

  5. En als God in een organisatieschema wordt opgenomen, zul je minstens duidelijk moeten maken dat er héél veel meer onder God valt! Nu valt alleen TRIN onder God… Dat zegt het organisatieschema toch?

  6. Als dit een schema is waarin de “Baas” bovenaan staat met elke volgende hiërarchische laag daaronder, dan mag je je toch afvragen wat Jezus bedoelde met woorden als:

  “en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn” (Mat. 20:27)
  of
  “De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.” (Mat. 23:11)

  Maar dit past wel met een TRIN-theologie die sommige leiders op een hoge troon plaatsen en hen een speciale band met God toedichten, waar je beslist niet aan mag komen.

  Dit zijn echt geen grappige dingen meer. Dit laat een bepaalde theologie zien die heel eng en gevaarlijk is en die zich al heeft bewezen erg schadelijk te zijn.

 71. Ds Dre says :

  Als je deze organogram serieus neemt dan zie je dat God alleen een direct lijntje heeft met Bram, Ingrid, Rebekah en Mattheus.

 72. Onno says :

  Ik moet toch zeggen dat het me enigszins verbaast ( terwijl niks me eigenlijk nog zou moeten verbazen) dat een ex PKN predikant uit Aalsmeer na een charismatisch avontuur via de Levend Evangelie Gemeente nu als bestuurslid is aangetreden bij TRIN. Heel triest dat die man zich zo laat meeslepen naar allerlei sektarische excessen en zich voor het karretje van TRIN laat spannen. Het zijn misschien slechte gedachten van mij maar ik vermoed zo dat TRIN dit soort mensen gebruikt om het beeld naar buiten toe van TRIN wat op te kalefateren en vertrouwen te winnen bij goedgelovigen.

 73. bramvandijk says :

  @Ds Dre

  Als je deze organogram serieus neemt dan zie je dat God alleen een direct lijntje heeft met Bram, Ingrid, Rebekah en Mattheus.

  Heb ik even geluk 😉

 74. Johan says :

  Ouweneel (Vergadering), Van Deventer (PKN), Selier (Vrij Evangelisch), Van Rossem (RK Kerk) – ze gaven leiding aan degelijke kerken, maar ze zijn allemaal als een blok voor TRIN gevallen. De oudere broers buigen voor Jozef?

  Achtergrond:
  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/05/07/hoe-meer-kritiek-hoe-meer-zalving/

 75. mafchauffeur says :

  @Johan: nee, gevallen voor de Geest. 🙂

  Overigens is Selier vorig jaar zijn eigen organisatie (naast z’n gemeente, maar niet gelinkt aan TRIN) gestart met outreaches in Tanzania.

  Echter toch iets te hard van stapel gelopen, gezien zijn recente burnout. 😦

 76. janssen says :

  @Johan,

  Gemeenschappelijke factor is dat alle vier in conflicten in hun eigen kerk betrokken zijn geweest en sommigen daarom die kerk hebben verlaten. En dat alle vier al jarenlang bij allerlei extreem charismatische zaken betrokken waren, al voor hun Trin tijd.

 77. janssen says :

  @Johan,

  Kijk voor van Rossum maar eens op de onderste regel:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwhuis

 78. janssen says :

  En Johan Selier heeft ook niet overal vrienden gemaakt:

  Zie deze enigzins overdreven site:

  http://home.deds.nl/~selierjohan/index.html

 79. mafchauffeur says :

  @janssen: zouden ze echt elke woensdagavond bij elkaar komen om te bidden tegen Selier?

  Dan had ik, gezien de toonzetting van deze moordenbrandsite, op z’n minst een melding van de burnout op de site verwacht. Onder het kopje Verhoorde gebeden.

 80. afolus says :

  Wat is dit nu weer voor onzin?
  Is voorzegd dat in het laatst der dagen allerlei tegensites zouden opstaan tegen de gezalfden? Satire is leuk en moet er zijn.
  Maar na de website Armagedon.nl waar een zekere Pieter een roddelrubriek voert over de Maasbachclan is de site die @janssen aanhaalt over Serlier wel heel erg heftig.
  Ik kan niet goed zien wie daar nu achter schuilt.

 81. mafchauffeur says :

  @afolus: zich te barsten geschrokken van wat charismatische stokpaardjes en meteen met inzet van al het beschikbare materieel ten strijde getrokken.

  Ze zijn in die contreien legeroefeningen van de Luchtmobiele Brigade gewend. Met tanks en helikopters.

  Dan heb je al snel overkill. 🙂

 82. joost says :

  pittig

  . Als je weet hoe vaak God gekaapt is in de wereld- en kerkgeschiedenis (met desastreuze gevolgen

  Zou god zich werkelijk in gijzeling laten nemen?
  joost

 83. TommyLee says :

  Ik heb dit jaar aardig de tijd genomen om de zendingsclubjes die op de opwekkingsconferentie presenteren beter te leren kennen. Veelal kleine initiatieven met een duidelijke visionair aan het hoofd. Je staat soms versteld hoeveel zo’n clubje met bescheiden middelen tot stand kan brengen. Je hoopt natuurlijk dat ze het allemaal volgens de regeltjes aanpakken. Nu zullen ze voor hun anbi status dan ook aan een aantal elementaire voorwaarden moeten voldoen. Het echte zakkenvullen voor beginners is daar wel een beetje op zijn retour. De belasting is echter voornamelijk geïnteresseerd in hun portemonee. Wordt er geen geld buiten de persoonlijke opgave van verdiensten gehouden. Hoe het zit met de interne aangelegenheden (of er wel goed bestuurd wordt) hebben ze geen belangstelling in en ook geen zeggenschap over. Ik sprak daar eens over met het hoofd van de afdeling ANBI van de belastingen in ’s Hertogenbosch. Ik wilde weten of de belastingen nog richtlijnen hebben voor de statuten. Daar kwam ik niet veel verder. Nu zijn er diverse keurmerken. Het meest in het oog springend is dat het jaarlijks handen vol geld kost om gecertificeerd te blijven plus de kosten om je organisatie aan te passen om te blijven voldoen. De vraag is dan of er voor de gevers boeiend is of het geld wellicht niet helemaal volgens de regeltjes besteed wordt of dat een flinke hap er al bij voorbaat uit moet puur om te blijven voldoen. Ik denk dat bij kleine clubjes waar de mensen de inzet van de leider kennen het allemaal niet zo spannend is.

 84. klaas1239 says :

  tommy lee prima verwoord helemaal mee ens

 85. Oscar de tweede says :

  Eerder schreef ik over een ernstige weeffout bij Trin. In het bericht hieronder is daar ook sprake van. Lees maar.
  ” Voormalig Ajaxdirecteur Rik van den Boog hangt een persoonlijk faillissement boven het hoofd. De curator van Marco Borsato’s The Entertainment Group (TEG) wil veertien miljoen euro van hem zien.
  De ex-topman wordt voor de rechter gesleept. Van den Boog (52) weigert op te draaien voor de miljoenenschade die rest na het bankroet van het door zanger Borsato gefinancierde artiestenbureau, hoewel hij door de curator als enige aandeelhouder van TEG hiervoor aansprakelijk is gesteld. Aanleiding is de actieve bemoeienis die Van den Boog zou hebben gehad met de dagelijkse leiding van het bedrijf. Curator Jan Padberg heeft Van den Boog persoonlijk gedagvaard: „We kwamen er in de onderhandelingen niet uit, dus is een gang naar de rechter nog de enige manier.”
  Nou zeg ik niet, dat er bij Trin sprake is van financiele malversaties, al blijven de financien qua verslaglegging een duister verhaal. Ik wil slechts zeggen met het TEG-verhaal, dat een gezonde organisatie strikt scheiding maakt tussen bestuurlijke en uitvoerende taken. En die lopen bij Trin dwars door elkaar heen.

 86. Onno says :

  Nog even een nieuwtje tussendoor, er komt weer een oude bekende van Lakeland naar TRIN om opwekking te brengen in ons land. De aloude bekende kloon van Todd Bentley, de heer James Lavesque die tijdens preken in Lakeland en vroeger ook bij TRIN altijd die satanstekens maakte constant tijdens het preken en net als Bentley is overgoten met religieuze tatoeages. Na John Crowder ongeveer de meest omstreden figuur in eigen land van de sprekers bekend van het Lakelandcircus.

 87. mafchauffeur says :

  @Onno: hoezo kloon van Bentley? Hij schopt niet, doet geen tatatatata en is redelijk fatsoenlijk gekleed.
  Hoewel ik predikanten liever een net overhemd zie dragen. Maar ieder zijn smaak.

 88. mafchauffeur says :

  Die kerel met die bril vind ik persoonlijk enger.
  *meldpunt kindermishandeling belt*

 89. Onno says :

  @Mafchauffeur,

  Todd Bentley mag dan de enige in Lakeland zijn geweest die mensen schopte en sloeg maar is het minder erg als je erbij staat en goedkeurend staat te lachen? Alle maniertjes en de ADHD opschepperige manier van praten en zelfs de stem lijkt op die van Todd, evenals het stevige lijf met tatoes. Beide zijn ook in videos te zien waar ze tijdens het preken dezelfde tekens maken met hun handen. Bijna een eeneiïge tweeling. Voor een verhuisklusje of kookavond of een clown in het circus is James op deze video inderdaad netjes gekleed 😉 Maar het gaat me niet om de kleding. Als dat het enige was…..

 90. Onno says :

  wie weet neemt james zijn gebrilde knechtje ook wel mee naar de TRIN Holland Revival. Spectakel met gegil en geschreeuw en gegrom en geblaas is dan weer gegarandeerd en hebben weer een hoop mensen een paar gedenkwaardige avonden om op terug te kijken.

 91. afolus says :

  In de bedrijfsnaam van TRIN staat de I van Impact centraal.
  Hun werk moet er toe doen zou je kunnen zeggen.
  Inmiddels is de TRIN Holland Revival bijna 50 dagen aan de gang, worden/werden types als Mel Tari, David Wagner en James Lavesque ingevlogen.
  Heel veel impact lijkt dat allemaal nog niet op Holland te hebben.
  De kranten staan er nog niet vol mee, zal ik maar zeggen.

 92. mike says :

  @ Oscar de 2e.

  Op Wikipedia over stichting staat dit:
  De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bestuurders en oprichters van de stichting zijn ook niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers in dienst hebben.

  MvdS is voorzitter en als hij in loondienst is bij TRIN als directeur, kan dit dus gewoon niet. Misschien is het mogelijk om vrijwillig directeur en voorzitter te zijn van een stichting (nieuw voor mij), maar betaald worden, in loondienst mag niet. Of hij zichzelf als ZZP’er mag laten inhuren, weet ik niet. Ik heb de indruk dat hij gewoon op de payroll staat als voorzitter. Dat lijkt mij onbehoorlijk bestuur. En helemaal voor een ANBI stichting.

 93. mafchauffeur says :

  @Onno: Komt Levesque naar de Holland Revival dan? Ik dacht dat hij voor 20 en 21 september op de planning stond.

  Voor de Holland Revival is David Wagner ingehuurd.

 94. mafchauffeur says :

  @mike & Oscar de tweede: wie zegt dat MvdS in loondienst is bij TRIN? Als hij vanuit TRIN geen vergoeding ontvangt voor zijn werk is er niets aan de hand.

  Ik ken wel meer goededoelenstichtingen waar degene die de meeste uren maakt (vaak de oprichter/visionair) geen cent betaald krijgt. En zijn/haar kosten van levensonderhoud bekostigd van privé-giften of een support-stichting.

  Loondienst mag inderdaad niet. Maar lijkt me ook niet waarschijnlijk als je het totaalbedrag aan salarissen in de jaarrekeningen bekijkt.

 95. goedgelovig says :

  @mike: Voor zover wij weten staat MvdS niet op de loonlijst van TRIN. Wel ontvangt hij giften (personal support) via de stichtingen, sprekersvergoedingen, royalties en onkostenvergoedingen. Maar dat hoeft niet in strijd te zijn met de ANBI.

 96. Onno says :

  @mafchauffeur, als je goed kijkt bij evenementen op de TRIN website zie je een banner staan van Holland Revival met James lavesque. Inderdaad staat september erbij. Blijkbaar is de “revival” dan nog niet gestopt.

 97. Onno says :

  @mafchauffeur, in de omschrijving hebben ze er wijselijk niet bij gezet dat James bekend is van Lakeland, TRIN heeft immers nog nooit wat met Lakeland te maken gehad 😉 Gunstig is dat de revival meetings in september gratis zijn en het ontvangen van verse demonen door impartatie is dan dus ook helemaal gratis.

 98. mike says :

  Een bestuur is er om te controleren of de stichting zijn ideeel doel nastreeft. Om dit op een zuivere manier te doen, is het alles behalve logisch dat de voorzitter van het bestuur vervolgens geld verdient aan de stichting die hij bestuurt. Dat heet belangenverstrengeling en is onzuiver.
  Ik neem aan dat je ook giften moet opgeven bij de belastingdienst als (neven)inkomen. Ik blijf het een zeer wazig verhaal vinden als MvdS dit dan weer van TRIN ontvangt en dus besluiten moet nemen over zijn eigen support. Want daar komt het dan dus op neer. Vaaaaaag….

  Ook blijft het idee dat de directeur tevens voorzitter is en dus zijn eigen functioneren moet toetsen, beoordelen, een zeer vreemde constructie.

  Er wordt hier gezegd dat het mag, maar ik ben zelf betrokken geweest bij drie stichtingen, waarvan ik er één heb opgericht (allemaal andere organisaties) en dit zou echt onbespreekbaar zijn geweest.Statutair wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen directeur en bestuur. Vaak staat er zelfs in de statuten dat als he functioneren van de directeur besproken moest worden, de directeur daar in beginsel niet bij aanwezig mag zijn.

 99. mafchauffeur says :

  @Mike: in de statuten van St. TRIN staat de (standaard) zinsnede dat de bestuurders geen beloning ontvangen, wel een onkostenvergoeding. Geen woord over een directeur. Maar dat is ook niet raar, want die statuten dateren uit 2002.

  Ter nuancering: de voorzitter kan niets zelf beslissen, het bestuur moet besluiten nemen met (normale) meerderheid van stemmen. De eerdere kritiek dat er “ondergeschikten” in het bestuur zitten is achterhaald, tegenwoordig zijn het vooral geestelijke zwaargewichten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

  *hoestbui*

  Opmerkelijk trouwens: in de doelomschrijving (artikel 1d) staat als één van de doelen omschreven: “het ‘omarmen’ van de verworpenen”.
  Uit het recente filmpje (met de interviewster met de smachtende blik) blijkt in ieder geval dat TRIN nog steeds trouw is aan de destijds gestelde doelen (het letterlijjk omarmen van leprapatiënten).

  Als MvdS vergoedingen (bijvoorbeeld sprekersvergoedingen) ontvangt zal hij die inderdaad moeten opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting. Net zoals iedere andere prediker die het land of de wereld rondtoert om zijn of haar kunstje te verrichten. 😉

 100. mike says :

  Hey maf… 😉 De voorzitter maakt wel weer onderdeel uit van het bestuur en als er 3 leden in zitten is hij 1/3 van de stem. Met 2/3 is er al een besluit beklonken, zo werkt dat.
  Onkostenvergoeding is wat anders dan inkomsten waar je van kan leven. Onkstenvergoeding: het woord zegt het al, vergoeding om gemaakte onkosten van te betalen.

 101. mafchauffeur says :

  @mike: dus als MvdS zijn kosten economy/business class mag declareren is er toch niets aan de hand?

  Waar MvdS zijn inkomen vandaan haalt is simpelweg niet openbaar. En zolang dat inkomen niet uit een stichting komt waar hij bestuurslid van is, is er formeel niets aan de hand. En ik kan ook wel tien mogelijkheden verzinnen waar zijn inkomen vandaan komt, maar dat is pure speculatie. Een van die mogelijkheden is dat hij rechtstreeks gesteund wordt door sympathisanten en “afnemers” van zijn diensten.

  Supporters blij, afnemers blij, belastingdienst blij, gezinnetje blij.
  Nu alleen die zuurpruimen op GG nog. 🙂 🙂

 102. St. says :

  st.
  ik snap al waarom God helemaal bovenaan staat. Dan is hij ook de uiteindelijke verantwoordelijke. Het maakt niet uit wat er gebeurt en wie wat doet.

 103. Onno says :

  @St. jij snapt het.

  Bij elke kritiek moet je dus kritiek op God hebben (welke eigenlijk?) want hij of Hij heeft de eindverantwoording over TRIN. TRIN doet alleen braaf wat God hen opdraagt, daar kan je hen dus niet op afrekenen. Goed voorbeeld is Rob Allart van Berea die bij een veroordeling vanwege het overtreden van de wet zei dat hij geen spijt had want hij had alleen maar gehoorzaamd aan wat God hem zei te doen.

  Een uitspraak die al erg oud is waarmee je alle kritiek kan uitdoven:

  “God wil het”

 104. Onno says :

  kritiek en gezond verstand moest dat zijn

 105. mafchauffeur says :

  @Onno: maar zei Anne van der Bijl (geen spijt want God gehoorzaamd) dat ook niet toen hij stapels Bijbels over grenzen smokkelde en de wet aldaar aan zijn laars lapte? Is hij toch een grote meneer mee geworden.

 106. Wilfred says :

  @Onno: Idd, minstens zo oud als de kruistochten…

  @Mafchauffeur: Goed stuk werk! Mooie objectieve toon van de stukjes ook… Kijk uit naar het vervolg!

 107. mafchauffeur says :

  @Wilfred: dit is niet mijn tekst hoor. Hooguit wat assistentie bij de research.

  Welkom terug, trouwens.

 108. Pittig says :

  Hé, Wilfred! Leuk dat je er weer bent! Lees je nog even alle discussies door die je hebt gemist, zodat je weer helemaal op de hoogte bent? 😉

 109. afolus says :

  Mooi toch dat TRIN leerbaar lijkt te zijn!!

  Op de website wordt bij informatie over de Holland Revival vermeld dat inmiddels vele mensen tot geloof zijn gekomen en/of vervuld zijn met de Geest en vuur.

  Er zijn getuigenissen van mensen die genezen zijn van bloed- bot- en hersenziekten.

  De claim dat die genezingen ook werkelijk hebben plaatsgevonden blijft deze keer achterwege, hoe integer de boodschappers ook lijken te zijn.

  Karel Smouter is dichtbij, dus TRIN: Let op uw saeck

 110. Wilfred says :

  @Mafchauffeur: Dank je.

  @Pittig: Hey Pittig: leuk om weer terug te zijn…
  Wat betreft dat teruglezen: niet iedereen heeft dezelfde neigingen… 😉

  Maar als Bram ondertussen door anderen bekeerd is, zou ik dat wel graag willen weten… 🙂

 111. joost says :

  wilfred
  bram bekeerd? geloof jij echt nog in wonderen? 🙂
  joost

 112. bramvandijk says :

  @Wilfred

  Maar als Bram ondertussen door anderen bekeerd is, zou ik dat wel graag willen weten… 🙂

  Maak je daar maar geen zorgen om. Het wordt echter wel tijd om zuster Rien bij te staan die van het rechte pad dreigt te geraken, recent vond ze dat ik goede dingen te zeggen had… het moet niet gekker worden 😉

 113. joost says :

  bramvandijk
  eens, jij en goede dingen. Help. 🙂
  joost

 114. Wilfred says :

  @Bram: Zorgen maken? Vlei jezelf niet… trouwens, zorgen maken doet een rechtgeaarde christen niet… 😉

  Wat betreft het compliment van Rien: een kinderhand is snel gevuld! Weet je zeker dat je het hele comment hebt doorgelezen? 🙂

  Ik zou zeggen: als je het onderscheid tussen woorden van god en cold reading niet kunt maken, houd er dan mee op om de naam van god er aan te verbinden…

  @Joost: Ik zou pas echt steil achterover gaan als die combinatie bij jou te ontdekken zou zijn… 😉

 115. joost says :

  wilfred
  troost mijn broeder Gij behoeft niet te vallen want zulks zal nooit geschieden!! 😈
  joost

 116. mafchauffeur says :

  TRIN heeft eindelijk een medestander in haar strijd tegen zure kritiek over haar beloningsbeleid: de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3508256/2013/09/12/Voorzitter-filantropische-organisaties-huurt-zichzelf-in-voor-advies.dhtml

  Net als bij TRIN krijgt de landelijk bekende voorzitter van de stichting SBF “gewoon” betaald.

  Het CBF sputtert nog wel wat tegen

  Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie is geen fondsenwervende instelling, maar een brancheorganisatie, die niet valt onder de regels van het CBF. [CBF-directeur] Kemps onderstreept desalniettemin dat ‘het in goededoelenland heel ongebruikelijk is dat de voorzitter tevens medewerker is’

  maar incasseert hiermee een gevoelige publiciteitsslag.

  De directeur van het SBF doet er nog een “Zeurensentje” achteraan:

  Hij doet het niet voor het geld. Als hij wilde cashen had hij wel wat anders gedaan

  Zo zie je maar weer, het heeft vooral héél veel voordelen als je het CBF keurmerk niet hebt. 🙂