Het grote TRIN Organisatieplan

Terwijl de Holland Revival van TRIN (op het EK na) even pauze houdt, evalueert Goedgelovig in vijf delen de structurele ‘aandachtspunten’ van TRIN: de organisatiestructuur en de financiën. Vandaag deel 1: Is de TRIN-organisatie al wat transparanter en professioneler geworden?

Twee jaar geleden werd Goedgelovig getipt over een lijvig pdf-document met de titel ‘TRIN Organisatieplan‘ dat inclusief gedetailleerde bijlagen online op een document sharing site stond. Het betrof een afstudeerproject aan de HBO-opleiding ‘Small Business & Retail Management‘ met als minor ‘International Aid & Development’ van Ben van A., destijds werkzaam als vrijwilliger bij TRIN.

Ben had in maart 2008 al eens een reorganisatieplannetje voor TRIN geschreven met als advies aan het bestuur om een helder organisatieplan te ontwikkelen. Een citaat uit dit eerste onderzoek (p. 37) illustreert goed de staat waarin de organisatie zich destijds bevond:

Communicatie intern:
De communicatie van de organisatie verloopt niet gunstig, wat naar alle waarschijnlijkheid verklaard kan worden door een onheldere organisatiestructuur. De gevolgen die daarbij worden uitgedragen richten zich met name op misverstanden en gemis aan terugkoppelingen, waardoor in de onderlinge samenhang van collega’s frustraties kunnen ontstaan.

Beleid:
Uit de reacties kan geconcludeerd worden dat er geen duidelijke leiding is m.b.t. de werkzaamheden en medewerkers zelf ook niet goed weten welke plaats zij binnen de organisatie vervullen. Ook zijn de gestelde doelstellingen niet altijd helder. Al deze punten hebben tot gevolg dat er onrust wordt gecreëerd naar de medewerkers met betrekking tot verwachtingen van en naar de medewerkers.

Op zich is dit niet zo schokkend. TRIN was toen nog een jonge organisatie die in korte tijd razendsnel was gegroeid. Het afstudeerproject van Ben kwam dus op een goed moment.

In zijn vervolgopdracht, het eigenlijke Organisatieplan, beschrijft Ben de grote dromen en ambities van TRIN en brengt daar (organisatorisch) realisme in aan. Het is in nauw overleg met het bestuur, de directie en diverse medewerkers ontwikkeld en geeft een open en eerlijk beeld van de sterke en zwakke kanten van TRIN. De kern van het Organisatieplan is de integratie van het strategisch, tactisch, operationeel, financieel en sociaal beleid (p.4). Deze vijf beleidsaspecten werkt Ben elk in een afzonderlijk hoofdstuk uit. Tenslotte trekt hij enkele conclusies (p.100) en geeft zijn aanbevelingen (p.101). De echte liefhebber van TRIN zal deze documenten ongetwijfeld van A tot Z verslinden, maar voor de gewone lezer van Goedgelovig, beperken we ons tot de hoofdzaken.

1. Een internationale koepel en directeurOm het internationale werk van TRIN te faciliteren stelt Ben voor een nieuwe stichting TRIN International in het leven te roepen die gaat over de overkoepelende visie en doelstellingen van de organisatie. Hier moet een nieuwe directeur voor worden aangetrokken, gebudgetteerd voor een bruto maandsalaris van € 2.500,- (p. 82). Hij mag echter wel voor € 8.619,67 per maand (een ton per jaar) aan reiskosten declareren. De functie-omschrijving (p. 26 van de bijlage) voor deze internationale directeur is best bijzonder:

“Een relevante HBO/Academische opleiding in de vorm van organisatiekunde of bestuurskunde is dus een vereiste, waarbij meerdere jaren ervaring binnen een NGO of internationaal georiënteerde managementbaan een pré is omdat inzicht in de diverse cultuurdimensies binnen deze functie niet kan ontbreken.”

Een hoogopgeleide directeur naast de MBO’er Mattheüs, je vraag je af hoe dat zal gaan. Opmerkelijk is de motivatie (bijlage 4, p.23) voor de nieuwe stichting:

“In verband met de erkenning vanuit het accountantskantoor is het van belang om de organisatie los van elkaar te knippen in twee stichtingen. Namelijk Trin Internationaal en Stichting Trin, waarbij de buitenlandse transacties via Trin Internationaal verlopen, waardoor Stichting Trin als organisatie voor elke euro op basis van facturen e.d. een zeer betrouwbaar beeld kan geven van haar inkomsten en uitgaven, dit omdat de huidige giften aan het buitenland niet altijd kunnen worden verantwoord.”

Ook opvallend is dat alle nationale zaken wel door de internationale stichting moeten worden bestierd, wat de transparantie niet erg ten goede komt:

“Binnen de statuten van Stichting Trin (Nederland) dient te worden opgenomen dat deze niet kan functioneren zonder opdrachten vanuit het internationale kantoor, waarbij dit internationale kantoor enkel bestaat uit een bestuur en internationale directeur.”

TRIN heeft de ambitie om een heel aantal nieuwe vestigingen in in totaal 14 landen te openen. Zo worden genoemd: België, Duitsland, Brazilië, Zimbabwe, Jemen en Tjetsjenië.


2. TRIN wil financieel transparant worden


In hoofdstuk 5 wordt het financieel beleid besproken. Opmerkelijk citaat (p. 80 bovenaan): “Voor TRIN is de steun van haar achterban dus ook de enigste reden van haar bestaan.” Geld is dus belangrijk, maar we krijgen uit het Organisatieplan niet de indruk dat er al met begrotingen wordt gewerkt.

Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven blijkt wel een opvallend hoge overhead. Zo bedragen de maandelijkse uitgaven voor projecten € 12.000,- terwijl de personeels-, kantoor- en reiskosten samen € 50.971,28 bedragen. Weduwen en wezen lijken financieel niet de hoogste prioriteit te hebben bij TRIN. Toch stelt Ben voor om te bezuinigen op deze projecten (p.81 bovenaan).

Ben lijkt niet heel goed thuis te zijn in het financiële jargon, want hij gebruikt een aantal keren de uitdrukking “nieuw aan te boren kosten” als hij inkomsten bedoelt (o.a. p. 82). En over eenmalige kosten (p.84) zegt hij cryptisch: “De eenmalige kosten zijn een herhalend feit.”

Belangrijkste punt is dat TRIN er wel naar streeft een financieel transparantie organisatie te worden. Dat is een goede zaak.

Volgende keer: het leiderschap van TRIN en de valkuilen. Ook hebben we de KvK-inschrijvingen van de diverse stichtingen opnieuw bekeken.

99 Reacties op “Het grote TRIN Organisatieplan”

 1. afolus zegt :

  Een organisatie die serieus naar de toekomst kijkt en wil leren van fouten uit het verleden doet er goed aan zich door deskundigen te laten adviseren.
  Minder verstandig is het je beleid op te hangen aan de afstudeerscriptie van een HBO student. Die student is a. niet ervaren en b. heeft veel te veel woorden nodig om zijn punt te maken.

  GG legt de vinger op een paar zere plekken.
  De organisatie wordt in een “bolletjesveld” getekend, de ambitie is groot, nl. overal ter wereld nieuwe vestigingen, de achterban is van overheersend belang voor het binnenhalen van geld maar er is geen visie.
  Interessant voor het vervolg van deze story zijn de “nieuw aan te boren kosten”; freudiaans misschien… 😦

 2. mafchauffeur zegt :

  TRIN-België, is dat niet iets voor David S.?

  Voor het geval zijn nieuwe huizenjacht op de Veluwe niets oplevert.

 3. Mustafa zegt :

  En kan dit lijvige pdf-document beschikbaar gemaakt worden for the greater good of humanity?

 4. vermeer zegt :

  Vind die 8600 euro reiskosten per maand voor maar een persoon interessant. Je kunt voor een euro of duizend retour in zowat elke uithoek in de wereld komen. Binnen Europa ben je voor twee drie honderd euro klaar. Verblijven bij lokale TRIN leiders, plaatselijke gelovigen of een gewoon hotel. En zo’n internationale directeur hoeft niet overal heen om te spreken, dat doet Mattheus. Twee keer per maand een verre reis en nog een keer binnen Europa, dat lijkt me echt maximaal. Als je een beetje slim bent, reis je dan bv eerst naar Myanmar en dan door naar India zodat je niet twee keer uit Nederland hoeft te komen. Maar zelfs leiders van de aller grootste christelijke organisaties maken niet 24 keer per jaar een reis naar de andere kant van de wereld en nog eens twaalf keer een reis binnen Europa. Zeker als je een internationaal kantoor moet runnen, dan heb je daar helemaal geen tijd voor.

  Een auto rijden kost misschien 800 euro per maand incl benzine voor iemand die veel rijdt. Kortom, ik kan moeilijk zien waar die 8600 euro per maand voor is. Neemt niet weg dat die baan me wel aanspreekt. Als ze dat toch budgeteren, weet ik natuurlijk wel maniern om dat op te maken.
  A380 first class
  Porsch 991
  Stopover in Dubai, Burj Al Arab

  En mocht ik daar op de stoep een weduwe of wees tegenkomen, dan geef ik hem wel een bakje kaviaar dat over was van mijn ontbijt.

 5. mafchauffeur zegt :

  @vermeer: Mattheus reist weliswaar Business Class ipv Economy class, maar ik vermoed dat die griezelig nauwkeurige € 8619,67 (wel even opletten ja) uit de zakjapanner van de student is gekomen.

  800 euro per maand voor drie auto’s daarentegen is dan weer wat krap berekend, inclusief afschijvingen. Maar de discussie over het aantal auto’s hebben we al een keer gehad, meen ik mij te herinneren…. 🙂

 6. vermeer zegt :

  @mafchauffeur
  Maar dit gaat niet eens over MvdS. Dit gaat over zijn toekomstige internationale manager. Of mag die qua aantallen auto’s niet onderdoen voor de founder and face of TRIN holland?

 7. mafchauffeur zegt :

  @vermeer – klopt (gaat over de droombeeldmanager), daarom is dat reiskostenbedrag lariekoek. Al was het maar vanwege de onverklaarde nauwkeurigheid. Blijkens de jaarrekening maakt MvdS dat bij lange na niet op. En dat is maar goed ook.

  Overigens kost het leasen van duurste Mercedes S-klasse zomaar € 5000 per maand. Met 20.000 km/jaar voor 48 maanden.

  Dan liever 3 (of 2) tweedehandsjes.

 8. goedgelovig zegt :

  De bewering van mafchauffeur is gestoeld op een reisverslag uit 2009 waarin een van de deelnemers schrijft:

  Mattheus voegde zich bij de groep, maar in het vliegtuig zat hij wel businessclass, wij economyclass. Dus gesprek met hem hebben we niet gehad. Daar waren we van tevoren ook al voor gewaarschuwd: we zouden hem niet echt te spreken krijgen. Dat bleek helemaal te gaan kloppen.

  Klik om toegang te krijgen tot Verslag%20Indiareis%20incl%20foto.pdf

 9. afolus zegt :

  Zo’n reisverslag maakt dan ook weer pijnlijk duidelijk dat de CEO een onbenul is in sociale communicatie. Als je met een groep van 70 bij je organisatie betrokken mensen op pad gaat naar gebieden waar je je doelstellingen het beste kunt waarmaken dan ga je toch je Flying Dutchman airmiles niet gebruiken voor een upgrade naar de Business Class. Dat wekt een volledige verkeerde indruk.

 10. Johan zegt :

  @afolus: Het past wel bij de sterrenstatus die Mattheus zichzelf heeft aangemeten. Zou hij zijn airmiles hebben gebruikt voor een upgrade of altijd businessclass vliegen? Het zou me namelijk niets verbazen.

  Businessclass is 5-6x de prijs van economy, dan blijft er wel minder voor de arme kindjes in Myanmar en Mozambique over.

 11. afolus zegt :

  @Johan
  Als hij voor rekening van zijn gevers business class tickets koopt is hij niet goed wijs en bezit hij de sociale intelligentie van een nijlpaard.

 12. Johan zegt :

  @afolus: Nou ja, we hebben de afgelopen jaren wel meer uitingen van sociale intelligentie gezien, dus…

 13. goedgelovig zegt :

  @Mustafa: Nee. Het was beschikbaar, Ben heeft het destijds zelf online gezet, maar na enkele maanden weer verwijderd. Waarschijnlijk omdat het plan niet voor de buitenwereld bestemd was. 🙂 Het is niet aan ons om dit integraal openbaar te maken, er is ook geen zwaarwegend maatschappelijk belang mee gediend.

 14. afolus zegt :

  @GG
  Dat verhaal van Ben lijkt een plan omdat het er qua uitvoering uitziet als een plan. Dik, kleurige cover, organigrammen enz.
  Maar het is niet meer dan een afstudeerscriptie.
  Waarschijnlijk is het enige dat het verhaal heeft opgeleverd een beoordeling cijfer 7 voor Ben.
  Verder is er weinig of niets mee gedaan; de la in!

  Trin heeft slechts gedaan wat helaas veel bedrijven in crisis doen:
  Belangen veilig stellen en vooral geen visie ontwikkelen.
  Dus geen Trin International maar wel Trin Beheer, waarin het eigen gebouw is apart gezet.

 15. frank zegt :

  De grote leider reist apart……..hallo wakker worden trin

 16. vermeer zegt :

  Je kunt zeggen wat je wilt, maar op die foto’s zat de grote Ouweneel wel tussen het klootjes volk in de economy class. En zo’n oude kerel zou ik eerder first class laten reizen om trombose te voorkomen.

 17. Frequent Flyer zegt :

  Als je vaak vliegt kan je voor een paar miles upgraden naar business class. Zeker voor zo’n lange reis is dat het dubbel en dwars waard, aangezien je anders gaar uit het vliegtuig komt strompelen. Btje suggestief om dan daar TRIN op af te rekenen

 18. afolus zegt :

  @Frequent Flyer
  Ik ga er vooreerst vanuit dat Brother Matthew zijn miles gebruikt om te ugraden. Dat blijft erg onverstandig als je leider bent van een groep die met je meereist. Of vind jij dat niet ?

 19. vermeer zegt :

  @frequent flyer
  Helemaal met je eens. Als je een drukke reis voor de boeg hebt, is het ideaal om uitgerust het vliegtuig uit te kunnen stappen. Het zij hem van harte gegund. Met je lange Hollandse benen is de economy class ook een crime. Daarom was ik zo verbaasd om onze ouwe knar daar wel te zien zitten.

  Blijft wel dat je uit het verslag een beetje de indruk krijgt dat de grote leider zich wat afzijdig houdt van de gewone deelnemers, omdat ze al waren gewaarschuwd dat ze niet moesten denken dat ze gezellig met hem zouden kunnen kletsen. En dat past wel een beetje in het plaatje van de gezalfde leider die wel in de spotlights iedeen wil imparteren en genezen, maar die niet erg op hetzelfde niveau benaarderbaar is door minder gezalfden. Maar dat is speculatie gebaseerd op eerdere ervaringen met andere leiders met een hoog podium gehalte.

 20. Dutch Hermit zegt :

  @Vermeer
  Ondanks mijn messiascomplex ben ik opvallend benaderbaar hoor! 😉

 21. harold zegt :

  Trin is dus eindelijk goed bezig!! ik stop dan ook met kritiek

 22. mafchauffeur zegt :

  @harold: was het je dan nog niet opgevallen dat Aung San Suu Kyi deze maand na ruim 20 jaar haar Nobelprijs mag gaan ophalen?

  Zonder TRIN was dat niet gelukt.

 23. Pittig zegt :

  Ik heb wel eens business en economy class gevlogen en altijd was de reis vermoeiend… Wat dan de meerwaarde is van een vijf keer zo hoge prijs? Dan kun je beter een dag eerder gaan en in het hotel uitrusten… Stukken goedkoper!!

 24. Pittig zegt :

  KLM
  http://www.klm.com/travel/nl_nl/flying_blue/earn_and_spend_miles/spend_miles/index.htm

  Als u een full-fare ticket heeft gekocht bij KLM, AIR FRANCE of onze partners Air Europa, Kenya Airways, Aircalin en TAROM*, dan kunt u uw upgrade award gebruiken voor een upgrade naar een hogere reisklasse. U kunt ook een upgrade award aan iemand anders geven, zelfs als deze persoon niet met u meereist.

  Dus Ouweneel had best die upgrade kunnen krijgen?

  Maar wat me vooral verbaasd (als TRIN met KLM en partners vliegt) is dat het om full-fare tickets gaat. Zijn er niet veel goedkopere alternatieven?

 25. Onno zegt :

  Ik was eens met een EO reis mee naar Israel waarbij reisleider Wim Grandia aan een 5 sterren maaltijd zat in een ander deel van de zaal met de gids en wij als klootjesvolk die slechts een paar duizend hadden betaald voor de reis het verplicht moesten doen met fast food (bijna elke dag Falafel als avondeten voor de deelnemers). Helemaal uitzondering zijn dit soort fratsen van “grote” leiders dus niet in Evangelisch Nederland.

 26. Pittig zegt :

  @ Onno

  Aan de andere kant was er in bijbelse tijden ook al onderscheid. Mannen aten eerst en de vrouwen mochten de restjes hebben…

 27. frank zegt :

  De grote leider zal toch wel dezefde kamer en hetzelfde eten gehad hebben dan de rest………..of niet ?

 28. mafchauffeur zegt :

  Jezus had ook dat soort fratsen als Hij op reis was.
  – lag te slapen terwijl zijn discipelen het zware zeilwerk moesten opknappen.
  – reed op een ezel de stad binnen; de discipelen moesten lopen.
  – nam een exclusieve hemelvaart; de discipelen hadden het nakijken.

  Een gezalfde kent zijn plaats.

 29. vermeer zegt :

  Ook voor een andere kamer ed geldt dat het goed kan zijn als de spreker een kamer alleen heeft met evt. wat ruimte om mensen te ontvangen, terwijl de ‘gewone’ reizigers wel een kamer kunnen delen. Dat kan ik best begrijpen. En ik kan ergens ook wel begrijpen dat je bv als reisleider soms tijdens een maaltijd even bij moet komen omdat je de hele ochtend gepraat hebt en bijbelstudies geleid hebt. Dan kan ik begrijpen dat je je even in een ander deel van de zaal terug trekt om te eten. Maar gewoon als regel denk ik dat een leider geroepen is om zijn leven te delen met mensen om hem heen, en zich niet terug te trekken in zijn veilige (of luxe) coconnetje om vervolgens direct uit de ‘superior suite’ het podium op te wandelen en daarna weer te verdwijnen om lekker te gaan zappen in zijn hotelkamer, terwijl zijn team de stoelen opruimt. Dat zie je overal, er zijn leiders genoeg, maar waar zijn de mentoren die het geloofsleven voorleven en samen de weg met je gaan?

 30. Onno zegt :

  @vermeer, amen.

 31. Frequent Flyer zegt :

  @ Afolus: Tja, strikt genomen is het de vakantie van alle vrijwilligers en werk voor Mattheus. Hij moet ook spreken en het zooitje leiden. Dus ja het is misschien enigszins lomp, maar ergens ook wel begrijpelijk. Qua kosten scheelt het dus niet als je veel reist, dat was mijn punt

 32. Frequent Flyer zegt :

  @vermeer: Eens, al moet je niet onderschatten hoe zwaar het is om te spreken en op een podium te staan. Je moet daar wel energie voor hebben en als jan en alleman je aanspreekt en je zit 10 uur lang opgevouwen in een eco class stoel dan kan dat te veel energie kosten. Misschien heeft hij later wel gesprekken met deelnemers gehad, ik was er niet bij. Ik vind alleen dat soort kritiek nogal makkelijk gegeven

 33. vermeer zegt :

  @frequent flyer

  Nee, ik onderschat niet hoe zwaar het is. Dus daarom zeg ik dat ik het wel kan begrijpen. En hoe het er bij TRIN precies aan toe gaat, weet ik niet.
  Ik het algemeen kun je denk ik stellen dat als je evangelist wilt zijn of revival leider of iets in die richting, dat je dan bereid moet zijn je leven te delen met mensen dichtbij je en niet moet afzonderen om alleen of voornamelijk mensen vanaf podiums te bedienen. Jezus had een publieke bediening, maar bracht ook veel tijd door met zijn dicipelen, die met hem mee reisden. Want zij zouden straks zijn werk gaan doen als Hij er zelf niet meer was.
  Als jij je alleen richt op je podium bediening, dan stort deze bediening in als jij er niet meer bent. Maar als je echt investeert in mensen die God vlakbij je plaatst, dan kunnen die straks in meervoud het stokje van je gaan overnemen. Het gaat uiteindelijk niet om de bediening van de krachtige spreker, maar om de komst van het koningkrijk. En dat haal je niet op je eentje naar beneden.

 34. Onno zegt :

  nog even een toegift. Ik vermoed dat veel mensen leider willen zijn, niet omdat ze graag wat voor een ander en de maatschappij willen doen en omdat ze zich geroepen voelen een ander en/of de wereld een dienst te verlenen en ietsje beter leefbaar te maken, maar omdat ze graag in de belangstelling staan, graag een machtspositie bekleden, een voorkeursbehandeling boven anderen willen hebben, niet willen horen bij de grote massa maar daar bovenuit willen steigen (verheven willen zijn boven anderen) en stiekem vanbinnen geëerd en misschien ook wel aanbeden willen worden hoewel men dat nooit toe zal willen geven. Van daaruit is men vaak ook nog welwillend om goede dingen te doen voor de wereld als dat hen fans oplevert. De vraag is of wat ik omschrijf niet in meer of mindere mate in ons allen aanwezig is ten diepste.

 35. joost zegt :

  afolus

  Als hij voor rekening van zijn gevers business class tickets koopt is hij niet goed wijs en bezit hij de sociale intelligentie van een nijlpaard.

  Ik heb nog nooit een nijlpaard business class zien vliegen dus vind ik eigenlijk dat die beesten meer sociale intelligentie hebben, je hoeft die beesten niet zo te beledigen. 🙂
  joost

 36. afolus zegt :

  @Onno
  Toch even iets verduidelijken svp.
  De hierboven gemaakte opmerkingen over leiders schrijf je toch hoop ik alleen over en voor jezelf hè..?
  Zulke typeringen kun je nl. onmogelijk maken over Mattheus van der Steen; hij is toch bij uitstek het prototype van een nederige leider die helemaal geen externe waardering nodig heeft.

 37. joost zegt :

  frank

  De grote leider reist apart……..hallo wakker worden trin

  Dat moet wel, stel je voor dat zo’n vliegtiug crachst en leider plus volgelingen in 1 klap wegzijn. Dat kan toch niet! 😈
  joost

 38. joost zegt :

  frank

  De grote leider zal toch wel dezefde kamer en hetzelfde eten gehad hebben dan de rest………..of niet ?
  Ik denk dat hij wel een kamer apart had hoor, hij zal heus geen kamer hebben gedeeld met het klootjesvolk.
  joost

 39. joost zegt :

  mafchauffeur

  – nam een exclusieve hemelvaart; de discipelen hadden het nakijken

  Maar hij reisde in elk geval geen business class. En werd daar niet eens boos over want hij was wel in de wolken met de gang van zaken. 🙂
  joost

 40. Frequent Flyer zegt :

  @vermeer: Jezus investeerde zijn tijd vooral in 12 discipelen die hij in 2 jaar een crash course gaf in christen zijn. Was je niet een van die 12, voelde tijden alleen met hen misschien ook wel als afzondering. Ik snap je punt, maar misschien heeft Mattheus ook wel zo’n groepje om zich heen in wie hij investeert. Om aan de hand van 1 reisverslag de conclusie te trekken dat hij alleen voor het podium leeft, blijf ik kort door de bocht vinden

 41. Onno zegt :

  Hier legt Metjoe venderstien in zijn perfecte hogeschool Engels uit hoe zijn kruistocht in Myanmar het land op zijn kop heeft gezet en als gevolg het land totaal is veranderd en de VN de sancties en boycotten heeft stop gezet tegen het land. Halleloejaaa!

 42. Onno zegt :

  @afolus,

  Ik sprak in algemene termen, ik zou niet durven om MvdS van verkeerde motieven te beschuldigen. Ik kan niet in zijn hart kijken. Daarnaast kunnen mensen na een tijdje veranderen van motieven. Ik heb al eens eerder gezegd dat de omgeving van zulke leiders er zelf aan mee helpt en medeschuldig zijn dat bepaalde leiders verkeerd terecht komen of zelfs een messiascomplex krijgen.

 43. Onno zegt :

  Overigens is dat interview erg overtuigend en als je de hele voorgeschiedenis vergeet of nog niet weet wat TRIN is dan klinkt het allemaal wel erg goed in dat filmpje. Zeker als je niet hebt geleerd in de kerk om dingen te toetsen en om door mooie woorden heen te prikken.

 44. Mustafa zegt :

  @Frequent Flyer. Dat is natuurlijk ook zo. Goh, dat we hier allemaal over die overduidelijke parallel heen gekeken hebben zeg! Mattheus is als Jezus. Jezus verzamelde tenslotte ook een kring van getrouwen om zich heen. Jezus ging tenslotte ook business class naar Jeruzalem. Hij liet zich tenslotte ook net zo behandelen als de vorsten van zijn tijd. Hij strooide met geld waar hij kwam en genas blinden die later niet genezen bleken te zijn. Hij deed zijn belangrijkste vrienden boten kado, gekocht van geld van gulle gevers. Hij zei niet alleen “laat de kinderen tot mij komen”, maar plukte ze zo van de straat en nam ze in zijn voertuig mee. Hij liet goudkleurige glitters verschijnen op zijn handen en op zijn boekrollen. Of… zat het nou anders? Hmm, moeilijk, moeilijk!

 45. Onno zegt :

  @Mustafa,

  Vergeet niet dat Jezus ook het auditorium ter beschikking gesteld werd door de Romeinen om de mensen toe te spreken en dat bij Jezus geboorte hij in een luxe hotel mocht logeren en op latere leeftijd te gast was bij luxe etentjes in paleizen. Dus ja, Mattheus lijkt erg op Jezus.

 46. afolus zegt :

  @Onno
  Wanneer is dit filmpje verschenen?
  Volgens mij moet Mattheus op zeer korte termijn “crusades” organiseren in Griekenland en Spanje. Alleen dan is er nog hoop.

 47. Onno zegt :

  @afolus,

  Griekenland en Spanje moeten nog even geduld hebben, eerst moet Metjoe nog naar Noord Korea en de Lamadieven om een kruistocht te houden en te dineren/op de koffie met de dictators aldaar. Het filmpje is waarschijnlijk van april dit jaar, tenminste is het in april geupload op het Youtube kanaal van TRIN tv.

 48. frank zegt :

  De grote leider zal toch niet zijn vrouw ook business laten vliegen……….of toch wel?

 49. Ds Dre zegt :

  Het lijkt me beter als M eerst naar Syrië gaat.

 50. Dutch Hermit zegt :

  @Ds Dre
  Zodat hij de kinderen in Houla uit de dood kan opwekken? Ik zie het om eerlijk te zijn niet zo zitten 😦

 51. Onno zegt :

  Ds Dre,

  Het lijkt me niet dat God MvdS nu roept naar Syrië, stel dat hem wat overkomt, nee, veel te gevaarlijk daar. Er zijn grenzen.

 52. Ds Dre zegt :

  Tjonge, jonge, wat een klein geloof. Wij zijn meer dan overwinnaars, dus op naar Syrië. Lijkt me ook een krachtig getuigenis als die kinderen uit de dood worden opgewekt.

 53. Dutch Hermit zegt :

  @Ds. Dre
  Mijn geloof is kleiner geworden sinds de niet-genezen blinden… En bij niet opgewekte kinderen lijkt me dat een aardig pijnlijke situatie, niet erg pastoraal.

 54. Johan zegt :

  Mattheus overdrijft op een aantal punten en de interviewster van Revival Magazine is niet scherp, maar ik vind z’n passie wel sterk doorkomen. En hij maakt een belangrijk punt: er is in de kerk vrijwel geen ruimte om te dromen.

 55. joost zegt :

  johan
  en toch zie ik, als ik in de kerk kom, vaak meer mensen slapen (en dromen?) dan dat ik er wakker zie. Ruimte zat dus. 😉
  joost

 56. Onno zegt :

  @Johan, Metjoe aan het overdrijven????? Nee toch, dat kan je niet menen 😉

 57. mafchauffeur zegt :

  vanaf 13:39:
  “Around 40.000 Hindoes came to Jesus”
  “We saw cancer being healed, tumor disappearing, it was crazy”

  En dan zitten sommigen nog steeds te chagrijnen over 7 blinde jongetjes. Flauw hoor.

 58. Rien zegt :

  Ik vraag me af hoe je kanker ziet genezen en tumoren ziet verdwijnen?

 59. afolus zegt :

  Ook in dit filmpje komt weer duidelijk naar voren dat doden zijn opgewekt. Awesome.

 60. John zegt :

  @afolus

  Terwijl TRIN een tijdje geleden nog zei dat Mattheüs nooit iemand uit de dood had opgewekt. Weet niet meer in welk kader dat was. Feit blijft dat ze uit hun nek lullen. Mattheüs doet de claims, en zolang hij niet met enige bewijzen daarvoor komt, mogen we gerust aannemen dat hij liegt. Zoveel heeft het verleden inmiddels wel bewezen bij deze seksueel gefrustreerde leugenaar.

 61. afolus zegt :

  Hey John,
  Jij brengt weer een geheel nieuw aspect van Matt’s persoonlijkheid in de discussie…! Waar blijken de seksuele frustraties uit. Komt dat door de liefdevolle blik naar zijn professionele Canadese interviewster..?

 62. rob zegt :

  @Afolus

  Jij brengt weer een geheel nieuw aspect van Matt’s persoonlijkheid in de discussie…! Waar blijken de seksuele frustraties uit. Komt dat door de liefdevolle blik naar zijn professionele Canadese interviewster..?

  Misschien denkt John dat iemand met een torenhoog geestelijk libido iets te compenseren heeft 🙂

 63. goedgelovig zegt :

  @Oscar: Die vraag wordt in het tweede deel van onze serie beantwoord.

 64. jansen zegt :

  @afolus,

  John doelt (vermoedelijk) op de vijfde zin onder punt 1.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/08/17/eo-reportage-trin-slot/

 65. Oscar de tweede zegt :

  Ben van A. schreef in 2008 zijn Organisatieplan voor Trin. Het is goed te bedenken, dat in 2005 Herman Wijffels c.s. in 2005 al een advies had opgesteld voor Goed bestuur voor goede doelen. Zie : http://www.amref.nl/silo/files/code-goed-bestuur-van-de-commissiewijffels.pdf
  Allereerst denk ik : eerst maar eens het werkstuk van Ben langs de meetlat leggen van dat advies. Kern van dat advies is : een waterscheiding tussen bestuurlijk toezicht/bevoegdheden en uitvoering in alle lagen van de organisatie. Wie is voldoende bestuurskundig onderlegd om Bens werkstuk te beoordelen of het wel voldoet aan de code Goed bestuur voor goede doelen?
  En ja, inderdaad, ik ken aan die code een hele grote waarde toe.

 66. Johan zegt :

  Ik zie net dat Revival Magazine een site van de Toronto Airport kerk is, die van de Toronto Blessing. Mattheus werkt samen met John Arnott in de Revival Alliance, dus het is gewoon een gevalletje ‘mekaar een handje helpen’. Geen enkele kritische vraag. 140.000 bekeringen. Doden opwekking hier, kanker genezen daar. Ja hoor.

  Maar wat je in het interview wel goed ziet is dat die jongen echt charisma heeft, hij wint je voor zich. Hij komt overal weg met die praatjes.

  Ik heb nog even zitten nadenken over dat huggen van die leprozen. Als hij en het Ouwe Neel het echt gedaan hebben zeg ik: respect. Maar ik heb m’n twijfels.

 67. afolus zegt :

  @Johan
  Eerst een filmpje en een kopie van het gele vaccinatieboekje svp. 😉

 68. Onno zegt :

  John heeft natuurlijk gelijk, je blijft je verbazen dat mensen er niet doorheen prikken. De ene keer roept hij van alles over mensen uit de dood opgestaan, vervolgens als er diep over wordt doorgevraagd zegt hij er zelf niet bij geweest te zijn en een volgende keer roept hij gewoon weer dat hij heel veel mensen uit de dood op heeft zien staan. Het zijn een hoop stierenuitwerpselen of in oud Nederlands “raaskallen of nonsens” genoemd.

 69. Onno zegt :

  Wat betreft de seksuele frustraties of in Evangelisch jargon “seksuele onreinheid” genoemd komt dat van filmpjes waar Mattheus puberale seksistische grappen maakte op het podium en van verschillende mensen die hem van dichtbij meemaakten en die zich ergerden aan bepaalde seksistische gedragingen en opmerkingen van Mattheus buiten het zicht van de camera’s.

 70. Onno zegt :

  Overigens denken sommigen dat die onreinheid gekomen is door de zalving van Todd Bentley aangezien voorheen Mattheus niet in die mate dit gedrag vertoonde maar sinds het ontvangen van de impartatie in Lakeland het opmerkelijk veel voor komt. We weten immers dat Todd Bentley ook veel last had van seksuele problemen. Naast geestelijke verblinding is seksuele onreinheid een van de hoofdzaken die een aantal mensen meent gezien te hebben bij mensen die de zalving in Lakeland en/of later bij TRIN hebben ontvangen.

 71. jansen zegt :

  @Onno,

  Deze opmerkingen slaan in eerste instantie op het niet vertoonde filmpje van Netwerk. Die waren nog iets schokkerder van aard.

 72. afolus zegt :

  @jansen
  Heb jij dat filmpje gezien?
  Of heb je meegewerkt aan de productie er van?

 73. John zegt :

  @jansen

  Ik doel inderdaad op die nooit uitgezonden Netwerk-documentaire én op wat ik inmiddels van 2 vrouwelijke oud-TRIN medewerkers heb gehoord.

 74. Johan zegt :

  @Onno: Was Todd Bentley zo onrein dan? Ik weet het niet, hoor. Ik denk dat mach/populariteit en seksdrive vaak samen gaan. MvdS denkt zich steeds meer te kunnen veroorloven en dan gaat het een keer mis. Jammer dan die Netwerk-reportage niet is uitgezonden.

 75. mafchauffeur zegt :

  Aan de zwijmelende blik van de “interviewster” te zien is het maar goed dat Matthieu 100% op Jezus gericht is.

  Zo’n hippe geloofsheld die zijn eigen beperkingen zegt te kennen maar desondanks dergelijke geweldige dingen doet en meemaakt is gewoon erg aantrekkelijk.

  Het is te hopen dat zowel MvdS als Rebekah daarop alert zijn.

 76. Johan zegt :

  @mafchauffeur: 🙂 Daarom moet Rebekah zoveel mogelijk met hem mee op reis, zodat hij niet op rare gedachten komt.

 77. afolus zegt :

  @John @jansen
  Kunnen jullie iets meer zeggen over wat in dat filmpje te zien zou zijn geweest? En de ervaring van die 2 exen?

 78. rob zegt :

  @ John
  Ben ook wel heel nieuwsgierig 🙂

 79. jansen zegt :

  @afolus,

  Ik heb het filmpje niet gezien en ben ook niet bij de productie ervan betrokken geweest. Ik heb rond die tijd wel wat telefoontjes gepleegd om wat meer details boven water te krijgen.

 80. afolus zegt :

  @jansen
  Je maakt het allemaal wel erg spannend zo.
  Maar een echte autoriteit wil de vraag concreet gesteld krijgen.
  Dus: welke details kreeg je tijdens he plegen van die telefoontjes…?
  😀

 81. John zegt :

  @Afolus

  Laten we het er maar op houden dat Mesjoew het niet onder stoelen of banken stak richting zijn vrouwelijke medewerkers te uiten wanneer en dat hij bepaalde lichamelijke verlangens had en dat hij dat ook deed zodra de Netwerk camera’s uit waren, en dat zo’n voorval onverhoopt toch een keer gefilmd blijkt te zijn.

 82. Oscar de tweede zegt :

  Jongens, jongens, jongens. De beschuldigingen over schuine opmerkingen van MvdS blijven te lang in de lucht hangen. Stop ermee of kom met namen en rugnummers. Zoals het nu gaat, is het te ranzig voor woorden.

 83. afolus zegt :

  Hey Oscar the Second
  Er worden hier boven suggesties gedaan die of hard gemaakt mogen worden of het ronde archief in kunnen. Dat moet dan wel worden vastgesteld.

 84. Pittig zegt :

  @ Oscar de tweede

  Er zijn meerdere mensen die het beweren en het uit goede bronnen hebben.

 85. John zegt :

  Bovendien, zoals jansen hierboven al aangaf, staat het hier ook vermeld, onder punt 1, zin 5.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/08/17/eo-reportage-trin-slot/

  En rev. Van Pastoorkramp doet hier ook een subtiele duit in het zakje, 4e alinea:

  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/06/26/aangeboden-vaderfiguur-voor-trin/

 86. Johan zegt :

  Het is allemaal uit de tweede hand als ik het zo hoor.

 87. John zegt :

  @Johan

  Ik heb het (ook) van die 2 vrouwelijke ex-medewerkers (die ik allebei ken). Is dat ook uit tweede hand?

 88. John zegt :

  @Johan

  En degenen die zich seksueel geïntimideerd voelen zullen er echt niet snel zelf mee naar buiten komen, maar schamen zich kapot dat ze er op dat moment niets van gezegd hebben, maar helemaal verstijfden. Maar we weten het inmiddels uit dusdanig veel verschillende bronnen dat je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van uit mag gaan dat het waar is.

 89. Oscar de tweede zegt :

  Kom op John, uit de kast met die meiden. Laten ze hun verhaal zelf hier doen. Namen, rugnummers. Het is me te vaag.
  @Pittig : Je schreef : ” Er zijn meerdere mensen die het beweren en het uit goede bronnen hebben.” Je weet toch zelf ook wel dat er heel veel wordt beweerd en hoe weet jij dat ze putten uit goede bronnen?
  Ken je de diep bevindelijke uitdrukking: Je hebt vlees tot je hand gesteld? Mogelijk bedrieglijk vlees, man.

 90. Oscar de tweede zegt :

  Sorry, de uitdrukking luidt : Vlees tot je arm stellen. Ik heb de uitdrukking geverifieerd bij slager Burggraaf van de rokende vlaswiek. Hij mag toch wel als de expert gelden van de Tale Kanaans.

 91. Johan zegt :

  @John: Ik geloof je wel, maar als jij het hier post is het wel degelijk tweedehands informatie. Je vrienden kunnen hier toch ook zelf reageren, of bij GG bedingen dat ze anoniem worden geciteerd?

 92. Pittig zegt :

  @ Johan en Oscar de tweede

  Hoeveel nieuws is er wel niet uit allerlei ” bronnen” afkomstig? Hoeveel krantenartikelen zijn ” tweedehands” ?

 93. Pittig zegt :

  @ Oscar de tweede

  En zeer mogelijk ook niet. Het grote probleem van klokkenluiders… En heb je de reactie van John gelezen?

 94. Oscar de tweede zegt :

  @Pittig
  Weet je, Pittig, als Trin o.i.d. op een zelfde manier met “bewijzen” aan komt zetten, weet jij als geen ander hun bewijs te ontmantelen.
  En wat mij bevreemdt, is dat jij wel een redelijk slappe bewijsvoering gaat steunen. Ik begrijp dat niet.
  Op een of andere wijze zie ik steeds een verband tussen : ” Er zijn meerdere mensen die het beweren en het uit goede bronnen hebben.” en de proloog van het Evangelie van Lucas. Nu hecht ik aan het tweede hogere waarde dan aan het eerste. Hoe is dat bij jou, broeder Pittig? (bevindelijke vraag)

 95. afolus zegt :

  @Oscar de Tweede
  Daar heb je wat mij betreft toch een punt.
  Professor Ouweneel meldde ook aan de hele wereld dat het TRIN- team de genezing van zeven blinde kindertjes had waargenomen.
  Integere mensen hadden het zelf gezien en nog wel met hun eigen ogen.
  Hij twijfelt nog steeds niet aan de bevindingen van het o zo blijde en eerlijke TRIN-team ter plekke. Hij verzon er zelfs een uitvlucht bij, nl. dat ze mogelijk even genezen waren en later toch weer blind geworden waren…:-(

  Nou ken ik @ jansen niet maar @John heb ik ontmoet.
  Die is veel betrouwbaarder dan Ouweneel…! 😀 😀

 96. John zegt :

  @Oscar de tweede

  Ik neem aan dat je weet dat ik het volledig met je eens ben. Ook zou ik het liefst zien dat die meiden zelf uit de kast komen en hun verhaal in de openbaarheid brengen. Nu blijft het allemaal vaag en uit de tweede hand. Ik neem ook aan dat je begrijpt waarom ze dat liever niet doen. Maar op deze manier blijft het probleem dus wel bestaan. Mattheüs kan fijn verder gaan met z’n nare praatjes (die door Netwerk op band zijn gezet) en alles blijft zoals het was. Ik vind niet dat ik het recht heb die meiden te proberen over te halen om alsnog hun verhaal te doen. Ze vonden het al vervelend genoeg en ik had al vrij snel het gevoel dat ik iets te ver door heb gevraagd over M’s opmerkingen. Ze willen het het liefst vergeten. Zo gaat dat met slachtoffers van (seksuele) intimidatie. Pas als er één moedig genoeg is om toch haar verhaal te doen, volgen er meer, dat zag je bij het misbruikschandaal in de katholieke kerk ook. Het spijt me, meer kan ik er niet van maken. En dan heb ik nog niet eens gezegd wat die opmerkingen precies waren.

 97. John zegt :

  Kunnen we de EO of welke andere zender dan ook niet alsnog bewegen die Netwerk-documentaire uit te zenden?

 98. Onno zegt :

  Ik ben nog steeds erg boos en teleurgesteld in de EO dat ze meewerken aan ernstige zaken in een doofpot te stoppen om wat voor redenen die ze daarvoor aandragen ook. Laat ze gewoon alsnog al die beelden vrijgeven inderdaad of zelfs uitzenden. Dan ben je ook van de geruchtenstroom af en alle discussies over wat wel en niet waar is over wat er in die beelden te zien zou zijn.

 99. joost zegt :

  onno
  dat kan niet! de EO houdt zich strikt aan de “morele” kijkwijzer.
  zij bepalen wat wel of niet geschikt is voor “vrome” gelovige oogjes.
  😉
  joost