Wilders: ‘Moslims welkom als PVV-lid’

Een grote doorbraak bij de Partij voor de Vrijheid: Geert Wilders heeft in een persbericht aangegeven dat moslims zonder meer van harte welkom zijn als leden van zijn politieke partij. “Het was al een tijdje zo dat veel moslims die niet tevreden waren over hun eigen partij zich aansloten bij de PVV. Niets nieuws onder de zon dus. Ze waren altijd al van harte welkom. Maar nu hebben we dat ook even officieel uitgesproken. Alle moslims die lid willen worden van de PVV, mogen rekenen op een warm onthaal.”

Aisha Bouchra, boerkadraagster én PVV-lid, vertelt ons desgevraagd over haar inschrijving bij de partij van Wilders. “Ja, op de website van de partij staat wel iets over het stoppen van de islamisering en het bestrijden van de islam. Maar dat moet je in het juiste historische kader zien. Toen de PVV werd opgericht, was het nogal hommeles tussen moslims en Wilders.”

Op het partijcongres, waar werd besloten dat alle moslims zich mogen aansluiten bij de Partij voor de Vrijheid, is ook besloten de gewraakte zinnen over het bestrijden van de islam niet uit het partijprogramma te schrappen. Wilders: “Dat is een beetje overdreven en los van elk historisch besef. Moslims begrijpen wel, dat we dat toen in ons programma hebben gezet. En uit respect voor het verleden houden we deze zinnetjes erin.”

Volgens schattingen van Maurice de Hond hebben zich deze week zo’n 11.000 nieuwe leden aangemeld bij de Partij voor de Vrijheid, waarvan 73% belijdend moslim is.

Gebaseerd op het bericht ‘ChristenUnie: ‘Katholieken van harte welkom’.

Advertenties

25 responses to “Wilders: ‘Moslims welkom als PVV-lid’”

 1. Jeroen Mank says :

  Lol. De echte doorbraak in dit “bericht” is dat je überhaupt lid kan worden van de PVV. Tot nu kent die partij maar één lid: GW eiges. De rest staat op de loonlijst.

 2. Dutch Hermit says :

  @Jeroen
  Er is nog een lid: De Stichting Politiek Geert Wilders. Twee leden dus 😉

  Voor de rest is de vergelijking flauwekul, al sinds de oprichting van de Christenunie is duidelijk dat de partij een partij voor alle christenen wil zijn.

 3. Pittig says :

  Geweldig stukje!

  @ Dutch Hermit

  Flauwekul? De CU is historisch gezien een partij voor katholieken net zoals de PVV ook een partij voor moslims is! 😉

  Of heb je hun Wikipedia artikel nog niet gelezen of hun geschiedenis nog niet tot je genomen?

  Wikipedia: “De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij van orthodox-protestantse signatuur,…”

  En hoe denken Vrijgemaakten over katholieken? Wordt er in reformatorische kringen nou zo positief over de RKK gesproken? En wat van de belijdenisgeschriften die sterk anti-katholiek zijn?

  Of deze zinnen op Wikipedia:

  …kent de ChristenUnie een relatief grote aanhang onder gereformeerd vrijgemaakten en andere orthodox-protestanten. Hierdoor scoort de partij goed in gebieden waar veel orthodox-protestanten wonen, zoals de Bijbelgordel en delen van Groningen en Friesland. De gemeente waar de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 procentueel de meeste stemmen haalde was Bunschoten (28,87%) in de provincie Utrecht. De partij heeft weinig aanhang in de overwegend rooms-katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg.

  Opvallend, toch?

 4. Jeroen Mank says :

  @Dutch Hermit
  Geert Wilders en de Stichting Groep Wilders zijn de oprichters van de Partij, maar Wilders is het enige lid volgens WikiPedia:

  “Partijorganisatie

  De Vereniging Groep Wilders, die onder de naam Partij voor de Vrijheid aan de verkiezingen heeft meegedaan, is een vereniging met een besloten karakter. De vereniging voldoet aan de wettelijke eis dat deze twee oprichters moet hebben en minimaal één lid. De oprichters zijn Geert Wilders en de Stichting Groep Wilders, het lid is Geert Wilders. “

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_voor_de_Vrijheid

 5. Dutch Hermit says :

  @Jeroen,
  Ik zie het. Mooie constructie. Alle besluiten worden unaniem genomen, dus het draagvlak onder de leden is maximaal.
  @Pittig
  Het gaat niet over vrijgemaakte of reformatorische kringen, want de Christenunie is geen vrijgemaakte of reformatrische partij. Jij zit met je hoofd nog te veel bij GPV en RPF, maar beide bestaan niet meer. Ook de aanhang zegt niet veel en zeker niet de stemmers. Als er neo-nazi’s op GroenLinks stemmen maakt dat GroenLinks geen neo-nazistische partij, toch?

 6. bramvandijk says :

  @Dutch Hermit en Pittig
  Vergeet niet dat de Christenunie de drie “formulieren van enigheid” expliciet noemt in de uniefundering. Dat maakt ook de christenunie nog steeds een reformatorische partij, net zoals de RPF en de GPV dat waren.

  Denk aan de beruchte “vervloekte paapse mis” uit de heidelbergsche catechismus, of dat volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis de overheid ook als taak heeft om afgoderij (lees: RK eucharistie) te voorkomen, of de Dordsche Leerregels die de paus letterlijk de antichrist noemen.

 7. Vleertje says :

  Op het CU congres is vorige week aangenomen dat Rooms Katholieken ook van harte welkom zijn. http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/516957/363763/ChristenUnie-verwelkomt-en-neemt-afscheid-tijdens-partijcongres.html

 8. Vleertje says :

  Ah, ik zie nu dat de link al onder het artikel staat 🙂

 9. joost says :

  Aisha Bouchra, boerkadraagster én PVV-lid, vertelt ons desgevraagd over haar inschrijving bij de partij van Wilders. “Ja, op de website van de partij staat wel iets over het stoppen van de islamisering en het bestrijden van de islam

  wilders richtte zich niet zo specifiek tégen de islam maar tegen de úitwassen van de islam. Daar hoorde, volgens hem, het dragen van een boerka bij.
  Dus ofwel ín de partij en úit met die boerka, of úit de partij en áán met die boerka. Volgens wilders kunnen ze niet samen dus wat nu?
  Misschien mag het van wilders wel als ze beloven die boerka’s niet meer uit te wassen?
  joost

 10. Pittig says :

  @ Dutch Hermit

  Als er neo-nazi’s op GroenLinks stemmen maakt dat GroenLinks geen neo-nazistische partij, toch?

  Wat als 90% van de GroenLinks stemmers Neo Nazi’s blijken te zijn? Zegt het dan wel wat? En als 90% van de Christen Unie stemmers orthodox-protestants is, zegt het dan ook wat over die partij?

  En zoals bramvandijk opmerkt, je moet de geschiedenis niet uitvlakken. Dat is juist het hele punt van dit stukje!!

 11. joost says :

  D.H
  en als mensen voor 90% uit water bestaan, zijn we dan een zwembad?
  joost

 12. Dutch Hermit says :

  @Pittig
  De geschiedenis is belangrijk, maar de Christenunie is niet de GPV of de RPF. Bij de oprichting van de Christenunie werd er echt een nieuwe partij opgericht.
  Verder: Wie er op de Christenunie stemt kan wat zeggen, maar dat hoeft niet. Pas als je uitlegt waarom het iets zegt heeft het betekenis.

  @Bram van Dijk
  De uniefundering komt ook inderdaad niet veel verder dan de drie formulieren van enigheid noemen ‘die ook in het staatkundig leven wijsheid bevat’. De drie formulieren zijn bepaald niet de onaantastbare fundering van de CU en ik denk dat de meeste katholieken het er mee eens zijn dat de drie formulieren wijsheid bevatten. Niet alleen, maar dat beweert de uniefundering ook niet.

  Aan beide dus: ik zie niets in jullie objecties

  @Joost
  Zwangere moeders zijn een zwembad, heb ik weleens geleerd. Maar dat is volgens mij een heel ander onderwerp 😉

 13. Aart says :

  Mag Herman de Blijker nu ook lid van de Partij voor de Dieren worden?

 14. Dutch Hermit says :

  @Aart
  Mag een vertegenwoordiger van Tepco meebeslissen over het partijprogram van GroenLinks? 😉

 15. rob says :

  lol
  De volgende stap is dat Geert Griekse asielzoekers in zijn partij op zal nemen.
  En dan is het eind helemaal zoek 😦

 16. bramvandijk says :

  @Dutch Hermit
  Kijk, ik ben het met je eens dat de drie formulieren niet helemaal op dezelfde hoogte als de bijbel worden gezet. Maar het is natuurlijk belachelijk om te stellen dat katholieken het wel eens zullen zijn met die drie formulieren.

  In de link onderaan het artikel staat niet voor niets te lezen:

  Van Mulligen begrijpt de katholieken die moeite blijven houden om lid te worden van de CU. “Ja, dat is een stuk sentiment, dat heeft met de gescheiden geschiedenis van ruim 400 jaar te maken. Die Drie Formulieren van Enigheid zijn een negatief symbool voor katholieken. Ieder maakt daar zijn persoonlijke afweging in. Ik kijk hoe de CU omgaat met die formulieren en vind dat ik lid kan zijn.”

  Dus Van Mulligen kan zich persoonlijk over het noemen van de drie formulieren heenzetten, maar het blijft voor hem een “negatief symbool”. En gezien de inhoud van de drie formulieren is dat best een eufemisme.

 17. Dutch Hermit says :

  @Bram van Dijk

  Maar het is natuurlijk belachelijk om te stellen dat katholieken het wel eens zullen zijn met die drie formulieren.

  Je reageert hiermee vast op iemand die gezegd zou hebben dat de katholieken het met de drie formulieren eens zijn. Misschien kan je beter die aanspreken dan mij. Als je het wel voor mij bedoelt heb ik geen idee wat je zeggen wilt.

  Dus Van Mulligen kan zich persoonlijk over het noemen van de drie formulieren heenzetten, maar het blijft voor hem een “negatief symbool”. En gezien de inhoud van de drie formulieren is dat best een eufemisme.

  Van Mulligen hoeft zich helemaal niet over de drie formulieren heen te zetten en dat beweert hij ook niet. De CU zegt in de grondslag dit:

  Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

  Ik las het eerder zelfs nog verkeerd toen ik beweerde dat de CU meent dat de drie formulieren wij wijsheid bevatten ‘ook in het staatkundig leven’. Katholieken hoeven dus helemaal niets met de drie formulieren, zij hoeven alleen, zoals ook Van Mulligen al zegt, de bijbel als grondslag te accepteren. Leuk dat katholieken moeite hebben met de drie formulieren, daar kan de inhoud best aanleiding toe geven, maar er valt niet te zeggen dat de CU deze als grondslag ziet.

 18. bramvandijk says :

  @DH

  Je reageert hiermee vast op iemand die gezegd zou hebben dat de katholieken het met de drie formulieren eens zijn. Misschien kan je beter die aanspreken dan mij.

  Mag ik even citeren uit jouw werk:

  ik denk dat de meeste katholieken het er mee eens zijn dat de drie formulieren wijsheid bevatten.

  Nu heb je inderdaad twee hulplijnen:
  1. de 3F worden niet op dezelfde hoogte als de bijbel gezet;
  2. de 3F bevatten naast enige pausonvriendelijke teksten ook nog wel het een en andere waar een katholiek het wel mee eens zou kunnen zijn.

  Maar desondanks blijft toch staan dat ze expliciet genoemd worden? Betekent dat volgens jou dan helemaal niks? Had daar net zo goed de Koran kunnen staan, of de verzamelde werken van Hans Christian Andersen?

  De christenunie baseert zich op de bijbel, zoals geinterpreteerd door de reformatorische belijdenisgeschriften. Daarmee kun je de christenunie een reformatorische partij noemen. Ik snap echt niet waarom dit een discussiepunt is.

 19. Dutch Hermit says :

  @Bram van Dijk
  Je citeert me netjes en leest daarin ook dat ik niet zeg wat jij beweerde dat ik zei. Ik ben blij dat we dat uit de weg hebben.
  Verder denk ik niet dat je erin moet lezen dat de CU zich ‘op de bijbel baseert zoals geïnterpreteerd door de belijdenisgeschriften’. Ik denk dat je dat moet lezen als historisch besef. De bijbel blijft staan, de 3F worden terloops genoemd, maar nergens in verband met de grondslag of het politieke handelen van de CU.

 20. henkjan37 says :

  blijft natuurlijk toch raar dat je als katholiek lied wordt van een partij die zich in zijn beginselen zo keert tegen jouw geloof, nog los van of ze dat nu verplichtend maken. Een katholieke stem op de CU lijkt me erg logisch…want ze vertegenwoordigen katholieke waarden op verschillende terreinen op een prima manier (veel beter dan het CDA), maar lid worden en hun idee”en echt onderschrijven is een volgende stap

 21. Pittig says :

  @ Dutch Hermit

  Oke, jij hebt gewoon altijd gelijk…

 22. Dutch Hermit says :

  @Pittig
  Waarom reageer je zo kinderachtig? Ik heb daar geen aanleiding toe gegeven.

 23. bramvandijk says :

  @Dutch Hermit

  Verder denk ik niet dat je erin moet lezen dat de CU zich ‘op de bijbel baseert zoals geïnterpreteerd door de belijdenisgeschriften’. Ik denk dat je dat moet lezen als historisch besef.

  Waarom denk je dat? Er staat ook niet dat ze het niet met de 3F eens zijn en ze alleen maar uit historisch besef plaatsen.

  Er staat duidelijk dat de 3F de bijbel “naspreken”, ofwel, wat in de 3F staat komt volgens de CU overeen met wat in de bijbel staat. Dat wijst op een bepaalde interpretatie van de bijbel.

  En zelfs als het alleen maar om historisch besef zou gaan, dan nog worden de 3F wel genoemd, maar allerhande RK documenten en belijdenisgeschriften niet. Let er ook op dat bijvoorbeeld de apostolische geloofsbelijdenis ook niet wordt genoemd.

  Dus zelfs binnen een historisch besef-interpretatie blijft staan dat CU zich historisch als een reformatorisch-christelijke partij positioneert, en niet als een breed-christelijke partij.

 24. Dutch Hermit says :

  @Bram van Dijk

  Dus zelfs binnen een historisch besef-interpretatie blijft staan dat CU zich historisch als een reformatorisch-christelijke partij positioneert, en niet als een breed-christelijke partij.

  Historisch komt de partij ook uit die hoek. Daar is geen onenigheid over. De CU is ontstaan uit twee reformatorische partijen. Maar beide bestaan niet meer en de CU is niet de optelsom van de beide partijen. Het is een geheel nieuwe partij, maar wel een partij met een verleden.

  Er staat duidelijk dat de 3F de bijbel “naspreken”, ofwel, wat in de 3F staat komt volgens de CU overeen met wat in de bijbel staat. Dat wijst op een bepaalde interpretatie van de bijbel.

  Er staat dat de 3F de bijbel naspreken, maar niet dat de 3F de Enige Ware Opvatting over de inhoud van de bijbel is. Je zou het heel exclusief op kunnen vatten, maar dan maak je volgens mij de 3F te zwaar in de uniefundering. Ik heb het idee dat de uniefundering zelf er niet zo zwaar aan hangt. Daarin zit ik volgens mij op de lijn Van Mulligen. Ik kan me voorstellen dat anderen het zwaarder opvatten.

 25. Amanda says :

  Ik moet wel zeggen dat de CU heeft meegestemd met oorlogen waar nu als gevolg daarvan Extreme moslims en anti Israel groepen voor het zeggen hebben gekregen. Ook voor de gematigde en goede moslims en christenen is het zeer moeilijk. Maar CU heeft ook mee ingestemd dat we steeds meer aan het monster Europa worden overgeleverd en steeds meer onder controle komen. Jammer dat ze geen ander geluid durfen te zeggen en hun oor naar de wereldbeheersers leggen ,althans dat is mijn meninig