Dienst voor ongelovigen ruw verstoord

De door Ricky Koole georganiseerde kerkdienst voor ongelovigen is ruw verstoord door de aanwezigheid van een ongenode gast. “Met gratis toegang kun je alles verwachten, natuurlijk. Maar dat God zelf om de hoek zou komen, daar hadden we niet op gerekend,” aldus een verontruste woordvoerder van de organisatie. “Overigens heeft God zich als een gentleman gedragen tijdens deze dienst; dat viel ons reuze mee van hem. Maar zijn aanwezigheid alleen al… tja… heeft mensen ontzettend boos gemaakt. Er liepen zelfs bezoekers weg.” De bijeenkomst was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die, zonder in God te geloven, toch de lente wilden vieren.

Naar verluidt zijn er ook plannen voor een nieuwe editie, over een paar maanden, om de intrede van de zomer te vieren. Over de mogelijkheden van een strengere toegangscontrole wordt overlegd.

Na de plechtigheid hebben enkele leden van de organisatie met God gesproken, om hem om verantwoording te vragen. “Hij had op zich wel een punt. Hij vroeg ons, waarom hij niet van de lente mocht genieten. Die hij zelf had verzonnen. En waarom hij niet van de prachtige koorzang mocht genieten. Als uitvinder van de muziek, en schepper van de stem. Tja, daar hadden we geen antwoord op. Maar het blijft een tegenvaller, dat zo iemand onverwacht binnen komt lopen. We hebben per slot van rekening ook ruimtetekort. En God heeft zijn eigen kerkdiensten. Waar hij het trouwens naar eigen zeggen vaak minder naar zijn zin heeft.”

De redactie van deze website heeft het nog geprobeerd, maar God zelf was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.

Advertenties

36 responses to “Dienst voor ongelovigen ruw verstoord”

 1. Joost says :

  die god toch, als je hem nodigt komt hij vaak niet en als je hem niet wilt is hij aanwezig.
  :wink;
  JOOST

 2. Dutch Hermit says :

  De redactie van deze website heeft het nog geprobeerd, maar God zelf was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.

  Heeft de redactie niet geprobeerd antwoord te krijgen van Willem Ouweneel, Mattheüs van der Steen of Jaap Dieleman, die een directe telefoonverbinding met God Himself schijnen te hebben? 😉

 3. bramvandijk says :

  Opvallend dat bezoekers weglopen omdat god aanwezig was. De meeste mensen die niet de neiging hebben op hun knieën te gaan vallen zouden vooral vragen gaan stellen. Weglopen? Ben benieuwd wat daar achter zit. Konden die mensen niet gevraagd worden om een reactie?

 4. Joost says :

  D.H

  heeft de redactie niet geprobeerd antwoord te krijgen van Willem Ouweneel, Mattheüs van der Steen of Jaap Dieleman, die een directe telefoonverbinding met God Himself schijnen te hebben?

  “vroom onbetrouwbaar stemmetje” Het is niet netjes om GG te vragen kruiwagens te gebruiken. “vroom onbetrouwbaar stemmetje.
  joost

 5. Dutch Hermit says :

  @Joost
  Natuurlijk wel. De GG-redactie kent iedereen en heeft het meest uitgebreide netwerk binnen Charismania. Het is goed om zijn netwerk in te zetten 😉

 6. Wilfred says :

  @DH:

  Het is goed om zijn netwerk in te zetten 😉

  Dat is een geloofsuitspraak… 😉

 7. Dutch Hermit says :

  @Wilfred
  de enige uitspraak die er echt toe doet is de geloofsuitspraak 😉

 8. Joost says :

  D.H.

  de enige uitspraak die er echt toe doet is de geloofsuitspraak

  Niet bij een rechtbank… 😉
  joost

 9. Dutch Hermit says :

  @Joost
  De rechterlijke uitspraak is gebaseerd op wetgeving, die weer gebaseerd is op ethiek. En ethiek is? Precies…. 😛 Ik loop te zeuren 😀

 10. Wilfred says :

  @DH: Dat valt best mee! 🙂

 11. Dutch Hermit says :

  @Wilfred
  Dat geloof jij! 😉
  Ik ben op dreef 😀

 12. Wilfred says :

  @DH: Pas maar op dat je niet wegdrijft…

  Trouwens: ik geloof dat niet. Ik vind dat… niet elke mening is een geloof. Alhoewel… 😦

 13. Joost says :

  wilfred
  het kan gecompliceerder worden
  dan geloof je niet dat je gelooft of je gelooft dat je niet gelooft.
  Een beetje GoedGelovge gelooft dat zonder meer.
  Maar als er minder is om in te geloven geloof je dan niet meer? 😈
  joost

 14. Theo Brand says :

  Volgende keer Sinterklaas die een gereformeerde kerkdienst komt verstoren? Liever niet. Ik houd van respect voor andersdenkenden. Misschien was God er al, onbenoemd maar toch, juist zonder verkleedpartij.

 15. Dutch Hermit says :

  @Wilfred
  Ik geloof het ook niet. Wat ik zeg is natuurlijk feitelijk onjuist, maar er zit ook wel wat in. Het hangt ook een beetje van je beoordeling van ‘belangrijk’ af en ook van wat je als een geloofsuitspraak ziet 😉

 16. bas says :

  Het moet toch frustrerend zijn voor Dhr. God dat juist ongelovigen de banken volkrijgen , maar in het geval van een echt dienst voor juist gelovigen er net tien man in de kerk zitten . Maar hij is altijd welkom hoor , zo zijn atheisten niet , wij staan open voor iedereen en vooral tolerant . Daar kunnen vele gelovigen uit alle richtingen een puntje aan zuigen 🙂

 17. Joost says :

  bas
  echt bijbels volgens mij, de vrouwen niet meetellen. En dat voor een atheíst. 😆
  Maar hij werd door de ongelovigen ter verantwoording geroepen dus echt welkom lijkt me dat niet. 😉
  joost

 18. bas says :

  hahahahaha , slip of the pen , vrouwen doen ook mee hoor !

 19. Jan Prins says :

  @Bas,

  Ik heb horen zeggen van de Bijbelleraar Ab Klein Haneveld te Almere, dat vrouwen alleen gekomen zijn om kinderen te baren en dan is het goed dat ze sterven; immers dan is hun taak volbracht. De man is ervoor om voor de opvoeding te zorgen. Dus is een ziekenzorgverzekering voor vrouwen ook niet nodig en scheelt het dus geld. Nou mijn vraag aan Klein Haneveld waar hij die onzin vandaan heeft anders dan dat hij dat uit zijn dikke duim heeft gezogen. Helaas dat antwoord van hem moet nog steeds komen.

 20. rob says :

  @Jan Prins
  Kun je die bewering hard maken? Dat Ab Klein Haneveld echt iets dergelijks gezegd heeft?
  Zo’n uitspraak gaar namelijk nogal ver.

 21. bramvandijk says :

  @Jan Prins
  Dat is toch logisch… heb jij 1 Timotheüs 2 nooit gelezen?

  9 Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, 10 maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. 11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

  Let op vers 15, hier staat duidelijk dat een vrouw nutteloos is, behalve dan dat ze kinderen baart. Euthanasie is dan dus ook heel christelijk, zolang het maar om onvruchtbare vrouwen gaat.

 22. aafkej says :

  @bramvandijk
  Wat een geweldige boodschap breng jij ons nu hedenochtend weer.
  Moet de onvruchtbare vrouw na euthenasie dan ook gecremeerd worden? Immers haar graf zal toch niet open gaan op de laatste dag?!
  Of reageer ik nu op he verkeerde item 😀

 23. aafkej says :

  Cabaret, cabaret, cabaret 😉

 24. rob says :

  @Bram
  Dat gedeelte uit Timotheus is denk ik zo’n gedeelte dat geheel ten onrechte in de canon terecht gekomen is.
  Je weet wel , feilbaren mensen, onduidelijke handschriften, zoveel maal overgeschreven, het origineel niet te vinden enz 🙂

 25. aafkej says :

  @rob @bramvandijk
  Na zo’n citaat ben ik dan wel benieuwd naar reacties van bijvoorbeeld @Waterlelie.

 26. mozes II says :

  Is heel Timotheus sowieso niet ten onrechte in de canon terecht gekomen? Op zes brieven van Paulus na, kun je de rest sowieso wel schrappen … allemaal vervalsingen

 27. bramvandijk says :

  @rob

  Dat gedeelte uit Timotheus is denk ik zo’n gedeelte dat geheel ten onrechte in de canon terecht gekomen is.

  Hecht jij überhaupt wel aan een canon dat? Of een boek binnen of buiten de canon valt verandert toch niets aan de tekst zelf en de (mogelijke) betekenis(sen) ervan?

  @aafke

  Wat een geweldige boodschap breng jij ons nu hedenochtend weer.
  Moet de onvruchtbare vrouw na euthenasie dan ook gecremeerd worden? Immers haar graf zal toch niet open gaan op de laatste dag?!

  Schiet de boodschapper niet neer ajb 😉

  Gij kleingelovige, ook onvruchtbare vrouwen mogen deelnemen aan de opstanding, heb je Markus12 niet gelezen?
  24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.

  Dus in de opstanding zullen vrouwen geen vrouw meer zijn! Wat ook prachtig aansluit bij Thomas 114
  Simon Petrus zei tot hem:
  Stuur Maria van ons weg, want vrouwen zijn het leven niet waard.
  Jezus zei:
  Zie, ik zal mij met haar verbinden en haar tot mens maken, opdat ook zij een levende geest worde, net als jullie mannen. Want ook iedere vrouw die mens wordt zal het koninkrijk der hemelen binnengaan.

  @mozes II

  Is heel Timotheus sowieso niet ten onrechte in de canon terecht gekomen? Op zes brieven van Paulus na, kun je de rest sowieso wel schrappen … allemaal vervalsingen

  Kleine correctie, er zijn zeven brieven die algemeen aan Paulus zelf worden toegeschreven:
  -Romeinen;
  -1, 2 Korinthe;
  -Galaten;
  -Filipenzen;
  -1 Thessalonicenzen;
  -Filemon.

  Maar ja, als we alle boeken/brieven die niet door een apostel of naaste medewerker zijn geschreven uit het NT gaan schrappen, dan hou je weinig over… naast deze 7 brieven van Paulus helemaal niks namelijk. En dat is toch ook niet helemaal de bedoeling dacht ik zo.

 28. mozes II says :

  Laten we dan iedereen uit die tijd een stem geven en alle brieven, evangeliën, handelingen en openbaringen aan de canon toevoegen.

 29. bramvandijk says :

  @mozes II
  Geen slecht idee. Belangrijkste is denk ik dat we loslaten dat wat in de canon valt perfect is en wat er buiten valt verkeerd. Als je de canon ziet als iets wat nu eenmaal historisch zo gegroeid is ipv als een waarde oordeel zie ik er geen probleem in.

 30. Joost says :

  rob
  gebruiken ze dat kanon om die vrouwen na het baren af te schieten?
  geen milde vorm van euthansie. :wink;
  Logisch dat vrouwen moeten lijden hadden ze hun gehoorzame partner maar niet moeten aanbieden van die vrucht te eten. Eigen schuld dikke bult. 😀
  En die arme onschuldige man, die ook wist dat hij er niet van mocht eten, kon in huichelachtige onschuld verkondigen dat hij was verleid.
  Dat zij ook was verleid door de slag telt niet. (Zou dat trouwens symbolisch zijn? Een onschuldige vrouw die zich laat verleiden door een grote slang?) 😈
  De straf van god volgde onmiddeliijk en trof de vrouw het hardst. Daar zult gij voor moeten bloeden en betalen. (eva probeerde het nog af te zwakken door te vragen of dat bloeden en betalen ook in maandelijkse termijnen mocht, daarom zijn vrouwen maandelijks ongesteld) maar helpen deed het niet echt. In smart zult gij kinderen baren. 😦 Jeetje, zo veel straf voor het eten van één vruchtje. Maar de straf sluit er bij aan natuurlijk want nu moet ze zwaar boeten ná het bevruchten. Het blijft in de fruitsfeer. 😉
  joost

 31. Wilfred says :

  @Rob:

  Dat gedeelte uit Timotheus is denk ik zo’n gedeelte dat geheel ten onrechte in de canon terecht gekomen is.

  Nou, volgens mij is dat toch heel duidelijk geinspireerd! 🙂

  @Bram:

  Gij kleingelovige, ook onvruchtbare vrouwen mogen deelnemen aan de opstanding, heb je Markus12 niet gelezen?
  24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.

  Dus in de opstanding zullen vrouwen geen vrouw meer zijn!

  Uit die verzen volgt niet dat vrouwen in de opstanding geen vrouw meer zijn. Ze trouwen niet meer en worden niet meer uitgehuwelijkt… Maar weet jij veel wat engelen in de hemel allemaal wel doen? 🙂

 32. Joost says :

  wilfred
  je hebt gelijk, als het in de hemel allemaal zo’n saaie bedoening is van allemaal braveriken bij elkaar dan is er weinig anders te doen.:wink:
  joost

 33. Jan Prins says :

  Ja, Rob, dan moet je de Bijbelstudie van de Restitutieleer maar even lenen van iemand of kopen bij http://www.bijbelstudie.nl.

 34. Jan Prins says :

  @BramvanDijk

  Bram ik weet niet hoe jij je Bijbel leest, maar dat een vrouw alleen goed is voor het nageslacht, daar heb je een punt, maar dat een vrouw dient te sterven, wanneer haar functie van kinderen baren is volbracht, dat staat er dus niet. Paulus zei wel in Eph. 2 of 4, dat het bete is alleen te zijn, maar als de dift brand is het beter dat hij getrouwd is, want dan ga je tenminste niet tot hoererij over. Nou je gaat pas tot natuurlijke hoererij over nadat je de geestelijke hoererij (wat de leer aangaat) al hebt gedaan. Verder staat er dus niet dat een vrouw niet mag en kan doorleven nadat ze kinderen zou hebben gebaard. Het feit is, dat Klein Haneveld ook geen bijbelleraar is, maar gewoon een zeer geraffineerde misleider. Dus we zien hem dus echt na dit natuurlijke leven bi Christus in het nieuwe Jeruzalem terug. Dan is hij tegelijkertijd met zijn natuurlijke dood net als zijn vader ter hades besteld.

 35. Hans Vosgezang says :

  Maar zijn aanwezigheid alleen al… tja… heeft mensen ontzettend boos gemaakt. Dichtgebrande ‘neshemas’ ?