Jezus heeft geen Red Bull nodig

Red Bull trok deze week zijn advertentie terug waarin Jezus over het water loopt, vanwege aanhoudende protesten van boze christenen. Onterecht: Jezus in de enige Red Bull-figurant die het drankje NIET nodig heeft om vleugels te krijgen.

Red Bull is bekend van zijn cartoonachtige reclames waarin allerlei stumpers in helden-met-vleugels veranderen dankzij een energiedranker. ‘Red Bull geeft je vleugels,’ is de slogan. Meestal zijn de filmpjes erg grappig. Maar kennelijk is Red Bull nu een brug te ver gegaan. In de laatste ‘episode’ van het energiedrankje wordt Jezus opgevoerd, die – kennelijk dankzij Red Bull – over het water kan lopen. Bezorgde katholieken in Zuid-Afrika waren zo boos over de campagne dat ze red Bull gedwongen hebben de reclame terug te trekken.

Zoals altijd kan een merk (en het bijbehorende reclamebureau) zich geen betere reclame wensen dan een lekkere rel. Benetton weet het (met de kussende paus en imam uit de Unhate-campagne), maar ook Pepsi/Doritos (met hun superbowl-reclame over chips en soda als lichaam en bloed van Christus). Kardinaal Wilfred Napier, woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse bisschoppenconferentie was not amused: ‘wie denkt dat bad publicity niet bestaat, begeeft zich op gevaarlijk terrein.’ Hij kondigde een speciale vasten af om de druk op Red Bull op te voeren: geen energiedrankjes tot Pasen.

Wie de moeite neemt om de gewraakte reclame eens wat nader te bekijken, kan een glimlach toch niet onderdrukken. Jezus zit met twee niet nader geïdentificeerde apostelen in de bekende boot op het meer van Galilea, verveelt zich dood en besluit een uitstapje buiten de boot te maken. Jezus zinkt niet weg in het water, precies zoals Matteüs ons dat vertelt (14,22-31). De ene leerling merkt op: ‘Dat komt vast omdat ie Red Bull heeft gedronken. Dat geeft je immers vleugels!’ Maar Jezus heeft helemaal geen energiedrank nodig om een held te zijn: ‘Ik weet waar de stenen liggen’. En bijna glijdt ie van de net onder water staande stenen af.

De makers van de reclame hebben in ieder geval geen last van het zo vaak beklaagde ‘bijbels analfabetisme’ waar bekende christenen als Antoine Bodar en Arjan Plaisier zo hartstochtelijk over klagen. Ze kennen hun bijbel, alleen gaan ze er wel hun eigen gang mee. En daarmee staan ze in een stevige exegetische traditie, die de bijbel niet beschouwt als een historisch reisverslag van Mozes of Jezus, maar als de spirituele neerslag van menselijke ervaringen met God in het algemeen en met Jezus in het bijzonder. Of Jezus nu wel of niet over het water heeft gelopen, is een secundaire vraag. De eerste vraag is, welke betekenis dat waterlopen heeft voor ons christenen. Red Bull onderstreept dat nog eens onbedoeld.

Wie de andere reclamefilmpjes van Red Bull kent, kan trouwens opmerken dat de Jezus-episode zich niet aan het narratieve patroon van de serie houdt. Normaal gesproken zijn het de losers die in helden veranderen louter en alleen door de verborgen krachten van het energiedrankje. Jezus is tot nu toe de enige uitzondering: Hij heeft namelijk het drankje helemaal niet nodig. Jezus wordt niet op één lijn met de andere losers uit de reclameserie gezet, maar bezit als enige zijn heldenkracht vanuit zichzelf. Jezus in de enige die geen red Bull nodig heeft om vleugels te krijgen, die heeft Ie al vanuit zichzelf.

Ik vind het best een grappig filmpje, uitstekend geschikt om in een catechetische setting na te denken over de historische Jezus. Kijk je naar de Schrift als een boek vol harde feiten of staat de Schrift vol met verhalen ten leven. Jezus als het Verhaal van de Levende, aldus het boek van Schillebeeck. Jezus als Verhaal Gods. En dat krijgt u allemaal van een simpel reclamefilmpje.

Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en verbonden aan de Tilburg School of Theology. Zie zijn weblog Goedgezelschap.eu.

Advertenties

35 responses to “Jezus heeft geen Red Bull nodig”

 1. aafke says :

  😀

 2. Joost says :

  leuk reclame filmpje, ik zie er niets verkeerds is. Misschien doen de protestmakers een gooi naar de beker voor het extreem vasten?
  joost

 3. rob says :

  @Frank
  Interessant stukje.

  En daarmee staan ze in een stevige exegetische traditie, die de bijbel niet beschouwt als een historisch reisverslag van Mozes of Jezus, maar als de spirituele neerslag van menselijke ervaringen met God in het algemeen en met Jezus in het bijzonder. Of Jezus nu wel of niet over het water heeft gelopen, is een secundaire vraag. De eerste vraag is, welke betekenis dat waterlopen heeft voor ons christenen. Red Bull onderstreept dat nog eens onbedoeld.

  De bijbel als spirituele neerslag van ERVARINGEN met God.waarbij de vraag SECUNDAIR zou zijn of het nou niet of wel gebeurd is 🙂

  Vreemd.Tegenstrijdig ook.

  Neerslag VAN ervaringen met God

  Neerslag van ervaringen met God , waarbij het niet van belang is of het nou echt gebeurt.

  Dat is wat Hendrikse ook probeert: een splitsing maken tussen het bestaande en de ervaringen. Hij verwoordt het anders maar in feite komt het op hetzelfde neer.
  De ervaring en de gebeurtenis en de werkelijkheid worden uit elkaar getrokken.

  Jij zegt dat ervaringen niet perse echt gebeurt hoeven te zijn
  Hendrikse zegt dat gebeurtenissen niet echt op werkelijkheid hoeven te berusten.

  Zelf denk ik dat die tweespalt die aangebracht wordt tussen werkelijkheid en ervaringen kunstmatig is en daardoor eigenlijk onmogelijk.
  Het is een kunstgreep.

  De bijbel staat stampvol ervaringen van mensen met God.
  Maar ervaringen met God is een lastig onderwerp..
  1-Het is lastig om je volledig open te stellen voor een geestelijke wereld (angst voor verwardheid, geen grip e.d.)
  2- God laat Zich niet makkelijk ervaren. (soms gaan er honderden jaren overheen voor God Zich weer liet ervaren.
  Dat is dus al een dubbel probleem.

  Christenen geloven wel in een geestelijke wereld.
  Jezus roept op Zijn discipel te zijn en tekenen en wonderen zullen ons vergezellen.

  Er gaat een meerwaarde uit van geloof.
  Maar de kerk van nu ervaart weinig, het is nihil.
  Zeker in traditionele kringen.
  Het hoeft ook niet meer. Om christen te zijn hoef je alleen maar te geloven in God.

  Christenen die toch willen ervaren wat ze geloven zijn aangewezen op evangelische en charismatische bewegingen.
  En die staan bol van het wetticisme en opgeklopte bedriegerij.
  Daar word God geclaimd, de Geest wordt veronderstelt te komen als christenen daarom vragen (alsof God een hond is ) Daaraan twijfelen is uit den boze.
  Mensen zullen met de stroom mee moeten gaan, ook als ze niets ervaren.
  Er zijn veel christenen die deze luchtballon terecht doorprikken.

  Maar wat is het alternatief?

  De God van de bijbel WERD ervaren.
  Jij gaat die christenen van nu vertellen dat die ervaringen niet perse op werkelijkheid hoeven te berusten, dat zou niet van belang zijn.
  We moeten dus blijkbaar naar de spirituele betekenis kijken van het over het water heenlopen.
  Het is dus niet nodig om iets te ervaren, zoals de mensen uit die bijbel van vroeger, als je de spirituele betekenis maar begrijpt en waardeert.

  Maar als alles fictie is, koop ik toch weinig voor de spirituele betekenis van al die nepwonderen.

  Ik zet daar een stelling tegenover:
  Zonder persoonlijke ervaringen kun je de spirituele betekenis van Jezus niet echt begrijpen.
  Er zijn weinig christenen die nog echt iets ervaren van God/ Jezus
  Maar eigenlijk is het vreemd dat je niets ervaart van God, terwijl je er wel in gelooft
  Om dat gebrek te compenseren gaan we elkaar maar wijs maken dat ervaringen niet nodig zijn
  Zo hoef je ook niet op zoek naar de echte oorzaak van je gebrek aan ervaringen.
  Gewone menselijke ervaringen die eigenlijk beleefd worden zonder God worden vergeestelijkt (zoals het verhaal van Onno’s bevrijding mbt het item vergeving)

 4. Joost says :

  rob

  Jij zegt dat ervaringen niet perse echt gebeurt hoeven te zijn
  Hendrikse zegt dat gebeurtenissen niet echt op werkelijkheid hoeven te berusten.

  Beide stellingen kunnen waar zijn. Een droomervaring is ook een ervaring en hoeft niet perse te zijn gebeurd, 🙂
  Sagen zijn opgetekende voorbeelden van gebeurtenissen die waar hadden kunnen zijn wanneer er geen aktie was ondernomen om dat te voorkomen.

  Christenen die toch willen ervaren wat ze geloven zijn aangewezen op evangelische en charismatische bewegingen.

  Waar haal je die wijsheid vandaan? Is dat jouw eigen ervaring?
  Om te ervaren wat je gelooft of te geloven wat je ervaart hoef je er toch alleen maar over na de denken? Je kunt toch ook je geloof ervaren wanneer (zelfs als) je helemaal alleen bent?.

  Daar word God geclaimd, de Geest wordt veronderstelt te komen als christenen daarom vragen (alsof God een hond is ) Daaraan twijfelen is uit den boze.

  Zegt god zelf niet dat hij komt als we hem roepen. ?
  Zegt hij ook niet dat hij het prettig vindt dat wij tot hem komen wanneer hij roept?
  Zijn wij dan honden?
  zou god ons zo beschouwen?
  Beschouw jij jezelf als een hond wanneer iemand om je vraagt?

  Het is dus niet nodig om iets te ervaren, zoals de mensen uit die bijbel van vroeger, als je de spirituele betekenis maar begrijpt en waardeert. Maar als alles fictie is, koop ik toch weinig voor de spirituele betekenis van al die nepwonderen.

  Inderdaad, wanneer je de essentie van iets begrijpt en waardeert is het niet nodig om het te ervaren. Werkelijk of spiritueel.
  Als je de essentie van iets werkelijk begrijpt hoef je het wonder toch niet mee te maken om de impact ervan te kunnen begrijpen?
  Spirituele groei kan je ook bereiken door te geloven dat iets op een bepaalde manier gebeurd zou kunnen zijn.

  Er zijn weinig christenen die nog echt iets ervaren van God/ Jezus Maar eigenlijk is het vreemd dat je niets ervaart van God, terwijl je er wel in gelooft Om dat gebrek te compenseren gaan we elkaar maar wijs maken dat ervaringen niet nodig zijn

  heb jij de christenen die nog iets “ervaren” van god geteld?
  zijn dat er minder dan degenen die niets hebben ervaren?
  of weet je dat niet?
  En waarom denk je dat we elkaar maar iets zouden wijsmaken?
  Waaom denk je dat we iets zouden moeten/willen compenseren?

  Zo hoef je ook niet op zoek naar de echte oorzaak van je gebrek aan ervaringen.
  Gewone menselijke ervaringen die eigenlijk beleefd worden zonder God worden vergeestelijkt (zoals het verhaal van Onno’s bevrijding mbt het item vergeving)

  Dat is jouw wijsmaking over iemand anders zijn ervaring. Ben je jaloers? Omdat jij denkt dat je gebrek hebt aan ervaring?
  joost

 5. WESP says :

  Vooral het “oh’ Jesus” aan het einde plaatst het prima in sarcastisch perspectief.

 6. rob says :

  @Joost
  christenen die in kerkverband willen ervaren zijn aangewezen op pinkster/evangelische en charismatische kerken.

  Ik heb een hoop preken meegemaakt met allemaal dezelfde strekking: het is genoeg te geloven.
  Verder gaat het om goede werken punt.

  Als je gelooft in een God is dat te mager, en het strookt ook niet met het NT.

  Ervaringen hoeven vlgns Frank niet echt gestoeld te zijn o9p echte interactie met God.

  Jij heb het over dromen. God kan je een droom geven.
  Maar je kan ook zelf dromen.
  Gewone ervaringen worden door christenen vaker vergeestelijkt.
  Dat is het punt.
  Ik ben niet jaloers vanwege mijn gebrek aan ervaring, integendeel 🙂

 7. Joost says :

  rob

  Jij zegt dat ervaringen niet perse echt gebeurt hoeven te zijn

  Jij heb het over dromen. God kan je een droom geven.
  Maar je kan ook zelf dromen.

  Ik heb het over dromen in de context van niet echt gebeurde ervaringen. Een droomervaring is óók een ervaring en het maakt daarbij geen verschil of die droom door god is gegeven of dat je hem zelf droomt. Het gaat erom dat het een ervaring is die niet (perse) echt gebeurd is, of zal gebeuren.
  En, lieve collega, ik had je al niet echt aangezien voor een jaloers typetje. 😆

  joost

 8. ettje says :

  Of, zoals Nico ter Linden het zegt, het verhaal gaat… Mij maakt het niets uit of de dingen wel of niet letterlijk zijn gebeurd. M’n geloof wordt er niet anders door als iemand zegt dat iets niet werkelijk is gebeurd zoals het beschreven staat, maar dat het vooral om de clou gaat… Ik lig daar niet wakker van en m’n geloof in God verandert er niet door.
  En daarom kan ik wel glimlachen om zo’n filmpje, al duikt dan wel meteen bij mij de vraag op: wordt Gods/Jezus naam hier nu wel of niet misbruikt? Maar dat is weer een ander chapiter.

 9. Joost says :

  condeléances aan zijn nabestaanden. Maar nu kan hij wel uit de eerste hand horen of god en zijn zoon bezwaren hebben tegen het reclame filmpje. Lijkt me niet erg warschijnlijk. Ik denk eerder dat zij er ook hartelijk om moeten lachen.
  joost

 10. Pittig says :

  @ Johan

  Red Bull heeft hem nu ook vleugels gegeven?

  Maar Red Bull is sowieso al niet kosher. De Rode Stier is natuurlijk de vader van het Gouden Kalf en staat symbool voor alle afgoden zoals Ba’al!

  @ rob

  Heb jij al iets van Hendrikse gelezen om zijn denken zo weer te kunnen geven? Denk je dat je zijn punt door hebt en heb je hem de kans gegeven om zijn denken uit te leggen?

 11. Pittig says :

  Mooi stukje Frank G. Bosman! Je zou willen dat die bisschoppen zich net zo druk zouden maken om echt belangrijke zaken…

 12. lvds1 says :

  Ik vind het filmpje op zich niet slecht. Maar waarom ze JEZUS er zonodig voor moeten gebruiken is mij een raadsel. Het had ook anders gekund.
  Daarnaast word ik er niet goed van dat er steeds wat bewezen moet worden. Voor mij maakt het niet uit of het wetenschappelijk bewezen kan worden of niet.
  JEZUS heeft op het water gelopen en dat GELOOF ik. En waarom
  HIJ dat gedaan heeft ?
  Om ons tegemoet te komen … op het WATER !
  Zoals altijd !

 13. rob says :

  @Pittig
  Waar geef ik het gedachtengoed v Hendrikse weer?

  Ik heb mijn moeite met het uit elkaar trekken van gebeurtenis en ervaring weergegeven.

  Vind je het zelf wel logisch?

 14. Pittig says :

  @ rob

  Hier (11:36 am) geef je het denken van Hendrikse weer, tenminste wat jij denkt dat Hendrikse denkt..

  Dat is wat Hendrikse ook probeert: een splitsing maken tussen het bestaande en de ervaringen. Hij verwoordt het anders maar in feite komt het op hetzelfde neer.
  De ervaring en de gebeurtenis en de werkelijkheid worden uit elkaar getrokken.

  En je zegt er nog bij: Hij verwoordt het anders (hoe anders? geef eens een citaat uit zijn boek), maar (want rob weet het allemaal beter dan Hendrikse zelf) in feite komt het op hetzelfde neer.

  Je bent niet vies van een beetje hoogmoed, of wel? 😉

  Vind je het zelf wel logisch?

  Wat dan precies?

  Ik vind het heel logisch dat fictieve verhalen, sprookjes en legenden niet waar hoeven te zijn om ons toch te raken en iets te leren.

  Zoals J.R.R. Tolkien en William Golding allebei benadrukt hebben: mythen zijn soms de enige manier om de waarheid te vertellen.

 15. Pittig says :

  @ lvds1

  En dat Mohammed woorden van een engel van God hoorde en ze opschreef, daar twijfel je ook niet aan? Dat geloof je ook gewoon? Daar maakt het ook niet uit dat het niet wetenschappelijk bewezen kan worden?

  Of ben je daar wel kritisch? Waarom daar wel en hier niet?

  En dat Krishna uit de hemel kwam en wonderen deed, daar twijfel je ook niet aan? Dat geloof je ook gewoon? Daar maakt het ook niet uit dat het niet wetenschappelijk bewezen kan worden?

  Of ben je daar wel kritisch? Waarom daar wel en hier niet?

  En volgens één evangelie botste een kind tegen Jezus aan en Jezus werd boos, vervloekte hem en het kind stierf. Dat geloof je ook gewoon? Daar maakt het ook niet uit dat het niet wetenschappelijk bewezen kan worden?

  Of ben je daar wel kritisch? Waarom daar wel en hier niet?

 16. WESP says :

  @Pittig

  Maar hoeveel scepsis je er ook tegenaan gooit, je kunt niet bewijzen of het wel of niet echt gebeurd is. Je kunt het hooguit meer of minder aannemelijk maken door de bronnen van het verhaal in twijfel te trekken. En daar waar de bronnen van Hans & Grietje (die in de oorspronkelijke vertaling Hansl & Grettl schijnen te hebben geheten…of was dat een deutro canonieke versie 😉 ) er duidelijk over zijn dat het een fictief verhaal betreft zijn de schrijvers van los evangelios daar niet zo klip en klaar over.

  Ad ergo, als je gelooft in een almachtig God dan zijn deze dingen mogelijk, los van of het wel of niet echt gebeurd zou zijn. En als je daar niet in gelooft, dan zijn die dingen niet mogelijk.

 17. Pittig says :

  @ Wesp

  Ook bij Mohammed en Krishna en Jezus als grillig kind?

 18. Pittig says :

  @ Wesp

  En het is voor mij klip en klaar dat de evangeliën geen geschiedenis beschrijven! Maar dat wist je vast al toen je de evangeliën eens naast elkaar ging leggen en ze vanuit het perspectief van het oude testament ging bekijken…

  Matteüs wil dat Jezus net als Mozes’ vijf boeken ook vijf grote toespraken houdt. Johannes wil dat Jezus alle Joodse feesten herhaalt. etc.

  Algemeen wordt nu wel gezegd:

  The assumption for a long time was that the first three Gospels — Matthew, Mark, and Luke — are factual accounts of the life of Jesus; while the Fourth Gospel — John — is less concerned with the earthly life but more concerned with reflecting on the career of Jesus. As early as the third century, John was called “the spiritual Gospel.”

  The assumption is no longer valid. Every one of the Gospels is written from a theological perspective…

  http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=692&C=921

  Het gaat er dus om of je hun theologie kunt delen, want dat ze geen feitelijke geschiedenis beschrijven is wel duidelijk.

 19. rob says :

  @Pittig

  Ik vind het heel logisch dat fictieve verhalen, sprookjes en legenden niet waar hoeven te zijn om ons toch te raken en iets te leren.

  Natuurlijk is het logisch dat fictieve verhalen, sprookjes en legenden niet waar hoeven zijn.
  DUH

  Vergelijkt Hendrikse of Bosman dan volgens jou de bijbel met sprookjes, fictie en legendes?

  Het gaat er mij om dat het over ervaringen van mensen gaat met God, die beschreven staan.
  Die ervaringen hoeven zogezegd niet echt gebeurd te zijn om te geloven.

  Ik geloof niet dat dit zo werkt.
  Op het moment dat je stelt dat die ervaring met God niet echt hoeft te zijn, dan doet dit toch afbreuk aan de impact.

  Ik ervaar wat van God.
  Dan moet God echt voor mij bestaan, anders kan ik niets met wat ik ervaar.
  Ik heb op die manier ook alleen iets aan ervaringen van anderen.

  Zoals J.R.R. Tolkien en William Golding allebei benadrukt hebben: mythen zijn soms de enige manier om de waarheid te vertellen.

  Leuke filosofie.

 20. Wilfred says :

  @WESP: Leuk dat je er weer bent!

  Volgens mij moet je wel onderscheid maken tussen wat een schrijver ergens mee wil overbrengen (hij kan idd de bedoeling hebben je dingen te vertellen die echt gebeurd zijn) en of die dingen echt gebeurd zijn. De bedoeling van een schrijver maakt iets namelijk niet tot een feit. Uiteindelijk moet je denk ik concluderen dat we te weinig gegevens hebben om de feitelijkheid van veel vertellingen in de evangelieen vast te kunnen stellen.

  Pittig heeft natuurlijk ook een punt: zaken worden niet ongekleurd weergegeven. Eigenlijk is het heel bijzonder dat er uberhaupt zolang een idee bestond dat dit wel kon. Alle ooggetuigenverklaringen zijn gekleurd. Het zou denk ik in zijn algemeenheid goed zijn (ik denk bijvoorbeeld ook aan de waarde die aan ooggetuigenverklaringen in processen wordt toegekend) wanneer we ons daar wat meer van bewust worden.

 21. bramvandijk says :

  @rob

  De bijbel als spirituele neerslag van ERVARINGEN met God.waarbij de vraag SECUNDAIR zou zijn of het nou niet of wel gebeurd is
  Vreemd.Tegenstrijdig ook.

  Nee, helemaal niet tegenstrijdig. Inmiddels is duidelijk dat onze ervaringen lang niet zo objectief zijn als we vaak willen denken. Je hoeft echt niet schizofreen te zijn om om de wereld anders te interpreteren dan die werkelijk is. Dat is wat we de hele tijd doen, we kunnen niet zonder.

  Dus als mensen bepaalde ervaringen hebben gehad en daarover in de bijbel hebben beschreven, dan is misschien nog wel de belangrijkste vraag of die ervaringen repliceerbaar zijn en niet zozeer of de interpretatie van die ervaring 100% accuraat is.

  En gezien het grote succes van het christendom moeten we denk ik vaststellen dat de ervaringen voor een grote groep mensen inderdaad repliceerbaar zijn.

  Denk aan gebedsgenezing, als het wetenschappelijk onderzoek daarnaar ons iets heeft geleerd is dat er geen daadwerkelijke genezende kracht van gebed uitgaat (en zeker in de VS is daar erg veel onderzoek naar gedaan). Toch ervaren mensen gebedsgenezing. Is dat niet waardevol voor die mensen? Zijn die ervaringen niet echt? Zijn alle inspanningen van gebedsgenezers dan zinloos?

 22. Joost says :

  lvds1

  JEZUS heeft op het water gelopen en dat GELOOF ik. En waarom HIJ dat gedaan heeft ?

  Misschien omdat hij er tegen op zag nat te worden? 🙂
  joost

 23. E-J says :

  @bramvandijk: toch zie ik niet zoveel verhalen over mensen die over water lopen. Het lijkt dus niet repliceerbaar. Wat wil dat dan zeggen?

 24. bramvandijk says :

  @E-J
  Nou, ook de bijbel stelt dat alleen Jezus over het water liep, dat is niet iets dat voor iedere gelovige was weggelegd. En het is wel weer zo dat het “repliceerbaar” is gebleken dat mensen het gevoel hebben een wonder te hebben meegemaakt, iets dat normaal gesproken echt niet zou kunnen. Dus ja…

 25. Pittig says :

  Op water lopen is wel repliceerbaar!

  De truc wordt trouwens in dit filmpje uitgelegd: http://youtu.be/422M4WixG9I

  De grote vraag wordt dan: hadden ze al plexiglas in Jezus’ tijd?

 26. aafke says :

  @Pittig, @bramvandijk
  De waterwandeling is zeker repliceerbaar gebleken.
  Mel Tari deed het en heeft er heel veel geld mee verdiend..
  En jullie hebben mazzel: hij komt het binnenkort weer vertellen in het mooie Harderwijk. Mogelijk doet hij het kunstje nog eens in het Dolfinarium. Als het een beetje mee zit laat hij ook een dolfijn het
  “Onze Vader” bidden. 😀

 27. Pittig says :

  @ Aafke 🙂

  De laatste keer dat Jezus iets met vissen deed, liep het niet goed met die vissen af… 😉

  Maar komt Mel Tari echt naar Harderwijk? Ik heb het even gegoogled en inderdaad! Weten ze bij TRIN wel dat het een oplichter is? Of sprak hij hen daarom juist zo aan?

 28. aafke says :

  @Pittig
  😀 😀

 29. mafchauffeur says :

  Een man die het voor elkaar krijgt dat iemand een erfenis van een half miljoen bij hem in beheer geeft en dat geld vervolgens doodleuk in zijn eigen bedrijf kiepert kan in Harderwijk ongetwijfeld op respect rekenen.

  Hoe heette dat volgende boek van MvS ook alweer? O ja. Durf te cashen.

 30. Wilfred says :

  @Bram: blockquote>Nou, ook de bijbel stelt dat alleen Jezus over het water liep, dat is niet iets dat voor iedere gelovige was weggelegd.

  Nou, Petrus deed het ook even hoor! Maar toen bleek het even wat minder eenvoudig repliceerbaar dan verwacht… Wel bij het verhaal blijven! 😉

 31. Joost says :

  pittig

  De grote vraag wordt dan: hadden ze al plexiglas in Jezus’ tijd?

  Hij zal vast wel een stukje van dat spul van zijn vader hebben gekregen. 😉
  joost

 32. Erika says :

  Leuke site! Boeiende discussies:)

 33. joost says :

  Ik ben, zonder Red Bull, vandaag nog een keer of 30 over het water gelopen, ging heel goed, geen natte voeten gekregen.
  Lang leve de bruggenbouwers.
  joost

Trackbacks / Pingbacks

 1. Jezus heeft geen Red Bull nodig « Frank G. Bosman - 16 november, 2013