Bijbels dagboek bemoedigt ongelovigen

Er zijn van die dagen dat ook ongelovigen van hogerhand een leuke opsteker krijgen. Met dank aan OneWay, Ark Media en het Leger des Heils. (bron)

Advertenties

39 responses to “Bijbels dagboek bemoedigt ongelovigen”

 1. cornutus says :

  Maar wat worden we dan wel? Enfin, dat lezen we morgen wel.

 2. Hendrik says :

  Geef ff door aan die jongens van de IKON, kunnen ze hun filmpje over de Romeinenbrief zo waarheidsgetrouw mogelijk maken…

 3. joost says :

  En als we wel in hem geloven? 😯
  joost

 4. entgegnungiller says :

  Die zijn zichzelf tot oordeel? Of al veroordeeld, want met of zonder wet de pineut; je kunt het wel shaken, toch?!

 5. Paul Miller says :

  Ik zie dagelijks mensen in mijn omgeving die niet geloven. Sommigen zijn zoekend, anderen afwijzend. Zou daar misschien het verschil in zitten?

 6. De dichter says :

  5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

  Dat staat er in romeinen 5:5

  uuhh?

 7. Wilfred says :

  @Joost: Die ook niet… 😉

  Volgens mij hebben ze het gewoon verkeerd gequote… tenminste, als ik het stukje tekst er onder lees, krijg ik niet de indruk dat ze dit bedoelen…

 8. Pittig says :

  @ Joost

  Inderdaad, als je in beide zinsdelen het woord “niet” weghaalt (wat officieel mag), krijg je de zin: “Wie in Jezus gelooft, wordt veroordeeld.”

 9. Pittig says :

  Wat is trouwens “niet in Jezus geloven”?

  1. Is het ontkennen dat Jezus ooit bestaan heeft? Is de atheïst die zegt: “Ik geloof dat Jezus wel bestaan heeft.” dan een gelovige?

  2. Is het ontkennen dat Jezus een bijzonder mens was?

  3. Is het ontkennen dat Jezus een bijzonder mens was en vol was van God ?

  4. Is het ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, maar dat wij eigenlijk allemaal zonen en dochters van God zijn?

  5. Is het ontkennen dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is, die is gekruisigd en na drie dagen werd opgewekt uit de doden?

  6. Is het ontkennen dat Jezus de Christus is, de eniggeboren Zoon van God, die van eeuwigheid af bestond en één met de Vader is, maar toch onderscheiden en die geboren is uit de maagd Maria en 100% God en 100% mens was, zondeloos heeft geleefd en volgens Gods bedoeling is gekruisigd als een offer voor onze zonden om Gods toorn en verlangen naar recht te stillen, op de derde dag is opgestaan uit de doden als overwinning over de zonden, de duivel en de dood, is opgevaren naar de hemel en nu voor altijd door zijn Geest bij ons is en eens zal wederkomen op de wolken om alle mensen te oordelen op basis van hun geloof in alles wat ik in deze zin al over Jezus heb gezegd?

 10. Flipsonius says :

  Volgens mij is hun site gewoon gehacked…..door een onbekende Trojaan 😉

 11. Wilfred says :

  @Pittig: Kom op, niet van die open deuren intrappen! Je weet toch dat de geloofsbelijdenis geinspireerd is? 🙂

 12. Paul says :

  Nu kan ik als uitgever natuurlijk proberen om deze blooper recht te praten: “Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft IS AL veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” Johannes 3:18
  Met andere woorden: je wordt niet veroordeeld, je BENT het al. Maar dat wilde de auteur hier natuurlijk niet mee zeggen. Pijnlijke fout en dat hadden we natuurlijk moeten zien. Wij kunnen onmogelijk liefdevoller, rechtvaardiger of genadiger zijn dan God. Welgemeende excuses aan onze lezers, dank voor de oplettendheid en goed ook om te weten dat onze kalender in het kantoor van Goedgelovig aan de wand hangt en zo goed wordt gelezen. Niets menselijks is ons vreemd en we leven uit genade, zoveel is zeker.

 13. Ruud says :

  @Pittig,
  Volgens de regels der logica is het niet toegestaan om “niet” uit beide zinsdelen weg te halen. Je moet dan ook oorzaak en gevolg omdraaien. De technische term daarvoor is: contrapositie.

  Bewering:
  “Wie niet in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld.”
  Contrapositie van de bewering:
  “Wie veroordeeld wordt, gelooft in Jezus.”

  Als de bewering waar is, is de contrapositie ook waar.
  Maar als deze beweringen waar zijn, dan kunnen er ook mensen zijn die wel in Jezus geloven en niet veroordeeld worden… 😉

 14. Pittig says :

  @ Ruud

  Wie niet als jij antwoordt, zal niet als dom aangemerkt worden… 😉

 15. Joost says :

  pittig

  Inderdaad, als je in beide zinsdelen het woord “niet” weghaalt (wat officieel mag), krijg je de zin: “Wie in Jezus gelooft, wordt veroordeeld.” .
  Inderdaad, zo heb ik het ook opgepakt, Arme veroordeelde ikke 😦

  Paul

  Met andere woorden: je wordt niet veroordeeld, je BENT het al.

  Niets menselijks is ons vreemd en we leven uit genade, zoveel is zeker

  Ik ben anders wel een heel vreemd mens ik vind het niet aantekkelijk om veroordeeld te worden maar gelukkig s daar, volgens jou, toch nog kans op genade, pffff wat een opluchting 😀
  joost.

 16. bramvandijk says :

  @Pittig

  Wat is trouwens “niet in Jezus geloven”?

  Goede vraag!

  Laat ook maar weer eens zien dat het verhaal heel simpel wordt gebracht (gewoon aannemen en geloven, dan is alles klaar) maar dat er in de praktijk altijd nog veel meer bij komt kijken.

 17. rob says :

  @Bram
  Misschien moet Pittig de rest van de Ikon filmpjes afwachten, dan krijg je misschien simpele antwoorden op een simpel verhaal.
  Plaatje compleet 🙂

 18. Ruud says :

  @Pittig,
  Je kan ook gewoon zeggen dat je het niet snapt 🙂

 19. Pittig says :

  @ Ruud

  Ik leef niet, want ik haal geen adem.
  => ik leef, want ik haal adem.

  Ik ga er niet tegen in, want ik wil geen ruzie.
  => ik ga er tegen in, want ik wil ruzie.

  Ik reageer niet, want ik wil er geen aandacht aan besteden.
  => Ik reageer, want ik wil er aandacht aan besteden.

  Zijn dat logische gevolgtrekkingen of niet?

  Wie een dubbele ontkenning niet als een erkenning ziet, zal ook niet de zin van mijn reacties begrijpen…

 20. Ruud says :

  @Pittig,
  Het gaat hier om een implicatie, niet simpel een dubbele negatie.
  “Wie de lotto wint, isrijk.”
  Is equivalent met:
  “Wie niet rijk is, heeft niet de lotto gewonnen.”

  Maar
  “Wie niet de lotto wint, wordt niet rijk”
  en
  “Wie rijk is, heeft de lotto gewonnen”
  zijn onzin, want er zijn andere manieren om rijk te worden.

  “Wie niet in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld.”
  kan prima samen gaan met
  “Wie wel in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld.”

 21. Joost says :

  ruud
  en als ik nu echt zin heb in geweld is het dan nog steeds zinloos geweld? 😕
  joost

 22. Pittig says :

  @ Ruud

  Het kan inderdaad prima samengaan, maar in al mijn voorbeelden is er ook een implicatie en die zijn allemaal logisch…

  Dus is het de vraag wat er met die zin bedoeld wordt. En ik wilde gewoon een leuke implicatie eraan verbinden.

  Dat de originele zin niet goed is volgens de makers, lijkt me wel duidelijk, gezien de reactie van Paul Abspoel. Hoewel jij en ik er eigenlijk over eens zijn dat die zin wel goed is, toch? 😉

 23. Ruud says :

  @Joost,
  Wad is er met deze zin loos?

  @Pittig,
  Ik heb nergens beweerd dat ik het eens ben met de bewering:
  “Wie niet in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld”
  Deze stelling zou verdedigd kunnen worden door iemand die in de alverzoening geloofd. (Het 2x weglaten van “niet” is in zo’n context onzin.)

 24. Richard says :

  @paul
  Eerste keer dat ik een bericht van een uitgever zie of iemand over wie het bericht gaat. Good job!

 25. Joost says :

  ruud
  niks mis mee jongen je zee het prima
  joost

 26. Ettje says :

  Mooie reactie van de uitgever! Dat wel. Maar ik neem aan dat alle scheurkalenders (neem aan dat dit zo’n scheurkalender is) teruggeroepen worden naar de uitgeverij, om de fout te herstellen. De argumentatie dat de alweer een dag verder zijn gaat niet op, want ik weet, uit ervaring, dat er hele volksstammen zijn die niet elke dag een blaadje afscheuren en dus bestaat de kans dat die volksstammen er nog tegenaan lopen en op ’t verkeerde been worden gezet cq in verwarring gebracht.

 27. Rien says :

  geweldig reactie van de uitgever!
  daar kan Ouweneel nog een puntje aan zuigen…

 28. John says :

  @Paul

  Wij kunnen onmogelijk liefdevoller, rechtvaardiger of genadiger zijn dan God.

  Er zijn miljarden mensen op deze wereld die liefdevoller, rechtvaardiger en genadiger zijn dan dat genocide plegende, verkrachting goedpratende monster dat het oude testament God noemt. Heb jij al eens een homo gestenigd? Vrouwen en kinderen om zeep laten brengen? Gedreigd mensen in de hel te laten branden als ze jou niet geloven? Nee dus…

 29. Wilfred says :

  @John:

  Gedreigd mensen in de hel te laten branden als ze jou niet geloven? Nee dus…

  Die laatste is wellicht nog de meest voorkomende onder fundamentalistische mensen… Onderschat je tegenstanders niet! 😉

  (overigens zullen ze dan veelal zeggen dat je daar terecht komt als je de bijbel niet gelooft. Maar dat betekent vaak hetzelfde 🙂 )

 30. Joost says :

  john

  Er zijn miljarden mensen op deze wereld die liefdevoller, rechtvaardiger en genadiger zijn dan dat genocide plegende, verkrachting goedpratende monster dat het oude testament God noemt. Heb jij al eens een homo gestenigd? Vrouwen en kinderen om zeep laten brengen? Gedreigd mensen in de hel te laten branden als ze jou niet geloven? Nee dus

  Hoe weet jij nu wat voor hobby’s wij hebben? 😈
  joost…

 31. Paul says :

  @john – ik ben een eenvoudig mens, loop hier een paar jaar struikelend rond en dan ben ik weer weg. Ik heb beperkte kennis en ik sta vaak versteld. Als ik al iets zinnigs over God kan zeggen, dan moet dat inzicht me bovenal gegeven zijn. Ik ben een gelovige, maar geen gelovige met alle sluitende antwoorden. Dat even vooraf.

  Dit zet mij aan het denken: “A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line.” Hoe zou jij God de maat kunnen nemen? Of Hij bestaat niet – en dan is de mens de maat van alle dingen – en dan is bij gevolg elk moreel oordeel een inwisselbare mening – of Hij bestaat wel en dan bepaalt Hij (en niet jij of ik) wat liefde en rechtvaardigheid is. Hij heeft alle informatie, het totale overzicht en zijn oordeel is zuiver.

  Ik duik niet weg voor je goede opmerking, maar mijn antwoord op deze moeilijke vraag is er een van eerbied en ontzag. Ik begrijp heel veel niet, maar ik vertrouw Gods oordeel wel. Maar goed dat het oordeel over mensen niet aan mij is toevertrouwd, ik zou me verschrikkelijk vergissen.

  De Engelse zin die ik citeerde is afkomstig van C.S. Lewis. Dezelfde morele vragen brachten hem juist tot het inzicht dat God moet bestaan. Dit is het zinsverband:

  “My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust?… Of course I could have given up my idea of justice by saying it was nothing but a private idea of my own. But if I did that, then my argument against God collapsed too—for the argument depended on saying the world was really unjust, not simply that it did not happen to please my fancies.”
  C. S. Lewis Mere Christianity Touchstone:New York, 1980 p. 45–46

 32. Pittig says :

  @ Paul

  of Hij bestaat wel en dan bepaalt Hij (en niet jij of ik) wat liefde en rechtvaardigheid is. Hij heeft alle informatie, het totale overzicht en zijn oordeel is zuiver.

  Hoe weet je dat?

  Of heb jij weer het overzicht over God?

  Of weet je dat uit hetzelfde boek waar ook al die genocides en homomoorden in beschreven staan? Waarom kies jij er dan bepaalde teksten uit en negeer je andere teksten die niet stroken met jouw ideeën over God?

  Als je je echt nederig ten opzichte van God wilt opstellen, waarom zou je hem dan zoveel godsbeelden opdringen?

 33. bramvandijk says :

  @Paul
  Is het echt zo moeilijk om van een opdracht tot genocide te zeggen dat dat moreel gezien niet echt goed te noemen is?

  In de ethiek zijn er genoeg theorieën voorhanden die je kunnen vertellen wat een rechte lijn is, en ze geven allemaal min of meer dezelfde uitkomsten… uitmoorden van steden inclusief vrouwen en kinderen is niet goed.

  Sowieso laat het Eutyphro dilemma zien dat het niet mogelijk is om een objectieve ethiek aan een god te ontlenen. De vraag is namelijk of god zijn geboden geeft omdat die goed zijn, of dat die geboden goed zijn omdat god ze geeft.

  In het eerste geval is de goedheid van de geboden onafhankelijk van god en in het tweede geval is het meer een soort definitiekwestie. Alles wat god gebied is per definitie goed, ook als hij opdracht geeft tot genocide. Dat maakt goed en kwaad overbodige begrippen, er is alleen maar wat god wel en niet gebiedt. Het is ook overbodig om god te prijzen omdat hij goed is, want god kan helemaal niet niet-goed zijn. Net zoals we een mens niet prijzen omdat hij twee ogen heeft of omdat iemand kan ademhalen.

 34. Paul says :

  @pittig ik weet dat niet zeker – het is wat ik geloof. Ik weet niet welke teksten ik volgens jou heb uitgekozen en welke ik heb weggelaten. Natuurlijk zit er in mijn opvatting de vooronderstelling dat God het beter weet omdat ik als schepsel beperkt ben in tijd, ruimte en bevattingsvermogen. Ik laat het oordeel graag over aan mijn Maker. Ondertussen probeer ik te leven volgens het uitgangspunt: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat doe ik met alle tekortkomingen – vertrouwend op genade. Als je een betere levensvisie hebt: laat het vooral weten en leef ernaar.

  @bramvandijk ik geloof niet dat ik iets heb goedgepraat of dat ik genocide of homomoord ergens moreel verdedigd heb. Wat merkwaardig om mij dit in de schoenen te schuiven. Of vind je dat gewoon een prettige manier van discussiëren? Ik geef eerder aan dat ik voor grote vragen sta, vaak versteld sta en niet overal een sluitend antwoord op heb. Uiteraard is elke discussie zinloos als we niet vanuit onze eigen morele oordelen, intuïtie en denkkracht redeneren. Ik ga niet in de comments van Goedgelovig proberen om alle moeilijke verhalen uit het Oude Testament te verdedigen of uit te leggen. Daar heb ik de tijd en kennis niet voor en het lijkt me sowieso niet zo’n geschikte plek.

  De metafoor van de rechte lijn kan behulpzaam zijn voor wie zichzelf afvraagt waar zijn/haar morele oordeel of verontwaardiging vandaan komt. Het beeld sprak mij aan en het is niet bedoeld als wiskundige stelling of zo. Kennelijk hebben we iets als een ingebouwd moreel kompas, dat punt wilde ik maken. Misschien hebben anderen het allemaal tot achter de komma doordacht, ik denk dat er geen eenvoudige antwoorden zijn en dat het er uiteindelijk om gaat waar je je vertrouwen in stelt. Ook geloof ik dat een mens op basis van eigen keuzes en inzicht geoordeeld zal worden. En nogmaals: gelukkig is dat oordeel niet aan mij. Het zijn mijn geloofsantwoorden op grote levensvragen, het is geen exacte wetenschap en ik heb het niet zelf bedacht. Ik vertrouw er in ieder geval niet op dat mijn antwoorden en opvattingen altijd goed en zuiver zijn en gelukkig sta ik niet alleen in mijn keuzes. Tot zover mijn persoonlijke reactie – praat u allen rustig verder – ik laat het hier bij. 😉

 35. bramvandijk says :

  @Paul

  ik geloof niet dat ik iets heb goedgepraat of dat ik genocide of homomoord ergens moreel verdedigd heb. Wat merkwaardig om mij dit in de schoenen te schuiven.

  ??
  Ik geloof niet dat ik dat jou in de schoenen heb geschoven. Ik heb alleen gezegd:
  1. mensen zijn heel goed in staat om een moreel oordeel te vellen, waarom zou jij dat niet kunnen?
  2. Het Eutyphro dilemma laat zien dat het lastig is om je moraal aan god op te hangen: ofwel je praat inderdaad genocide en homomoord goed, ofwel god is eigenlijk toch niet de oorsprong van de moraal.

  Let wel: dat zijn de twee opties van het dilemma, ik heb nergens gezegd dat jij de ene of de andere aan zou hangen.

  Nog een ander punt: in tegenstelling tot jouw vorige post waarin je stelde geen moreel oordeel te kunnen vellen over bepaalde bijbelverhalen stel je nu:

  Kennelijk hebben we iets als een ingebouwd moreel kompas, dat punt wilde ik maken.

  Als wij een ingebouwd moreel kompas hebben, dan kunnen we toch ook over bepaalde bijbelverhalen een moreel oordeel vellen? En dus ook van de god (het godsbeeld) die in die verhalen een rol speelt?

  Ik snap je nu dus eigenlijk niet meer zo goed, volgens mij spreek je jezelf flink tegen.

 36. Pittig says :

  @ Paul

  Ik weet dat je eigenlijk niet meer wilt reageren, maar ik kom toch nog met een reactie.

  Is dit trouwens niet héél erg belangrijk? En dus wel een overdenking, discussie, tijd en energie waard?

  Als reactie op jouw reactie naar mij en als aanvulling op bramvandijk’s reactie hier enkele vragen en observaties.

  ik geloof niet dat ik iets heb goedgepraat…

  Ik geloof van wel. Je zei namelijk:

  Ik begrijp heel veel niet, maar ik vertrouw Gods oordeel wel. Maar goed dat het oordeel over mensen niet aan mij is toevertrouwd, ik zou me verschrikkelijk vergissen.

  Hebben we het dan niet meer over Gods oordeel zoals dat in de bijbel wordt besproken?

  Je geeft hier eigenlijk een klassiek reactie.

  Je kiest de teksten die over Gods liefde en trouw en geduld gaan en zegt dat die correct zijn weergegeven en dat de teksten waarin over Gods verhevenheid boven onze menselijke gedachten gesproken wordt waar zijn.

  Maar bij de teksten waarin God onschuldige mensen veroordeelt, straft, pijnigt en laat sterven, onthoud je je van een oordeel, want “wij kunnen ons zo gemakkelijk vergissen”.

  Ten eerste: waarom vergissen wij ons dan niet met betrekking tot Gods liefde, trouw, geduld en verhevenheid? Dat zou toch consequent zijn? Blijkbaar gaat volgens de bijbel Gods liefde niet tegen genocide, abortus, slavernij en homohaat in.

  Ten tweede, je wilt dus niet die nare dingen afkeuren en je verdedigt God door je te verschuilen achter Gods onkenbaarheid.

  Dezelfde bijbel die jou vertelt dat God liefde is, vertelt ook dat God mensen zomaar kan doden, omdat hun Farao of koning of vader iets verkeerds heeft gedaan. Dat God mensen als Paulus tot bekering brengt en vele anderen niet tot bekering brengt en ze vervolgens veroordeelt.

  Volgens mij praat je het dus wel goed. Je geeft er toch redenen voor dat wij het niet moeten afkeuren? Dan blijft er toch maar één optie over: goedkeuren, omdat wij “het toch niet begrijpen” en “Gods oordeel moeten vertrouwen”.

  Of zeg je dat bepaalde teksten over Gods trouw en liefde belangrijker en accurater zijn dan teksten over straf en veroordeling? En schuif je grote delen van de bijbel aan de kant?

 37. Paul says :

  Excuses @bramvandijk ik zie nu dat jij wel verwijst naar genocide maar niet naar homomoord. Andere comments haalden het homomoord-thema erbij en wat mij betreft wordt een discussie direct op slot gegooid wanneer iemand (die je verder helemaal niet kent) direct in een bepaald kamp wordt geplaatst. In die manier van discussiëren ga ik niet mee. Bedankt voor je links – die ga ik nog bekijken.

  @pittig Als ik Gods oordeel vertrouw, betekent dit niet dat ik zelf niet genuanceerd kan nadenken of geen moreel oordeel kan vellen. Ik beweer slechts dat ik dit vermogen aan God te danken heb en dat ik niet liefdevoller of rechtvaardiger kan zijn dan Hij die (de bron van) liefde en recht is. Ik vraag me af welke theoloog hier bezwaar tegen kan maken. Wat houd je over als je dit niet gelooft? Zeg het maar. Is ons oordeel moreler, verhevener of zuiverder dan dat van God?

  Door de reacties op mijn eenvoudige comment kreeg ik het gevoel dat ik me hier mag gaan verantwoorden voor lastige verhalen uit het OT. Laat maar weten wat je er zelf van denkt. Mijn persoonlijke opvatting is dat er sprake is van voortschrijdende openbaring en dat we door het NT – en met name door Jezus – een beter zicht geboden krijgen op wie God is en hoe Hij wil dat wij leven. Inderdaad richt ik mij als christen vooral op wat er in het NT is geopenbaard – alleen op die manier kan ik het OT begrijpen (al blijft dat verschrikkelijk moeilijk en moet ik in veel gevallen ook bekennen dat ik het NIET begrijp – dat nemen jullie me hopelijk niet kwalijk). Natuurlijk worstel ik net zo goed met deze vragen en wie mij kent weet dat ik niet stellig ben in mijn opvattingen. Geloof is voor mij bovenal een zaak van het hart – ik begrijp God niet volledig, maar ik vertrouw Hem wel.

  Hier heb ik geloofsuitspraken gedaan met daarbij direct de kanttekening dat ik niet over sluitende antwoorden op alle lastige vragen beschik en dat ik het uiteindelijke oordeel graag aan God toevertrouw. Daar zou je toch geen groot probleem mee moeten hebben, lijkt mij – het alternatief is dat ik mijn eigen oordeel tot norm verhef. Vind je dat een beter idee? Nogmaals: deel je mening mee en wijs ons een weg die hoger leidt. Maar al zou je het een verwerpelijke gedachte vinden om God het (laatste) oordeel toe te vertrouwen, ik meen dat we niet veel keus hebben: God is namelijk God en wij zijn beperkte, feilbare mensen. Dus ja, Hij bepaalt uiteindelijk wat goed of fout is. Dat geloof ik, jij mag anders geloven en dan zal uiteindelijk wel blijken wie er gelijk heeft.

  Ik ga me verder niet in een comments-discussie begeven omdat ik merk hoe gemakkelijk zo’n gesprek alle kanten opgaat en al gauw uitdraait op een wedstrijdje “verschrikkelijk gelijk hebben”. Ik ben al te vaak in die val gestapt, ook op mijn eigen blog. Vandaar mijn mededeling dat ik de discussie in deze comments graag verder aan anderen overlaat. Of het belangrijke kwesties zijn? Dat lijkt me wel. Of dat ook betekent dat ik me hier tot een lange discussie moet laten verleiden is een andere vraag. Ik kies daar dus niet voor en heb inmiddels wel mijn punt gemaakt. Vrede zij u, ik laat het hier bij. En nu echt. Haha.

 38. Joost says :

  paul

  Zeg het maar. Is ons oordeel moreler, verhevener of zuiverder dan dat van God?

  in elk geval ménselijker. In goed maar vooral in kwaad.
  joost

 39. bramvandijk says :

  @Paul

  Ik vraag me af welke theoloog hier bezwaar tegen kan maken. Wat houd je over als je dit niet gelooft? Zeg het maar. Is ons oordeel moreler, verhevener of zuiverder dan dat van God?

  Gezien jouw nadruk op voortschrijdende openbaring zeg je eigenlijk dat god zo is als in het nieuwe testament, en dus eigenlijk ook dat het oudtestamentische beeld van god niet (altijd) klopt.

  Daarmee lijkt de oplossing simpel: god heeft die opdrachten tot homomoord en genocide nooit echt gegeven. Gewoon een foutje dat dat desondanks in de bijbel terecht is gekomen.

  En daarmee zijn wij in ieder geval in staat om een moreler, verhevener en zuiverder oordeel te geven dan dat van de god van de bijbelverhalen!