Einde der wereld op HollandDoc

In 2011 was het wereldnieuws: bijbelleraar en radiopresentator Harold Camping voorspelde dat op 21 mei de Dag des Oordeels plaats zou vinden. Gelovigen zouden worden opgenomen in de hemel. Documentairemakers Stefan Wittekamp en Suzanne Arts drongen door in deze bijna sektarische groepering. Van dichtbij legden zij de hoop, de angst en de eenzaamheid van drie gelovigen vast op film.

Het geeft een unieke blik op de denkwijze van sekteleden Adrienne, Michael en Candace en hun gezinnen. Vol spanning en onzekerheid leven zij toe naar de Dag des Oordeels. Hun handelen is nauwelijks te begrijpen voor de ‘ongelovige’ buitenwereld. Een wederzijds gevoel van onbegrip en afstand is het onvermijdelijke gevolg. En daarmee lijkt de scheiding tussen kaf en koren zich al te voltrekken ver voor de Dag des Oordeels aanbreekt. Hoe kon een fundamentalistisch idee van een radiopresentator leiden tot zoveel verwarring, verlatenheid en schrijnende vervreemding van de samenleving? HollandDoc zendt ‘Het Kaf en het Koren’ op 23 februari om 22:55 op NL2 uit. Het digitale kanaal HollandDoc24 staat die hele week (van 18 t/m 24 februari) in het teken van het eind van de wereld.

Advertenties

134 responses to “Einde der wereld op HollandDoc”

 1. Ed Schreudering says :

  dat mensen hier nog in trappen.
  De weten toch wie het wel weet….!
  Alleen God de Vader weet dat. Zelfs de Jezus Gods zoon weet nog de dag nog het uur.
  Dus mensen die zich christen of gelovig noemen die een datum prikken in hun ‘geestelijk’ leven moet je je afvragen is dit van God of van de vader van de leugen…de satan.
  God geeft ons echter wel tipt over het herkennen van de eindtijd, om er klaar voor te zijn.
  Dus sluit je ogen en oren niet voor de waarheid, maar onderscheid en ontmasker de leugen.
  Veel zegeningen en onderscheidingsvermogen

 2. De Belg says :

  @ Ed
  Ik weet wanneer Jezus terugkomt…
  Het is namelijk een verborgen, te ontdekken, te ontcijferen boodschap in de Bijbel.
  Ik zal u spoedig vertellen welke datum dit is.

 3. WESP says :

  @de belg
  Een Belgenmop? 😉

 4. Pijpkaneel says :

  @de belg

  Spoedig? Is dat vóór of ná het live gaan van GG2.0? (hoi redactie!)

 5. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  Een goed en verstandig standpunt, lijkt mij.

  Toch nog een vraagje:

  … moet je je afvragen is dit van God of van de vader van de leugen…de satan.

  Zijn dit de enige twee mogelijkheden voor jou?

 6. Pittig says :

  @ pijpkaneel

  🙂

  Maar GG is daarin juist héél bijbels! Aan de ene kant zeggen: ‘Jezus komt spoedig weer” en aan de andere kant erg lang op zich laten wachten…

 7. Wilfred says :

  @Ed: Die eindtijd was er al vanaf het begin (net als de geest van de antichrist, volgens ‘Johannes’)… en de tekenen er van (of beter: de tekenen van de komst van de mensenzoon) zijn zo algemeen dat men al heel lang denkt te weten dat men in de eindtijd leeft. Ik zie het nut er niet van in om daar aandacht aan te besteden. Of ga jij je anders gedragen als je denkt dat de eindtijd nabij is?

 8. Idelette says :

  Zou hij (Harold Camping) het echt hebben geloofd? Zie het door gg genoemde filmpje van 2 minuten.

  Is het Psychiatrie, het begin van gek worden, of in de war raken bij hem?

  Of is het gewoon reclame voor zijn eigen radio- en tv-station, omdat hij – door het einde der dagen te voorspellen ineens heel veel verontrusten (en daarmee een grote publiek) creëert die zich aan het voorbereiden zijn op het einde.
  En is hij iemand die goed verdient aan zijn boodschap?
  – waarmee we terug zijn bij het vorige topic.

 9. Flipsonius says :

  @Wilfred
  de eindtijd was er al vanaf het begin….;-)

  Wat nu als de eindtijd al geweest is, en de de begintijd nog moet beginnen? Wat doen we dan in de tussentijd?

  Was de eindtijd er al voor het begin der tijden? En komt de eeuwigheid na de eindtijd? Hoe kan het dan eeuwig zijn? Als het een begin heeft na het einde, dat er al voor het begin was? Dan is de eeuwigheid toch begrensd, dus niet oneindig?

  Zijn we er al geweest, voordat we er waren? (predestinatie)

  Zulke overpeinzingen heb ik nu de gehele dag
  (soms met een snik van weemoed, dan weer met een holle lach….)

 10. Ruub says :

  Lach er maar om. Het zijn zware tijden voor eindtijd-denkers en doemdenkers zoals ik. De muur gevallen, steeds minder oorlogen en geweld (zie link, Y2K overleefd, een tegenvallende griepepidemie, nu ook nog aarzelende stappen richting democratie in de Arabische wereld, ontmanteling van talloze kernwapens: het valt allemaal niet mee. Dat gaat zo helemaal de verkeerde kant op. Zo duurt het veel te lang voordat we een keertje kunnen roepen: Zie je nou wel!

 11. Tinus says :

  even vanuit de wikipedia;

  Zowel Maarten Luther als Johannes Calvijn leerden de dubbele predestinatie: God heeft vooraf bepaald heeft wie zalig wordt, maar ook wie niet zalig wordt. Luther deed dit in zijn bestrijding van de leer van de vrije wil in de jaren 1520, maar kwam later nauwelijks meer terug op dit dogma. Hij heeft het niet verder uitgewerkt, maar heeft er ook nooit afstand van genomen. Onder invloed van zijn leerling Philipp Melanchthon verdween de leer van de dubbele predestinatie uit de lutherse theologie.
  Calvijn was jurist en schreef uitvoeriger over dit leerstuk. Hij noemde de dubbele predestinatie een decretum horribile ofwel huiveringwekkend besluit, omdat hierin ook de verwerping van sommige mensen was besloten. In de Nederlandse Republiek vormde de predestinatie in de 17e eeuw het grote geschilpunt tussen de remonstranten, die de predestinatie afzwakten tot een verkiezing van personen met voorgezien geloof en goede werken, en de contraremonstranten, die haar handhaafden.
  Het geloof in predestinatie vloeit voort uit de leer van de soevereiniteit van God (aldus Calvijn). De positieve opvatting van de predestinatie kan ten diepste alleen plaatsvinden bij degenen, die van Godswege verzekerd zijn van hun verkiezing. Negatieve opvattingen over de predestinatie kunnen resulteren in fatalisme of lijdelijkheid, ook wel hypercalvinisme genoemd. Men kan immers niets meer doen dat enige relevantie voor het eigen heil heeft als alles al is vastgelegd in de verkiezing of verwerping. Calvijn verwierp deze opvatting en spoorde de mensen aan hard te werken.

 12. Pittig says :

  Hé, dat is dezelfde rabbi die in 2005 na een gebedstrance van 45 minuten (!) vertelde dat hij een openbaring had gehad waarin hem duidelijk werd dat de ziel van de Messias zich had verbonden met een persoon in Israël.

  Hij voorspelde er ook bij dat er in 2008 een grote openbaring van de Messias zou komen…

  Over die “Messias” zei de rabbi:

  They explain that the above-mentioned “attaching” of a righteous soul to a person of Israel makes the recipient a candidate for Mashiach, but not yet the actual Mashiach. This person gets an additional soul which finds expression in the adding of a letter to his name, without changing its pronunciation. The elder Rabbi Kaduri says that the letter added to this person’s name is “vav” and the secret of his power is a Star of David hidden in his attire.

  Zie http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/91417#.Tz7Hf04aPRQ

  Jozua (of Jezus) is verder een veel voorkomende naam in Israël.

  En dan zijn er allemaal mensen die het meteen gaan geloven…
  En dan zijn er ook nog eens allemaal christenen die hier meteen een voorspelling van Jezus´ spoedige wederkomst in zien.

  Zodra de nu in coma liggende Ariel Sharon overlijdt, kan het vuurwerk beginnen.

  Jaja, net zoals het vuurwerk in 2008 zou beginnen…

  En degene die het filmpje gemaakt heeft — die PP Simmons — is echt zo’n Birther-gek… Tjonge jonge. Een en al samenzweringen, een en al strijd tegen atheïsten en evolutie, tegen abortus, Hij stopt wel veel tijd en geld in zijn YouTube-bediening, maar een normale website zit er nog niet in…

  http://www.cafepress.co.uk/ppsimmonsgear

  Je kunt er allerlei t-shirts en truien kopen die atheïsten en evolutionisten voor gek verklaren, Amerika verheerlijken en het “enige ware geloof” via je borsten proclameert…

  Deze is trouwens wel leuk!
  http://www.cafepress.co.uk/ppsimmonsgear/7985623

 13. Pittig says :

  In m/ode-rasie zit een uitleg dat het filmpje van die rabbi (en de rabbi zelf) niet echt uitblinkt in betrouwbaarheid.

  Het commentaar van PP Simmons bij het filmpje slaat echt nergens op! Maar wel grappig (of verontrustend?) om op zijn websites te zien in welke extremistische gedachtencirkels en samenzweringstheorieèn die PP Simmons is blijven steken…

 14. Pittig says :

  @ Ruub

  De doem slaat toe bij doemprofeten…

 15. Ds Dre says :

  Gelukkig hebben we altijd Kees de Kort nog.
  http://keesdekort.blogspot.com/

 16. Tinus says :

  Nah, Ik ken die hele PPsimons eigenlijk niet maar hij schijnt dus wel in het rijtje van harold camping geschaard te kunnen worden, zeg ik; doel bereikt. Bijna 2 vliegen in 1 klap met de rabbi “kaballah” erbij.

 17. Ed Schreudering says :

  De Bijbel is gelukkig wel wat gedetailleerder als het gaat om de eindtijd.
  1/3 van Gods woord gaat over de eindtijd.
  95% van hetgeen is voorspelt over het einde der tijden is reeds 1 op 1 uitgekomen en zelfs door niet gelovigen bevestigt.
  M.a.w. wij leven nu in eindtijd van de laatste 5%.
  Niet om mensen bang te maken of angst aan te jagen, maar God wil dat we helder en wakker zijn om de Heer Jezus tegemoet te gaan bij de opname!
  Natuurlijk zullen er religieuze geesten zijn die dit willen ontkrachten, de vader van de leugen wil ik ook maar 1 ding: ons willen laten geloven dat de satan niet bestaat, zodat wij heerlijk ons wereldse leventje kunnen voortzetten, en de keuze voor Jezus uitstellen tot het te laat is.
  Je kent het wel…om 5 over twaalf…net iets te laat, maar God is genadig en liefde.
  En toch heeft Hij je niet gekend.
  Denk aan het verhaal over de 5 slimme en dwaze maagden…
  Wees klaar en bereid om de Heer te ontmoeten.

 18. Ed Schreudering says :

  God is duidelijk dus als wij met Hem willen leven en optrekken….Ja als het strijdig is met zijn Woord is het niet van God.
  1 + 1 = 3 klopt toch ook niet
  waarom niet …?
  omdat wij dat samen als waarheid hebben aangenomen.
  De Bijbel is Gods Woord en waarheid
  alles wat daar tegenin druist is een leugen
  Simpel maar doeltreffend 🙂
  De satan moeten we ontmaskeren en elimineren in ons leven.
  Hoe doen we dat….door het woord van God er tegenover te stellen…en de satan zal van ons vluchten.

 19. Tinus says :

  Jezus heeft satan een hak gezet. uhm.. schaakmat.

  ook om 5 over twaalf, altijd op tijd!

 20. Tinus says :

  Het leven op aarde is niet te voorspellen.
  Als je je bezig blijft houden met hoe het door de duivel verpest wordt, verspil je een hoop moeite.

 21. John says :

  @Ed Schreudering,

  Ik weet niet waar jij je getallen op baseert, maar daar klopt niks van. De aarde bestaat nu 4,6 miljard jaar. 5% daarvan is 230 miljoen jaar, dus volgens jouw cijfers houdt de aarde dan op te bestaan. Maar volgens de wetenschappelijke consensus is onze zon pas over 5 miljard jaar opgebrand, zal hij eerst opzwellen en een rode reus worden (waarbij de aarde zal worden opgeslokt) alvorens de zon zal uitdoven. We zitten dus nog niet eens op 50%.

 22. Wilfred says :

  @Ed:

  De Bijbel is gelukkig wel wat gedetailleerder als het gaat om de eindtijd.
  1/3 van Gods woord gaat over de eindtijd.
  95% van hetgeen is voorspelt over het einde der tijden is reeds 1 op 1 uitgekomen en zelfs door niet gelovigen bevestigt.
  M.a.w. wij leven nu in eindtijd van de laatste 5%.

  1. Gedetailleerder dan wat?
  2. Wat is volgens jou de definitie van ‘de eindtijd’?
  3. Hoe kom je bij die 1/3?
  4. Hoe kom je bij die 95%?
  5. Hoe kom je er bij dat die 95% door niet-gelovigen is bevestigd?
  6. Welke teksten gaan volgens jou over die laatste 5%?

 23. Ed Schreudering says :

  ik baseer getallen op feiten die God ons geeft en worden bewezen. Ik adviseer je om je te gaan verdiepen in Gods woord ipv menselijke aannames over hoelang de aarde al wel niet zou bestaan.
  Is er iemand die je kent die daar bij was?
  Ik geloof dat er binnen afzienbare tijd prachtige openbaringen zullen komen en mensen gaan beseffen dat ze op een verkeert been zijn gezet door simpel weg in en leugen te zijn gaan geloven.

 24. Ed Schreudering says :

  Over getallen betreffende de eindtijd is er een man die zich hier eigenlijk zijn hele leven op heeft gericht. Zoek op internet (ouweneel eindtijd) ik heb persoonlijk conferenties meegemaakt van deze man. Het schud je wakker. Gods Woord is nauwkeuriger dan je mss op het eerste gezicht zou zien. Het is zo bijzonder dat ook niet gelovigen 1 op 1 moeten toegeven dat Gods profetie in vervulling komt. en dat al voor 95 procent. Dus we schieten al lekker op. En als je het mij persoonlijk vraagt…..Je zal toch maar de aarde met haar mensheid hebben geschapen, en je hart gaat uit naar de mensen, en je moet zien dat ze totaal ontsporen. Zedeloos, normloos, zichzelf en hun omgeving verwoestend. Ieder is op zichzelf gericht ipv op Hem.

 25. aafke says :

  @ES
  Je bent erg stellig in je beweringen. Die zijn bij nadere beschouwing echter erg wollig. Als je gevraagd wordt je stellingen te onderbouwen of te verklaren word je nog wolliger en verwijs je naar openbaringen die nog gaan komen.
  Dat wordt niks zo..!

 26. Ds Dre says :

  @ES.

  Bedoel je Wim of Frank Ouweneel? Als ik google vind ik beide.

 27. Ed Schreudering says :

  Willem is de eindtijd verdieper, een geweldige daadkrachtige humoristische bijbelman

 28. aafke says :

  Over die Frank Ouweneel kan ik geen mening geven.
  Willem Ouweneel is inderdaad een ferme, daadkrachtige, humoristische, lachwekkende jokkebrok die de Bijbel menigmaal verdraaide.
  Als “eindtijd-verdieper” herken ik in hem vooral antichristelijke trekjes.
  Zelfverheerlijking zonder liefde. Wie niet voor hem is, is tegen hem en wordt met de grond gelijk gemaakt.
  In plaats van zich te verootmoedigen als hij wordt ont-maskerd heeft hij er een gewoonte van gemaakt om met modder te gaan gooien.

 29. Ed Schreudering says :

  Vraag wat God in je hart wil leggen. Hij is de weg de waarheid en het leven. Zijn grootste verlangen is een levende relatie met ons te hebben.

 30. aafke says :

  @Ed
  Ja Ed, droom maar lekker door en laat de mantel der liefde de waarheid bedekken. Ik zag zojuist dat je je nog kunt opgeven voor een weekje “Out of the box”. Lekker bellen blazen en voetballen met de Heer.
  Als je stelt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat veel van zijn kinderen vooral geinteresseerd zijn in het laatste: leven, maar dan in de zin van “herrie”.
  😉

 31. Ed Schreudering says :

  ik wens je veel zegen toe met je weg met de Heer

 32. Jos says :

  Weten de sekteleden dat hun leven zo is vastgelegd?

  Voor zover ik het kan overzien zijn de journalisten onder valse voorwendselen binnengekomen. Bij een criminele organisatie kan ik me voorstellen dat mensen undercover binnendringen, maar dit vind ik ‘abject en infaam’. Zou jij het prettig vinden als later blijkt dat er een docu is over jouw stukgelopen relatie / geloofscrisis / tekortschieten in werk of privé?

 33. St. says :

  Ed, waar in de bijbel zegt de bijbel over zichzelf dat de bijbel het woord van God is?

 34. goedgelovig says :

  @Pijpkaneel: Laten we hopen dat GG 2.0 nog komt vóór het einde van GG. 🙂

 35. Vera van Haarlem says :

  @Ed Schreudering “Gods Woord is nauwkeuriger dan je mss op het eerste gezicht zou zien.”
  Dit vind ik een spannende uitspraak als ik zo links en recht eind-tijd-theorieën voor bij hoor komen, die allemaal geïnspireerd zijn uit het Woord van God. Die lopen flink uit elkaar. Grofweg onderscheid ik even snel: opname van de gelovigen in de hemel voor de grote verdrukking of er met z’n allen dwars doorheen, is de eindtijd een proces waar we allang met z’n allen inzitten of moeten alle stappen soon-or-very-soon nog doorlopen worden. Helemaal glashelder is Gods stappenplan op weg naar de nieuwe aarde dus blijkbaar niet.

 36. biblo says :

  @Ed, ik maak me werkelijk zorgen als ik je reacties zo leest. In de hele geschiedenis van de kerk is er altijd op gewezen dat geloof en rede allebei pilaren zijn voor christelijk geloof. het een kan niet zonder de ander. Ik maak me zorgen omdat het zo sterk lijkt dat je een aantal aannames poneert en gelooft, en niet geïnteresseerd lijkt te zijn in rationeel erover na te denken, ratio die God je ook gegeven heeft om te gebruiken. Het werkt niet om die alleen neer te leggen bij een paar ‘bijbelgeleerden’. JE komt namelijk erg ongefundeerd over op zo’n manier dat ik niet weet of je geloof tegen serieuze stoten kan.

 37. rob says :

  @Ruub

  Lach er maar om. Het zijn zware tijden voor eindtijd-denkers en doemdenkers zoals ik. De muur gevallen, steeds minder oorlogen en geweld (zie link, Y2K overleefd, een tegenvallende griepepidemie, nu ook nog aarzelende stappen richting democratie in de Arabische wereld, ontmanteling van talloze kernwapens: het valt allemaal niet mee. Dat gaat zo helemaal de verkeerde kant op. Zo duurt het veel te lang voordat we een keertje kunnen roepen: Zie je nou wel!

  Het is heel apart dat er 2 tegengestelde bewegingen lijken te zijn.
  Enerzijds : globaal lijkt het of er flinke stappen in de goede richting genomen worden.
  Op macro-nivo
  Tegelijkertijd is er in de arabische wereld nog veel onderdrukking, en ogrote onrust. het einde v de dictatuur wil niet zeggen dat er een beter e regering komt.

  De verklootzakking in de maatschappij neemt wel flink toe.
  op micronivo is het niet beter geworden.
  Vanwaar je optimisme?

 38. Wilfred says :

  @Ed: Kun je inhoudelijk op mijn vragen reageren i.p.v. zonder onderbouwing je cijfers te blijven rondstrooien? En ik vind het ook niet zo sterk dat je anderen zonder ze te kennen verwijt dat ze eens de bijbel moeten gaan bestuderen. Hat kan zomaar zijn dat ze die beter kennen dan jij…

  Daarnaast zou het een grote verbetering zijn als je eens aan zou geven op wie je met een comment reageert.

 39. Ed Schreudering says :

  ik ga ervan uit dat iedereen die hier op GGG beweegt weet dat de Bijbel Gods woord is, anders praten we langs elkaar heen.

 40. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  M.a.w. wij leven nu in eindtijd van de laatste 5%.

  Hoort dat niet ook onder het “niemand kent de ure?”

  Ik heb in de zeventiger jaren profetieën van Geestvervulde Pinksterleiders gehoord waarin we niet veel verder dan 1985 zouden komen… Lees maar wat van de oude werken van Tim LaHaye, Hal Lindsey en David Wilkerson…

  En nog zo iemand die het tijdstip beter weet dan Jezus zelf: Orlando Bottenbleij, die anderhalf jaar geleden zei dat Jezus tijdens zijn leven terug zou komen.

  Lees eens alle reacties (inclusief gedegen bijbeluitleg) op die uitspraak bij:

  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/10/21/jezus-komt-binnen-25-jaar-terug/

 41. John says :

  @Jos

  Zou je niet eerst even op de documentaire zelf wachten? Misschien kiezen de journalisten wel voor een benadering waarin zij niet oordelen over deze mensen. En ik zie in de trailer dat mensen geïnterviewd worden met een camera erbij, dus het lijkt dat deze mensen wel weet hebben dat het journalisten zijn. Voor hen was het juist een mooie mogelijkheid om hun boodschap aan meer mensen uit te dragen. Misschien heb je wel gelijk, maar dan nog dient mijns inziens het algemene belang van deze documentaire meer dan deze mensen.

 42. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  ik ga ervan uit dat iedereen die hier op GGG beweegt weet dat de Bijbel Gods woord is, anders praten we langs elkaar heen.

  Dan ken je de goedgelovige gemeente nog niet! 🙂

  Maar je kunt ook gerust volledig langs elkaar heen praten als je wel behoort tot de mensen die geloven dat de bijbel het woord van God is. Want in die groep zijn er hele verschillende en botsende meningen.Dat hebben Vera van Haarlem en biblo je hierboven toch al duidelijk gemaakt?

  Trouwens, ik ga ervan uit dat jij in theorie gelooft dat de de bijbel Gods woord is, maar in de praktijk niet.

 43. John says :

  @Ed

  Volgens mij was mijn verhaal over wanneer de zon ophoudt te bestaan een stuk duidelijker en concreter dan de chocola die jij er van probeert te maken. Ik kan er in ieder geval geen zinnig woord uithalen. Of wacht, ben jij één van diegene die denkt dat de boeken Daniël en Openbaring gaan over een tijd die nog moet komen?

 44. Ed Schreudering says :

  zelfs ongelovigen voelen aan dat wij in de eindtijd leven.

 45. Ed Schreudering says :

  ik dacht vroeger ook dat de Bijbel een studie boek is waar het gaat om woordjes zoals de het en een.
  maar gelukkig mag ik nu weten dat het een liefdesboek is voor zijn kinderen

 46. Pittig says :

  @ John

  Ben jij een pre- trib, een mid-trib of een post-trib? Een pre-wrath of een a-millenial?
  http://www.apocalypsesoon.org/trib.html

  Als je de woorden “pre trib post trib wars” googled, dan krijg je 321.000.000 resultaten!

  En zoveel van die sites zijn van mensen die geloven in het onfeilbare Woord van God en menigeen zet elke andere mening als onbijbels aan de kant…

  Bijvoorbeeld, de stelling van deze site:
  http://raptureready.com/rr-pretribulation-rapture.html
  (=pre-trib) wordt weer onderuit geschoffeld door deze site:
  http://www.apocalipsis.org/rap-rebut.htm !

  En zo grappig. Beiden zijn er heilig van overtuigd dat zij het onfeilbare Woord van God op de juiste manier uitleggen! 🙂

  Die tweede zegt bijvoorbeeld over de theorie van de eerste: “It contradicts the plain teaching of scripture” terwijl de eerste net onder het kopje “Scriptural Evidence for the Pretribulation Rapture” met ongeveer 20 bewijzen was gekomen. Maar je, die tweede komt ook met minstens 20 bewijzen vanuit de ‘Holy Bible’! 🙂

 47. WESP says :

  @edschreudering
  Ik weet alleen vrij zeker dat ik maar heel weinig dingen vrij zeker weet.
  (in de Joodse literatuur zouden ze dit een chiasme noemen) 🙂
  Dus de vraag al door anderen gesteld zou ik willen herhalen, wat weet je precies over het einde der tijden (even buiten Ouweneel om)?????

  Uit jouw eerste reactie:

  dat mensen hier nog in trappen.
  De weten toch wie het wel weet….!
  Alleen God de Vader weet dat. Zelfs de Jezus Gods zoon weet nog de dag nog het uur.
  Dus mensen die zich christen of gelovig noemen die een datum prikken in hun ‘geestelijk’ leven moet je je afvragen is dit van God of van de vader van de leugen…de satan.

  Dan schrijf je later :

  De Bijbel is gelukkig wel wat gedetailleerder als het gaat om de eindtijd.
  1/3 van Gods woord gaat over de eindtijd.
  95% van hetgeen is voorspelt over het einde der tijden is reeds 1 op 1 uitgekomen en zelfs door niet gelovigen bevestigt.
  M.a.w. wij leven nu in eindtijd van de laatste 5%.
  Niet om mensen bang te maken of angst aan te jagen, maar God wil dat we helder en wakker zijn om de Heer Jezus tegemoet te gaan bij de opname!

  Hier lijk je jezelf nogal tegen te spreken…….

  Wat denk en weet je nu echt en waarop baseer je dat?

 48. WESP says :

  @pittig
  Als je bijbel als wapen wilt gebruiken dan adviseer ik altijd zo’n grote zware statenvertaling, zo’n kansel bijbel. Daar kun je enorm hard mee meppen!
  Veel beter dan zo’n klein nbv bijbeltje… Dat maakt geen indruk 😆

 49. Ed Schreudering says :

  mensen die met data komen ….leg ik naast mij neer.
  als mensen verwachtingen uitspreken over de wederkomst tijdens hun leven….mss meer de hoop.
  Maar iedereen ziet en voelt wel dat gaat geen honderden jaren meer duren

 50. WESP says :

  @edschreudering
  Maar dat dachten mensen rondom WO2 ook en qua omstandigheden hadden die meer recht op die gedachte denk ik zo……

  Dus wat maakt onze tijd zoveel meer rijp dan?

 51. Ed Schreudering says :

  ik heb een half jaar terug een zondag mogen horen hoe hij de eindtijd teksten in de bijbel met ons door liep als een handvatten met echte duidelijke openbaringen.
  Van een geweldige openbaring

 52. Dutch Hermit says :

  @Ed Schreudering
  Daar ga ik ook vanuit, maar ik heb de overige reageerders hier nog niets weten te overtuigen. Begrijp jij dat? 😉

 53. WESP says :

  @edschreudering
  Je begint je comments niet met een @ en dan op wie je reageert….? Dat maakt het verwarrend.

  Dus als ik jouw vorige comment zie als antwoord op mijn, uit interesse gestelde, vraag dan moet ik helaas concluderen dat er geen mormale uitwisseling van gedachten plaats kan vinden.

  Is dat zo ??????????????????????

 54. Dutch Hermit says :

  Hierover dus

  ik ga ervan uit dat iedereen die hier op GGG beweegt weet dat de Bijbel Gods woord is

 55. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  Zelfs gelovigen denken dat we NIET in de eindtijd leven!

  Jerry Falwell, de fundamentalistische prediker uit Amerika sprak deze woorden:

  …the Antichrist is probably alive today and is a male Jew.

  Hij zei ook dat Jezus binnen 10 jaar terug komt!

  Alleen één probleem: Falwell zei dat op een conferentie in Kingsport, Tennessee, Amerika op 15 januari 1999… 🙂

  De bron: http://www.bible.ca/pre-date-setters.htm

  Kijk alsjeblieft op die site. Het wilde waarschuwen tegen Campings profetie en als je naar beneden gaat kom je een lijst met 242 verschillende data tegen. Kijk eens hoe vaak er een datum werd genoemd voor Jezus’ wederkomst of het einde van de wereld. En elke keer gingen ze er van uit dat het niet lang meer zou duren.

  Waarom ga je dezelfde fouten maken als al die 242 mensen (en massa’s medestanders) gemaakt hebben en hun eigen tijd tot eindtijd verklaren?

  En ik zal je een aantal momenten noemen die veel spannender waren dan onze tijd:

  — de pest en bijbehorende oorlogen en jodenvervolging. Bedenk dat door de pest een derde van alle bewoners van Europa stierf!
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — de eerste wereldoorlog met massale slachtpartijen tussen christelijke volken(!), grootschalige vernietiging, wereldwijde strijd en het eerste gebruik van gifgas.
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — de tweede wereldoorlog met oorlog op bijna alle continenten en dan nog eens de eerste atoombommen!
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — de stichting van de staat Israël
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — de verschillende oorlogen van de staat Israël met de buurlanden
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — de Cuba Crisis waar we op het randje zaten van een nucleaire oorlog.
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — de Koude oorlog met de dreiging van een wereldwijde verwoesting.
  Is Jezus toen teruggekomen?

  — Ed Schreudering die zegt dat zelfs de ongelovigen voelen dat het de eindtijd is…
  Zal Jezus nu terugkomen?

  Heb je trouwens die link naar het andere GG artikel over Bottenbleij al gelezen?

 56. Pittig says :

  Mijn profetie:

  Jezus komt in het jaar 23.867 terug!

 57. WESP says :

  @pittig
  Je snapt natuurlijk dat dit soort non-profetieën je kan komen te staan op een steniging op 1 april… 😉
  Ik neem een zakje kiezel stenen mee……. Als het doorgaat ?

  Als ik mag van m’n vrouw 😳

 58. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  ik heb een half jaar terug een zondag mogen horen hoe hij de eindtijd teksten in de bijbel met ons door liep als een handvatten met echte duidelijke openbaringen.
  Van een geweldige openbaring

  Je hebt het over Willem Ouweneel?

  Degene die de bijbel doorliep en met echte duidelijke openbaringen er op wees dat tongentaal van de duivel kwam en dat Pinkstermensen zich met verkeerde geesten in lieten? (zie zijn boek: Het Domein van de Slang)?

  En die toen 25 jaar later met dezelfde handvatten uit de bijbel kon zeggen dat tongentaal toch wel goed was en dat zijn gedegen bijbeluitleg vol duidelijke openbaringen er volkomen naast gezeten had?

 59. WESP says :

  @dutch hermit
  Ik sta ook aan die kant hoor!!!!!!!!!!!

 60. TommyLee says :

  @pittig: juist 1985 de wycliff bijbelvertalers hadden toen de slogan: every tribe before ’85 om maar niet te spreken van de eindtijd visie van de lieve mariën schwester met hun krantje over de komeet Kohoutek en de JG zo rond 1975. Om maar niet te spreken over de Jesus people die begin 70er jaren jonge mensen zo gek kregen hun school te verlaten om te gaan evangeliseren omdat de wederkomst eerder een kwestie van maanden dan van jaren was.

 61. Pittig says :

  @ Wesp

  Als ik mag van m’n vrouw

  Zeg gewoon dat je met een aantal mensen op een zondag over het geloof gaat praten! (de ware zondagsheiliging!)
  Of dat je een atheïst/agnost, een afvallige christen en een vrijzinnige dominee het evangelie wil verkondigen!

  Dat kan ze toch niet verbieden! 🙂

 62. Pittig says :

  @ TommyLee

  Volgens mij hebben wij toch behoorlijk in dezelfde kringen rondgewaard… 🙂

  Maar ik was toen nog klein, wat is jouw excuus? 😉

  (je weet trouwens van 1 april, de ontmoetingsdag? Zou je dan die “Goede Herder” mee willen nemen, waar ik in sta? Of het liefst met kopie? Of dat je het mij toevertrouwd om er zelf een kopie van te maken?)

 63. Pittig says :

  @ Wesp

  Ik sta ook aan die kant hoor!!!!!!!!!!!

  Welke kant bedoel je? De verkeerde kant? 😉

 64. WESP says :

  @tommylee
  En wat dacht je van deze

  In ieder geval mooi vorm gegeven. 😉

 65. WESP says :

  @pittig
  Met profetieën van jouw kaliber in ieder geval aan de overkant 🙂

 66. Pittig says :

  @ Wesp

  Maar hoe weet je dat ik er naast zit?

 67. WESP says :

  @pittig
  Dat weet ik ook niet,
  Daarom sta k ook aan de overkant, lekker veilig 🙂

 68. Pittig says :

  @ Wesp

  Over dat filmpje… “Een derde van de bijbelteksten zijn voorspellingen en ze zijn 100% uitgekomen tot nu toe..”

  Hij heeft beslist een andere bijbel dan al die bijbels die ik heb! Hier lijkt de bijbel een magisch voorspellingenboek te worden dat eerder met Harry Potter heeft te maken dan met het boek dat ik ken.

  “Explosion of knowledge in our time” 🙂 Over 100 jaar denken ze over ons zoals wij over de kennis van 200 jaar geleden denken… Zeer beperkt, voor een groot deel achterhaald en slecht toegankelijk.

  Ik kwam in de eerste twee minuten al zoveel leugens en waanbeelden tegen dat ik maar niet verder ben gaan kijken…

 69. WESP says :

  @pittig
  En over de inhoud van dat filmpje staan we weer heel broederlijk aan dezelfde kant. 🙂

  De kwalificatie BAGGER!!!! Is m.i. Van toepassing…..
  Maar wel erg mooi gemaakt. Jammer dat mooi verpakte bagger gewoon bagger blijft.

 70. John says :

  @wesp

  “Al draagt een aap een gouden ring…” 😉

 71. Pittig says :

  @ Wesp

  pittig: Maar hoe weet je dat ik er naast zit?
  WESP: Dat weet ik ook niet,
  Daarom sta k ook aan de overkant, lekker veilig

  Het heeft dus niets met argumenten of met de bijbel te maken, maar gewoon met mij… Als ik aan de ene kant ga staan, ga jij automatisch aan de andere kant staan? 🙂

  Teveel eer, Wesp, dat is teveel eer. Want dan laat je je leven dus ook door mij bepalen… 😉

 72. WESP says :

  @pittig
  Ach bepalen is een groot woord, enige invloed oefen je wel uit.
  Twee comments verder sta ik weer broederlijk naast je…..

  Nu alleen nog een disclaimer waarin staat dat niets wat ik zeg noodzakelijkerwijs mijn mening is, en dat ik soms ook gewoon dingen zeg om discussie aan te wakkeren of om mensen over de zeik te helpen….. En klaar is wespje 😉
  You tought me well Obi wan.

 73. Dutch Hermit says :

  @Wesp
  Jij bent mijn enige steun en toeverlaat 😉

 74. WESP says :

  @dutch hermit
  🙂

 75. Pittig says :

  @ Wesp

  Er zijn goede bijbelse argumenten om te stellen dat er geen letterlijke wederkomst van Jezus zal komen.

  Zie bijvoorbeeld dit blog: Why there will be no rapture.

  Een blogger schreef over een dienst met de evangelikale theoloog Keith Ward:

  He preached on the lectionary reading from First Thessalonians about the Parousia and how we might understand it, given that we have in many ways a radically different worldview from St. Paul’s. Paul, it seems, expected the literal end of the world within his generation, at least at the time that he wrote First Thessalonians, something which obviously didn’t come to pass. So, do we simply throw out Paul’s views about the Second Coming and the Parousia?

  In other words, we shouldn’t expect Jesus to physically return to earth, but that all sentient life will be transfigured and caught up into the divine life in a world beyond this one. (To my delight he was clear that he thought redemption would extend to sentient members of the animal kingdom.)

  http://thinkingreed.wordpress.com/2008/11/09/keith-ward-at-the-national-cathedral/

  Keith Ward is een Anglicaan, één van de grootste moderne verdedigers van het christelijk geloof en docent en decaan in zowel Cambridge als Oxford geweest.

  In dit boek van hem… What the Bible Really Teaches: About Crucifixion, Resurrection, Salvation, the Second Coming and Eternal Life …probeert hij al die zaken uit de grijpgrage en beknellende handen van fundamentalisten te trekken.

  In het Engelstalige Wikipedia artikel over hem staat:

  He has criticized modern day Christian fundamentalism, most notably in his 2004 book What the Bible Really Teaches: A Challenge for Fundamentalists. He believes that fundamentalists interpret the Bible in implausible ways and pick and choose which of its passages to emphasise in order to fit pre-existing beliefs. Ward argues that the Bible must be taken seriously, but not always literally and he does not agree with the doctrine of Biblical inerrancy, saying that it is not found in the Bible, elaborating that

  There may be discrepancies and errors in the sacred writings, but those truths that God wished to see included in the Scripture, and which are important to our salvation, are placed there without error… the Bible is not inerrant in detail, but God has ensured that no substantial errors, which mislead us about the nature of salvation, are to be found in Scripture.

  Het zou heel goed zijn als dat boek eens in het Nederlands vertaald zou worden, ook al vind ik hem nog lang niet ver genoeg gaan. Maar hier is wel iemand die binnen de orthodoxe christelijke evangelikale stroming staat en allerlei fundamentalisme laat zien voor wat het werkelijk is — de ideeën van mensen die ze op de bijbel leggen. Ook over de wederkomst.

  Paulus en de evangelist (Jezus) zaten er gewoon naast. Tenzij je onder de woorden “zie, ik kom spoedig” ook een vertraging van 2000 jaar verstaat. Maar dan moeten we consequent zijn en ook eens op dezelfde manier andere beloften in de bijbel invullen.

  Ik zal jullie nabij zijn — op een afstand van 2000 kilometer
  Ik zal jullie genezen — over 2000 jaar.
  Ik zal jullie kracht geven — maar 2000 keer minder dan je denkt.

 76. Pittig says :

  @ Dutch Hermit

  Heb je van alle bijbeloorlogen op GG nou nog niets geleerd? 🙂

 77. Pittig says :

  Of bedoelt de bijbel met “einde der wereld”, gewoon dat de aarde plat is en dat er dus een eind aan komt? Moet je daarom ook zo waakzaam zijn en letten op de tekenen? Zoals een bordje: “Pas op, einde van de wereld over 1000 meter”…

 78. Pittig says :

  Deze film lijkt me wel leuk!

 79. WESP says :

  @pittig
  Pas op, niet aan m’n homie komen hoor !!

  Tja eindtijd, ik moet zeggen, ik ben er nog niet helemaal los op….. Op wel meer niet 😉 , ik heb op dit moment andere prioriteiten qua onderzoek….. Als het morgen eindtijd is….. Dan is het dat dus, en als het morgen nog niet zover is….. Dan dus nog niet.

  Jouw dilemma over “zie ik kom spoedig” is veel leuker om te onderzoeken. Dan gaat het over wat er bedoeld is en hoe dat van invloed kan zijn op andere uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven. Nu staat openbaringen vol met multi interpretabele uitspraken dus je zou dat hele boek grondig moeten onderzoeken en voor zover ik weet heeft Johannes hier wel de toenmalige tijd met Nero als Caesar op het oog (toch?) , de stad op de 7 heuvelen zou dan Rome zijn etc. Maar ja… Dat heeft Johannes zo gezien en opgeschreven….. Misschien omdat zijn referentiekader niet verder reikte dan wat hij kende…. Stel dat die Apocalyps zich in onze tijd, of over een aantal jaren zou afspelen, dan zou hij niet in staat zijn om uit te leggen wat hij gezien had. Dan worden tanks vuurspuwende draken en straaljagers….. Wie weet?
  Dus dan wordt zie ik kom spoedig ???

  Als ik er uit ben dan calibreer ik eerst mijn schatting aan die van Bottenbley en aan die van 23.867 en pas dan! Pas dan zal ik à
  Wetend oreren over de aan mij geopenbaarde waarheid. 😆

 80. rob says :

  @Wesp

  Als ik mag van m’n vrouw

  Neeeejjjjjjjj, zit je zo onder de plak? Waar is je angel/

  Ik moet zelf nog van een late dienst af zien te komen.

 81. Pittig says :

  @ Wesp

  Als een ober in een restaurant tegen je zegt: “Ik kom er zo aan.” En hij komt pas 2025 jaar later bij je tafel om de bestelling op te nemen, hoe zou jij je gevoel ten opzichte van die ober omschrijven?

 82. Dutch Hermit says :

  @Pittig

  Heb je van alle bijbeloorlogen op GG nou nog niets geleerd? 🙂

  Iets leren is voor vrijzinnigen. Daar doe ik niet aan mee 😛

 83. WESP says :

  @pittig
  Als hij in het Grieks zou zeggen dat hij ‘tachy’ zou komen dan weet ik dat ik me de komende jaren geen zorgen over mijn lijn hoef te maken.

  Maar je gaat me toch niet vertellen dat uitgerekend jij nu ineens alles letterlijk gaat nemen hè ? Daar is het nu een beetje laat voor

  Ik ga zo maar bedje toe en mijn vrouw nog even vertellen over al het goeds dat ik op 1 april kan doen voor de here 😉
  (ik zou niet willen dat Rob me een watje vindt.)

 84. Pittig says :

  @ Wesp

  En lees ook die discussie hier nog eens.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/10/21/jezus-komt-binnen-25-jaar-terug/

  Waarin het o..a gaat over Marcus 13:30

  Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

  782 reacties zijn misschien teveel om zo door te lezen, maar ik kan je garanderen dat het een welbestede zondag is! 😉

  @ Dutch Hermit

  Dat was ik even vergeten… jij weet alles al! 🙂

 85. WESP says :

  @pittig
  Voor de meester van de multi-interpretatie ga je nu wel heel er makkelijk voorbij aan alle mogelijke interpretaties van wat er bedoeld zou kunnen zijn met ‘verdwenen’……….

  Zoals je al had kunnen afleiden uit mijn vorige comments ga ik geen eind-tijd discussie voeren op dit moment….. Ik denk er wel over na, en als ik een keer echt niets te doen heb ga ik die 700 nog wat reacties doorlezen……

  Maar nu….. Ik slaap allang…. Kijk maar Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz.. 😉

 86. Dutch Hermit says :

  @Pittig
  en wat ik niet weet ontken ik gewoon! En als anderen met argumenten komen, dan zij het ketters. Ze kenne me nog meer vertelle 😉

 87. Wilfred says :

  @Ed:

  mensen die met data komen ….leg ik naast mij neer.

  Ik ook. Daarom vroeg ik je om bewijzen. Maar je komt alleen met nog vagere berichtjes… Wanneer ga je eens op iemand reageren, ipv alleen maar losse opmerkingen te posten. Dit is geen vrije reclame voor je site!!

 88. Wilfred says :

  @Pittig:

  Of dat je een atheïst/agnost, een afvallige christen en een vrijzinnige dominee het evangelie wil verkondigen!

  Ben benieuwd wie je daarmee op het oog hebt! 😉

 89. Wilfred says :

  Nu alleen nog een disclaimer waarin staat dat niets wat ik zeg noodzakelijkerwijs mijn mening is, en dat ik soms ook gewoon dingen zeg om discussie aan te wakkeren of om mensen over de zeik te helpen….. En klaar is wespje 😉
  You tought me well Obi wan.

  🙂 🙂

  Moet ik ook ooit nog eens leren, die methode! 😉

 90. Joost says :

  edschreudering
  mensen die met cijfers komen leg je naast je neer maar zelf blijf je wel hameren op die laaste 5 procent waarin wij leven. Als ik na de eerst komst van Jezus al ruim 2000 jaar mag rekenen en voor zijn komst er al ruim 2000 jaar waren verstreken terwijl wi jop hem wachtten dan zal die laatste 5 procent toch nog minstens 200 jaar duren en aangezien ik er dan toch niet meer zal zijn maak ik dat einde dus niet mee want zolang gaan we nu ook weer niet mee. Buiten het feit dat ik als ik ervoor
  mag kiezen toch liever naast iemand anders dan naast jou wil liggen hoef ik me voorlopig toch geen zorgen te maken?
  joost

 91. Ed Schreudering says :

  @joost
  mensen die met een eindtijddatum komen zijn niet bijbels bezig, maar mensen, zonen en dochters van God, en zelfs ongelovigen voelen….in de Geest…dit kan niet lang meer duren Jezus komt terug!
  Heerlijk dat wij Hem mogen en kunnen verwachten.
  Vroeger had ik angst en duwde de gedachte van de eindtijd altijd ver van mij vandaan. Maar ik ben er klaar voor. En of het nu de laatste 2 of 10 procent is maakt mij niet zoveel uit. Wees er klaar voor.
  Eeuwig leven doen wij ten alle tijde. Alleen zijn er twee varianten: met of onder God.

 92. aafke says :

  Hey Ed,
  Is die stellige communicatiestrategie die je hier hanteert ook je visitekaartje als trainer/coach?
  Je geeft geen antwoorden.
  Waar je wel reageert kom je met gloriewensen die het beeld oproepen dat je je gesprekspartners in het geheel niet serieus neemt.
  Gefeliciteerd dat je blij bent het heil te hebben gevonden.
  Iets meer ruimte voor een ander maakt je volgens mij nog gelukkiger.

 93. Ed Schreudering says :

  @ aafke
  beste aafke waar wil je antwoorden op krijgen?
  dat God bestaat..? Dat Jezus Gestorven is en na 3 dagen opgestaan uit de dood. Dat het Woord van God van God komt?
  Ik weet niet wat de basis is van ons gesprek.
  Mss dat we ergens een begin kunnen maken, zo werkt het niet!

 94. Ds Dre says :

  @Pittig.

  Er is slechts 1 boek van Keith Ward in het nederlands vertaald: God, toeval en noodzaak. Dat is helaas geen toppertje geworden, enige jaren geleden voor € 0,50 bij de Slegte gekocht. Je aanbeveling is subliem: “ook al vind ik hem nog lang niet ver genoeg gaan.”

 95. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  Misschien dat jij en Aafke samen mens zijn en aan het begin van de 21e eeuw in Nederland leven. Dat lijkt me al méér dan genoeg basis voor welk gesprek dan ook!

  Of praat je alleen met gelijkgezinden? In dat geval begrijp ik niet hoe je ooit voorbij je denkbeelden die als peuter had, bent gekomen. Want ergens moet je toch naar andersdenkenden geluisterd hebben? Waarom daar nu mee stoppen? Wie weet, misschien kun je wel eens héél veel van Aafke leren!?

 96. John says :

  @Ed Schreudering

  Mensen die met een eindtijddatum komen zijn niet bijbels bezig zeg je. Maar jij hebt het zelf over de laatste 5%. Waarschijnlijk denk jij dat de aarde pas 6000 jaar oud is, dus dan is 5% toch prima te berekenen tot ‘ongeveer’ een eindtijddatum? Dan ben je zelf ook niet bijbels bezig. En ik ben een ongelovige, en veel vrienden van me ook, maar wij ‘voelen’ echt niet, en al helemaal niet ‘in de Geest’ dat het niet lang meer kan duren voor ‘Jezus terug komt’. Ik denk dat wanneer de aarde overbevolkt raakt de natuur zelf wel met een oplossing komt voor dit probleem, zoals het in de geschiedenis ook wel vaker is gegaan. En daarnaast is over 5 miljard jaar de zon sowieso opgebrand en zal de aarde vergaan. Daar is niks bijbels, heiligs of spiritueels aan.

 97. Suzanne Arts says :

  @jos
  @john

  Beste Jos, ik zag een bericht waarin je vraagt of de geportretteerde mensen in de documentaire wel weten dat hun leven zo is vastgelegd?
  Vervolgens geef je hier zelf antwoord op :
  ” Voor zover ik het kan overzien zijn de journalisten onder valse voorwendselen binnengekomen. Bij een criminele organisatie kan ik me voorstellen dat mensen undercover binnendringen, maar dit vind ik ‘abject en infaam’. Zou jij het prettig vinden als later blijkt dat er een docu is over jouw stukgelopen relatie / geloofscrisis / tekortschieten in werk of privé? ”

  Als maker van ‘ het kaf en het koren ‘ zou ik hier graag op willen reageren. Wij zijn niet onder valse voorwendselen ‘binnen’ gekomen en ja natuurlijk en uiteraard weten de mensen dat we ze hebben gefilmd.
  We zijn in contact met ze en zijn ze zeer dankbaar dat ze mee hebben gewerkt aan het maken van de documentaire. Het was een bijzondere tijd in hun leven en ik geloof dat het de moeite waard is om zoiets te laten zien om te kunnen begrijpen wat er gebeurd in zo’n proces. We hoopten met deze film een beter inzicht te geven in wat hen drijft en de consequenties die dit met zich meebrengt.

  Ik raad je aan om de film te kijken. Dan begrijp je misschien ook beter dat zij het niet zo zien zoals jij nu voor ze invult…
  Bovendien lijkt het me sowieso interessant voor iedereen op dit forum om te kijken. Stefan en ik staan open voor alle eventuele vragen, misschien na donderdag 23 februari 22.55 ?!

  De makers
  Suzanne Arts
  Stefan Wittekamp

  PS mooie muziek John!

 98. John says :

  @Suzanne

  Dank voor het compliment over onze muziek 🙂
  Ik ben erg benieuwd naar je documentaire en ik hoop en verwacht dat er een mooi portret is gemaakt van wat deze mensen bezield om hun leven zo overhoop te gooien voor waar zij in geloven. Ik kan me voorstellen dat hun vertwijfeling groot was toen de aarde niet verging op genoemde data. Goed dat jullie deze docu gemaakt hebben!

 99. Pittig says :

  @ Suzanne Arts en Stafen Wittekamp

  Leuk dat jullie hier reageren. En het blijkt maar weer eens dat sommigen zoals Jos de “gave” hebben om iets te kunnen beoordelen en veroordelen, voordat ze er zelfs kennis van hebben genomen ! 🙂

 100. goedgelovig says :

  @Ed Schreudering:

  ik ga ervan uit dat iedereen die hier op GGG beweegt weet dat de Bijbel Gods woord is, anders praten we langs elkaar heen.

  Je bent hier niet op Refoweb. 🙂

 101. Joost says :

  ed schreudering
  Wanneer ergens in de melkweg een ster, zon, maan of planeet sterft zien wij dat hier pas na een aantal eeuwen vanwege de lichtsnelheid enz. Misschien is onze wereld al vergaan en weten wedat alleen nog niet, misschien is het Licht Der Mensheid, Gods Zoon reeds op aarde herverschenen maar zien wij zijn licht pas over een paar eeuwen, lopen we wel mooi achter de feiten aan.
  Zijn we allemaal al dood zonder het in de gaten te hebben of zijn we reeds herboren zonder het te weten?
  joost

 102. Rob2 says :

  nog maar 5% van de bijbelse profetieen die vervuld moeten worden? Ik ben geen statisticus maar heb het gevoel dat dit percentage een stuk hoger ligt. In de Psalmen worden zeker tientallen beloftes gedaan van een situatie die we nu nog niet meegemaakt hebben. En bij Ezechiel heb ik het gevoel alsof veel hoofdstukken een dubbele laag hebben.

  Maar goed. Het gaat erom wat je perceptie van eindtijd met je leven doet. Mensen die veel in ‘werken voor je redding (of angst?)’ denken, zullen doorslaan in gedrag zoals we vast wel in de docu van 23 feb zullen gaan zien, met het risico van een hele koude douche. Anderzijds heb je mensen die denken in termen van ‘redding is genade, geen werken’, en die lopen weer het risico ontzettend passief te worden in hun leven en maar gaan zitten wachten. We mogen wel uitzien naar Zijn komst, om eerlijk te zijn, vind ik het moeilijk daar een passende levenshouding bij te vinden (wat betekent ‘waakzaam zijn’?). Het is waarschijnlijk het makkelijkst als je denkt dat het nog ver weg is.

  En als je hieruit destilleert dat ik denk dat het niet lang meer duurt: dat klopt. Een niet al te fijne economische situatie, verhoudingen tussen volken die nog ingewikkelder lijken dan in 1914 en de huidige technologische staat, en je hebt eigenlijk zo’n beetje alle ingredienten die het ‘eindspel’ van Openbaring mogelijk maken.

 103. Wilfred says :

  @Ed: Als je je in je reactie op Aafke afvraagt waar je op moet reageren, lees dan nog eens mijn reacties hierboven terug. Ik heb je vragen gesteld over al je aannames. Je hebt nog geen een vraag beantwoord!

 104. Midas says :

  Joost mag het weten..

 105. Joost says :

  Midas
  dank je wel
  joost

 106. Suzanne Arts says :

  Vanavond is het zover! Om 22.55 op Nederland 2!
  We hopen dat jullie allemaal gaan kijken en we staan open voor vragen daarna!

  groet
  suzanne en stefan

 107. Ruub says :

  Het is begonnen, we kijken Ned. 2.

 108. Pittig says :

  Wat een prachtige en hartverscheurende documentaire. Alleen maar beelden laten zien, de mensen zelf aan het woord laten. Je leeft mee naar die dag en ziet wat het betekent voor al die mensen. Banen die opgezegd worden, dag in dag uit evangeliseren en mensen waarschuwen en alles voor het laatst doen om dan tenslotte afscheid te nemen van geliefden en niet weten of je dochtertje wel echt gelooft en ook gered zal worden… Hartverscheurend!

  En continu besef je dat we al lang voorbij die datum zijn. Wat verschrikkelijk zwaar voor al die mensen en allen die in hun omgeving stonden. De angst dat je familie die erin geloofde zichzelf en hun kinderen zouden vermoorden als hun toekomstvisioen niet uit zou komen. De gesprekken over psychiatrische inrichtingen. Een zoon die er niet in geloofde en de dagen na de 21e continu bij zijn ouders zou blijven op “suicide watch” — zodat ze niets raars zouden doen.

  Héél wrang dat Family Radio juist families zo uit elkaar heeft gedreven.

  Indrukwekkend dat een aantal mensen daarna nog voor de camera verscheen. Om hen te horen hoe moeilijk het is om de familie, de buren, de vrienden, de collega’s weer te spreken. Dat ze dagen in huis in hun pyama’s bleven zitten. Ik vond hun verhalen duizend keer beter dan de onzin die Harold Camping op de 23e verkondigde. “Oeps, foutje”. Veel meer was het niet. En dan ook nog met een glimlach…

  Het meest aangrijpende vond ik nog wel de Open Forum vragen die aan Harold Camping gesteld werden nadat het niet gebeurd was.

  “Ik heb alles weggegeven en opgegeven. Wat moet ik nu?”

  “U bent een valse profeet. U zei dat u het zeker wist op basis van de bijbel en van uw relatie met God, maar u zat er helemaal naast. U bent een valse profeet.”

  “Kunt u niet beter met uw vrouw gaan reizen en het radio station aan een ander overlaten?”

  Schokkend ook om de uitspraken van Harold Camping te horen waarin hij zei dat de bijbel volledig door God gedicteerd is — elk woord! Schokkend dat alleen zij de bijbel goed begrepen en dat mensen die er anders over dachten “nog lang niet genoeg de bijbel hadden bestudeerd”.

  Schokkend om te horen van de Camping-aanhangers dat zij vonden dat anderen hun geestelijke ogen gesloten hadden en de bijbel niet goed genoeg lazen.

  Het hele idee dat je door je open te stellen voor God en de bijbel goed te lezen, ook vanzelf op het goede spoor zit! Dat is dus met deze documentaire helemaal onderuit gehaald! Je kunt denken dat je door je diepgaande geestelijke leven helemaal goed zit… en er toch helemaal naast zitten!

  En welke ideeën zijn er nog meer waarin zo wordt geloofd, maar die nergens op gebaseerd zijn? Wat is het dan belangrijk naar anderen te luisteren dan je eigen kring, je eigen gemeente en de ideeën die daar verkondigd worden!

  Maar wat een ijzersterke documentaire. En respect voor de EO dat ze dit hebben uitgezonden. Want dit raakt ook hun achterban!

 109. Pittig says :

  @ Suzanne Arts

  Van harte gefeliciteerd met jullie documentaire. Als echte documentaire liefhebber (BBC, Discovery, National Geographic — liefhebber) heb ik genoten van de prachtige shots, de inkijkjes in het gezinsleven, de respectvolle manier hoe jullie met discussies omgingen — ook die van atheïsten en twijfelaars. Er zat al zoveel spanning in de teksten die gesproken werden en de emoties die opborrelden, dat de rustige beelden een goede balans vormden. Heel knap gedaan!

  Het is wel duidelijk dat jullie die mensen héél netjes en correct hebben behandeld en weergegeven (in tegenstelling tot de beschuldiging die iemand hierboven maakte).

  Toch dacht ik wel steeds: die mensen moesten toch ook steeds weten dat jullie er niet in geloofden? Want als zij gelijk hadden, dan had een documentaire totaal geen zin. Dus jullie aanwezigheid was in directe tegenspraak met hun boodschap. Hebben jullie daar nog iets van gemerkt?

 110. Tinus says :

  Interessante docu. Komt hier nog een vervolg van?
  Trek ik weer een zak chips open, in m’n eigen huis op dezelfde bank. In 2013.

 111. Tinus says :

  Had Harold nou een groningse moeder en een friese vader, of andersom? dan had t misschien heel anders afgelopen…met de wereld…

  Zit ik me ook gelijk voor te stellen hoe het geweest zou zijn als z’n ouders een kampeerboerderij waren gestart. Was t misschien ook fout gelopen maar minder gedupeerden. OF.. was de elfstedentocht misschien wel doorgegaan. HUH?! na ja..

 112. Suzanne Arts says :

  @pittig
  @tinus

  jeetje wat een geweldige reactie! Dankjewel! Het is zo ontzettend fijn om zo’n reactie te lezen… je hebt ontzettend goed gekeken en ik had het niet beter kunnen kunnen verwoorden dan dat jij zojuist doet.

  Beetje vervelend, maar ik moet helaas echt naar bed nu want ik moet morgenvroeg werken… maar ik ga morgenavond antwoord geven op de vragen!

  Nogmaals dank voor je reactie, erg fijn om te weten dat het begrepen wordt wat je wilt vertellen
  tot morgen
  Suzanne

 113. Wilfred says :

  @Suzanne: Idd geweldige docu!! Vraagt echter wel om een vervolg voor H. Camping zelf. Zijn ‘volgelingen’ zullen wel redelijk ‘genezen’ zijn. Maar hij maakt zeker nieuwe slachtoffers…

  Hoe staat de EO zelf eigenlijk in dit soort discussies? Vindt men dat iedereen hier zelf zijn mening over moet vormen, of heeft men een visie op dit soort voorspellingen?

 114. Ruub says :

  Ik heb er ook van genoten. Fraaie filmische beelden, rustig tempo, respectvol de mensen gewoon hun verhaal laten doen, gelukkig geen kritische interviewers, belerende vingertjes, of psychiaters in beeld, maar wel de zorgen uit de naaste omgeving van de Camping-volgers in beeld gebracht (leuk kerel was dat trouwens, met z’n ‘ongelovige’ zoon). Sluit me verder helemaal aan bij Pittig. Heel mooi gemaakt.

 115. John says :

  @Suzanne Arts

  Fantastische docu hebben jullie gemaakt! Ik kan me vooral aansluiten bij wat Pittig erover zegt. Schrijnend hoe sommige mensen hun baan op hebben gezegd en precies genoeg geld hebben willen overhouden tot aan 21 mei. Ik stel me zo voor dat deze mensen nu diep in de problemen zitten, misschien wel schuldhulpverlening moeten ontvangen omdat ze hun rekeningen niet hebben betaald.

  Een gevoel van angst bekroop me toen die jongen het had dat hij op 22 mei zijn ouders in de gaten ging houden als een ‘suicide watch’. Wat een narigheid heeft dit geloof gebracht in dat gezin! Die jongen voelde zich vervreemd van zijn ouders, zei dat de rollen nu omgedraaid waren en de volwassenen ‘gek waren geworden’ en hij als kind ‘de volwassene’ was geworden. Die andere vrouw die die brief schreef naar haar moeder en zei dat ze op 22 mei ‘beter zelfmoord kon plegen’. Ook raakte het heel erg aan mijn eigen stuk, hoe ik zo’n 12 jaar geleden er zelf ook van overtuigd was dat de wereld over niet al te lange tijd zou vergaan. Bij mij was het vooral een manier om niet stil te hoeven staan bij mijn eigen pijnen die ik op dat moment voelde en dit zag ik ook terug bij sommige ondervraagden uit jullie docu. Erg schrijnend allemaal.

  Vooral die telefoontjes die je aan het einde hoort richting Harold Camping. Je hoort de trillende stem van boosheid, verwarring, woede, onbegrip en verlatenheid van die man als hij zegt dat hij alles opgegeven heeft en nu niks meer heeft. Dit maakte me wel boos op die man zelf. Ik dacht ook: je bent zelf een volwassene en bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hebt gemaakt. Had je maar niet achter Camping aan moeten wandelen. Maar ik herkende ook de drang tot het jezelf compleet afhankelijk willen maken van iemand anders. Iemand aan wie je je volledig kunt overgeven zodat jezelf vervloeit met die ander en de harde werkelijkheid van de wereld om je heen je niet meer kan raken. Het uitzien naar een betere wereld die komen gaat, zonder angst, zonder pijn en zonder verdriet. Maar die wereld komt niet. Dít is de werkelijkheid en daar zul je mee moeten leren omgaan. Het viel me ook op dat niemand echt wilde praten over hun gevoelens. Het bleef allemaal abstract en wollig, leeg.

  Mooi hoe aan het einde die donkere man nog in beeld kwam en een stuk nuchterder leek dan eerst. Hij was goed bezig het gewone leven weer op te pakken. Dat laatste shot van die vrouw die het heeft over 21 oktober en dat ze zich misrekend moeten hebben. Heel erg triest.
  Maar wat een mooi portret is het geworden, met die verstilde plaatjes van Amerikaanse landschappen, een arend die door de lucht vliegt, die muziek eronder. Dat gaf enorm veel rust in het naderende gevoel van onheil dat 21 mei volgens deze mensen zou brengen. Dat relativeerde de spanning voor mezelf ook wat. Zoals die nieuwslezer het zei: “Het lijtk erop dat het niet uitkomen van de ramp, de eigenlijke ramp is geworden.” En zo was het, voor deze gezinnen. Jammer dat die 2 ouders niet meer in beeld wilde verschijnen, al kan ik me dat goed voorstellen. Ik had graag willen weten hoe het hen verder was gegaan, en hun relatie met hun zoon.

  Ik moet toegeven: ik was ook een beetje teleurgesteld in deze docu, maar dat ligt meer aan mezelf. Een gevoel van cynisme bekroop me ook, en ik had als ‘ramp-toerist’ meer willen zien van de vertwijfeling bij deze mensen en hoe ze na 21 mei verward achter blijven. Ik was benieuwd hoe ze dit in hun hoofd weer recht zouden brijen, maar ik denk dat het slotcommentaar van die mevrouw (ik denk dat het 21 oktober is) eigenlijk genoeg zegt.

  Al met al een fantastische docu. Goed gedaan. Mooi respectvol en zonder veroordeling in beeld gebracht. Knap!

 116. Samuel says :

  Ik sluit me aan bij de lovende woorden hierboven over de docu die ik vanmorgen via Uitzending Gemist heb bekeken.
  De tikkende klok op de achtergrond zorgde er wel voor dat ik tegen het einde aan vreesde voor een vervelende confronterende stijl richting de deelnemers (ook al was dat niet gestoeld op de interviewstijl in het voorgaande deel). Maar na de 21e ook diezelfde rust en het aan het woord laten van de deelnemers. Erg mooi en sterk. Had de zoon ‘on suïcide watch’ nog wel willen horen na de datum. Hebben jullie nog met hem en de vrouw gesproken, Suzanne?

 117. ingeb says :

  Mooie docu.
  Dank!

 118. goedgelovig says :

  UPDATE: De directe link naar Uitzending Gemist voor wie de documentaire nog wil zien.

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1241686

 119. De dichter says :

  Handig om een bord met je rugtas zo hoog te krijgen!

  Zouden er (behalve winterswijk/Aalten) hier ook dit soort “voorspellers” komen met aanhang die overal op straat met zn bord gaan staan?

 120. Johan says :

  Ik vond het fascinerend om naar te kijken, maar dit vraagt wel om een follow-up. De hoofdrolspelers zouden een jaar na dato opnieuw geïnterviewd moeten worden over hoe ze er op terugkijken. Een eerlijke evaluatie, lessen trekken voor de toekomst.

 121. De dichter says :

  @johan

  Heb je het filmpje tot het eind gezien?
  Daar zit een kleine 5 minuten van een evaluatie bij.

 122. Johan says :

  @De dichter: Dat heb ik gezien, maar de mevrouw met het lange haar wilde wachten tot oktober en bij die bruine man was het nog heel vers. Ik had alle spelers nog even willen terughoren, inclusief die jongen en het stel uit Florida. Een jaar later zijn ze wel van de shock bekomen hoop ik.

 123. De dichter says :

  @johan
  Ja eventjes een jaartje wachten , en inderdaat erg moedig van die man die op het laatste aan het joggen was, hoe hij dit nuchterder is gaan zien (zoals de reactie van john).

  Vroeger sneden(dan kon je alleen nog “brommen”) ze je tong eraf of boorde een gat (dan kon je tijdelijk niet praten) in je tong als je zoiets verkondigde, toch maar weer invoeren?

 124. joost says :

  dichter
  met al die vernieuwingen als faceboek en internet en mailen of je niet te kunnen spreken om uit jet nek te kunnen kletsen, dan zal je er ook handjes bij moeten afhakken en dat gaat misschien toch weer iets te ver.
  pittig
  “En continu besef je dat we al lang voorbij die datum zijn”
  Volgens mij is de houdbaarheidsdatum van de mensen al lang overschreden.
  joost

 125. aafke says :

  Indrukwekkende documentaire.
  Wel triest dat mensen zo overtuigd kunnen zijn van dit soort waanideeen en bereid zijn alles op te geven.

 126. Suzanne Arts says :

  @Aafke @Joost @de dichter @Johan @Ingeb @Samuel @ John @Ruub @Wilfred @Tinus

  Wat ontzettend leuk en goed is dit om te lezen. Ik ben jullie erg dankbaar… je weet nooit zo goed hoe zoiets valt, dit is onze eerste film dus we vinden het allemaal ook erg spannend. Maar wat een fantastische reacties.
  John, bedankt dat je schrijft over je eigen verleden. Hoe je het beschrijft lijkt inderdaad op de indruk die ik kreeg van de mensen die wij volgden. Het kan een manier zijn om de werkelijkheid uit de weg te gaan. Je hebt helemaal gelijk dat niemand echt wilde praten over hun gevoelens. Over het algemeen lieten ze maar heel weinig van zichzelf zien. Dit was ook omdat ze voor hun gevoel al niet meer hier waren…langzaam dreven ze al af van deze wereld.

  Sinds kort hebben we weer contact met het jonge gezin. Ze zeiden letterlijk dat ze weer proberen terug in de wereld te komen nu. Gemakkelijk is dit echter niet omdat ze financieel aan de grond zitten.

  Samuel, we hebben ook met Kevin, de zoon gesproken en met zijn beide ouders. Zijn moeder wilde echt niet meer op beeld, hier was ze nog veel te verdrietig voor. Ze zijn echter, zoals michael ook zei, meteen de volgende dag werk gaan zoeken. Het maakte niet uit wat het was, maar ze beseften dat ze meteen aan de slag moesten.
  Ik vraag me af of je zoiets hebt als schuldsanering in de verenigde staten, ik ben bang van niet…

  Zoals de dichter zegt kijken ze er nu of zelfs pas over een tijdje anders tegen aan. Op het moment dat wij dat waren was dat nog niet zo en waren de meesten nog steeds overtuigd van het gelijk van hun boodschap. De aardbeving was dan onjuist, maar 21 mei was wel degelijk Judgement day. Het wachten was op 21 oktober, echter zonder verkondiging- want er kon toch niemand meer gered worden. Sommigen in deze groepering zijn hier nog steeds van overtuigd en wachten nu af op een datum in maart 2012.

  In een regievisie had ik een keer geschreven:
  ” Wanneer een antwoord uitblijft passen onze karakters iets toe, wat in de psychologie bekend staat als cognitieve dissonantie. De kern van deze theorie zegt dat wanneer een voorspelling niet uitkomt, het geloof in de voorspelling toeneemt, afhankelijk van het commitment van de gelovigen. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren.
  De documentaire sluiten we hiermee af, zodat dit, zonder het verder uit te leggen, naklinkt in het hoofd van de kijker. ”

  John ik begrijp heel goed dat er bepaalde ‘teleurstelling’ is over het einde van de film. Misschien wilden we dit ook wel een beetje teweegbrengen. Waar je bij dit onderwerp een bijna sensationele climax zou verwachten, koos dit verhaal juist de andere kant en leidde de film ons eerder naar een implosie, een algeheel niets. We zien een landschap waarin zich iets opbouwt en dan is er een vlakte.

  Wilfred, we hebben deze documentaire in samenwerking gemaakt met de EO, maar spreken niet voor hen. Je vraag kan ik nu dus niet beantwoorden, maar ik ga het uitzoeken 😉

  Pittig, wat schrijf je het mooi op. De mensen wisten dat wij niet dezelfde mening deelden over 21 mei. Maar wij vielen op een vreemde manier ook in het grotere plan van God, dus misschien wisten ze ook niet zo goed wat ze met ons aan moesten. Ze probeerden ons wel te overtuigen en ik moet zeggen dat ik 20 mei niet best heb geslapen…

  Ik heb het nog net gered, het is nu kwart voor 12 ’s avonds! Het was een erg lange dag vandaag, dus welterusten beste mensen en nogmaals bedankt voor de vele reacties!

  groet
  Suzanne Arts

 127. Pijpkaneel says :

  Wat me bijzonder raakte in positieve zin, is de ongelofelijk rustige houding van die knul die zijn ouders compleet de weg kwijt zag raken. Hij zat er wel mee, maar besloot om toch maar gewoon door te gaan met zijn leventje. Alleen even een suicide watch…

  Meest schrijnend vond ik de afscheidsbrief die die zwangere dame aan haar moeder had geschreven. Zó bot, zó extreem. Tranen in mijn ogen.

 128. Matthijs Bos says :

  Toen ik die nuchtere jongen zag deed die me een beetje deed denken aan het personage Danny uit American History X.
  Het is waar dat het voor zijn familie een moeilijke tijd is geweest.
  Maar aan de andere kant …. in hun hart … zat daar niet ergens een juist verlangen wat God misschien kan gebruiken om van slecht toch beter te maken?

  Ik ben vrij nuchter maar ik geloof ook in God. En ik neem de profetieën uit het oude testament zeker serieus. Stel dat er ooit een misleiding komt die toch eventjes iets moeilijker is om door heen te prikken als dit van Family Radio. Misschien trap ik daar wel in, omdat ik ook graag geloof. En geloof omdat je het wilt is gevaarlijk geloof. Geloof omdat God het wil is minstens even gevaarlijk. Want hoe maak je onderscheid tussen de twee? Alleen door de Bijbel en door De Heilige Geest die op het juiste moment geestelijk inzicht geeft. Maar op het tempo en geduld van God. Helaas niet mijn tempo, waardoor ook mijn fantasie vaak een loop met de werkelijkheid neemt. Gelukkig heb ik het internet, mijn ervaring met teleurstellingen, mijn omgeving, theologie studies, de bijbel, etc etc allemaal om me te helpen.
  En de laatste 200 jaar beginnen de profetiëen toch wel wat meer duidelijk te worden. Maar dat is niet onze verdienste. Maar alleen maar omdat we het zien gebeuren en dan achteraf begrijpen.

  Gelukkig hij die inzicht krijgt voor het gebeurd. Maar o wee, die persoon heeft een zware verantwoordelijkheid. Want zo’n inzicht krijg je niet voor je eigen eer of om veel geld mee te verdienen.
  Nee, je krijgt het van de Heilige Geest, maar ook samen met een opdracht. En wanneer je faalt …. nu lees maar eens in de Bijbel wat er dan gebeurt. Dat komt God en geeft die opdracht aan iemand anders die wel betrouwbaar is. Ik heb het nu niet over de profeten uit het oude testament (misschien een beetje over Jona).
  Want als je als oude profeet ook maar één keer iets had voorspelt wat niet uitkwam dan wist iedereen dat je helemaal geen profeet was.
  Jezaja, Ezechiel, Daniel. Hoeveel verschrikkelijke moeilijk opdrachten moesten ze wel niet uitvoeren van God? Maar wacht … kregen ze daarvoor niet eerst een deel van de openbaring? Hadden ze geen wereldverandereden visioenen ? Zagen ze de troon van God niet met eigen ogen? Ja zeker, dus maak je niet te veel zorgen.
  Het werk wat God ZELF in een mens start zal hij ook volbrengen want anders leid dat tot onEER voor God en geen eer.
  En wanneer je geen wereldverandertent visioen krijgt? Wees dan maar voorzichtig. Want je eigen fantasie scheiden van de misleiding van de duivel scheiden van de ware woorden van God is gewoon moeilijk. Ik faal daar elke dag in en ik zal daar nog lang in blijven falen.
  Dus ik zal het schrift blijven onderzoeken. En ook al het mooie en goede en logische en jongen, wat ben ik gek van wetenschap en internet.

  Maar ik zal wel zien wat er in mijn leven gebeurt. Wanneer ik bijvoorbeeld echt bewijzen zie dat de Twee Getuigen in Jerusalem rondlopen dan zal geen mens me meer kunnen tegenhouden.
  DAN MOET IK DAAR NAAR TOE!
  Maar misschien houdt God zijn geest mij dan wel tegen omdat hij betere plannen heeft en ik die mannen maar niet voor hun voeten moet gaan lopen.

  En zo blijft er een volgorde over.

  Liefde – Liefde zoekt je – Liefdje raakt je aan omdat je een kleine keuze maakt en Liefde toelaat – Berouw – Bekering – Vergeving – proberen zonder zonde te leven – falen – frustratie – opnieuw proberen – inzicht krijgen – genade ervaren – frustratie – falen – opnieuw genade voelen – liefde voelen – werken, hard werk heel hard werken. – god zoeken – God zijn liefde betuigen door geloof EN door daden. – liefde delen – je omgeving veranderen omdat God jou aan het veranderen is – toekomst onduidelijk – beloofte hopevol – ? – ? – ? – falen – ? ? ? ? ? – kleine overwinning – ? ? /? ? ? ? – falen – weer tegen de muur van Gods liefde aanlopen – berouw – vergeving – veldslag gewonnen – oefenen met de slinger – beren en leeuwen verslaan – Goliath verslaan? – en aan het einde misschien het grote loofhuttenfeest uit openbaring 7 vers 9? Wie weet.

  Ik zit nu tussen liefde voelen en heel hard werken. Dus nog een lange weg te gaan. Maar ik zal aan het einde niet falen want ik vertouw op zijn belofte en gered zijn? Joh, dat ben ik altijd al geweest! (maar dat zie je alleen maar als je mijn leven tot nu toe goed kent. Bedankt Arie Bos, Zijn zegen gaat inderdaad van geslacht op geslacht over als je Hem liefhebt door Zijn geboden te houden)

 129. Joost says :

  matthijs
  —-– weer tegen de muur van Gods liefde aanlopen —
  ik zie Zijn liefde niet als een muur maar juist meer als een vangnet waarin ik elke keer weer liefdevol wordt opgevangen ook al ga nog zo vaak i n de fout.
  joost

 130. Matthijs Bos says :

  Oh ja dat is het ook vaak, ook bij mij.
  Maar voor ik door heb dat ik een vangnet nodig heb moet ik soms even goed mijn kop stoten om weer bij kennis te komen.
  Beter zou zijn om te zegge: Weer tegen de muur van Gods vastberadenheid of Gods onverstoorbaarheid aanlopen.

  Ik zal het onthouden de volgende keer als ik nog iets op internet schrijf.

 131. Tinus says :

  Ik ben benieuwd of de eo ook een film zou uitzenden over het leven van Sam Childers. Die gast ging iig niet zitten wachten op het einde der dagen.