Gereformeerden beter in doofpot

Het Meldpunt Overlast Gereformeerden kon niet op een beter moment komen. Gisteren luidde Movisie de noodklok over huiselijk geweld en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring. Een cultuur van zwijgen en toedekken houdt dat misbruik in stand, constateert de organisatie. De daders gaan daardoor veelal vrijuit. Volgens website Joop.nl zouden reformatorische hulpverleners op jongerenwebsite Refoweb nauwelijks tot actie aanzetten om daders te laten vervolgen. Refoweb reageerde direct op Twitter en spreekt deze bewering op de eigen site tegen.

Het volledige rapport ‘De mantel der liefde’ kan HIER worden gedownload (pdf).

Advertenties

44 responses to “Gereformeerden beter in doofpot”

 1. Ed Schreudering says :

  dat is ook wel wat er bij mij opkomt als ik aan deze groep radicale orthodoxe gelovigen denk. Puur macht en manipulatie. Man is niet het hoofd van het gezin, maar de HEERSER en tegenspraak is niet van toepassing of word eruit geslagen geestelijk dan wel lichamelijk.
  Is vaak niet te bewijzen omdat er uit angst geen aangifte wordt gedaan.
  En het misschien wel meest rotte is dat deze vrouwen die in hun jeugd door deze zelfde soort Heersers als hoofd van het gezin zijn onderdrukt en misschien wel misbruikt…ik weet het niet!
  Het is allemaal triest en laten we wakker worden.
  Er is er 1 die Heerser is….dat is onze liefdevolle Vader en wij mogen hem dienen en wandelen in onze bestemming in Hem.
  Dit heeft niet te maken met oordelen van mijn kant, maar deze kwetsbare groep moet het hart kunnen luchten en in vrijheid komen.
  Wij zijn tenslotte geboren om vrij te zijn.
  Heel veel herstel en zegen!

 2. GH says :

  In het betreffende rapport worden voor zover ik kan nagaan helemaal geen harde feiten genoemd. Jammer is het dan ook hoe Joop.nl er mee aan de haalt gaat om een bepaalde groep mensen in een hoek te drukken.

 3. Meded says :

  Het lijkt me dat het onderzoek van Joop precies hun tweet rechtvaardigt: een groter risico.
  Zo’n constatering zou moeten leiden tot zelfonderzoek en onafhankelijk onderzoek om tot harde feiten te komen en niet tot Pavlov-zelfverdediging.

 4. Johan says :

  Dat er in gesloten gemeenschappen (of internaten) meer incest en andere vormen van misbruik voorkomt is toch allang bekend? De reformatorischen stellen in het onderzoek zelf dat ze denken dat minimaal 1 op de 4 meisjes is misbruikt, maar mogelijk 3 op de 4. Het landelijk gemiddelde is 1 op de 7. Waarom dan naar het rapport Deetman verwijzen? Laat ieder het misbruik in zijn eigen kring aanpakken.

 5. Johan says :

  Ik zie net dat Refoweb 14 gevallen heeft gevonden waarin WEL naar de pliessie is verwezen.

  http://refoweb.nl/nieuws/929/onderzoek-joop/

 6. rob says :

  @GH
  De noodklok bij Movisie wordt dus voor niets geluid?
  Refoweb refereert zelf aan rapport Deetman.

  Het misbruikschandaal in de katholieke kerk wordt ook steeds groter.
  Waarom zou het nu anders zijn?

  Nb: ik denk dat het probleem v misbruik sowieso onderschat wordt, en dat de meeste daders vrijuit gaan in alle lagen vd bevolking.
  Hoe meer noodklokken er gaan luiden hoe beter.

  De hulp aan die slachtoffers laat veel te wensen over.

  Anderzijds zijn er ook verhalen bekend van mensen die onterecht beschuldigd werden v misbruik.
  Er was zelfs een therapie die mensen echt onder druk zette om te gaan geloven dat ze ooit misbruikt werden.
  Er zijn situaties geweest dat kinderen in verhoren veel te suggestieve vragen kregen voorgeschoteld.

  Dat wil je ook allemaal niet.
  Maar dat er grondig naar gekeken moet worden is een ding dat zeker is, voordat er geroepen mag worden dat “het allemaal wel meevalt”, of dat de gereformeerden zwart gemaakt worden.

 7. biblo says :

  ik denk dat de karakterisering die joop.nl van refoweb maakt een hele nare cartoon is van de werkelijkheid, ik hoop dat GG dat gaat veranderen.

  verder lees ik in dit stuk geen nieuws, het is goed dat het eens in de media komt, geeft kerkeraden misschien iets om over na te denken *wishful thinking modus aan*

 8. Rien says :

  Eerst Diffent, nu Refoweb.
  Wie is de volgende?

 9. Alberto says :

  Joop.nl heeft 10 minuten rondgesurfd in de vragenrubriek van Refoweb en dat wordt als serieus “online onderzoek” gepresenteerd. Het blijkt nu dus dat het online onderzoek niets voorstelde en dus van een zorgwekkende kwaliteit is.
  Dat doet overigens niets af aan de noodzaak van aandacht voor de misbruikproblematiek in gereformeerde kring, maar dat weten gereformeerden zelf ook wel: http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_huiselijk_geweld_aanpakken_1_623182.

 10. Pittig says :

  @ Rien

  Je vergeet een paar…

  Eerst Rooms Katholiek misbruik
  Daarna internationaal bankenschandaal
  Daarna ontuchtszaak in Amsterdam
  Daarna Harold Camping en de wederkomst
  Daarna Diederik Stapel
  Daarna Ajax-perikelen
  Daarna Different
  Daarna meldpunt Polen
  Nu Refoweb

  Wie is de volgende?

  Euh… Marc Rutte?
  Of Johan Cruijff?
  Iets met het ministerie van Defensie?

  Of heb je zelf een idee?

 11. Meded says :

  @Alberto. Waaruit blijkt dat nu ineens?

 12. Alberto says :

  @Meded: blijkt wat ineens?

 13. Alberto says :

  @Meded: als je de kwaliteit van het onderzoek van Joop.nl bedoelt: Joop.nl noemt 4 gevallen waarbij de vragenbeantwoorders van Refoweb niet direct naar de politie verwijzen (overigens wel naar andere hulpverleningsinstanties, die ongetwijfeld ook naar de politie zullen verwijzen), maar vermeldt niet dat in veel meer gevallen er weldegelijk naar de politie wordt verwezen (zie http://refoweb.nl/nieuws/929/onderzoek-joop/). Dat is selectief winkelen in de antwoorden. Een goed onderzoek zou een representatief beeld van de vragenbeantwoording op Refoweb schetsen, maar dat is hier niet het geval.

 14. Pittig says :

  Ik begrijp de reactie van sommigen niet. Het onderzoek van Joop en Movisie laat toch duidelijk een groot aantal voorbeelden zien waar het helemaal niet goed ging?

  Waarom daar niet op in gaan? Waarom meteen die fouten relativeren? Waarom naar anderen wijzen?

  En wat een belabberde reactie van de SGP-jongeren:

  “De voorzitter van de SGP-jongeren, de partij die de groep waarbinnen deze problemen zich afspelen politiek vertegenwoordigt, stelt op Twitter het verhaal over incest in de kerkgemeenschap gelijk met het ‘Polen-meldpunt’ van de PVV. ‘Negeren’, luidt zijn advies. Ook andere SGP’ers keren zich tegen de boodschapper, daarbij niet gehinderd door kennis van zaken.”

  Niet gehinderd door kennis van zaken?

  Alle gevallen die Joop aanwees gelden wel degelijk als bewijsstukken. Moet je dat negeren! WALGELIJK!!! Dan doe je dus precies datgene waar je van beschuldigd wordt!

  Dat het soms wel goed ging, neemt niets — maar dan ook niets — af van alle keren dat er wel beroerde adviezen werden gegeven. Hoe noem je dit? “Je eigen straatje schoonvegen.”

  Alsof je boos tegen een astroloog zegt: “Je zat er 10 keer naast!”
  en dat die dan antwoord: “Ja, maar ik had ook wel eens gelijk.”

  Dat neemt niet weg dat die astroloog er 10x naast zat!!!!

  Alsof een dief zegt: “Ja, maar de meeste van de tijd steel ik niet!”

  Dus het onderzoek van Joop en Movisie blijft toch gewoon keihard overeind staan?

  Waar de critici en Refoweb wel gelijk in hebben is dat de conclusie van Joop aangepast moet worden.

  Niet : “Hij is al jaren te vinden in de adviezen op de site zelf: de daders gaan vrijuit.”

  Maar: “Hij is al jaren te vinden in de adviezen op de site zelf: veel daders gaan vrijuit.”

  En hopelijk kijken de PKN, de baptisten, de evangelischen, de oud katholieken, etc. ook allemaal eens héél erg kritisch naar hoe zij hiermee omgaan.

  Want elk geval is er één teveel. Ik begrijp daarom werkelijk niet waarom sommigen hier zich meer druk maken om Joop, dan om die slachtoffers.

  Het is precies dezelfde reactie als die van de Rooms Katholieke bisschoppen.

  Eerste reactie: wijzen naar de boodschapper en daar de schuld neerleggen.
  Tweede reactie: Zeggen dat het bij anderen ook gebeurt.
  Derde reactie: Zeggen dat de eigen groep (de heilige kerk) ook heel veel goede dingen doet.
  En pas héél veel later: excuses aanbieden.
  en we wachten nog steeds op: aandacht geven aan de slachtoffers en de zaak grondig aanpakken.

  De tweet van SGP-jongeren voorzitter is tekenend!

  En de tweet van Refoweb blijft ook gruwelijk: “Het komt overal voor.”

  Ja, helemaal gelijk! MAAR nu gaat het even om jullie! En de overduidelijk fouten die jullie gemaakt hebben!

  Geen puberale smoesjes meer! Boete, berouw en de problemen aanpakken!

  Waarom werden er in alle gevallen die Joop noemt NIET iets gezegd over strafbare feiten en aangifte? Waarom ?

  En waarom reageren jullie op dezelfde manier als waar jullie van beschuldigd worden? Negeren, verdoezelen, relativeren en doofpot. Waarom?

 15. Pittig says :

  @ Alberto

  Heb je het volledige rapport gelezen of bekeken?

 16. Alberto says :

  @Pittig: ik ben hier alleen op het onderzoek van Joop.nl (dat ik heb gelezen) ingegaan. Bovendien ken ik de vragenrubriek van Refoweb ook voldoende om te weten dat Joop.nl hier een gekleurd beeld van weergeeft. In de 4 gevallen die ze noemen, ligt een verwijzing naar justitie nl. vaak niet zo voor de hand. Bijvoorbeeld: een meisje vraagt aan een dominee of ze wel moet trouwen met een gelovige jongen, terwijl ze zelf door incest 8 a 9 jaar daarvoor door haar broer meer van het geloof vervreemd is geraakt (zie http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/7566/2829-ik-ben-boos-op-god-28ik-weet-dat-dat-niet-mag29-ook/). Dit wordt door Joop.nl genoemd als voorbeeld van nalatig handelen van Refoweb. Het lijkt me echter niet zo vreemd dat in het antwoord de predikant niet direct naar de politie verwijst, maar allereerst op de vraag van dit meisje ingaat. In het geval van incest van jaren terug is psychologische hulp vaak noodzakelijker dan verwijzing naar de politie. Maar in de meeste concrete gevallen wordt er dus weldegelijk naar de politie verwezen, waardoor de conclusie dat de vragenbeantwoorders op Refoweb de daders de hand boven het hoofd houden, onzinnig te noemen is.

  Is dit nu het met de mantel der liefde bedekken van misstanden? Volgens mij niet: als een website baggeronderzoek levert, mag je dat ook bekritiseren. Dat GG dit onderzoek nog eens serieus neemt, mag ook bekritiseerd worden.
  Daarbij moeten misstanden uiteraard weldegelijk aangepakt worden: door verwijzing naar politie en hulpverleningsinstanties.

  Overigens ben ik dus nog niet ingegaan op het Movisie onderzoek (wat ik nog niet heb gelezen, maar er wel iets over heb gelezen). Volgens mij zitten daar zinniger dingen in dan van Joop.nl en vind ik dat de gereformeerde gezindte die zaken op moet pakken (wat die gezindte blijkens het commentaar in het RD ook wil/zal doen).

 17. goedgelovig says :

  @biblo: Mee eens, we passen de formulering iets aan.

 18. Alberto says :

  @Pittig: “En de tweet van Refoweb blijft ook gruwelijk.”

  Die “gruwelijke” reactie is wel een antwoord op de door Joop.nl gedane bewering dat misbruik in gereformeerde kringen MEER voor zou (kunnen) komen. Dat is nog nergens aangetoond.

  Maar wie bekommert zich tegenwoordig nog om de context waarin iets wordt gezegd/getweet?

 19. biblo says :

  @pittig: ja, krijg het heen en weer. wat joop zegt is dat refoweb het wegkijken en negeren helemaal ondersteunt. Dat is gewoon niet waar, dat blijkt denk ik heel duidelijk uit de reactie van refoweb. Dat er niet in alle gevallen meteen naar de politie gewezen wordt lijkt me wijsheid, in veel gevallen is die stap erg moeilijk en ben je de gesprekspartner kwijt als dat het eerste is dat je zegt.

  voor de rest ben ik het natuurlijk wel helemaal eens, die SGP reactie slaat nergens op, is echt schandalig en ik ben het ook met je eens dat daarmee een aantal vooroordelen weer eens bevestigd wordt. boete, berouw en problemen aanpakken lijken me inderdaad de weg.

  (dat heen en weer heb ik al een hele tijd eens tegen je willen zeggen met die lange posts van je 🙂 neemmeniekwalijk)

 20. Pittig says :

  @ biblo

  (ik probeer het zo kort mogelijk te houden… 😉 )

  Ik ben het helemaal met je eens!

  (nou oké, iets langer dan)

  Ik heb hierboven toch al gezegd dat ik het niet eens ben met de conclusies van Joop, maar dat de zaken die ze aandragen en het rapport van Movisie wel degelijk grote vragen oproepen.

  @ Roberto

  Nu doe je weer hetzelfde. Moet ik nu alle gevallen aan de kant zetten, omdat jij er eentje uit kan halen waar twijfels over zijn? Als je dat bij alle gevallen en bij het onderzoek van Movisie kunt doen, dan krijg je mijn volle aandacht. Nu doe je alleen hetzelfde als de rooms katholieke bisschoppen, refoweb en de sgp-jongeren voorzitter.

  Ik heb het niet zo “de goede naam” van kerken, christelijke websites en hun machtsstructuren. Ik denk dat de mensen om wie het gaat veel belangrijker zijn!

 21. Pittig says :

  (Excuus: vorige reactie niet aan Roberto, maar Alberto)

  @ Alberto

  Over de tweet van Refoweb

  “Reformatorisch milieu een groter risico tot grensoverschrijdingen op seksueel gebied”. Rapport Deetman niet gelezen?”

  Waar in de tekst van Joop staan de woorden: “Reformatorisch milieu een groter risico tot grensoverschrijdingen op seksueel gebied”?

  Aan het einde. In de laatste regels van het stuk wordt een ‘adviseur’ op Refoweb aangehaald:

  “Er is geen aanleiding om te denken dat een reformatorisch milieu een groter risico in zich heeft tot grensoverschrijdingen op seksueel gebied, tenzij de bijbelse regels op een ongezonde, ongepaste, wijze ge(mis)bruikt worden om macht uit te oefenen.”

  De reactie van Joop:

  Laat die aanleiding er nu juist wel zijn. Hij is al jaren te vinden in de adviezen op de site zelf: de daders gaan vrijuit.

  Er is dus uit de voorbeelden die Joop aanhaalt wel een aanleiding om te denken dat er een groter risico is.

  Aan het begin van hun artikel had Joop in de eerste alinea het wel iets genuanceerder gesteld:

  “De daders gaan daardoor veelal vrijuit.”

  Maar ook in die laatste alinea speelt de context mee. Het gaat om “de aanleiding om iets te denken”… Niet om de vaststelling dat het dus zo is!

  In het rapport van Movisie staat echter:

  Op basis van deze quickscan komen aanwijzingen naar voren dat deze gesloten orthodox-protestantse gemeenschappen mogelijk te maken hebben met meer risicofactoren ten aanzien van huiselijk geweld dan andere niet orthodox-protestantse gezinnen. Dit betekent echter niet dat er dan ook daadwerkelijk sprake is van meer of vaker huiselijk geweld in deze orthodox-protestantse gezinnen.

  Héél genuanceerd en verantwoord. Maar er zijn in het Movisie-rapport wel een hele hoop risicofactoren! En als Joop dan op die risicofactoren inzoomt en ook nog eens in een eigen onderzoekje een aantal gevallen vindt waar die risicofactoren blijken te bestaan, dan hebben ze toch wel een punt om te denken dat “er aanleiding is om te denken dat een reformatorisch milieu een groter risico in zich heeft?

  Volgens Refoweb zelf wilden ze met hun tweet aangeven dat het rapport van Deetman stelde dat het overal voorkomt. En dat het dus niet verwonderlijk is dat Joop iets bij hen vindt.

  Maar waarom zo peuterlijk reageren? Dit is precies hetzelfde als: “Maar juf, anderen deden het ook!”

  En had Refoweb het Rapport “Mantel der liefde” van Movisie al gelezen voordat ze die tweet rondstuurden?

  En als je het over context hebt, waarom heb jij het rapport van Movisie nog niet gelezen? Dan is het toch de pot die de ketel verwijt?

  Er staan hartverwarmende dingen over de reformatorischen in!
  Maar ook hartverscheurende dingen!

  Een paar respondenten beschreef voorbeelden van netwerken van seksueel misbruik van kinderen, waarbij meerdere
  volwassenen dezelfde kinderen misbruiken en dit weten van elkaar. Sommige respondenten vermoeden dat verschillende mensen in de gemeenschappen hiervan weet hebben, maar er met buitenstaanders niet of nauwelijks over praten. (p. 48)

  En juist vanwege die hartverscheurende dingen had Refoweb volwassen moeten reageren en zich niet zo in een hoek moeten verschansen om van daaruit de media te gaan bestoken!

  Ze hadden in de eerste plaats aan de slachtoffers moeten denken en niet aan “de goede naam van de refo’s”. Als kapitein moet je een zinkend schip (=slecht onderzoek) niet meteen verlaten als er nog slachtoffers aan boord zijn.

 22. GH says :

  Ik krijg ergens het idee dat niet iedereen, inclusief de redacties van GG en Joop.nl, de essentie van het rapport door heeft.
  Het gaat er helemaal niet om of er in de betreffende kringen iets in een doofpot gestopt zou worden of dat er vaker huiselijk geweld plaatsvindt dan elders. Dat laatste is nooit officieel aangetoond, in het rapport is namelijk te lezen dat daar geen representatieve cijfers over bestaan.
  In bepaalde kringen ervaart men knelpunten zoals een drempel om hulp te vragen en een mate van geslotenheid. Dit rapport, wat slechts een verkennend onderzoek is, is uitgevoerd door MOVISIE om hulpverleners te kunnen helpen omgaan met de cultuur en opvattingen in orthodox-protestantse gemeenschappen. Er wordt in dit rapport niet alleen naar risicofactoren, maar ook naar beschermende factoren. Aan de ene kant zijn er in orthodox-protestantse gezinnen meer risicofactoren ten aanzien van huiselijk geweld ten opzichte van niet orthodox-protestantse gezinnen en aan de andere kant zijn er ook juist beschermende factoren vanuit de cultuur in desbetreffende kringen.
  Het is ronduit jammer dat dit onderzoek blijkbaar voor sommige een aanleiding is om bepaalde groepen in een kwaad daglicht te stellen, hetgeen dus duidelijk niet het doel was van de onderzoekers.

  @ Johan, op 15 februari, 2012 om 10:40 am zei:
  Dat er in gesloten gemeenschappen (of internaten) meer incest en andere vormen van misbruik voorkomt is toch allang bekend? De reformatorischen stellen in het onderzoek zelf dat ze denken dat minimaal 1 op de 4 meisjes is misbruikt, maar mogelijk 3 op de 4. Het landelijk gemiddelde is 1 op de 7. Waarom dan naar het rapport Deetman verwijzen? Laat ieder het misbruik in zijn eigen kring aanpakken.

  Hoezo allang bekend? Volgens het rapport van MOVISIE bestaan daar helemaal geen representatieve cijfers over. Maar misschien ben jij beter geïnformeerd.
  Dat respondenten op basis van wat ze tegenkomen ‘de indruk hebben’ dat 3 op de 4 te maken heeft gehad met incest is iets anders dan dat ook de harde cijfers zijn. Wat niet wegneemt dat dergelijke problemen uiteraard moeten worden aangepakt. Als eerste zullen zaken bespreekbaar moeten worden gemaakt.

  @ @GH
  De noodklok bij Movisie wordt dus voor niets geluid?
  Refoweb refereert zelf aan rapport Deetman.

  Het misbruikschandaal in de katholieke kerk wordt ook steeds groter.
  Waarom zou het nu anders zijn?

  De term ‘noodklok’ is een term die boven in dit artikel wordt gebezigd, het rapport lijkt het daar helemaal niet over te hebben.
  Waarom het nu anders zou zijn? Nou, voornamelijk omdat het niet, zoals in het RK-misbruikschandaal, gaat om misbruik door geestelijken in voornamelijk in de jaren vijftig t/m tachtig, maar om geweld in vooral gezinnen.

  @ Pittig

  Je hebt het alleen maar over de risicofactoren, maar er is ook sprake van beschermende factoren. Deze factoren lijken door jouw en joop compleet te worden genegeerd.

 23. Pittig says :

  En Jos Strengholt maakt zich weer vooral druk om de “goede naam van de christenen”…

  http://strengholt.blogspot.com/2012/02/onderzoek-naar-kindermisbruik-onder.html

  Ik zal het even samenvatten: “Het is allemaal zo oneerlijk als onderzoeken op fouten van christenen wijzen!”

 24. Pittig says :

  @ GH

  Zou je mijn reactie aan Alberto van 9:41pm nog eens willen lezen? Daar haal ik expliciet het gedeelte aan waar gesproken wordt over de beschermende factoren.

  Maar zelfs dan… jij blijft met jouw reactie toch weer steken in wat ik al eerder noemde: de dief die zegt dat hij de meeste van de tijd niet steelt.

  Daar kunnen we hem mee complimenteren, natuurlijk! Maar het gaat er nu even om dat die dief gestolen heeft!

  En zo mag en moet er nu toch juist aandacht zijn voor die risicoverhogende factoren. En als je die factoren in de conclusie leest dan zijn dat hele ernstige zaken met grote gevolgen voor de slachtoffers!

  Ga die alsjeblieft niet zo relativeren. Daar bewijs je de refo’s en vooral de slachtoffers absoluut geen dienst mee!

 25. Idelette says :

  Ik heb een quickscan van de quickscan gemaakt, en het lijkt me een goed rapport! (Ik heb het niet over het Joop-artikel)

  Het movisie-rapport gaat trouwens over méér 1) dan huiselijk geweld en 2) seksueel misbruik.

  Ik heb in mijn tijd in een bevindelijk gereformeerde kerk nooit één preek gehoord waarin dat eerste (huiselijk geweld) genoemd/of voor gewaarschuwd werd!!
  Het laatste (noemen van incest/seksueel misbruik) wel, misschien meer in het jongerenwerk nog of op school, dat weet ik niet meer. Overigens gebeurde alle spreken over seksualiteit zeer bedekt – voor de kinderen in de kerk?? Dit gold ook voor seksuele zonden, dus de vraag is in hoeverre een misbruikende vader/oom/broer zich vanaf de kansel scherp toegesproken voelde!

  1 op de 4 en 3 op de 4 lijken me superschokkende en hoge cijfers.
  Ik kan me dat zelf niet voorstellen uit mijn tijd op een grote jeugdvereniging (kende zo’n 60-70 jongeren goed), maar misschien gingen daar gemiddeld gezien de studerende kinderen uit de ‘veilige’ en ‘goede’ gezinnen naar toe. Maar ja, wie durft zo’n groot kwaad te zeggen.

  Ik heb het gevoel dat huiselijk geweld en het in het rapport genoemde geestelijke mishandeling/druk op/veroordeling van tieners vaker voorkomen.

  Sinds een paar jaar ben ik heel blij met de in het rapport genoemde invloed/toegankelijkheid van internet, films, muziekcultuur, beeldcultuur (dingen waarvan wij afgesloten waren, tenzij je je ouders durfde te trotseren. Of oudere broers en zussen al eerder de grenzen hadden opgerekt.)

  Dat zal de boel van binnenuit eroderen en doen exploderen! hoop ik dan heel villein.
  Een geweldige knal! Ik hoop hem vanaf de Bible Belt in de Randstad te kunnen horen!

  (Meaning: Een groot aantal jongeren zal afhaken of het geloof op een andere manier gaan interpreteren.)

  Al zegt de sociologische wet dat besloten groepen die zich bedreigd voelen zich méér en méér naar binnen zullen keren en groepsdrang (zullen) toepassen.
  Dit is volgens mij al gaande binnen de Ger Gem (kerk). Over de andere kerken kan ik niet goed oordelen omdat ik die niet heb zien ontwikkelen van 0 tot nu.

 26. Idelette says :

  ‘goed’

 27. Alberto says :

  @Pittig: “Moet ik nu alle gevallen aan de kant zetten, omdat jij er eentje uit kan halen waar twijfels over zijn?”

  Nee hoor, wat mij betreft bespreken we alle (nl. 4) gevallen die Joop.nl hier noemt. Het zou me niets verbazen als daar uit zou komen dat het in die gevallen niet voor de hand zou liggen dat de vragenbeantwoorder het direct over de politie zou moeten hebben.
  Bovendien geeft Refoweb zelf 14 voorbeelden waarbij daadwerkelijk opgeroepen wordt om naar de politie te stappen. Dus hoe je op basis van deze feiten (die in sommige gevallen al 10 jaar online staan) je achter de conclusie wil scharen dat Refoweb daders de hand boven het hoofd houdt, snap ik niet.
  Dat heeft niets met een mantel der liefde te maken, maar met de vraag of die conclusie op feiten berust of niet.

  Dat staat nog los van de vraag of de problematiek van misbruik in gereformeerde kring aandacht behoeft. Laat daar geen misverstand over bestaan: ook ik vind dat daar meer aandacht voor moet zijn. Maar dan wel op basis van feiten en niet op de manier die Joop.nl hanteert. Daar hebben we bij de kwestie Different ook voldoende van gezien: publieke verontwaardiging (tot in het parlement aan toe) die niet gestoeld bleek op feiten.

 28. Ed Schreudering says :

  het is ook wel bizar dat er in zoveel kerken, instellingen, zwembaden, scholen, kinderopvang…….overal waar wij dachten DAAR IS HET VEILIG het tegenovergestelde met regelmaat aan het licht komt.
  Krijgen we straks een Meldpunt van Veilige omgeving?
  Een plek waar mensen zijn en werken die hun identiteit wel kennen in Christus en gewoon heerlijk wederom geboren zijn. En leven in en door de werking van de Heilige Geest.
  Heel veel zegen!

 29. rob says :

  @Idelette

  Ik heb in mijn tijd in een bevindelijk gereformeerde kerk nooit één preek gehoord waarin dat eerste (huiselijk geweld) genoemd/of voor gewaarschuwd werd!!
  Het laatste (noemen van incest/seksueel misbruik) wel, misschien meer in het jongerenwerk nog of op school, dat weet ik niet meer. Overigens gebeurde alle spreken over seksualiteit zeer bedekt – voor de kinderen in de kerk?? Dit gold ook voor seksuele zonden, dus de vraag is in hoeverre een misbruikende vader/oom/broer zich vanaf de kansel scherp toegesproken voelde!

  Ik heb in mijn tijd in de PKN ook nooit een preek over dit soort dingen gehoord.
  De preken waren over het algemeen zo slap dat mensen zich nergens over aangesproken hoefden te voelen 🙂
  Het is een taboe, en je moet rustig uit kunnen slapen in de kerk.

 30. Alberto says :

  Idelette: Ik heb een quickscan van de quickscan gemaakt, en het lijkt me een goed rapport!

  Dat lijkt me, na het lezen van de aanbevelingen, ook. Kerken uit de gereformeerde gezindte (en overigens niet alleen die kerken) zouden de aanbevelingen die in het Movisie rapport staan serieus moeten nemen en toepassen. Want dat er in sommige kerken nog te weinig aandacht voor dit onderwerp is, is een conclusie die helaas terecht is.

 31. Ed Schreudering says :

  Er zijn ook heel veel kerken waar men wel hulp biedt en gebrokenen van hart door de Geest van God tot genezing wil brengen. Er zijn herstel weekenden. Ik ga zelf naar de LWG in Rotterdam, een fijne gemeente waar niets onder stoelen of tafels wordt geschoven.
  Kom eens langs. http://www.lwg.nl

 32. Alberto says :

  @rob: “Ik heb in mijn tijd in de PKN ook nooit een preek over dit soort dingen gehoord.”

  Jammer, in mijn eigen gemeente (een behoudende GB-gemeente) is daar wel aandacht voor en in preken soms heel scherp ook. Daarmee blijkt wel dat dit probleem niet zo gemakkelijk in een bepaald hoekje van de kerken te lokaliseren valt (bijv. alleen de rechtsere, behoudende kerken), maar dat het er in een kerk/gemeente maar net van afhangt hoeveel ernst men met deze problematiek maakt.

 33. Ed Schreudering says :

  Wij zijn ook zelf verantwoordelijk voor het voedsel wat in onze maag laten komen, zo ook het geestelijk voer!
  Als de Heilige Geest je te kennen geeft een andere geestelijk voedselbank te zoeken moet je dat zeker doen.
  Het is zo belangrijk gevoed te worden met levend voer dat tot leven leid en niet wat je houdt in een fase van geestelijk dood, terwijl je leeft.

 34. Ed Schreudering says :

  De keuzes van vandaag bepalen je succes en overwinning van morgen. Wat je zaait zal je oogsten. Zaai daarom dingen van God en je zal Goddelijke vruchten oogsten 🙂

 35. aafke says :

  @Ed Schreudering
  Heremetijd, ik las je reacties en dacht meteen “die jongen is kort geleden naar een religieus vakant iekamp geweest…”
  Op je website herkende ik de rechtgeaarde pinksterman.
  Je houdt ondernemers “heerlijke nieuwe markten” voor maar je stelt in je voorwaarden nadrukkelijk dat je bedrijf geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de eventuele gevolgen van je coaching….
  Vraag eens of Maasbach een vacature voor je heeft.
  😀

 36. bramvandijk says :

  @GH

  Ik krijg ergens het idee dat niet iedereen, inclusief de redacties van GG en Joop.nl, de essentie van het rapport door heeft.

  Ja en nee.

  Je hebt gelijk dat het rapport een andere insteek had. Maar wat ze wel stellen is dat ze opvallend vaak tegen seksueel misbruik aan zijn gelopen. En ja, zo gaat het met dit soort dingen: opvallende resultaten hebben meer nieuwswaarde dan minder opvallende zaken.

  Het is dus volkomen logisch dat hier op wordt ingezoomd. En uit het rapport blijkt ook dat er meer risicofactoren zijn dan beschermfactoren. Dus ook daar is het beeld dat het oppassen geblazen is. Daarom wordt er ook opgeroepen tot verder onderzoek om kwantitatief vast te kunnen stellen of en in hoeverre dit probleem inderdaad meer speelt in reformatorische kringen.

  Het rapport zegt dus ook zeker niet dat er niets aan de hand is zoals jij lijkt te stellen…

 37. Pittig says :

  @ Ed Schreudering

  Een plek waar mensen zijn en werken die hun identiteit wel kennen in Christus en gewoon heerlijk wederom geboren zijn. En leven in en door de werking van de Heilige Geest.

  Als zelfs de eerste gemeente al in korte tijd na Pinksteren ruzies kreeg en er uit alle brieven blijkt dat er overal flinke ruzies waren, dan geloof ik dat jij hier over een visioen of een fantasie spreekt.

  En ik zie jullie ook op de “Vrienden van TRIN” lijst staan, zowel met de gemeente als met de voorganger Gerard de Groot…

  Als jullie die TRIN-theologie aanhangen dan kan ik je garanderen dat er in de Levend Woord Gemeente Rotterdam niet altijd goede hulp geboden wordt, dat er onverantwoord met gebrokenen wordt omgegaan en dat er van alles onder stoelen en tafels wordt geschoven… Alleen ben jij er niet van op de hoogte of is dit een foto van jou:

 38. aafke says :

  @Pittig
  😀 😀

 39. Pijpkaneel says :

  @idelette

  Ik heb het rapport nog niet gelezen. Ben met name benieuwd naar die statistieken waar de algemene media mee aan de haal gaan: 1op 4 en zelfs 3 op 4. Is daar een redelijke onderbouwing voor? Het komt een beetje op mij over als resp een schatting en een hartenkreet van een anonieme hulpverlener. Of is er meer getalsmatige onderbouwing?

  Overigens: ik twijfel er niet aan dat het probleem bestaat… 😦

 40. Pijpkaneel says :

  Hm. Moderaasie op mijn reaxe. Het lelijkste woord dat erin staat is ‘twijfel’. Mag dat ook al niet meer? 🙂

 41. Vera van Haarlem says :

  @pijpkaneel Twijfel!?! In een tekst van jou?!? 🙂

 42. GH says :

  @ bramvandijk
  Ik zou in de verste verte niet willen beweren dat er niets aan de hand zou zijn en volgens mij blijkt dat in het geheel niet uit mijn reactie. Er is namelijk wel degelijk wat aan de hand, want zoals uit het rapport blijkt gaat misbruik en geweld ook de diverse soorten Gereformeerd voordeuren niet voorbij. Wat ik echter nogal jammer vind is dat het rapport voor sommigen, zoals Joop.nl, blijkbaar een aanleiding is om bepaalde Gereformeerde kringen in een hoek te drukken waarbij de nuance nogal eens uit het oog wordt verloren.
  Het feit dat er in het rapport meer kritische dan beschermde factoren zegt volgens mij helemaal niet dat er daarom in de desbetreffende kringen meer misbruik plaatsvindt, dit is ook terug te vinden in het rapport.
  Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe hulpverleners rekening kunnen houden met de achtergrond van clienten uit orthodox-protestantse gemeenschappen. Daarbij speelt de geslotenheid van bepaalde kringen een grote rol. Net zo goed als dat misstanden niet moeten worden toegedekt, moet ook worden voorkomen desbetreffende gemeenschappen nog verder in hun schulp kruipen. Want in beide gevallen hebben slachtoffers daar namelijk helemaal niets aan.

 43. Pittig says :

  @ GH

  Net zo goed als dat misstanden niet moeten worden toegedekt, moet ook worden voorkomen desbetreffende gemeenschappen nog verder in hun schulp kruipen. Want in beide gevallen hebben slachtoffers daar namelijk helemaal niets aan.

  Oei! Hier ben ik het eigenlijk helemaal mee eens! Doet me ook wel weer kritisch kijken naar mijn eigen reactie. Heel goed dat je deze correctie aangeeft.

  Het rapport zie ik deze fout beslist niet maken, maar Joop.nl inderdaad wel!

  Het rapport zie ik vol staan met bewogenheid en meeleven met de slachtoffers, maar Joop.nl ?

  Ik denk dat zij onbedoeld en onbewust toch meewerken aan wat jij signaleert. En ik misschien ook. Wat vind jij — zou mijn reactie meehelpen aan het sluiten van de rijen?

  Het gaat mij echt om de slachtoffers en ik wil beslist niet dat mijn reactie het voor hen moeilijker maakt dan zij het al hebben.

 44. goedgelovig says :

  UPDATE: De Vijfde Dag zond een schokkende reportage over het onderwerp uit.

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1240416