Er staat een paal in de kerk

In de Achterhoek zijn ze helemaal klaar voor het carnaval. De bekende André van Duin-hit ‘Er staat een paard in de gang’ is omgevormd tot ‘Er staat een paal in de kerk’. Aanleiding is de commotie die is ontstaan na het optreden van een paaldanseres tijdens de pronkzitting van carnavalsvereniging De Umdraeyers in de Doetinchemse Catharinakerk. “Men zegt dat het niet kan en ook niet thuishoort in de kerk, maar zelfs onze pastoor kijkt toe en zegt: ‘het is Gods werk’,” aldus de tekst van het lied dat HIER te beluisteren is.

NASCHRIFT: De officiële video is inmiddels klaar, maar daarin is geen paal te bekennen.

Advertenties

36 responses to “Er staat een paal in de kerk”

 1. Johan says :

  Het liedje swingt wel, dat moet je ze nageven.

 2. Antonius says :

  Paal en Perk in de kerk en niet de beuk erin.
  Even zijbeuken….

 3. rob says :

  Een interviewtje op de radio gehoord in de ochtendspits.
  Dan man was niet bang dat de pastoor boos zou blijven 🙂
  Een goede donatie aan de kerk zou voldoende zijn om de gemoederen te sussen.
  Geen probleem!

 4. Johan says :

  @rob: Een katholieke oplossing.

 5. Pittig says :

  Voor alle duidelijkheid: de Catherinakerk behoort tot de Protestantse kerk.

  Maar de mevrouw in kwestie was gekleed en deed volgens de organisatoren een hele nette paaldansact. Ik snap dus niet wat het probleem is. Dat de achtergrond van paaldansen heel anders is, maakt toch niet uit voor déze act? Luther heeft ook vulgaire liederen uit de herberg gebruikt om er zijn christelijke teksten op te schrijven… En alle atletiek vond héél vroeger toch in het nakie plaats?

  De act in de kerk kun je beter als gymnastiek beschrijven. Maar voordat iedereen er weer over gaat praten en oordelen, zonder het zelf gezien te hebben, kunnen ze beter eerst zelf kijken naar de act:

  (alle leeftijden)

  Doet mij wel denken aan de gymnastiekoefeningen bij TRIN bijeenkomsten (zwaaien met vlaggen, zwaarden en allerlei rek- en strekoefeningen)

 6. Pauline says :

  Het carnavalsthema van dit jaar: Religie.
  Zo hebben we ook al de megahit ‘Doe de boerka’

 7. Pittig says :

  @ Pauline

  Heeft carnaval niet altijd al met religie te maken?

  En trouwens, gezichtsbedekking tijdens het carnaval is dankzij de PVV toch verboden?

 8. alwin says :

  Het jaar is nog maar een maand oud, en volgens mij is nu de
  verschrikkelijkste clip van 2012 al uitgebracht. Wie bedenkt zoiets.
  Hoe heb ik het 3 minuten kunnen volhouden.

 9. Pittig says :

  @ alwin

  Misschien vind je vrouwen in boerka’s toch ergens aantrekkelijk?

 10. Vera_van_Haarlem says :

  @pittig @alwin “Misschien vind je vrouwen in boerka’s toch ergens aantrekkelijk”
  Daar is vast wel ergens een christelijke therapie tegen te krijgen 😛

 11. Pittig says :

  Er is wel een therapie voor ‘vestiphobia’ (overmatige angst voor kleding):

  http://healthmad.com/mental-health/vestiphobia-the-fear-of-clothing/

 12. Eva says :

  Hoewel de clip van de boerka echt te seksistisch is naar mijn smaak (waar leent die Barbie zich voor?) vind ik wel heerlijk van Carnaval dat alle actualiteit op de hak wordt genomen, krijg wel zin in het mooie feest in het zonnige zuiden 🙂

 13. alwin says :

  @pittig @vera,

  Je moet maar afwachten of er een vrouw onder die boerka zit, zo zit er een man onder.

 14. Wilfred says :

  Die zin over de pastoor die toekijkt en zegt ‘dit is gods werk’ lijkt wel erg op die zin uit Clouseau’s ‘Daar gaat ze’: “de bisschop zegt: ‘dit is Gods werk'”… Plagiaat! 😉

 15. Thomas O. says :

  Ik snap die drukte op zo’n paal in de kerk wel. Blijkbaar was er in vroeger tijden ook al een befaamde danseres – ene Asjera ofzo – die showtjes opvoerde in de tempel. Deze viel niet echt in de smaak bij de Opperbaas.

  Deuteronomium 16:21-22

  “U mag naast het altaar dat u voor de HEER, uw God, gaat bouwen geen Asjerapaal of wat voor gewijde paal ook plaatsen, en ook geen gewijde steen, want de HEER heeft daarvan een afschuw.”

  En 2 Kon 4…

  Vervolgens beval de koning dat de hogepriester Chilkia met zijn plaatsvervangers en de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de HEER moesten halen die voor Baäl, Asjera en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron, en de as liet hij naar Betel afvoeren……

  Hij liet de Asjerapaal uit de tempel van de HEER verwijderen en buiten de stad brengen, naar de bedding van de Kidron. Daar werd hij verbrand, en de resten werden verpulverd en over de begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid

  Of deze afkeer door schaarse kledij, matige danskwaliteiten of een slechte adem kwam wordt helaas niet in de kronieken vermeld.

  Zijn ze haar eindelijk kwijt, komt ze via de achterdeur weer binnen.

 16. Thomas O. says :

  op = om

  Veel schrijffouten maken. Ik wil ook in de top 5 😉

 17. Dutch Hermit says :

  @Thomas O.
  Het lijkt erop dat die top 5 met ongeveer 18 kandidaten vrij gevuld raakt 😉

 18. Pittig says :

  @ Thomas O.

  Droom maar lekker verder over de top 5…

  Wat wel helpt — ga eens met mij in discussie! 😉

  21 U mag naast het altaar dat u voor de HEER, uw God, gaat bouwen geen Asjerapaal of wat voor gewijde paal ook plaatsen,…
  –Deuteronomium 16

  Het gaat in deze en de door jou genoemde teksten trouwens niet om een houten (of metalen paal), maar om een beeld van Asjera

  Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah

  Volgens velen toen en nu was zij gewoon de vrouw van Yahweh… Waar anders kwamen de godenzonen uit Genesis 6:2 en Psalm 82:6 vandaan?

 19. henkjan37 says :

  de vrouw van Yahweh! uuuhm…pittig! jij oude heiden!

 20. henkjan37 says :

  sowieso moet je dus palen afbreken en uit de tempel gooien, zoals jezekhia;)

 21. Thomas O. says :

  @ Pittig,

  Ik weet dat er gedacht wordt dat zij als vrouw van G’d wordt gezien. Ik durf dat hier niet te roepen omdtniet iedereen daarmee overweg kan 😉

 22. vertue4 says :

  @Pittig en Thomas O.

  Ik kom weer even langsfietsen…

  Het zelfstandig naamwoord Asjera betekent paal, dus ik zie wel een link met deze act.

  Asjera als godin is de gade van El, niet van Jhwh. De joodse geschriften hebben er een handje van gehad de godennamen van de omliggende volken te claimen voor Jhwh. Zo wordt de godheid El gedevalueerd door ´El´ als titel te gebruiken van Jhwh. Sterker, ´Elohim´ wordt ook als titel gebruikt voor Jhwh, terwijl bij de omringende landen de elohim (meervoud) wijzen op de kinderen van Asjera en El. De beruchte Baal was trouwens een van de Elohim. Dat verklaart – om even terug te komen op je vraag – de godenzonen die je noemt. Een leuk ander voorbeeld van assimilatie is de mythe van de strijd tussen Yam (Zee) en Rahab (Draak), waarbij niet Yam maar Jhwh de eer toekomt Rahab te hebben gedood (Ps 89:10-11)

  Hoewel deze assimilatie misschien eerst een apologetisch motief had (Jhwh > El) is het verworden tot een identificatie (JHWH = El). Waarmee de mythen van de omringende volken werden geadopteerd in plaats van geassimileerd.

  Deze apologetische omkering is volgens mij de bron van de profetische verontwaardiging over het combineren van de Asjeracultus met de dienst aan Jhwh.

 23. vertue4 says :

  Waarmee ik maar wil zeggen dat spreken over Asjera als vrouw van Jhwh wat ongenuanceerd is.

 24. Pittig says :

  @ Vertue4

  De joodse geschriften hebben er een handje van gehad de godennamen van de omliggende volken te claimen voor Jhwh.

  Hoe weet jij dat? Want hoe weet jij in jouw theorie dat precies hetzelfde woord voor een zelfde soort Wezen uit dezelfde tijd ineens over iemand anders gaat?

  Volgens allerlei gegevens is de Israëlitische religie uit de Kanaänitische religie ontstaan. Dat verklaart ook de vele overeenkomsten in wetteksten, ideeën en namen. En het klopt beter met een hele bende archeologische en logische problemen die zijn met de uittocht uit Egypte, de inname van het beloofde land en géén enkele aanwijzing dat er ooit een groot koninkrijk van David heeft bestaan.

  According to The Oxford Companion To World Mythology (David Leeming, Oxford University Press, 2005, page 118), “It seems almost certain that the God of the Jews evolved gradually from the Canaanite El, who was in all likelihood the ‘God of Abraham’…If El was the high god of Abraham – Elohim, the prototype of Yahveh – Asherah was his wife, and there are archeological indications that she was perceived as such before she was in effect ‘divorced’ in the context of emerging Judaism of the seventh century B.C.E. (See 2 Kings 23:15)”
  http://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)

  Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible's_Buried_Secrets

 25. vertue4 says :

  @Pittig,

  Je hebt gelijk dat er vanuit fenomenologisch gezichtpunt geen verschil was tussen de Israëlische en de Kanaänitische religie. Vandaar dat de profeten zoveel te zeuren hadden. Uit dat ‘gezeur’ kan ten minste worden afgeleid dat er op diverse momenten een (profetische wanwel priesterlijke) stroming was die de identificatie van Jhwh met El-van-de-buren-de-echtgenoot-van-Asjera betreurde. Daar had ik het even over, en niet over de ontstaansgeschiedenis van de Jhwh-cultus of het volk Israël.

  Maar misschien heb ik onbewust het onderscheid tussen de ontwikkelingsgeschiedenis van de Jhwh-cultus en de Jhwh-cultus zoals die zich manifesteerde vaag gehouden en heb ik meer gesteld dan ik hard kon maken om via slinkse wijze een orthodoxe notie binnen te smokkelen.

  Gelukkig is daar het tweesnijdend zwaard des Pittig’s dat bluf en feit
  vaneen scheidt.

  Mea culpa.

 26. Thomas O. says :

  @ pittig

  Nou is het mooie dat mijn dominee hier niets mee kon. Ik heb dit eens tijdens categesatie genoemd (zonder alle achtergronden precies te weten). Later heeft hij zijn beklag gedaan bij mijn vader dat het hem frustreerde dat hij niet kon vinden. Hij wist niet wat hij ermee moest.

  Maar dat is dan weer een frustratie van mijn kant. Bij de PKN worden veel teksten gepredikt zonder rekening te houden met de geschiedkundige achtergrond. Volstrekt onbegrijpelijke of ongeloofwaardige samenraapsels worden op de kansel met veel kronkel theologie verkondigd. Ze worden niet uiteen geplozen zodat er wel een lijn in is te vinden. (Iets wat bij mijn weten in een categetenopleiding wel weer wordt gedaan) .

  Ik heb nooit gehoord. “Ik ga nu lezen uit de E bron, waarna ik overga naar de J bron”Maar dat terzijde

  Voor de mensen die zeggen dat wat G’d heeft samengevoegd niet gescheiden mag worden, geldt dat dus blijkbaar niet voor G’d zijn eigen huwelijk 😉

 27. Pittig says :

  @ Thomas O.

  Ik heb nooit gehoord. “Ik ga nu lezen uit de E bron, waarna ik overga naar de J bron”Maar dat terzijde

  Je was gewoon niet op de goede plaats en op de juiste tijd… 😉

  Er zijn wel preken die het ter sprake brengen. En in de universitaire theologieopleiding komt het uitgebreid aan bod.

  Maar er speelt meer mee:

  1. Het is niet onomstreden. Er zijn genoeg dikke boeken geschreven die het in twijfel trekken. Niet elke theoloog is ook afgestudeerd op het oude testament of zich goed ingelezen en zal dus niet alle theorieën zomaar aannemen.
  2. Niet alle mensen in een PKN gemeente denken er hetzelfde over en de preek is niet de goede plaats om controversiële zaken aan de orde te stellen. Mensen kunnen niet reageren en de dominee heeft op de preekstoel heel veel macht. Hij of zij behoort op een verantwoorde wijze met die macht om te gaan.
  3. Het past zeker niet bij de theologie van de meerderheid binnen de PKN (en de RKK) en bij 100% van veel andere christelijke groepen. En die zullen het dus niet aan bod willen brengen. Ik ben wel eens door een evangelische PKN collega op mijn vingers getikt, omdat ik bepaalde “lastige” teksten in een schriftlezing had weggelaten… Maar volgens mij riepen die teksten teveel vragen op en had ik daardoor niet op de andere teksten in kunnen gaan. Preken = schrappen! (voor hem speelde ook mee dat de bijbel echt Gods Woord is, ook de “lastige” teksten.)
  4. De preek is niet hetzelfde als een historische studie. Wat hebben mensen aan een J-bron als hun moeder net is overleden?
  5. De bron voor de prediking is de bijbel zoals die nu voor ons ligt. Veel verhalen zoals ze nu zijn, hebben genoeg te vertellen, zonder alle achtergrond. Kun je pas van een lied genieten als je weet wie de schrijver en de producer waren en waarom ze dat lied geschreven hebben? En of er nog een andere versie van bestaat of dat het een cover is? Kun je ook zo — zonder enige voorkennis — iets van een tekst leren of er van genieten?

  Voor de mensen die zeggen dat wat G’d heeft samengevoegd niet gescheiden mag worden, geldt dat dus blijkbaar niet voor G’d zijn eigen huwelijk

  Hahaha! 🙂

 28. bramvandijk says :

  @Pittig en Thomas O.

  Ik heb honderden PKN-dinesten meegemaakt, en nooit heeft ook maar iemand gesuggereerd dat de pentateuch niet door Mozes geschreven zou zijn geweest.

  Mijns inziens vooral vanwege reden 3: het past niet in de theologie van de wat meer rechtse en orthodoxe dominees binnen de PKN. Desgevraagd wordt vooral reden 4 genoemd, dat soort technische dingen zijn niet geschikt voor een preek.

  Maar om te refereren aan reden 5: om de bijbel zoals die nu voor ons ligt te begrijpen is in ieder geval enige kennis van de document hypothese mijns inziens essentieel. Zodra ik hier over las (heb het zelf op moeten zoeken) vielen de schellen van mijn ogen en had ik eindelijk het idee dat ik de bijbel begon te begrijpen…

  Dus ja, als dominees – die hier op moeten studeren om überhaupt dominee te mogen worden – ons er al niet over vertellen, hoe moeten we er dan achterkomen? Niet iedereen begint zelf maar wat wetenschappelijke literatuur te lezen…

 29. Thomas O. says :

  @ Pittig & Bram van Dijk

  Ik kan dergelijke uitleg niet heugen (is alweer een tijdje geleden) waarbij ook wordt ingegaan op verschillende bronnen, dateringen

  Ik weet van mijn vrouw dat ze bij een kerstdienst is geweest voor verstandelijk gehandicapten waarbij iets dergelijks wel is gebeurd. Het was in de trant van:

  Stel je vind iemand heel bijzonder en wil er een verhaal over schrijven. Dan is het mooi als dat verhaal ook bijzonder begint. Dan wil je koningen hebben met veel geschenken, een grote ster die aangeeft waar het kindje geboren is en om het echt bijzonder te maken heb je engelen nodig die vertellen van de geboorte. etc….

  Op een dergelijke manier naar de synoptische evangeliën kijken heb ik nooit meegekregen, Het is geen tekstkritiek o.i.d. maar geeft wel ruimte om niet alles letterlijk te hoeven nemen en te wegen zonder dat je meteen wetenschap bedrijft.

  Daarnaast kan ik natuurlijk ook troost vinden in liedjes waarvan ik de schrijver of componist niet ken. Toch kan achtergrond wel degelijk verdieping geven. Sinds ik weet dat Cash en Carter een oogje op elkaar hadden en dat Ring of Fire daarover gaat. Samengevat: Ik wil wel, ben verliefd, hou zielsveel van je maar ben ook getrouwd” Daardoor heeft dat liedje meer diepgang gekregen dan “een brandende ring en hij brand brand brand….”

  Ik ben nu even aan het nadenken over mijn beeld beeld van een preek. Deze bestaat m.i. uit zingeving en ondersteuning bij het leren kennen van G’d. Wanneer je vervolgens de verhalen uitlegt zoals deze in latere eeuwen in elkaar is geknutseld, kunnen er wel eens hele andere conclusies getrokken worden dan oorspronkelijk bedoeld. De complete context kan verschuiven. Op dat moment blijft staan dat je nog steeds mooie verhalen kunt vinden en uitleg voor zingeving maar deze hebben weinig met de oorspronkelijke tekst van doen. Deze hebben dan ook weinig te maken met de relatie die de auteurs met G’d hadden.

  Als we die relatie niet kennen, moet dat iig uitgelegd worden, (ook van de kansel) ipv te doen alsof de tekst die is overgebleven de juiste is. En daar is zeker een rol weggelegd voor de gemiddelde PKN dominee

  Nieuw voorstel: Voor elke preek een disclaimer ;-).

  Voor deze preek zijn geschriften van verschillende auteurs en redacties met verschillende visies en/of overtuigingen gebruikt. Aan deze preek kan niet de wil van G’d worden ontleend. Daarnaast is elke toepassing van deze preek in een ieders leven voor eigen risico.

 30. Pittig says :

  @ bramvandijk

  Je beseft nu wel dat je je helemaal op mijn terrein beweegt, toch? 😉

  Zoals je zelf ook al zegt, gelden je opmerkingen vooral voor mid-rechts en voor rechtsbuiten…

  Maar ik heb regelmatig zulke zaken in gematigde protestantse gemeenten gehoord. Toen ik nog evangelisch was heb ik me zelfs blauw geërgerd aan de “vrijzinnige” preken van de dominee van de gemeente van mijn vriendin (nu vrouw).

  Ik heb collega’s die rustig zeggen dat iets nooit zo gebeurd is en ik heb collega’s die tegen de tekst ingaan en zeggen dat we het juist niet op die manier moeten doen.

  En heb je al eens preken van Nico ter Linden gehoord?

  …om de bijbel zoals die nu voor ons ligt te begrijpen is in ieder geval enige kennis van de document hypothese mijns inziens essentieel…

  Je hebt gelijk, maar niet helemaal… 😉

  Waarom is het essentieel? Voor een historisch begrip van de teksten is het zeker essentieel. Maar gaat het in een preek om een historisch begrip van die teksten? Gaat het erom dat je weet hoe die teksten zijn ontstaan? Heb je alleen dan iets aan die teksten?

  Voor de rechterflank gaat deze kritiek zeker op, maar ook voor de rest van de kerk?

  Kan een sprookje nooit leerzaam zijn? Kan fictie je niet ontroeren en sci-fi je niet boeien?

  Gaat het daar ten diepste niet ook om waarheid? Om zaken die je raken, ontroeren, uitdagen, aan het denken zetten, leren?

  Moet er bij elke film vantevoren duidelijk gezegd worden dat het fictie betreft? Kun je alleen dan echt van de film genieten?

  Of kijk je alleen naar de waargebeurde films van de EO (opvallend dat die vaak zogenaamde waargebeurde films uitzendt! 🙂 )

  Als jij je kinderen een sprookje vertelt, ga je dan eerst alle tekstlagen met ze door, vervolgens wat over de schrijver en de verschillende redacteuren vertellen, dan over de vertaling en daarna het verhaal voorlezen? 😉

  Zo is er dus een hele andere kant aan een preek. En voor velen is dat de belangrijkste kant.

  Dus ja, als dominees – die hier op moeten studeren om überhaupt dominee te mogen worden – ons er al niet over vertellen, hoe moeten we er dan achterkomen?

  Hoe ben jij er achter gekomen? En naast de preken zijn er ook nog bijbelstudiekringen, catechisatiegroepen, etc.

  Maar het is ook goed om nog eens goed naar mijn punt 2 te kijken. Een dominee heeft macht en mensen kunnen niet reageren tijdens een preek. Dat is een zware machtssituatie. Dan moet je niet op een kansel allerlei zaken aan de orde gaan stellen die een bende vragen oproepen, waar mensen niets mee kunnen.

  Zulke zaken zijn veel beter geschikt voor studieavonden. En zo kennen heel veel gemeenten kringen die Den Heyer of Nico ter Linden lezen. Nooit zo’n kring bezocht?

  Het gaat er ook om wat een preek is. Wat is volgens jou een preek?

  Volgens mij wil een preek een verhaal of een boodschap overbrengen naar onze tijd. Daarvoor zijn héél veel stappen nodig, die echt niet nodig zijn om met de gemeente allemaal langs te gaan. Dan krijg je urenlange preken!

  Speciaal voor jou schrijf ik nog wel een historisch-kritische exegese van “Kortjakje”. Ik hoop dat GG het binnenkort kan plaatsen…

 31. Thomas O. says :

  @ Pittig & Bram van Dijk.

  Zulke zaken zijn veel beter geschikt voor studieavonden. En zo kennen heel veel gemeenten kringen die Den Heyer of Nico ter Linden lezen. Nooit zo’n kring bezocht?

  Daar heb ik BvD & Pittig voor 😉

  Nee serieus, ik leer erg veel op GG en BvD.

 32. bramvandijk says :

  @Pittig en Thomas O.

  Op mijn stelling dat de document hypothese essentieel is om de eerste vijf boeken van de bijbel te begrijpen zeg jij:

  Waarom is het essentieel? Voor een historisch begrip van de teksten is het zeker essentieel. Maar gaat het in een preek om een historisch begrip van die teksten? Gaat het erom dat je weet hoe die teksten zijn ontstaan? Heb je alleen dan iets aan die teksten?

  Nee, maar vanuit het historisch ontstaan krijg je ook een veel beter zicht op de eigenheid van de tekst. Waar wijkt de tekst af van de omringende culturen, hoe is het godsbeeld ook binnen Israël in ontwikkeling? Het geeft dus een beter zicht op de tekst zelf.

  Kan een sprookje nooit leerzaam zijn? Kan fictie je niet ontroeren en sci-fi je niet boeien?

  Gaat het daar ten diepste niet ook om waarheid? Om zaken die je raken, ontroeren, uitdagen, aan het denken zetten, leren?

  Natuurlijk, daarom behoren die ook tot mijn favoriete genres. Het gaat mij er niet om, om alleen het historisch verhaal over te houden, maar om begrip van de tekst. Waarom is (goede) science-fiction en horror interessant? Juist omdat er parallellen zijn naar de ons bekende wereld. Maar de bijbel is inmiddels zo oud en onze wereld zo anders dan hoe men in die tijd leefde, dat dit in het geval van de bijbel heel lastig is geworden om die die diepere lagen te achterhalen.

  Persoonlijk heb ik heel veel gehad aan de bronnentheorie, juist ook om te zien hoe sommige van ideeën weer verdwijnen of pas later opkomen, hoe er binnen de bijbel al discussie was over bepaalde punten. Dat laat zien wat er ook in die tijd als controversieel was, wat de latere oplossing was van een probleem, en geeft ook ruimte om zelf over dingen na te denken.

  Hoe ben jij er achter gekomen? En naast de preken zijn er ook nog bijbelstudiekringen, catechisatiegroepen, etc.

  Binnen de bond en ook de confessionelen komt dit niet terug in de catechisatie. Bijbelkringen moet je zelf maar uitzoeken, dus ook daar geen inbreng van de man die we met z’n allen betalen omdat hij er op heeft gestudeerd.

  Ik ben er achter gekomen toen ik zelf theologische boeken ging lezen, en dan niet die uit de evangelische boekwinkel, maar de meer wetenschappelijke literatuur. En op mijn bijbelkring was daar tot op zekere hoogte ook wel ruimte voor, maar op een gegeven moment waren ze er ook wel weer klaar mee en wilden ze liever juist elkaar versterken in hun geloof. Wat ik ook goed kan begrijpen…

  Dus ja, misschien zijn andere kanalen zeker zo geschikt als de preek, in de praktijk gebeurt het daar ook niet, wat mijn vermoeden dat reden 3 (past niet binnen de theologie) belangrijker is dan reden 4 (past niet binnen een preek) alleen maar versterkt.

  Zulke zaken zijn veel beter geschikt voor studieavonden. En zo kennen heel veel gemeenten kringen die Den Heyer of Nico ter Linden lezen. Nooit zo’n kring bezocht?

  Nee dus… maar klinkt wel aanlokkelijk.

  Volgens mij wil een preek een verhaal of een boodschap overbrengen naar onze tijd. Daarvoor zijn héél veel stappen nodig, die echt niet nodig zijn om met de gemeente allemaal langs te gaan. Dan krijg je urenlange preken!

  Ik denk dat je twee dingen mist:
  -een preek is altijd gebaseerd op de bijbel;
  -mensen lezen ook zelf de bijbel.
  Dat maakt dat de preek ook een voorbeeldrol heeft in hoe je je bijbel leest, manier van exegese. Je vertelt niet alleen het verhaal of de conclusie, je brengt ook een methode over.

  Als de dominee bijvoorbeeld (puur hypothetisch natuurlijk) op basis van Leviticus en Romeinen concludeert dat homo’ s in ieder geval geen relatie mogen aangaan, dan leer je je kerkleden niet alleen iets over homoseksualiteit, maar ook iets over de bijbel. Daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is om ook iets van die stappen mee te geven.

 33. WESP says :

  @pittig
  Zo’n asjerpaal was dus een beeld…….
  Lijkt me veel moeilijker…..dansen terwijl je hangt in zo’n beeld…respect 😉

 34. Joost says :

  pittig
  paaldansen gymnastiek? Dat is kamasutra ook volgens velen maar om dat nou in de kerk te gaan doen!

  joost

 35. Pittig says :

  @ Joost

  Moet je paaldansen af gaan rekenen, omdat het uit een “bepaalde hoek” komt? Moet je daarom de melodie van drinkliederen niet meer gebruiken voor de eredienst (zoals Luther en het Leger des Heils deden)?

  Moet je popmuziek (bijv. Opwekkingsliederen of veel muziek dat door koren wordt gezongen) daarom niet meer in de kerk zingen, omdat het uit een “bepaalde hoek” komt?

  En bedenk dat het geen kerkdienst was! Moet je daarom in een kerkgebouw ook geen uitvoeringen van onchristelijke muziek toestaan? En mogen mensen in een kerkgebouw niets met hun lichaam doen?

  Wat denk je van deze klimmuur in een kerk?
  http://www.undercover-rock.com/wall/default.aspx

  En wat denk je eigenlijk van dansen in de kerk?

 36. Joost says :

  pittig
  ik heb geen probleem met paaldansen alleen met je vergelijking met gymnstiek, verder vind ik dat de liederen die in de kerk worden gezongen best wel een meer dynamishe muziek mogen hebben of dat nu pop, rock, jazz of wat dan ook is. het zal de zaken zeker levendiger maken en meer mensen naar de kerk toetrekken dat vind ik alleen maar gunstg en dat geld ook voor dansen.
  Overigens denk ik ook dat iemand best kan bidden en paaldansen tegelijk en wanneer er meerdere paaldansers tegelijk optreden en bidden is het toch ook een plaats van God geworden want waar er 2 of meer aanwezig zijn in zijn naam dan is HIJ daar toch ook?
  met smile
  joost