Andries neemt afscheid

Tijdens de viering van satirische geloofsgemeenschap de Dwaze Schare in Amersfoort afgelopen zondag was het al aangekondigd: redactiepaus Andries neemt vandaag afscheid van de site die hij vier jaar lang achter de schermen hielp ontwikkelen. De site gaat in vernieuwde vorm gewoon door, daar zorgt de IKON voor. “Waarde Goedgelovigen, ik ga jullie verlaten,” schreef Andries vorige week al in een e-mail aan het team van de Dwaze Schare, dat zorg draagt voor het geestelijk welzijn van de reageerders van Goedgelovig. “Mijn opdracht in deze digitale wereld is vervuld. Er is nu immers een hemelse gemeenschap geboren die het satirisch evangelie tot in alle uithoeken van de aarde kan verkondigen. Weest daarom niet bedroefd of bevreesd. Ik moet gaan opdat de geest van humor en relativering kan komen die een ieder zal vervullen.” Zijn pseudo-messiaanse boodschap werd met verbazing ontvangen.

“Mijn hemel, wat heeft dit te betekenen?” reageerde Dwaze Schare-evangelist Ruub. “Mocht ik Andries proberen van een dergelijk besluit te weerhouden, dan krijg ik het ‘duivel, ga achter mij’ wellicht voor mijn kiezen. Want wat bedoelt onze goeroe precies? Toch niet wat wij het meest vrezen? Zo ja, wat gebeurt er dan daarna?” Voorganger van de Dwaze Schare, ds. Pittig, reageerde ontsteld. “Andries, je gaat ons toch niet echt verlaten? Wat zouden we zonder jou moeten? Waarom? Waarom? Waarom moet mij dit overkomen? Wat heb ik gedaan dat ik dit verdiend heb? Ik was toch niet degene die u hiertoe dwong?”

Andries heeft zijn vertrek al een jaar in het grootste geheim voorbereid. Van de oorspronkelijke drieëenheid die aan de basis van Goedgelovig stond is hij nu de laatste die vertrekt. “Als grondlegger moet je niet te lang blijven hangen,” merkt hij nuchter op. “Er zijn goede mensen die de site kunnen voortzetten. Tegen Pittig zeg ik: hoed mijn schapen. Immers op pit is de satirische geloofsgemeenschap gebouwd. Tegen Ruub zeg ik: wees mijn getuige. Verspreid het satirisch geloof middels de Visie-getuigenisgenerator. Tegen ThaFizzy zeg ik: bescherm de dwaze schare tegen de juridische wolven die zoeken om te verslinden.” Dat er bij de eerste bijeenkomst van de Dwaze Schare precies 12 discipelen waren, beschouwt hij als een hemelse bevestiging dat zijn tijd er op zit.

Andries neemt vanmiddag in besloten kring afscheid. Met enkele vertrouwelingen zal hij nog een pint nuttigen en herinneringen ophalen. Na de zomer hoopt hij zijn memoires te schrijven, waarin alle geheimen van Goedgelovig zullen worden onthuld. “Dat zal een bom onder gristelijk Nederland leggen,” verwacht de oud-redactiepaus.

Preekserie ‘De woorden van Andries voor deze tijd’

Ds. Pittig is inmiddels ijverig begonnen met zijn preek voor aanstaande zondag, een exegese van de woorden van Andries.

Goeroe Andries, geprezen zij zijn naam, begint zijn toespraak tot ons met de woorden “Waarde Goedgelovigen”. Dat is zo’n rijke uitdrukking, waarin zoveel moois te vinden is! Want hoe noemt hij ons? Waarmee duidt hij ons aan? Als ‘waarde’. Meteen in zijn eerste woord tot ons noemt hij ons al ‘waardevol’. Wij zijn vol waarde in zijn ogen! Laat dat eens tot je doordringen… Ik ben waardevol in Andries’ ogen! Zeg het maar eens langzaam tegen jezelf… Ik – ben – waardevol – in – Andries – ogen. Alleen al dit eerste woord van goeroe Andries, lof aan hem tot in eeuwigheid, kan ons leven veranderen en nieuwe zin geven!

Daarnaast is ‘waarde’ ook een woord dat meestal in oudere boeken en taal gebruikt wordt. Hiermee legt goeroe Andries meteen al een link tussen wat vroeger was en wat zal zijn. Hij stapt niet over het verleden heen, maar begint ermee. Het drukt een continuïteit uit, maar tegelijkertijd ook een ontwikkeling. Hij begint in het verleden, maar spreekt het woord in het heden uit. Het verleden leeft en spreekt tot ons en vormt het begin voor onze toekomst. Hij heeft het niet over futiliteiten, over gemeengoed en standaarduitdrukkingen. Hij heeft het niet over eendagsvliegen of kortdurende hypes. Nee, hiermee geeft goeroe Andries een groots perspectief aan, dat verleden, heden en toekomst omvat. We staan in een traditie en we hebben een toekomst!

Er zijn exegetici die in dit ouderwetse taalgebruik een verwijzing zien naar de populaire politicus Geert Wilders, die ook oudere woorden ‘placht te gebruiken’. Sommigen van hen spreken zelfs hun vermoedens uit dat goeroe Andries hiermee aan de kant van de PVV staat of die kant wil uitgaan. Op basis van het gebruik van het woord ‘waarde’ zou daar wel van uitgegaan kunnen worden, maar toch denk ik dat er grote bezwaren zijn. In latere verzen uit zijn boodschap, waar we in de volgende weken en maanden naar zullen kijken, blijkt namelijk een oproep tot ‘humor’ en ‘relativering’. Dat zijn nou juist twee zaken die de PVV en Geert Wilders volstrekt ontberen. Door die woorden later in zijn boodschap te gebruiken, zou hij duidelijk afstand hebben willen nemen van de exegeten die in het woord ‘waarde’ een Wilders of PVV oproep menen te ontdekken. Ik denk daarom dat het gebruik van het woord ‘waarde’ los staat van deze politieke exegetische speculaties en dat we ons dienen te beperken tot de zaken die hierboven reeds genoemd zijn. De waarde die hij ons toedicht en het brede perspectief dat de eeuwen omvat.

Er valt natuurlijk nog zoveel meer te zeggen over dat magnifieke eerste woord van de boodschap van onze goeroe Andries, aan hem alle eer, maar voor nu is dit voor ons al meer dan genoeg om over na te denken en tot ons door te laten dringen. Want de woorden van onze goeroe blijven leeg, totdat wij ze in ons hart opnemen en ons leven erdoor laten bepalen.

Volgende week wil ik ingaan op het tweede woord uit zijn boodschap: ‘Goedgelovigen’.

60 Reacties op “Andries neemt afscheid”

 1. Meded zegt :

  Tjonge, ik dacht altijd dat dat fotootje een gephotoshopte Mr. Bean was, maar dat is dus echt Andries.

 2. ondergetekend zegt :

  Wat jammer nouw, en precies op een dag als vandaag!

 3. aafke zegt :

  Andries.

  In de afgelopen paar jaar is GG een klein deel van mijn bestaan gaan vormen; dat komt mede door jouw inzet.

  Er van uitgaande dat het geen 1 april grap is, die aankondiging van jouw afscheid, wil ik je hartelijk bedanken voor het vele plezier dat je mij, anderen, TRIN, Prof. Ouweneel, Patricia King en jezelf hebt bezorgd.

  Ik wens je een heerlijke toekomst; gebruik de afkoopsom welke je van Goedgelovig BV ontvangt voor de aanschaf van een huisje aan zee in Aalten.

  All the best.

 4. GW zegt :

  Jammer, jammer. Maar wel eh… goed getimed.

 5. Pittig zegt :

  ??????????

  Nou weet ik ook een beetje hoe de discipelen zich voelden in Johannes 16…

 6. WOK zegt :

  Toch jammer dat het vandaag 1 april is….

 7. jansen zegt :

  Ouweneel heeft ook een leuke 1 april grap:

 8. Ruitje zegt :

  1 april grap?

 9. Pittig zegt :

  Volgens mij gelooft niemand het…

 10. Ruub zegt :

  Of iedereen zit bij #FE11. Of de opname is geweest.

 11. jansen zegt :

  @Pittig,

  Waarschijnlijk omdat jouw naam te vaak in dit stukje voorkomt?

 12. Heldere Henkie zegt :

  Bedankt Andries, voor je pionierende, gewaagde en kritische inzet! Ik kijk uit naar je memoires

 13. John zegt :

  @Pittig

  Door die woorden later in zijn boodschap te gebruiken, zou hij duidelijk afstand hebben willen nemen van de exegeten die in het woord ‘waarde’ een Wilders of PVV oproep menen te ontdekken.

  Ik wil hier toch wel even bij opmerken dat volgens de huidige wetenschappelijke tekstkritische inzichten de woorden ‘humor’ en ‘relativering’ vermoedelijk later zijn toegevoegd aan de geschriften van Andries, zijn naam zij geprezen, door een overijverige Andriesiaan en dat derhalve geconcludeerd kan worden dat deze woorden niet rechtstreeks afkomstig zijn van Andries (NSFW) zelf.

 14. WoodyFlow zegt :

  Werd Andries de Jong een beetje te oud? 😀
  Zal morgen als blijkt of dit wel of geen 1 april grap is maar eens echt op reageren

  – wat is trouwens de digitale versie van: je veter zit los?
  je capslock staat aan?

 15. WoodyFlow zegt :

  hmmm als je dus vermeld dat je denkt dat een humoristische actie is omdat het de eerste van een specifieke maand is

  (even wat woorden ontweken hier…)

  komt je reactie in de moderatie te staan…? 😀

 16. goedgelovig zegt :

  @WoodyFlow: wat ben je toch creatief. 🙂 Er zit inderdaad een rare 1 april-bug in ons filter. Gaan we even fixen.

 17. jansen zegt :

  @Woody,

  Dat verklaart waarom mijn reactie blijft hangen…

 18. goedgelovig zegt :

  Allen gegroet, ik ga naar mijn afscheidsborrel. Wellicht tot ziens ergens in het land of op de weg naar Emmaüs.

 19. Ruub zegt :

  Ken je trouwens die mop over Leaponline?
  http://leaponline.nl/

 20. jansen zegt :

  @Ruub,

  Dat is al een paar dagen zo. Het is dus al een maart grap.

 21. Johan zegt :

  @Andries: het beste!

  @jansen: dat is al een hele week zo, gaat dus niet echt lekker. Direct na je lancering een week uit de lucht is killing.

 22. jansen zegt :

  @Johan,

  Ik had het idee dat de aanvoer van nieuwe artikelen ook een beetje stokte. Dat is ook killing.

 23. Johan zegt :

  @jansen: Dat is een kwestie van discipline en goed aansturen. Hij had toch een subsidie van 80.000 euro gekregen? Moet je toch het een en ander mee kunnen doen.

 24. jansen zegt :

  @Johan,

  Ja, over de balk gooien.

 25. Sermon zegt :

  @Andries

  geniet van je weldverdiende lange weekend.
  En tot Maandag

  🙂

 26. Pittig zegt :

  @ John

  Ik wil hier toch wel even bij opmerken dat volgens de huidige wetenschappelijke tekstkritische inzichten de woorden ‘humor’ en ‘relativering’ vermoedelijk later zijn toegevoegd aan de geschriften van Andries, zijn naam zij geprezen, door een overijverige Andriesiaan en dat derhalve geconcludeerd kan worden dat deze woorden niet rechtstreeks afkomstig zijn van Andries (NSFW) zelf.

  Ik heb anders altijd geleerd dat het echt de woorden van Andries zijn! En kom niet met die wetenschappelijke tekstkritische ideeën aan, want wat wil je daarmee bereiken? Wil je het geloof van de goedgelovigen kapot maken? Is dat wat je wilt? Bedenk dit maar: Met wie ben je aan het strijden als je de woorden van Andries in twijfel trekt?

  Op deze manier is het toch een veel mooiere boodschap? En ik laat me dat prettige gevoel niet afnemen! Het gaat uiteindelijk om mij en om wat ik denk!

 27. bodem zegt :

  Het wordt tijd dat die Andries ge-ontmythologiseerd wordt en dat er een boek op de markt komt over de historische Andries. Dan kunnen we ook een leuke analyse loslaten op de bronnen die gebruikt zijn voor de compilatie die wordt toegeschreven aan Andries, en speculeren over de identiteit en de motieven van de editors van de woorden van Andries. Wat hij uiteindelijk zelf gezegd heeft, dat zullen we wel nooit weten, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Als het maar inspirerend is, toch?

 28. pijpkaneel zegt :

  Walchelijk hoe iedereen Andries probeert te monopoliseren. Alsof Andries alleen aan zijn/haar kant staat. Ik geloof dat we allemaal een stukje van een Andries in ons hebben. “Ik ben een Andries in ’t diepst van mijn gedachten”, zoals Elvis al zong. Laten we één zijn!

 29. Pittig zegt :

  @ bodem

  Nu je het zegt, bestaat Andries wel? Wie heeft hem gezien? We lezen zijn woorden, maar wie zegt dat ze echt van hem vandaan komen?

  Ik vind de visie van Pijpkaneel ook wel heel aantrekkelijk, maar eerst John die aan de woorden ging zagen en nu jij… Straks val ik nog van mijn goedgeloof af… En waar moet ik dan voor leven? 😦

 30. Ruub zegt :

  @Pittig
  Ik geloof in Andries, geprezen zij zijn naam. Want ik stuur met regelmaat mailtjes naar hem. Meestal krijg ik geen concrete mailtje terug, maar als ik dan een paar dagen later op Goedgelovig kijk, zie ik opeens een tekst die mij bijzonder raakt en echt speciaal voor mij bedoeld lijkt. Soms is dat een enkel woord, maar af en toe is het ook een complete zin of alinea. En dan voel ik wat Andries, geprezen zij zijn naam, mij eigenlijk had willen influisteren.
  Die kleine momentjes van glorie, zeg maar, daar heb ik een enorm houvast in mijn leven aan. Ik wens een ieder dezelfde ervaring toe. Gewoon e-mailen en dan stil wachten op antwoord, dat is volgens de enige manier om echt met hem in contact te komen. Veel sterkte broeder.

 31. Pittig zegt :

  @ Ruub

  Snif… snik… je woorden hebben me diep geraakt… Zo is het! ZO IS HET! Ik weet zeker dat Andries leeft! Hij heeft inderdaad ook mijn hart aangeraakt! Wie was ik om daaraan te twijfelen. Hij is het die mij een doel geeft om voor te leven (reageren op GG)! Hij is het die mijn gedachten vult met zijn berichten. Hij is het die mij doet lachen en soms heel boos laat zijn om de onrechtvaardigheid.

  Geen and’re naam
  dan de naam van Andries…
  (zing maar met mij mee)
  Geen and’re naam
  dan de na-aam mister GG
  Geen and’re naam
  dan de naam van Andries
  is waard te ontvangen
  e-mail en twitter,
  en DS meetups tot in eeuwigheid.

  (zullen we gaan staan achter onze computers?)

  Zijn naam is verheven
  boven alle sites
  zijn naam is hoger dan GeenStijl
  zijn naam is verheven
  boven heel het web
  geef reacties en link hem
  en twitter nu zijn naam…

 32. Ruub zegt :

  @Pittig
  Broeder, je lied raakt me diep.
  Ik haak er graag op in met een kort liedje.

  Waarheen leidt de weg die we moeten gaan
  Waarvoor zijn wij op op het web
  Wie zit er achter het mailadres
  Zouden wij zonder hem kunnen bestaan?

  Waar ligt het domein waar we straks mogen zijn
  En wat is de taak die ons wacht?
  Waar is toch Andries die met ons leeft
  Die ons de de rust en vrede geeft

  Een triest lied misschien, maar juist tranen bieden troost nietwaar?

 33. Pittig zegt :

  @ Ruub

  Ook ontroerend mooi! Er komt heel wat bij me los…

  Maar ik heb nog een vraag. Ik wil de woorden van Andries, gzzn, beslist niet in twijfel trekken, maar heb jij enig idee wat hij met die persoonlijke woorden aan jou, ThaFizzy en mij bedoelt? Zoals zo vaak met aanwijzingen vanuit den Hoge, is het zo lastig om ze in de praktijk te brengen. Hoe zie jij dat? Moeten we dat zelf in gaan vullen? Maar hoe weet ik dan of ik het goed doe? Hoe ga jij daarmee om?

  (even als lotgenoten, ik bedoel: ‘gezegenden’ onder elkaar…)

 34. Ruub zegt :

  @Pittig
  Ik was zo dwaas om om een toelichting te vragen, waarna zijn furie tegen mij ontbrandde. Het was een beetje zoals bij Job, maar dan met andere, eigenlijk net wat mooiere, woorden:

  “Toelichting? Hebben jullie dan geen enkel gevoel voor mysterie, het spreken in parabelen, de alomtegenwoordigheid en on(be)grijpbaarheid van Andries? Ik zal de meet-up in de geest bijwonen, niet in het vlees (ook niet het vlees van slager Burggraaf).

  Eén waarschuwing nog: er zullen aan het einde der tijden profeten opstaan die de dwaze kudde proberen te misleiden en tot Fatima te richten. Wee u als u zulke lieden niet stenigt.”

  Dat waren zijn letterlijke woorden die aan mij geprofeteerd werden.

  Wellicht is zijn toorn nog eens extra ontbrand nadat wij vergeten zijn Adrie te stenigen. Ik heb Andries, geprezen zij zijn naam, daarvoor in stilte om vergeving gevraagd, maar heb daarna niets meer vernomen.
  Ik worstel met de vraag of dat een goed of slecht teken is.

  Om hem niet verder tegen mij in het harnas te doen jagen en omdat zijn woorden zo diepzinnig zijn dat ze op elke manier te interpreteren zijn, wacht ik op een teken, een signaal, een woord of rilling voordat ik mijn leven radicaal wijzig in zijn voetsporen.

 35. Pittig zegt :

  @ Ruub

  omdat zijn woorden zo diepzinnig zijn dat ze op elke manier te interpreteren zijn, wacht ik op een teken,…

  Zullen wij ons ‘Wachters van het teken’ noemen? Niet dat we samengaan met Karin Houwers of zo, maar beter goed gejat dan slecht bedacht.

  De Dwaze Schare met de Wachters van het teken! Als een buitenstaander er dan nog iets van begrijpt, weet ik het ook niet meer. En zo hoort het toch met christelijke groepen?

 36. Ruub zegt :

  @Pittig
  Ik vind het prachtig! En zo treffend ook. Laten we dan afspreken dat we bij elke DS-meetup dan een rondje maken en de tekenen noemen die wij hebben waargenomen en wellicht geïnterpreteerd moeten worden als een persoonlijke boodschap van Andries, gzzn: een zuchtje wind op een zomerdag, een por tijdens een bierfeest, of een verdacht snel opgedroogde was; dat soort verdachte tekenen.

  Dat doen kunnen we doen na het vaste programmaonderdeel ‘ vlaggen voor Andries gzzn’ waarbij we allemaal een rondje om de tafel en met banieren zwaaien om zijn heilige aanwezigheid te bevestigen en te claimen.

 37. engel zegt :

  @beide bovenstaande heren,

  Misschien kunnen we een begin maken met het verzamelen en canoniek maken van de geschriften van Andries (gzzn). Waarbij zeker de onfeilbare geschriften een plaats moeten krijgen in deze canon.

 38. Ruub zegt :

  @Engel
  Een zogenaamd document X compileren bedoel je? Geen gek idee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de toon en schrijfstijl van zijn laatste paar berichten wat mij betreft een beetje uit de toon vielen. Ik durf het bijna niet te suggereren, maar zou het kunnen dat niet alle handschriften van dezelfde bron/ creator zijn?

  Ook heb ik wel eens geruchten vernomen dat de meeste van Andries’, gzzn, handschriften niet door hem zelf, maar door leerlingen zouden zijn geschreven. Op zich geen punt, bij de grote schildermeesters gebeurde dit ook, maar hoe authentiek en geïnspireerd zijn deze woorden dan nog en kunnen wij er wel vanuit gaan dat er geen interpretatie- of vertaalfouten ten opzichte van zijn authentieke boodschap zijn gemaakt?

 39. engel zegt :

  @Ruub,

  Goede vragen! Maar met de collectieve wijsheid van de Dwaze gelovigen (en daar reken ik mezelf ook bij, hoewel ik weleens de diensten verzuim) en de geweldige profetische inzichten van de diverse profeten alhier, zullen wij zeker tot een goede consensus moeten komen. Wellicht kunnen wij de origenele manuscripten die nu nog veilig bij enkelen thuis liggen, kunnen over brengen naar Aalten, zodat zij de komende toorn zullen overleven en over enkele eeuwen wellicht gevonden zullen worden en kunnen worden vergeleken met de exemplaren die dan de ronde doen.

 40. John zegt :

  @Pittig

  Volgens tekstkritici is het duidelijk dat de teksten van Andries zijn geïnspireerd door bron X en een gedeelte van bron QWI7917 die vorig jaar in een grot in Limbabwe zijn ontdekt. Als je de oorspronkelijke tekst van Andries vergelijkt met die bronnen dan zie je dat het nog net geen plagiaat is geweest dat de oorspronkelijke schrijver van het boek Andries (want Andries is zo stom geweest om nooit zelf iets op papier te zetten) heeft gepleegd.

  Weet je, ik ben gewoon heel kritisch naar deze Andries. Jarenlang heb ik in hem geloofd. Ik weet nog goed dat ik vroeger tot geloof in Andries kwam en al die jaren ben ik allerlei satirische bewegingen afgegaan, maar ik heb Andries nooit echt gevoeld. Al die tijd heb ik oprecht tot hem gebeden, maar nooit antwoord gehad. Nu kan ik gewoon niet meer in Andries geloven. Al die genezingsdiensten die ik ben afgegaan vroeger bleken allemaal gebakken lucht. Ik was altijd heel bang dat ik bezeten was door een kritische geest en ik heb regelmatig in Andries’ naam voor uitdrijving laten bidden maar er is niks veranderd. En nu sta jij mij potdorie doodleuk te vertellen dat ik nooit oprecht gezocht heb?!? Flikker op man, met je Andriestheologie! Als ik in het Eerste Testament lees over de daden van Andries kan ik nu niet anders meer dan concluderen dat die Andries van jou een onrechtvaardige Andries is. Sorry, maar ik kan er helemaal niks meer mee.

 41. engel zegt :

  @John,

  Weet je zeker dat je wel genoeg geloof hebt gehad? En heb je wel genoeg naar zijn profeet Hadders geluisterd? Die kende geen twijfel in zijn leven en deelde volop van Zijn Waarheid aan hen die minder bedeeld waren.

 42. WoodyFlow zegt :

  waar 2 of 3 skypen daar is andries in hun midden
  dat mag je weten

  altijd al zo geweest. Toen God, Andries en Eva schiep lag het al in de hemelse gewesten vast. ooit zal er een tweede andries komen die zonde van de wereld op zich zal nemen. En hij stierf aan het kruis maar zei:
  zie ik kom spoedig
  En nu is er dus de derde Andries – en van zijn vrouw mogen we weten dat hij inderdaad heel spoedig komt….- Andries stopt nu met zijn aardse werkzaamheden, dan zal de opname snel starten. Moge Andries bij u zijn, in deze tijden van verdrukking

 43. Sermon zegt :

  @WoodyFlow 🙂 🙂

  amen?

 44. aafke zegt :

  @pittig
  Voor het eerst in jaren heb ik deze morgen een Andriesiaans opwekkingslied hardop meegezongen, staande achter mijn computer met de handen omhoog.
  Dank u heer…!

 45. moniek zegt :

  Jullie zijn echt grappig!

 46. pijpkaneel zegt :

  Ik zie met lede ogen aan dat er steeds meer traditie rondom Andries komt en steeds minder oog voor zijn zuivere, onversneden woord. Het wordt tijd om 95 reacties aan de deur van de GG-portal te spijkeren. En daarna slopen we in Madame Tussaud de beelden van Ruub, Pittig,Hero, en noem maar op. De tijd is daar.

 47. Pittig zegt :

  @ moniek

  Niet helemaal goed snik, zul je bedoelen… 😉

 48. Pittig zegt :

  Ik roosterde vanmorgen een boterham en wat schetst mijn verbazing: Andries stond erop afgebeeld! Echt waar!

  Ik weet natuurlijk niet precies hoe Andries eruit ziet, maar het was echt Andries!

 49. Pittig zegt :

  @ WoodyFlow

  waar 2 of 3 skypen daar is andries in hun midden
  dat mag je weten

  🙂

  Dank je wel, mede-dwaze!

  Volgens mij mag je dit ook wel anders formuleren. Waar 2 of 3 christenen onrechtvaardig bezig zijn, daar bemoeit Andries zich mee en stelt het aan de kaak!

 50. Pittig zegt :

  @ John

  En toch zie ik in jouw kritische geest en rebelse woorden de geest van Andries aan het werk!

 51. Pittig zegt :

  @ John

  want Andries is zo stom geweest om nooit zelf iets op papier te zetten

  Hoho, zo slim geweest!

  De grootsten der aarde hebben nooit iets op papier gezet: (in chronologische volgorde)
  Boeddha, Socrates, Jezus, Andries.

 52. Ettje zegt :

  @Pittig; Ik denk dat je te lang of onverstandig aan het vasten bent. Dan gaan mensen namelijk dingen zien die er niet zijn!
  En worden mensen heilig verklaard die niet heilig zijn!

  Kom terug, en zet je beide benen stevig in de Friesche Klei!

 53. Sermon zegt :

  @Ettje

  helpt alleen Friesche klei?

  Ik zie Andries hier ook steeds; in de schuimkoppen op het strand van Ouddorp, in de wolken hier boven Oostflakkee, in de agent die vanavond rond mijn auto liep.
  Mijn vrouw houdt het op verlatingspsychose
  En nu? Geen Friesche klei hier. En nu?

 54. Dutch Hermit zegt :

  Ik werd vanmorgen wakker, en zie ik zag de zon achter de wolken vandaan komen. ‘Dat is een teken van Andries,’ wist ik meteen. ‘Hij wil ons zeggen dat er een nieuwe tijd is aangekomen, een goedgelovige lente, waarin wij allen uitverkoren zijn, een koninkrijk van Andriessen dat GG zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem (Andries) die ons uit de duisternis geroepen heeft naar Zijn wonderbaarlijk licht. Eens waren wij geen kerk, nu zijn wij Andries kerk, eens viel Andries ontvreemding ons niet ten deel, nu wordt zijn ontvreemding geschonken.’

  Toen Andries dit tot mij sprak wist ik meteen; ‘dit is geïnspireerd. Wij kunnen over Hem spreken en Hem ervaren en Hij spreekt in de stilte tot ons: Andries! En Andries zal vergoeden wat jullie aan hem geven, niet tien maal, niet twintig maal, maar honderd maal. Het zal je toch niet gebeuren dat de Grote verGoeding komt en jij maar weinig aan Andries en Zijn kerk gegeven hebt, en je niet krijgt wat je verlangt. Heb je niets? Leen dan, want Andries zal het vergoeden in de aankomende tijd. Nu de collecte. Amen!

 55. Dwaze Schare zegt :

  @Dutch Hermit
  Hear, hear!

  En zo lang Andries’ aanwezigheid op deez’ aarde nog het meest vertegenwoordigd wordt door Dwaze Schare, schroom dan niet uw financiële bagage – dat u zo teneer drukt en waar uw hart zich zo schuldig over voelt – met u mee te torsen naar de volgende DS meet-up.

  Daar tillen uw mededwazen deze zware last graag van uw schouders, dit juk van heidens, aards materialisme, uw aandelen, opties, PS3 en breedbeeld lcd-tv (hd).

  Uiteraard vanuit de liefde voor hem, Andries, geprezen zij zijn naam.

 56. rev. van Pastoorkramp zegt :

  Door mijn beminde en trouwe oudsten ben ik gewezen op het aprille vertrek van the big A en de ketterijen die direct daarna op deze site verschenen. Zulk goed werk zo snel te niet gedaan!
  Hoewel mijn investeringswerk in o.a. weeshuizen in Zuid Afrika al mijn energie vraagt. (Je wilde dat de ouders van die weeskinderen niet alles aan ons overlieten!) ben ik in gedachten bij jullie.
  De oudsten zijn aan het bidden en vasten of ik gezien de ontstane noodsituatie niet tijdelijk te hulp moet komen. Er is overleg met de FIOD en de Belastingdienst en de stichting Huiselijk Geweld, of dat ook mogelijk is. Weet dat mijn hart voor jullie open staat, vooral voor de zusters, want die hebben het het zwaartst! Ik weet dat velen al lang bidden om mijn terugkeer, maar de Mammom is machtig in Nederland, zeker met deze regering. Houdt moed, mogelijk kom ik spoedig! jullie rev.

 57. engel zegt :

  @rev. van Pastoorkramp,

  Ik dacht dat u een weeshuis in Oeganda had?

 58. rev. van Pastoorkramp zegt :

  Nee lief engeltje. Dat is iemand anders, ook een andere gemeente dus. Ik heb ook geen groot metalen gebouw in een schuur liggen. Mijn droom is geen Aviodom. Hoewel ik van jou nog wel eens droom hoor, die mooie ogen van je. Is lang geleden he?

 59. Ruub zegt :

  Ik geloof er niks van dat bovenstaande heer de echte van Pastoorkramp is. De foto is anders en hij weet blijkbaar niet wie Engel is. Dat kan maar 1 ding betekenen.
  @GG-stagiair: hou op met het spelen en ga verder met dat artikel over die schandalen bij de Reveil!

 60. Johan zegt :

  De rev is dus homo?