Openingspreek Dwaze Schare

Zoals in de uitgelekte liturgie al stond te lezen, hield ds. Pittig gisteren bij de Grand Opening van de Dwaze Schare-kerk in het Amersfoortse etablissement Hemels een toepasselijke preek. Deze publiceren wij integraal, zodat ook zij die er niet bij konden zijn gegrepen, ontroerd en geïnspireerd kunnen raken.

Dwaze schare,

Geschiedenis wordt geschreven! Historische gebeurtenissen vinden vandaag plaats en wij mogen daar getuigen van zijn. Wij mogen het meemaken! Maar genoeg over Libië.

Toen bekend werd dat er voor de Grand Opening van de Dwaze Schare-kerk een diepzinnige èn dijenkletsende preek nodig was, wisten de mensen achter Goedgelovig meteen wie daar het meest geschikt voor was. Daar hoefden ze geen moment over na te denken. Maar helaas kon die persoon niet.

Na enkele honderden andere christelijke leiders gepolst te hebben werd ik uiteindelijk benaderd. Ik ben gevraagd om te spreken over de positie en de rol van de Dwaze Schare als internetkerk in de wereld van Bijbel, wetenschap en onderbroekenlol.

Ze zeiden er bij dat ik echt alleen de Bijbel moest gebruiken. Ik heb geprobeerd of ik niet ook de Koran, de Upanishaden, de Dhammapada van Boeddha en de verzamelde werken van Richard Dawkins mocht citeren, maar ze hebben me uiteindelijk weten te overtuigen! Ik zal alleen uit de Bijbel putten. Anders vertellen ze me nooit waar ze mijn vrouw en kinderen opgesloten hebben.

Mijn preek zal dan uit drie punten bestaan, namelijk:

2. de dwaze schare in de bijbel
3. de dwaze schare in de moderne tijd

Punt 1 heb ik weggelaten, want het eerste punt vind ik altijd zo moeilijk.

2. De dwaze schare in de Bijbel

Geheel in de lijn van een oude en eerbiedwaardige christelijke traditie zal ik jullie nu met een aantal Bijbelteksten om de oren slaan. Op een Bijbelgetrouwe zondagschool heb ik geleerd dat je in de Bijbelteksten je eigen naam in mag vullen. Dat zal ik dus ook een paar keer doen!

En ik begin bij het Oude Testament. In Psalm 53,2 staan deze woorden over dwazen: “Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt.” Meteen worden wij als Dwaze Schare in het juiste perspectief gezet: wij zijn verdorven, wij zijn gruwelijk en niet één van ons deugt. Of deze woorden uit Spreuken 13:20 “Wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.”

Wordt het beter in het Nieuwe Testament? In Matteüs 8:18 staat: “Toen Jezus een dwaze schare rondom zich zag, beval Hij te vertrekken naar de overkant.” Jezus zag dus de dwaze schare en maakte dat Hij weg kwam! Of Matteüs 26:47 waar staat: “En terwijl Jezus nog sprak, zie, daar was Judas, één van de twaalven, en met hem een dwaze schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en oudsten des volks.”

Om niet alleen mijn eigen perspectief te verkondigen heb ik gezalfde christelijke leiders deze vraag gesteld: ‘Aan welke Bijbeltekst denk je bij Goedgelovig en de Dwaze Schare?’ Veel Rooms Katholieke leiders, die al eens besproken zijn op Goedgelovig, noemden als tekst: “Wat dwazen vertellen wekt grote ergernis, hun gelach is een zondig gebulder.” (Sirach 27:13) Dhr. Bert Dorenbos, van stichting Schreeuw om Leven, moest meteen aan Spreuken 1:22 denken: ‘Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis? Ik sprak prof.dr.dr.dr. Willem Ouweneel en hij voelde dat de Geest Spreuken 15:14 op zijn hart legde. “De geest van een verstandig mens [en hierbij wees hij naar zichzelf]… zoekt kennis, maar dwazen zwelgen in dwaasheid.” En pastor Gertjan Goldschmeding uit Amersfoort heeft gebeden en gevast en mij toen Spreuken 19:29 doorgegeven: “Voor spotters staat de straf al vast, voor de rug van dwazen ligt de stok al klaar.”

Is dit het hele verhaal? Nee, als je heel goed zoekt, echt héél goed zoekt, zijn er ook enkele lichtpuntjes. In Psalm 73:3 staat bijvoorbeeld: “…want ik keek met afgunst naar de dwazen…” De Psalmdichter is jaloers op de Dwaze Schare! Of Prediker 10:6 “…dwazen zetelen op hoge posten, rijken worden neergezet op lage posten.” En in Matteüs staat: “Maar Jezus riep zijn discipelen tot Zich en zei: Ik heb medelijden met de Dwaze Schare…” (15:32) – hoewel je dat medelijden natuurlijk ook heel negatief kunt opvatten. In Matteüs 14:14 klinkt het dan weer beter: “…toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een dwaze schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.” En het hoogtepunt is wel de apostel Paulus: “…want de Dwaze Schare van God is wijzer dan mensen.” (1 Korintiërs 1:25). Er zijn dus toch wel een paar Bijbelteksten die positief over de Dwaze Schare spreken.

Al met al moeten we dus zeggen dat de Bijbel niet echt te spreken is over de Dwaze Schare, maar dat er wel een paar lichtpuntjes zijn. Het lijkt mij daarom heel goed om een andere oude en eerbiedwaardige christelijke regel te hanteren, namelijk deze: ‘Gebruik alleen die Bijbelteksten die jou uitkomen en negeer de andere teksten.’

Dat is een rijke traditie waarmee vele christenen Bijbelteksten konden misbruiken gebruiken om hun eigen gelijk te bewijzen. En ik denk dat de Dwaze Schare in die traditie verder moet gaan en zich moet concentreren op de enkele lichtpuntjes die er over de Dwaze Schare in de Bijbel te vinden zijn.

3. De Dwaze Schare in de moderne tijd

Al googlend, Bingend en Yahoo!-end kwam ik twee zeer relevante meldingen van het woord ‘Dwazen’ tegen. Zij hebben ons hier vanmiddag zeker wat te zeggen!

Allereerst ‘Dwaze Zaken’ – een café-restaurant midden in het zondige en verdorven Amsterdam. En als tweede de ‘Dwaze Moeders’ – de vrouwen die protesteerden tegen het regime van de militaire junta in Argentinië. Ik denk dat de Dwaze Schare daar precies tussenin past! Aan de ene kant nemen we van een café als de Dwaze Zaken de drank, de gezelligheid, de gesprekken, de discussies en het open karakter mee. Aan de andere kant leren we van de Dwaze Moeders een kritische, protesterende en om recht eisende houding.

En wij doen dat op onze manier: vanachter de computer. In dat kader is een tekst uit Matteüs, die ik nog niet heb genoemd, zeer interessant. In Matteüs 15:35 staat: “En Jezus gaf aan de dwaze schare bevel, dat zij op de grond zouden gaan zitten.” Deze woorden zijn zeer relevant voor de werkwijze van de Dwaze Schare. Als we weten wat de culturele context is en wat er met die woorden wordt bedoeld, dan kunnen we dat naar onze tijd overzetten. Wat toen ‘op de grond zitten’ was, is nu ‘op een stoel zitten’. Toen leerde de schare van het gesproken woord en dat is nu geworden ‘informatie krijgen via de computer’. Als we dit meenemen kunnen we die Bijbeltekst ook vertalen als: “En Jezus gaf aan de Dwaze Schare bevel, dat zij achter hun computers zouden gaan zitten.”

Zo leren we uit de rondgang door de moderne wereld dat we tussen Dwaze Zaken en de Dwaze Moeders in staan en worden wij gewezen op onze plaats: achter de computer!

Tot slot

Als we de goede Bijbelteksten uitkiezen en degenen die ons niet uitkomen negeren, als wij ons laten inspireren door zowel Dwaze Zaken als de Dwaze Moeders, dan voorzie ik hier het begin van een grandioze kerk. Een kerk die het internet zal veroveren en de wereld zal veranderen. Die harten zal verwarmen en mensen zal uitdagen, totdat wij de woorden uit Openbaring mee zullen maken: “Daarna zag ik, en zie, een Dwaze Schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met i-pads in hun handen.” (7:9)

Amen / Enter.

41 Reacties op “Openingspreek Dwaze Schare”

 1. WoodyFlow zegt :

  haha 2 goede openingsgrappen en punt 1 weglaten, alvast goed begin van je preek! En blijft sterk tot het einde. Goed!

 2. Makker zegt :

  Prachtig. Prachtig. Jammer dat ik hem niet in “Real Life” heb kunnen horen. Misschien nog eens in (een) “Second Life”.

 3. sluwo zegt :

  hoe werkt dat met pepermuntjes als je een 3 puntenpreek hebt van 2 punten? erg verwarrend.

 4. moniek zegt :

  Verder nog een leuke middag gehad? Foto’s !!

 5. Sermon zegt :

  Bij punt 1 in slaap gesukkeld ..
  in diepe slaap dreunt een zware stem (ds Pittig?):
  “Wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.”
  De stem heeft het over mijn vrouw, dus .. ik voel me aangesproken;
  ik heb de indruk dat het sinds ik me meng onder de Dwaze Schare is, dat mijn vrouw altijd een beetje loenst van de hoofdpijn en me toestaat hier te vertoeven. Haar oogstand komt me ellendig over. Kip en ei verhaal?

  Die Metsjioew is er ook al een tijd he?
  En zo te zien ook al met een aangeboren verschrompelde prefrontale cortex.
  Zag het toen al “anders”; Jezus ging ons voor! De Dwaze Schare is zijn eerste en enige gevolg!!! ? (vraagteken schijnt hier een weldadige betekenis te hebben. Zal nog wel eens tot me doordringen. Gebruik ‘m vast)
  Het waren juist de overpriesters en oudsten die ons heen zonden.

  Dus onze luchtvaartfanaten met hun camera’s rond Schiphol dienen acuut te stoppen met hun hobby?

  Gebruikten ze in die tijd ook al zoveel leestekens?

  Tja, je bent Dwaas of je bent geen Dwaas he;
  Metsjioew verguisen en als de rest van de heiren anders denkt, gewoon Metsjioew’s gebral strikt naleven.
  Geweldig!

  Een verdomd heilzame analogie, deze nieuwe allegorie der Dwazen. De burchten zijn vervangen door firewalls, de zwaarden door virussen.

  Pittig, je steekt Nehemia naar de kroon!
  Pittig, de Voorproever en Schenker aan het hof van de redactie van de Dwaze Schare.

  GG, u en uw gevolg bent gezegend met zo een spirituele leider!
  Behoedt u voor een herhaling van de geschiedenis;
  laat deze Schenker niet weglokken van uw hof!

  🙂

 6. bramvandijk zegt :

  Goede preek, maar nalezen is toch minder dan het live meemaken, zou bijna willen zeggen een anticlimax…

  Maar ik vraag me vooral af wanneer de video van Ruub wordt gelekt. Amedinedjad (oid) was de topper, maar onderschat Kadaffi ook niet.

  En veel dank aan onze anonieme donateur! Helaas voor jou kon het organisatiecomite het niet eens worden over de concept-statuten van de dwaze schare. Dus ik vrees dat deze gift niet aftrekbaar zal zijn…

  Mooi trouwens, dat we een pofetisch doorkijkje hebben gehad tot in de derde hemel en daar werden bediend door engelen, al waren het dan zwarte engelen in opleiding. Maar als de overige 4 hemels de trend volgen die we hebben kunnen waarnemen in de eerste drie, dan weet ik nog niet zo goed of het daar wel zo goed toeven is als men altijd schijnt te denken.

  De hemels werden namelijk steeds krapper en kaler qua inrichting. En ook het eten en drinken kwam steeds uit lagere hemels…

 7. Sermon zegt :


  GG tweet:
  @ve_gemeente We ontvingen een preek van ds. Pittig en boodschappen van Khadaffi en bin-Laden. 12 hours ago

  aan het vereenigen van uw vijanden kunt u uw eigen kracht en macht aflezen;

  🙂

 8. rob zegt :

  @Sermon

  ik heb de indruk dat sinds ik me meng onder de dwaze schare is, dat mijn vrouw altijd een beetje loenst van de hoofdpijn en mij toestaat hier te vertoeven

  🙂
  Geef de schare maar de schuld

 9. TommyLee zegt :

  Aanwezig waren: de krem-de-la-krem van het goedgelovige volk + mijn persoontje natuurlijk. Na het geheime wachtwoord te hebben gefluisterd, de juiste knipoogbeweging in combinatie met niet nader te verklappen handgebaren te hebben gemaakt, en natuurlijk het toezeggen van een niet onaanzienlijk geldbedrag werd mij de toegang tot deze leidersconferentie verschaft. Uiteraard heb ik vooraf de auto in een buitenwijk geparkeerd en ben ik op een onopvallende damesfiets door steegjes en sloppen steeds achteromkijkend beducht voor achtervolgende persmuskieten naar de plek des heils getogen. Daarbij overreed ik bijna een donker gekleurd jongetje die zo uit een opvanghuis van TRIN kon zijn ontsnapt. Gelukkig was het koopzondag(welk een gruwel)zodat ik onopvallend door de spenderende meute het pand kon bereiken. Zoals gezegd het peil (of was het pijl) van de dwaze gelovigen was hoog en de video boodschap van de andere wereldlijders was ontroerend en tegelijk bemoedigend. Gelukkig was het ondertiteld anders had ik door de instemmende toejuichingen (hoorde ik daar: Glorieklokken de luja!) de welgemeende strekking van de boodschappen ontgaan. Aan de preek van ds Pittig heb ik niets toe te voegen.Het mocht wat, dat zijn ook maar woorden! De biediening was geweldig. Er werd een hoop wijn in water veranderd er was zojuist uit een boom geschudde olijf en andere hapjes. Ik ervoer zo’n eenheid zo’n toewijding, De een vulde de ander aan. De jongste aanwezige verteld zo nu en dan een mop die precies de essentie weergaf van het vooraf besprokene. Zelfs profetie ontbrak niet. We hoorden eindtijd nieuws over de westerse wereld waar Ouweneel nog een puntje aan kan zuigen. Tja wat moet ik er nog meer over zeggen de tijd zal het leren als we ACHTERAF zullen zeggen: We stonden daar voor mijlpaal.

 10. sluwo zegt :

  @TommyLee
  je had nog kunnen toevoegen “God really showed up”

  🙂

 11. Pittig zegt :

  @ TommyLee

  Leuk dat je ook reageert — en wat een reactie! 🙂 Prachtig!!

 12. Ruub zegt :

  @TommyLee
  Mooie samenvatting 🙂

  @Pittig
  Het was een prachtige preek afgelopen zondag: diepzinnig, persoonlijk en inspirerend, confronterend, maar toch ook boordevol met troost, liefde en een perspectief naar een glansrijke, hoopvolle toekomst.
  Maar jammer genoeg heb ik die gemist; ik zat ik niet in m’n kerk, maar bij ds…

 13. Johan zegt :

  Het was weer aangenaam gisteren op de meet-up. Kerk + bier geeft veel plezier.

  @TommyLee: Leuk dat je nu geen lurker meer bent. Welkom bij de echte reageerders. 🙂

 14. bramvandijk zegt :

  @TommyLee
  Nu je toch niet meer anoniem bent kun je inderdaad maar net zo goed even een reactie achterlaten 😉

  @Johan

  Kerk + bier geeft veel plezier

  Amen! Dat de hele islam met zijn alcoholverbod nog blijft bestaan is werkelijk een raadsel.

 15. Tommy Lee zegt :

  @sluwo, @pittig, @ruub, @johan: dank, dank
  Mijn wonderbaar personeelslid was al die tijd in de veronderstelling dat ik offertes aan het maken was of rekeningen aan het versturen, terwijl alleen ik en de alomtegenwoordige Knevel (hij zij geloofd en geprezen) beter wisten. Ik hoop natuurlijk wel op extra omzet nu ik mij zo inzet voor de Dwaze Zaak.

 16. Harrie zegt :

  GG krijgt een gezicht….
  Pittig…..
  Tja….

 17. Eva zegt :

  Jammer dat ik dit allemaal gemist heb, had wel het plan om mij op te geven, maar helaas keelontsteking 😦 Volgende keer beter!

 18. Eva zegt :

  Jammer dat ik dit allemaal gemist heb, had wel het plan om mij op te geven, maar helaas keelontsteking 😦 Volgende keer beter!

 19. Pittig zegt :

  @ Eva

  En zo te zien ook last van geheugenverlies (als je het bericht 2x post)? Beterschap!

  @ Ruub

  Gisteren heb ik zo’n hilarisch filmpje gezien, dat ik buikpijn van lachen heb gekregen! Toen ik thuis kwam van de Dwaze Schare heb ik namelijk nog een Monty Python sketch gekeken…

 20. Ettje zegt :

  Wat ik al die tijd al vreesde, de bijbel van Pittig is een totaal andere dan de mijne. Want in de mijne is er alleen maar lof voor dwaze gelovigen. 😦

  Triest. Diep triest. Vooral dat niemand ingreep….

 21. Ettje zegt :

  Maar wel fijn dat jullie het goed hebben gehad. 🙂

 22. Ruub zegt :

  @Pittig
  Haha :-))

 23. goedgelovig zegt :

  UPDATE: De getuigenissen van 27 maart staan op de Dwaze Schare site:

  http://dwazeschare.byethost4.com/getuigenissen.htm

 24. aafke zegt :

  @bramvandijk
  Ik ben de goede god heel dankbaar dat ook jij een getuigenis kunt afleggen over wonderen die in je leven plaatsvinden.
  Allah uakhbar…
  Glorie

 25. Tinus zegt :

  @ Ettje
  Wat van die vijf dwaze wijven dan? (matth 25:1-13) Keihard toch?! Werden niet binnengelaten… waarschijnlijk stond sterretje aan de deur.
  of matsoe matsoe 25:1-13

 26. Harrie zegt :

  Wordt GG nu een zelf-bevredigend clubje?
  Weg met de dwaze schare en al die ambities. Niet interessant meer.

 27. Sermon zegt :

  @Harrie-nog-steeds-in-de-warrie

  Nee, dus je bent niet welkom.
  We zijn weer gewoon met preuts begonnen dus kijk elders nog maar een maandje rond

 28. bramvandijk zegt :

  @ettje

  Wat ik al die tijd al vreesde, de bijbel van Pittig is een totaal andere dan de mijne. Want in de mijne is er alleen maar lof voor dwaze gelovigen. 😦

  Triest. Diep triest. Vooral dat niemand ingreep….

  Wie zegt er dat er niet is ingegrepen? We hebben wel degelijk ingegrepen. We hebben net zo lang gelachen tot hij weer vertrok!

 29. bramvandijk zegt :

  @GG
  Wat een prachtigmooie getuigenissen. Als dat niet zorgt voor een exponentieel groeiend ledental van de Dwaze Schare weet ik het ook niet meer…

 30. John zegt :

  Een zekere John daar in die getuigenissensectie zegt een ziekte te hebben die niet bestaat. Maar ach, dat doen ze bij TRIN ook.

 31. sluwo zegt :

  zit net de getuigenissen te lezen.. wat een zalving gaat ervan uit. heel spijtig dat ik deze bijzonder krachtige bijeenkomst gemist heb.

 32. Pittig zegt :

  @ bramvandijk

  We hebben net zo lang gelachen tot hij weer vertrok!

  Oh, daarom moesten jullie zo lachen. En ik maar denken dat ik succes had…

 33. Pittig zegt :

  Indrukwekkend om al die getuigenissen door te lezen! Ik denk dat we zulke wonderen niet in twijfel moeten gaan trekken. Want wie dienen we ermee als we hier vragen bij gaan stellen?!

  Het zou goed zijn dat de EO-Visie deze getuigenissen ook opneemt! Helloffalujah!

 34. sluwo zegt :

  en wat betreft dwaalleraren (ik bedoel niet jou hoor, Pittig.. ik zou niet durven…):

  Een meningsverschil maakt je nog geen dwaalleraar

  (moet de video zelf nog zien, maar de titel prikkelde al genoeg)

 35. bramvandijk zegt :

  Er zijn meerdere wonderen te ontdekken in de getuigenissen. Zo zijn er meer getuigenissen dat er mensen waren. Een wonderbare vermenigvuldiging dus…

  Zo heeft ook ene R.H. ondanks zijn afwezigheid alsnog een getuigenis achtergelaten.

  En dan hebben we het dus nog niet eens over de inhoud van de getuigenissen.

 36. Ettje zegt :

  @bramvandijk; “Wie zegt er dat er niet is ingegrepen? We hebben wel degelijk ingegrepen. We hebben net zo lang gelachen tot hij weer vertrok!”

  Ha! Vind ik wel een mooie. Dat zou in de kerken ook ingevoerd moeten worden. Als de dominee iets zegt waarvan je denkt: tijd om in te grijpen, gewoon met z’n allen hem/haar de kerk uit lachen! 😀

  Ik ben voor!!

 37. Sermon zegt :

  @Etje 🙂
  met jou erbij wordt de DS de eerste écht beschaafde kerk in de geschiedenis van de mens.
  Geen stenen, geen schoenen, geen vuur, geen overstromingen, geen grasshoppers, …

  eh… sprinkhanen …

  🙂

 38. Sermon zegt :

  @bramvandijk

  niet zo vluchtig over je vaststelling van de oorzaak van dat overtal aan getuigenissen he!!!

  Hier is iets heel bijzonders aan het werk:

  “PARTHENOGENESE”

  Sinds Maria niet meer onder de mensen voorgekomen!!!!!

  Jeetje!

  Dit werpt wel weer een heel ander licht op jouw aanwezigheid hier in de Vergankelijkheid!
  Zie je ‘t?! Zie je ‘t?!

  🙂 🙂 🙂

 39. Aart zegt :

  @Ettje:
  Als jij een andere bijbel hebt dan ds Pittig, waar heb jij hem dan gekocht? Zijn er dan meerdere soorten bijbels verkrijgbaar? Ik neem aan dat het je niet gaat om het bestrijden van andere vertalingen maar om werkelijk andere bijbels. Daar wil ik graag meer van weten. Praat je me even bij?

 40. Marion zegt :

  Lieve mensen,
  Leuk en goed initiatief, zo’n site. Nu maar hopen dat het goed bezocht gaat worden en er steeds meer bezoekers op af komen.
  Succes en SHALOM !

  Marion Verkleij