Met de kennis van nu…

Het artikel ‘Satansbruid stapt in het licht’ is wat ons betreft de grootste hoax in de evangelische journalistiek. Dat weten ze bij het EO-programmablad Visie ook wel, maar schrijfster Mirjam van der Vegt en hoofdredacteur Arie Kok hullen zich al weken in stilzwijgen over de 20 grote gaten in het artikel, in de hoop dat de bui wel zal overwaaien. Dat is, om Maxima te citeren, “een beetje dom”. Want vroeg of laat lekt er toch wel iemand. Zoals de voormalig eindredacteur van Visie, die Goedgelovig liet weten: “Ik herinner me dat verhaal nog goed. Al die bizarre feiten zijn echt niet gecheckt. Ik heb er ernstige twijfels bij. Dit artikel had niet moeten worden geplaatst.” Duidelijker kan het niet.

Goedgelovig zag dit wel aankomen en bood hoofdredacteur Arie Kok een week geleden al een ‘escape’. We mailden hem:

“Wat is er op tegen om gewoon toe te geven dat er een inschattingsfout is gemaakt en te verklaren dat ‘met de kennis van nu’ dit artikel niet geplaatst had mogen worden? Zo’n reactie roept ook veel meer begrip op dan het vasthouden aan onhoudbare stellingnames. Het is niet onze intentie jou of Visie te benadelen, we willen slechts een onzinverhaal dat als ‘getuigenis’ nog steeds op de EO-site staat (en door TRIN actief wordt uitgedragen) de wereld uithelpen. In het geval van de EO raakt dat ook aan integriteit. We begrijpen best dat je je collega-redacteur niet wilt afvallen, maar je lijkt nu een beetje op de kardinaal die fouten in zijn eigen kerk probeert af te dekken, en daar kom je in deze tijd niet mee weg. Mirjam zou er zelf ook verstandig aan doen gewoon toe te geven dat dit niet haar beste artikel was. Kan gebeuren, we leren ervan, en dan zand erover.”

DE EINDREDACTEUR VERTELT

Kok reageerde hier niet op. In plaats daarvan twitterde hij vrolijk door over de komende grote restyling van Visie. Inmiddels was Goedgelovig in gesprek met Dirk van Genderen, die ten tijde van de plaatsing van het artikel, in augustus 2005, eindredacteur van Visie was. Hij werkt sinds twee jaar niet meer bij de EO en is nu zelfstandig publicist. Normaal gesproken is de eindredacteur degene die alle artikelen tekstueel en qua opmaak controleert voordat het blad naar de drukker gaat. Hij is ook de ‘tweede man’ die bij afwezigheid van de hoofdredacteur de beslissingen neemt over wat er wel of niet wordt geplaatst. Goedgelovig vroeg Van Genderen wat hij van het Satansbruid-artikel vindt en waarom het destijds is geplaatst. Hij mailde:

“Ik herinner me dat verhaal nog heel goed. Ik heb er echter ernstige twijfels bij. Zover ik weet, is dit haar [Rebekah Krells] verhaal, zonder dat het door anderen is bevestigd. Er is indertijd wel geprobeerd het verhaal te checken, maar er was niemand te vinden die het kon bevestigen. Er is dus geen enkele garantie dat het waar is. Degene die het heeft geschreven [Mirjam van der Vegt], was erg onder de indruk van haar verhaal. Op het eerste gezicht is het natuurlijk ook heel indrukwekkend. Pas weken later vertelde ze mij iets over het gesprek met Rebekah. Die had op een gegeven moment tegen haar gezegd dat ze vier of vijf engelen om haar hoofd zag zweven. Dat was een teken dat zij [Mirjam] een goed mens was. Als ik zoiets hoor, gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen.”

En even later, duidend op de door Rebekah opgesomde praktijken in de Satanskerk:

“Al die bizarre feiten zijn echt niet gecheckt. Dat was natuurlijk niet mogelijk. Met mijn kennis en inzicht van nu zeg ik achteraf dat het niet had moeten worden geplaatst. Pas later hoorde ik dat haar man Mattheüs van der Steen van TRIN is. De ervaring met dat artikel heeft er wel toe bijgedragen dat ik later over Todd Bentley heb geschreven. Mattheüs heeft mij ter verantwoording geroepen over dit commentaar. Hij noemde Lakeland de meest zuivere opwekking uit de hele geschiedenis.”

Mirjam van der Vegt, schrijfster van het artikel, verklaarde tegenover Goedgelovig: “Visie is bij het plaatsen van dit getuigenis zorgvuldig te werk gegaan. Bij verschillende personen uit familie en personen die haar destijds begeleidden heb ik uitgebreid navraag gedaan. Uit de informatie die hieruit voortkwam, besloten we dat het plausibel was dit artikel als getuigenis te plaatsen.” Wie die ‘verschillende personen’ zijn of waaruit die ‘uitgebreide navraag’ bestond wilde ze niet zeggen. Ook in het artikel zelf wordt niet gemeld wie het verhaal van Rebekah hebben bevestigd. Van Genderen liet Goedgelovig weten dat ook hij in het duister tast; Van der Vegt heeft haar bronnen niet met hem willen bespreken. Toch zwakt hij zijn eerdere uitspraak dat niemand het verhaal van Rebekah kon bevestigen iets af:

”Het klopt wel dat ze [Mirjam] ook gesproken heeft met anderen over het verhaal van Rebekah. Maar wie dat waren? Ze had het volgens mij over familie, vrienden en mensen die haar begeleidden, maar ik kan je geen namen geven, omdat ik ze niet weet. Met mijn kennis van nu zeg ik dat die check niet hard genoeg was.”

WIE VAN DE DRIE?

Resteert nog de vraag wie dit artikel nu heeft laten passeren. Dat Van der Vegt in haar goedgelovigheid een verhaal aanlevert dat aan alle kanten rammelt is nog tot daar aan toe. Maar dan heb je als ‘journalistiek verantwoord’ medium altijd nog de veiligheidsclausule van een hoofd- of eindredacteur die kan ingrijpen en zeggen: “Ho ho, dit plaatsen we zo niet. Hier moet nog even goed naar worden gekeken.” Heeft Van Genderen het verhaal van Van der Vegt vóór publicatie gezien, of heeft hij het pas later gelezen? Het artikel is namelijk op 15 augustus 2005 gepubliceerd, wat betekent dat het begin augustus, middenin de zomervakantie, door ofwel hoofdredacteur Kok of eindredacteur Van Genderen is ‘afgezegend’. Van Genderen zegt hierover:

”Ik kan het me niet meer herinneren of ik het wel of niet gezien heb voordat het geplaatst werd. Ik dacht eerst van niet, maar misschien ook wel. Ik weet het niet meer. Ik weet wel dat Mirjam van der Vegt Rebekah al voor de vakantie had geïnterviewd. Daar vertelde ze mij het één en ander over, direct na haar interview. Ik heb er toen sterk op aangedrongen bij Mirjam/Arie dat het verhaal voor plaatsing goed gecheckt moest worden. Is het wel hard te maken wat ze beweert? Ik neem er in ieder geval afstand van. Uiteindelijk is Arie toch verantwoordelijk als hoofdredacteur. Ik kan me niet herinneren dat hij er na plaatsing afstand van heeft genomen. Hij wist ook dat dit artikel zou komen. Als Arie op vakantie was, hakte ik knopen door, maar we waren ook wel eens een week tegelijk op vakantie, dan was iemand anders verantwoordelijk (niet Mirjam). Zij heeft dat echt niet op eigen houtje gedaan.”

Het wordt zo een soort ‘Wie van de drie?’ Wil de echte dienstdoende hoofdredacteur nu opstaan? De reactie van Van Genderen bevestigt in ieder geval wat we allang wisten: het verhaal heeft een hoog fantasiegehalte, is onvoldoende gecheckt, en is ondanks ernstige twijfel gewoon geplaatst. Dat hoofdredacteur Kok dat niet gewoon toegeeft pleit niet voor de EO. Maar hij verkeert in goed gezelschap. Balkenende kon de woorden “Met de kennis van nu…” ook nauwelijks over z’n lippen krijgen tijdens het Irak-debat, onze nationale poppenkast begin dit jaar. Eerlijkheid: er zijn hele kabinetten om gevallen. En hele formaties voor stilgelegd.

87 Reacties op “Met de kennis van nu…”

 1. Ds Dre zegt :

  “Die had op een gegeven moment tegen haar gezegd dat ze vier of vijf engelen om haar hoofd zag zweven. Dat was een teken dat Mirjam een goed mens was.”

  Lijkt me voldoende bewijs, maar zijn geen dossiers voor nodig.

 2. Johan zegt :

  @Ds Dre: geloof hij nou niet dat die engelen daar zweefden of dat Mirjam een goed mens is? 😉

  Er zit een opvallende contradictie in Dirks reactie. Eerst zegt hij dat hij zich het artikel nog heel goed herinnert, daarna – als hem op de man af wordt gevraagd of hij degene was die er akkoord op heeft gegeven – kan hij het zich opeens niet meer herinneren. Dat kan ik me moeilijk voorstellen, vooral als het een artikel is dat alle alarmbellen bij je doet rinkelen.

 3. E-J zegt :

  @Johan: goed punt. Het kán zo zijn dat hij zich de discussie ná het plaatsen van het artikel nog heel goed herinnert, maar de goedkeuring zelf niet meer, zeker als het vijf jaar geleden is. Toch blijft zoiets wel wat verdacht.

  In het algemeen: is dit geen verhaaltje dat waardig is voor het ND, zodat de EO wel eens ‘uit de kast’ moet komen? Goedgelovig kunnen ze nog wel negeren (denken ze), maar het ND (dat niet zo ‘goedgelovig’ is v.w.b. charismatische verhalen over het occulte) ziet hier misschien nog wel een pikant artikeltje in. Zeker met de support van Dirk van Genderen erbij…

 4. John zegt :

  @Johan.
  Dat vond ik ook. Dirk heeft duidelijk boter op zn hoofd. Van zo’n stupide verhaal kun je het je echt wel herinneren of je het voor of na plaatsing pas gelezen hebt. Het lijkt me eerder dat Dirk wel iets te maken heeft gehad met de plaatsing van dit artikel, maar daar later afstand van heeft genomen. Hij doet me iets te veel zijn best om politiek correct over te komen, zonder te liegen, hetgeen het geheel nogal paradoxaal maakt. Zo komt het in ieder geval op me over.

 5. Roberto zegt :

  @Johan ik zie die tegenstrijdigheid niet zo – het kan best zijn dat Dirk niet verantwoordelijk was en zich pas later in het artikel is gaan verdiepen, misschien naar aanleiding van de ophef na de plaatsing. Er was discussie over, maar wie uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt weet Dirk niet meer. Dat kan toch?

  Wat mij opvalt is hoe Dirks verhaal zo tegenover dat van Mirjam staat. Dirk: feiten zijn niet gecheckt. Mirjam: heb dikke map met feitencheck.

 6. goedgelovig zegt :

  @E-J: IJdele hoop. Hooguit kaapt het ND het item zonder bronvermelding. Zo zijn we dat van ze gewend. 😉

 7. Marie zegt :

  Misschien een leuke nieuwe rubriek op GG: gristelijke hoaxes. Ik kreeg laatst ook een verschrikkelijke gristelijke doorstuurmail die een hoax bleek te zijn (http://www.truthorfiction.com/rumors/m/Muslim-Day-NYC.htm) . Dat moeten we toch niet willen met elkaar, zulke rondzingende verhalen.

 8. Roberto zegt :

  Reactie van Mirjam nog eens nagelezen: Mirjam heeft een dikke map over satanisme en lijkt voor dit verhaal vooral van Rebecca’s geloofwaardigheid te zijn uitgegaan. Ben benieuwd of Mirjam nog wil reageren op de statements van haar voormalig eindredacteur.

 9. Rogier Bos zegt :

  Jullie bijten jezelf er wel in vast, he? Misschien dat we het even in perspectief kunnen plaatsen: er zijn niet veel mensen die als het gaat om waarheidsvinding de Visie openslaan. Spijtig dat het verhaal zo’n onzin was; de Visie lijkt met deze suggestiviteit op een christelijke versie van de Veronica TV-gids – maar om nou te zeggen dat het van enorm belang is de juiste feiten omtrent een Visie-verhaal uit 2005 omhoog te halen…

 10. Johan zegt :

  @GG: Goed dat jullie de EO op integriteit aanspreken. Dat is precies waar het aan schort.

 11. Ruitje zegt :

  “Bij verschillende personen uit familie en personen die haar destijds begeleidden heb ik uitgebreid navraag gedaan.”

  Dat zijn dus waarschijnlijk Angela Greenig, haar man en MvdS geweest. Geen betrouwbare ‘getuigen’ zou ik denken…

 12. goedgelovig zegt :

  @Rogier Bos: Je bent een luis in de pels of je bent het niet. 🙂 Maar je hebt gelijk dat de feiten in deze kwestie van ondergeschikt belang zijn.

  @Roberto: Zowel Kok als Van der Vegt hebben ruime gelegenheid gehad tot wederhoor. Maar het is erg stil aan de overkant.

 13. CC zegt :

  Moeten we niet allang blij zijn dat iemand er iets over wil zeggen dat er op wijst dat er toch wat twijfels waren gerezen bij het verhaal? Ik kan me best voorstellen dat je je achteraf voor zoiets schaamt. Uiteindelijk moet het dus ook niet gaan om ‘wie is hiervoor verantwoordelijk’ maar meer om ‘wat doen we met de kennis dat het hoogstwaarschijnlijk een hoax is’… Het lijkt me belangrijker dat ‘griselijk’ Nederland eindelijk zijn angst voor satanisten verliest dan dat we op een gegeven moment weten wie precies verantwoordelijk was voor de plaatsing van dit artikel…

 14. Tau Jabir zegt :

  Overigens: via contacten met justitie in de VS is er allang boven water komen drijven dat het misbruik verhaal met die satanische hogepriester in ieder geval een verzinsel is. Zulke oude aangiftes mogen politieagenten gewoon bekijken in de federale database en er was dus niets te vinden dat zou wijzen op slachtofferschap van Rebekah.

  Ze stelde dat daarvan aangifte gedaan was, maar dat is dus niet waar. Zo’n aangifte (die rond 1985/86 plaatsgevonden zou hebben) is niet terug te vinden. Het leek me daarna niet meer zo zinvol om andere absurde claims te gaan bekijken, er is gewoon niets van waar.

  Het enige wat nu nog uitgezocht zou kunnen worden, is de (vermeende) daders van de (vermeende) misdrijven, maar dan zou ik de naam van bijvoorbeeld die hogepriester moeten weten. Misschien dat we Rebekah kunnen mailen voor die namen? Ok dat keisje dat tijdens hun vlucht overleden zou zijn.. Hoe heette die?

 15. Mustafa zegt :

  @Rogier Bos, die schrijft

  Misschien dat we het even in perspectief kunnen plaatsen: er zijn niet veel mensen die als het gaat om waarheidsvinding de Visie openslaan.

  Ik vind het wel degelijk van belang om hoaxes die in christelijke kring verspreid worden door te prikken. Er is veel te veel goedgelovigheid in christelijk nederland. Als het programmablaadje van de EO daarin mee gaat door zo’n bizar verhaal te publiceren, en als het gaat om mensen die vrij bekend geraakt zijn in (charismanisch) christelijk nederland, dan vind ik het goed als de ballon doorgeprikt wordt zodat de boel in elkaar zakt. Altijd handig om even een linkje aan goedgelovigen door te kunnen sturen.

 16. goedgelovig zegt :

  @Tau Jabir: Zonder gegevens van Rebekah zelf over haar contacten bij de ‘Satanskerk’ kunnen we daar niet verder mee. We hebben haar benaderd, maar ze geeft(zoals verwacht) geen response.

 17. Alec zegt :

  @ Mustafa & Rogier Bos

  Ben ik helemaal met Mustafa eens. Daar komt nog eens bij: er zijn een hoop christenen die hun eigen verzuilde bladen (zoals Uitdaging, Visie, Israel Aktueel) veel serieuzer nemen dan heidense media als kwaliteitskranten.
  Vandaar dat het extra belangrijk is dit soort zeepbellen door te prikken.

 18. Neveah zegt :

  LOL!!! Jullie laten je vermoedens bevestigen door VAN GENDEREN? zonder research? Hahaha Als er iemand ooit bij de EO heeft gewerkt die niet aan research doet, is hij het wel. Ik herinner me nog goed zijn toespraak 2 jaar geleden in de Bethelkerk in Drachten tijdens de Lakeland conferentie. Verschrikkelijk. Hij had het alleen maar over ‘zijn gevoel’ bij het zien van de youtube-filmpjes. Dat zie je ook wel weer in zijn reactie “Als ik zoiets hoor, gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen.” Precies hetzelfde zei hij over het zien van een youtube filmpje van Todd Bentley. Hij onderbouwde alles met zijn MENING en het GEVOEL dat hij erbij had. Hij is geen man van feiten. Hij is een man van referentiekader. ZIJN referentiekader. Net als een boer die niet eet wat hij niet kent. Zo zei hij ook: ‘Er is mij verteld, dat het woord wat Todd bentley regelmatig gebruikt: ‘BAM’ in het Hindoestaans een seksuele lading heeft, en bewegen en schreeuwen de manifesterende vrouwen bij lakeland alsof ze verkracht worden’ Wat een research is dat…. #FAIL
  Als je dan toch al bezig bent met -Research naar research- de DVD is te bestellen bij de Bethel gemeente

 19. Johan zegt :

  @Neveah: Dat noemen we toch gewoon intuïtie? Ik kan niet zeggen dat hij er wat betreft zijn inschatting van Lakeland ver naast zat, al is zijn theologisch kader niet het mijne.

 20. Neveah zegt :

  @Johan, aan intuitie en inschattingen hebben we niet zo veel als we de feiten willen weten.

 21. goedgelovig zegt :

  @Neveah: Voor de vaststelling dat het verhaal van Rebekah niet kán kloppen hebben we geen enkele Visie-redacteur nodig, want was ons allang duidelijk. Zie het artikel met de 20 kritische vragen. De reactie van Van Genderen laat hooguit zien dat er ook binnen de Visie-redactie verdeeldheid over was.

 22. Alec zegt :

  @ Neveah

  Integendeel: intuitie is essentieel om achter onzinverhalen te komen. Zonder intuitie kun je geen krant meer lezen, geen informatie meer tot je nemen. Na zoveel jaar ontwikkel je een zeker gevoel.
  Dat gevoel, dat we intuitie noemen, is geen vaag onderbuikgevoel, maar een zeer snelle blik om kaf van koren te scheiden. Op basis van ervaring.
  Daarna volgt onderzoek.
  Intuitie is nooit feilloos overigens. Dat is weer wat anders. Maar onderzoek begint daar vaak wel mee.

 23. Ruitje zegt :

  @Neveah, ben je een aanhanger van Todd Bentley? Ik hoop het niet… want dan ben je pas echt ‘goedgelovig’.

 24. Neveah zegt :

  @Alec, ik zal me even toelichten: Als je FEITEN wilt, heb je aan INTUITIE niet genoeg. Daar is geen discussie voor nodig lijkt me. Je weet volgens mij best dat ik dat bedoel. Maar ja, dat is slechts mijn intuitie 😉

  @Ruitje, Omdat ik kritisch reageer tegenover kritiek op Todd Bentley, vermoed jij dat ik een aanhanger van Todd Bentley ben? Je zou eens niet zo snel conclusies moeten trekken. Ik zie je dat doen in bijna elk bericht wat je plaatst. Je vraag is niet eens relevant, maar goed, voor joun rust en mijn irritatie zal ik het toch toelichten. Kritisch zijn betekent niet zwart wit denken. Ik neem namelijk helemaal geen standpunt in over Todd Bentley of Lakeland. Ik beschik niet over de ervaring, noch over betrouwbare feiten. Het is een ver van mijn bed show, en dat laat ik ook zo-show. Als vervolgens van Genderen met zo’n slecht verhaal aankomt onderbouwd met ‘Mijn gevoel zei…’ en ‘Er is mij verteld dat…’ durf ik kritisch genoeg te zijn om te zeggen: “Wat een slecht verhaal, hier laat ik mijn mening niet door vormen” Het zou net zo’n slecht verhaal zijn om 1-2-3 aan te nemen dat Lakeland zuivere koek is.

  Nu heb ik benoefte aan een goed verhaal!

 25. bodem zegt :

  Ik kan me er iets bij voorstellen dat Dirk het niet allemaal zo precies meer weet. Vakantietijd is rommelig. Misschien had hij het wel gezien, maar was hij op vakantie toen de knopen doorgehakt werden. Of kwam hij net terug en heeft hij het niet zo precies gecheckt en besefte pas later wat hij had laten plaatsen. Het is een tijdje geleden, dus de details kunnen wat weggezakt zijn. Blijft dat het excuus een beetje gekunseld overkomt.

  Zoals al eerder geconstateerd, de familie en begeleiders waren waarschijnlijk Angela, Mattheus en evt. Anne van der Bijl. Ze zegt niets over navraag bij justitie en een EO journalist die feiten gaat checken met satanisten….

  Wat ik nog opmerkelijk vind aan het verhaal van Dirk is dat hij schrok toen hij hoorde dat Rebekah het over Mirjams engelen had gehad. Het is natuurlijk terecht dat hij schrok, maar in het verhaal zelf staat een veel bizarder verhaal over engelen die met elkaar dansen, dus als hij het verhaal idd gelezen had, had dit hem zeker op moeten vallen.

  Fijn in elk geval dat hij er afstand van neemt.

 26. bodem zegt :

  @Neveah
  Ik denk dat er in de eerste tijd nog weinig feiten bekend waren over Todd, maar ook voor mij geldde, 30 seconden you tube met Todd in actie waren meer dan genoeg om te weten wat voor vlees ik in de kuip had. Nu hebben de feiten inmiddels de intuitie van Dirk bevestigd. Todd heeft zijn gezin bedrogen en in de steek gelaten en geen van de tienduizenden wonderen die hij claimde kon bevestigd worden. Soms kun je niet wachten tot die feiten bekend zijn, er kan dan al heel veel schade worden aangericht. Dan moet je afgaan op je intuitie en theologische kennis.

 27. Ds Dre zegt :

  @Neveah.

  “Jullie laten je vermoedens bevestigen door VAN GENDEREN?”

  Welke vermoedens? De enige is dat dit artikel in Visie kennelijk binnen de redactie omstreden was, getipt door een anonieme bron uit EO.

  ” zonder research?”
  Dit is dus research, namelijk navragen bij anderen uit de redactie.

  “Hahaha Als er iemand ooit bij de EO heeft gewerkt die niet aan research doet, is hij het wel.”

  Feit: Dirk van Genderen, die ten tijde van de plaatsing van het artikel, in augustus 2005, eindredacteur van Visie was.

  Conclusie: Dat bevestigd dus het idee wat GG al had, dat de journalistieke waarde van het blad Visie niet zo heel erg groot.

 28. Ruitje zegt :

  @Neveah, tjonge wat reageer je heftig zeg, kan je niet tegen een grapje? Ik ga bijna denken dat je iemand bent die hier wel vaker zo heftig op mij regeert zonder reden… misschien een andere naam aangenomen?

  En ik heb nog niet gezegd over hoe ik tegen Van Genderen aankijk in deze situatie. Ik ken zijn verhaal over Lakeland en Bentley en vond het teveel gericht op het uiterlijk van Bentley en de vreemde dingen. Hij had beter in kunnen gaan op wat Bentley precies vertelde of ‘onderwees’, dat was veel interessanter om te onderzoeken dan het woord ‘bam’ of de engel ‘Emma’.

 29. Ruitje zegt :

  @Neveah, en tot slot, ik denk heus niet dat jij dus een aanhanger van Bentley bent. Misschien had ik nog een 😉 erbij moeten zetten zodat je wist dat het met een knipoog was.

  En nu heb ik wel weer genoeg gereageerd op deze ‘satirische’ site wat niet iedereen altijd begrijpt denk ik…

 30. Tau Jabir zegt :

  @Neveah

  Fact: er is nooit aangifte gedaan van verkrachting van Rebekah door een satanische hogepriester.

 31. Neveah zegt :

  Hahahaha Oh Ruitje toch! Nu trek je WEER zo’n overhaaste conclusie! Ik reageer hier zelden omdat het meestal niet waard is om ertegen in te gaan. Dit eigenlijk ook niet. Maar ik laat me verleiden….

  Waarom heeft Goedgelovig eigenlijk geen satirisch biechthok? That would be fun!

 32. Ruitje zegt :

  @neveah, 😉 😉 🙂
  Je bent snel te verleiden zeg.

 33. Johanna zegt :

  Moedig van Dirk van Genderen dat hij zo open reageert.

 34. cornelis zegt :

  ———- zusters en broeders van ” Visie”, blijft nuchteren en vertrouw niet iedere geest..

 35. Ruub zegt :

  Ik twijfel een beetje. Ik waardeer het dat Arie Kok z’n redacteur niet in het openbaar afvalt. Hij begon in 2005 aan zijn functie als hoofdredacteur bij de Visie en het kan best zijn dat het artikel door die rommeligere periode er doorheen is geglipt.

  Had natuurlijk nooit mogen gebeuren, maar misschien was ‘ie officieel al in functie, maar nog niet aan echt met 100 procent aandacht voor de Visie aan het werk, zoals dat bij verandering van baan kan gaan, zeker in een vakantieperiode. Hij moest waarschijnlijk ook nog een hele hoop werkzaamheden van zijn functie als hoofd internet bij de EO overdragen aan zijn opvolger (CK), in een cruciale periode voor de toewijzing van budgetten.

  En je moet als kersverse hoofdredacteur ook even leren van welke redacteur je artikelen altijd per se altijd even wil lezen voor publicatie en welke (eind)redacteur je blind kan vertrouwen.

  De rol van Mirjam vind ik eigenlijk kwalijker. Aan zo’n duidelijk geval van too-good-to-check-verhaal brand je je vingers toch niet? Als je je door zo’n verhaal op het verkeerde been laten zetten, toont dat toch wel heel duidelijk dat je gretigheid naar het bovennatuurlijke op een veel hoger plan staat dan je journalistieke integriteit.

  Het verhaal van Van Genderen is wat warrig als het op feitelijkheden aankomt. Hij is gewoon niet duidelijk genoeg geweest richting Mirjam, Arie of zijn vervanger in de vakantie.

 36. Neveah zegt :

  @Cornelis: ‘en ook niet elke redacteur’ #HUMOR

 37. Beerdrinker against Apartheid!!! zegt :

  jullie moeten nu eens kappen met de gezalfde van de Heer en zijn vrouw aan te vallen. Dat kan jullie nog duur te staan komen begrijpen jullie dat wel?

  Altijd weer die bewijzen, alsof de wetenschap alles weet. Die beweert ook dat we van de apen afstammen…

  Eerst moet Rebekah dit allemaal meemaken en dan trappen jullie haar ook nog zo de grond in. Jullie moeten je schamen!

 38. Tau Jabir zegt :

  @Beerdrinker against Apartheid!!!

  Belachelijk he.. ik las laatst ook dat we van de neger afstammen.. JA HOOR

 39. Beerdrinker against Apartheid!!! zegt :

  @Tau Jabir

  Zo belachelijk is dat niet hoor.Maar ik geloof dat we in den beginne allemaal kleurenblind waren, dus toen had je nog geen blanken en negers.

  Ach ja, das war einmal…

 40. Tau Jabir zegt :

  @Beerdrinker against Apartheid!!!,

  ben jij ook zo in touch met je innerlijke neger?

 41. Beerdrinker against Apartheid!!! zegt :

  @ Tau Jabir
  Maybe maybe too much!
  soms ben ik wel eens bang dat ik mijn innerlijke neger wat teveel doodknuffel en dat -ie daar wat lui van wordt. Maar ik schaam me soms ook wel eens voor de vooroordelen die ik heb tegen mijn innerlijke neger. Maar ach, dat zul jij ook vast wel eens hebben.

 42. Neveah zegt :

  HAHAHAHA Oooooooh Tau Jabir….
  Volgens de bijbel begon het bij Adam en Eva… en toch zijn er nu zoveel rassen! Please explain!

 43. Tau Jabir zegt :

  Beerdrinker against Apartheid!!!

  Ik vind dat ik mijn werkschuwe, indolente innerlijke neger met de roede moet tugtigen!

  @Neveah

  JAHAAA… dat komt door de aardstralen

 44. John zegt :

  @Ruub.
  Het zal me weinig verbazen of dezelfde mensen binnen de EO die ervoor hebben gezorgd dat de Netwerk-uitzending over TRIN niet door ging, hebben er ook voor gezorgd dat dit artikel over de satansbruid geplaatst werd in de Visie.

 45. Elleoj zegt :

  Interessant verhaal. Feiten checken is toch wel heul erg belangrijk. Ik kan me voorstellen dat Van der Vegt met de kennis en indrukken van toen gemeend heeft een goed artikel neer te zetten. Het zou netjes zijn om nu openheid te geven of ze nog steeds voor 100% achter het verhaal staat.

  En om mijn journalistieke hartje te laten spreken: ook de Visie hoort artikelen die feitelijk kloppen af te leveren. Hoe mooi het verhaal misschien is, als het niet klopt: niet plaatsen. Maar achteraf is dat veel makkelijker spreken. Wij kennen de situatie op de redactie op dat moment niet. En: vijf jaar geleden was er rondom TRIN en consorten nog veel minder bekend. Dus met de kennis van achteraf is het imho duidelijk dat er niet geplaatst had mogen worden. Maar dat Van Genderen aangeeft dat er toen al discussie/twijfel was vind ik toch bijzonder. Ben benieuwd of er meer redacteuren hierover uitspraken durven te doen.

  Maar bovenal hoop ik dat EO Visie hiervan wat opsteekt en zorgvuldiger omgaan met zulke extreme verhalen. En misschien af en toe wat minder emotv in schrift. 😉

  Overigens, ik herinner me dat ik als vijftienjarig (en naïef) meiske erg onder de indruk was van ’t verhaal. Nog veel over gehad op school (Passie, Utrecht), ook omdat TRIN toen net een beetje op kwam onder de leerlingen.

 46. Alec zegt :

  Haha @ Bierdrinker against apartheid & Tau Jabir

 47. Ruub zegt :

  @John
  Het lijkt er in elk geval op dat het dezelfde ‘geest’ is geweest van het elkaar de hand boven het hoofd houden en niet te hard willen zijn voor elkaar. Zie je meer bij besloten gemeenschappen.

  Zogenaamd vanuit hele vrome motieven als naastenliefde en met de beste opbouwende bedoelingen naar de betrokken broeders/ zusters.

  Maar ondertussen wordt waarheidsvinding geslachtofferd voor iets banaals als een goed imago.

 48. Mustafa zegt :

  Overigens, ik herinner me dat ik als vijftienjarig (en naïef) meiske erg onder de indruk was van ‘t verhaal. Nog veel over gehad op school (Passie, Utrecht), ook omdat TRIN toen net een beetje op kwam onder de leerlingen.

  Goed dat je dit zegt. Ik heb altijd geroepen dat zulke verhalen een enorme impact kunnen hebben juist op jonge mensen. Dat is enorm gevaarlijk. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Mirjam ‘Schaduwvlucht’ van der Vegt meer doet voor de verspreiding van het satanisme dan wat voor enge kracht ook. In ieder geval heeft ze er voor gezorgd dat een belangrijk deel van het charismanisch christendom in NL zich een levendige en bloederige voorstelling kan maken van zaken die alleen thuishoren in de door slechte boeken en films gevormde verbeelding van Rebekah Krell.

 49. John zegt :

  @mustafa.
  Hela, daar zitten best toffe boeken en films bij hoor, zeg ik als rechtgeaard horrorliefhebber 😉

 50. bodem zegt :

  Al voor Rebekah op het toneel verscheen deden dit soort verhalen de ronde. Heeft iemand het boek ‘Jonge helden in ons midden’ van Else Vlug gelezen? Daar komt ook het verhaal in voor van een pinkster tiener die in satanische kringen terecht komt en nog net een baby offer kan voorkomen. (Het is fictie maar de schrijfster claimt dat de verhalen die er in zijn verwerkt waar gebeurd zijn). In heb dit boek als tiener gelezen en als je met dit soort verhalen vertrouwd bent, klinkt een verhaal als van Rebekah dan ook niet zo onwaarschijnlijk. In die zin begrijp ik Mirjam vd Vegt wel. Al was ik zeker afgehaakt bij Hinn en de dansende engelen.

 51. broer konijn zegt :

  @John Horrorliefhebber? Dat mag niet hé, als gristen!
  FOEI!

 52. Ds Dre zegt :

  “Overigens, ik herinner me dat ik als vijftienjarig (en naïef) meiske erg onder de indruk was van ‘t verhaal. Nog veel over gehad op school (Passie, Utrecht), ook omdat TRIN toen net een beetje op kwam onder de leerlingen.”

  Ik ben benieuwd wat de mening van de leeraren op De Passie hierover was. Dat jezelf als 15e jarige naïef was OK, maar is De Passie niet opgericht met als doel:

  Visie op het onderwijs

  Onderwijs conform onze missie
  In onze onderwijsontwikkeling sluiten we aan bij onze missie
  • wij bieden evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs aan
  • wij dragen het Leven zoveel mogelijk als één geheel over

  Wij voldoen daarbij tevens aan de (kwaliteits)eisen en verwachtingen van de overheid
  • kerndoelen in de onderbouw
  • eindtermen in de bovenbouw

  Uiteraard werken we aan evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. We doen dit onder meer door Bijbelse leerdoelen te koppelen aan de onderwijsleerprogramma’s voor elk leerjaar. Wij willen voor onze leerlingen, voor onze achterban en ook voor elkaar als collega’s inzichtelijk maken hoe wij uiting geven aan onze evangelische identiteit in ons onderwijsprogramma.

 53. oscar de tweede zegt :

  Vier of vijf engelen rond Mirjam vd Vegt. RvdS blijkt niet alleen wat moeite met taal en spelling te hebben, maar ook met tellen ….
  In sommige commentaren hierboven wordt gesneerd over het redactionele beleid van Visie. Tuurlijk: dit artikel had niet geplaatst moeten worden, vijf jaar geleden. Maar om nu te zeggen dat met deze ene mispeer het hele redactionele beleid van Visie niet deugt: dat vind ik reuze ongenuanceerd. Ik streep het weg tegen het commentaar van Dirk van Genderen over Todd Bentley.

 54. Rob zegt :

  @Neveah
  Als v Genderen op een bepaald moment zegt, binnen bepaalde omstandigheden zijn intuitie te gebruiken, vind ik dat eerlijk, en niet echt schokkend. Je hebt beiden toch gekregen om te gebruiken.
  In de ene situatie zal het meer voor de hand liggen het ene te gebruiken dan het andere.
  je lijkt op een typische gristen die een ander afschiet als deze zegt op zijn gevoel af te gaan.

 55. Vleertje zegt :

  Goed artikel GG! Want als EO lid ben ik het eens met die integriteitsvraag. Dit verhaal klopt gewoon niet en dat isheel sneu voor de betrokken mevrouw die een beetje in de war is. Maar als EO heb je een reputatie, en die discussie is volgens mij toen ook gevoerd in de Visie. Er kwam een storm van brieven en reacties op gang toen. Ik kan het me net al Elleoj goed herinneren al was ik minder jong. Het zou de Eo sieren als ze zouden herroepen, “een beetje dom”. Maar gezien het feit dat ze de Netwerkreportage van Trinn ook hebben geschrapt vrees ik dat dit een brug te ver is. En beide feiten betreur ik heel erg als betrokken lid. Waar is de tijd dat de EO sektes ontmaskerden als Gods Pleasure.. Jammer jongens, heeeeel jammer..

 56. Tim zegt :

  Ik vind het een goed stuk.

  Het is een sterk verhaal, en de facebook van Rebekah is vreemd, maar ja, dat zegt nog niks over het waarheidsgehalte.

  Maar misschien is het wel waar. je weet het niet…

 57. Ruub zegt :

  Misschien moet de Visie zich eens gaan bezighouden met de echte problemen van deze tijd, namelijk de Dungans. Hoeveel kinderen zouden op dit moment niet worden verleid door de grijpgrage vingers van Lucifers die met een geniepig, duivels plan (en toegegeven: leuke aanbiedingen) super-occculte plaatjes verspreidt en de geesten van onze onschuldige bloedjes besmet met het zaad van zijn donkerzwarte rijk?

  Willen wij echt schuimbekkende kinderen in onze kerkbanken, met tollende ogen en draaiende hoofden? Nee! Dat leidt immers veel te veel af van het gesproken Woord vanaf de kansel.

  Kom in opstand broeders en zusters, ontwaakt en stuur een ingezonden brief naar de Visie: dit kan zo niet langer !

 58. bodem zegt :

  @ Ruub
  Ik dacht even dat je het had over de Duggars… (http://www.duggarfamily.com/)

 59. goedgelovig zegt :

  @Elleoj: Mirjam heeft in haar eerste reactie aan GG laten weten nog helemaal achter het verhaal te staan. Ook Kok gaat daar in mee. Vijf jaar geleden was minder over TRIN bekend (de organisatie was toen net van start gegaan), maar Mirjam was duidelijk wel onder de indruk van Mattheüs en TRIN, getuige ook dit artikel van zomer 2006:

  http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2006/page/Leef_je_droom_uit_/articles/article.esp;jsessionid=DE97C11D252F6ED421AC7582D9378CE1.mmbase01?article=7366396

 60. Ruub zegt :

  @bodem
  brrrr, dat ziet er ook heel eng uit. Maar nee, ik doelde natuurlijk op http://www.dungan.nl/ ; de C-1000 flippo’s from hell.

 61. Neveah zegt :

  @Rob, denk je dat ik een beetje dom ben? of zo zwart wit dat zelfs mn ogen geen kleur hebben? Tuurlijk doet je gevoel en intuitie er aan toe. Maar ik ga echt geen preek serieus nemen waarin iemand volledig wordt veroordeeld, gebaseerd op de sprekers gevoel en mening, zelfs zo letterlijk dat bijna elke zin begint met: ‘Ik vind…’ Het was een preek van losse flodders die werden afgeschoten op Todd Bentley. Nou kan je van Bentley vinden wat je wil, maar ik was vooral geshockeerd dat een EINDREDACTEUR journalistiek zo’n losse flodder preek durfde te geven. #BIGFAIL

  Misschien moet je de preek eerst zien voordat je er tegenin gaat, dan hadden we deze discussie niet. Of even op deze link kijken: http://nl.wikipedia.org/wiki/Objectiviteit, want ik heb eerlijk gezegd geen zin om je het verband tussen objectiviteit en slechte journalistiek uit te gaan leggen.

 62. Tau Jabir zegt :

  @Neveah

  Gelukkig hoef je verder geen enkele context te begrijpen of intuïtie te hebben om te zien dat Todd Bentley (overigens veroordeeld wegens verkrachting van een zevenjarig jongetje) dus niet kan. Als een stem in je hoofd tegen je zegt dat je een vrouw vol in haar gezicht moet schoppen met je ‘biker boot’ of de pastor moet ‘legdroppen’ om iemand tot bekering te brengen of whatever, is het ernstig de vraag wie je eigenlijk ‘aan de lijn’ hebt. Toch?

 63. Elleoj zegt :

  @Ds. Dre: Meningen van docenten ken ik niet. Als leerlingen onder elkaar hebben we ’t er wel over gehad, maar kan het me niet herinneren uit de lessen godsdienst etc.

  @Goedgelovig: oeps, overheen gelezen dat ze er nog achter staat. Dan moeten haar ervaringen en facts wel heel sterk zijn om zo’n verhaal te blijven bevestigen.

 64. Aletta zegt :

  @ Goedgelovig

  En klopt jullie interview wel? Ik kan namelijk de feiten niet checken. Ik weet niet of jullie wel echt Dirk van Genderen hebben gesproken, want jullie zetten jullie eigen namen er niet bij.

  Hoe hypocriet. Op de persoon spelen van mensen die wel hun namen durven neer te zetten, en jezelf verschuilen achter internet. Stelletje lafaards.

 65. John zegt :

  Toen ik de naam Aletta hier rechts zag staan had ik al wel weer een zure reactie verwacht. En ja hoor 😀

 66. Ds Dre zegt :

  @Aletta.

  Lafaard, wie zegt dat jij jij bent en niet ik.

 67. Ds Dre zegt :

  Tegen wie heb jij het TJ?

 68. oscar de tweede zegt :

  @Aletta 14 september 14:12 pm
  Zeker weten, dat Dirk van Genderen letterlijk is aangehaald. Zelf kan ik dat controleren aan de hand van emails, die ik op mijn vragen heb ontvangen. Reken maar, dat GG alles zorgvuldig checkt en niet zo maar uit de nekharen kletst.
  Ik maak me zorgen over je, Aletta. Eerst een vraag stellen en al voor het antwoord gegeven is, een oordeel vellen: hypocriet. Niet meer doen, beste meid.

 69. Meded zegt :

  Ja! Laten we meteen lekker op de man (vrouw?) terug spelen! Daar worden we allemaal beter van!

 70. Alec zegt :

  Het is weer ouderwets gezellig hier!

 71. roberta zegt :

  @ GG redactie én
  @ al die mensen die zo lelijk tegen mekaar doen hier!

  1. Wat doen sommige mensen aangebrand tegen elkaar. Beetje relaxt reageren zeg.. sjonge.
  2. Misschien is het goed als GG toelicht waarom ze haar namen van de redactieleden niet openlijk naar buiten brengt?
  Ik vind het niet laf, maargoed da’s mijn mening. Hoe dan ook, het is wel goed voor ons om te weten hoe jullie de info van Dirk van Genderen hebben verkregen en of dat op de één of andere manier voor ons als lezers controleerbaar is. Anders is het moeilijk om jullie op je mooie blauw/groen/bruine ogen te geloven. Al vind ik het wel aannemelijk.. maar ik vond het artikel over Rebekah vijf jaar geleden ook aannemelijk, wat ik nu erg schokken vind [met name de confrontatie met mijn eigen onwetendheid en kritiekloosheid van toen, door téveel charismatische denkbeelden in/om me heen]. Dus ja, ehm. snap je GG wat ik bedoel?

 72. Tau Jabir zegt :

  @Ds Dre

  Je mag je toch wel eens wat hardop afvragen? 😉

 73. bodem zegt :

  Volgens mij is van Genderen aardig benaderbaar. Als je het wilt weten, stuur hem een mailtje en vraag hem op zijn website te zetten dat de weergave van GG klopt. Dan weet iedereen het gelijk. Maar als ik even op mijn intuitie mag afgaan (is Niveah al weg?) als Dirk hier verkeerd geciteerd wordt, zal hij heus wel aan de bel trekken.

 74. Ds Dre zegt :

  @TJ.

  Maar bij PMS moet je altijd duidelijk zijn aan wie je de vraag stelt, snappie.

 75. oscar de tweede zegt :

  Zoals bodem al schrijft: Van Genderen is goed benaderbaar. Naar aanleiding van de GG-schrijverij over RvdS en de Twintig vragen heb ik rond half augustus Van Genderen een mail geschreven en kreeg daarop na een week antwoord. Dat antwoord heb ik met GG gedeeld, na het maken van strakke afspraken over wel of niet iets publiceren. Ik heb Van Genderen gevraagd om toestemming hem te citeren op GG. Die toestemming gaf hij. Vervolgens had GG meer vragen en toen heb ik de zaak uit handen gegeven en GG de suggestie gedaan met Van Genderen in contact te gaan. Dat heeft GG kennelijk gedaan en bovenstaand verhaal is het resultaat.
  Kosher dus.

 76. goedgelovig zegt :

  @bodem: Zo is het: alles wat GG publiceert kan en mag gecontroleerd worden. Alle cursief gedrukte paragrafen zijn letterlijke citaten uit e-mail correspondentie met Van Genderen en hij heeft ons nadrukkelijk toestemming gegeven om hem te citeren.

 77. Fordo zegt :

  @roberta: punt 2: dit staat elders op de blog uitgelegd. dit is echt vragen naar de bekende weg. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar dit gezever erover lijkt teveel op een hakende plaat.

 78. Floris Jan zegt :

  ohw, ik was de dienstdoende redacteur, het leek me gewoon wel lachen.

 79. Floris Jan zegt :

  ik vint juli een beedje suur doen by the way.

 80. Jojo zegt :

  @ een ieder

  Ach ja volgens mij waren we er allemaal niet bij… Dus heeft t ook weinig zin om hierop in te gaan he…

  Bless Ya’ll!!!

 81. Pittig zegt :

  @ Jojo

  We waren er ook niet allemaal bij toen Jezus op aarde liep. Zullen we dat dan ook maar laten rusten?

 82. Jojo zegt :

  @ pittig
  Hahaha ja daar zeg je wat… Je stelt dus dat Jezus op de aarde liep. Jezus is de zoon van God. God is een autoriteit, die Zijn Woord heeft geopenbaard, de Bijbel… De mensen achter dat stuk van die Rebekah zeggen me niets. Zijn geen autoriteit wat mij betreft. Ik kan niet verifiëren of Rebekah’s verhaal klopt. Hoe ongelooflijk t verhaal ook is, ik was er niet bij. Dus…

 83. blackhat zegt :

  Wow, I just happened to come along this website, i am using google translate so it is a bit difficult to understand everything. Have you been able to solve the mystery of Rebekah? If not I can help, I knew her very well but i havn’t talked to her in a few years. It seems she’s left the U.S. I am going to try to read through this website to try to get her story more clearly is she really claiming she was a satanist?

 84. bodem zegt :

  @blackhat
  Yes, she is. Glad you can help solve this issue. It would be nice to get an idea of how well you have know her and in what context.

  The story is this: Since a very early age she was taken to satanist meetings by a nanny, where she was raped at the age of four. Later she was married to satan in an awful ritual. She witnessed murder, among other things.

  Well known charismatic leaders, Angela Greenig and Benny Hinn assisted in her deliverance. Later she married a young Dutch christian, who is leading a charismatic organisation called TRIN who is using her story to boost his image.

  We have been trying to confirm details of her story, but this has been very hard. The only thing we managed to confirm was that her parents did not, contrary to her claims, go to the police after she was raped as a little girl. There was no police record of this to be found.

 85. bodem zegt :

  @ blackhat
  This is the full story of the interview which was published in the Christian magazine ‘Visie’ and was included in a youth bible as well as covered in her husband’s book ‘Durf te Dromen’:
  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/08/13/bevrijd-uit-een-satanssekte/

  These are 20 questions people involved with this website had about her story, which we would like to see answered:
  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/08/20/20-vragen-aan-de-bruid-van-satan/

  If the google translation is unclear you can ask me to help. We would be happy to hear from you or from other people who have known her.

 86. hankyholyhouses zegt :

  Is er nog een GG lezer die een ticket kan regelen om eens een praatje te maken met
  Blackhat?

 87. hankyholyhouses zegt :

  @GG
  Kunnen jullie via het verplicht op te geven e- mailadres nog een nader contact leggen?
  Kan wellicht een “gotcha..” zijn!