Bobo’s vieren avondmaal met cirkelzaag

Het begint een evangelische traditie te worden: besloten landelijke bijeenkomsten waar Bekende Gristelijke Leiders (BGL’ers) veilig onder elkaar, buiten het zicht van nieuwsgierige media en lastige achterbannen, de problemen en uitdagingen van de kerk kunnen bespreken. Zo hadden we in 2008 al het Concilie van Heerde en in 2009 de Gristelijke Bilderbergers. Deze keer waren de bobo’s door Otto de Bruijne (bekend van het horrorboek voor voorgangers, ‘Ooit Evangelisch’) bijeen geroepen om visionaire inzichten, ideeën en spitsvondigheden uit te wisselen en zo de kerk van de naderende ondergang te redden. Nu hebben dit soort besloten leidersclubjes een ijzeren wetmatigheid: ze lekken altijd uit.

Ten eerste omdat het roddelcircuit van de evangelische wereld tot de beste van Nederland behoort. Ten tweede omdat er in een groep van 20-50 leiders altijd wel een paar zijn die het niet eens zijn met wat wordt besproken en vervolgens uit de school klappen om hun eigen gelijk uit te venten. Zo ook nu.

Monique Samuel, gristelijk schrijfster, en zonder twijfel een van de jongsten in dit gezelschap van oude en middelbare mannen en een enkele vrouw, lapte het embargo aan haar laars en stuurde een gepeperd opiniestuk in voor het ND. Ze schrijft: “Daar waren allerhande bekende christenen: dominees, theologen, voorgangers, leiders van christelijke organisaties en uitgevers. Kortom: de crème-de-la-crème van christelijk Nederland. En wat trof ik aan? Cynisme, pessimisme, twijfel en soms ook ronduit christelijke zelfverloochening.” De jongere generatie knapt volgens haar af op oeverloze discussies en Happinez-gezwijmel en vraagt om duidelijkheid en leiderschap – een gristelijke Obama!

Schokkend was voor Samuel de manier waarop aan het eind van de bijeenkomst ‘avondmaal’ werd gevierd. Een Christusbeeld van hout werd met een cirkelzaag in tientallen stukken verdeeld. Iedere aanwezige kreeg een stuk mee: de een de neus, de ander de handen, navel of benen. “Met pijn en afgrijzen keek ik toe. Delen van Jezus vlogen door de zaal,” schrijft Samuel in het ND. Tsja, vieren de bobo’s eens een keer alternatief avondmaal, is het weer niet goed. Ze waren vast de disclaimer Don’t try this on Sunday! vergeten.

Inmiddels hebben enkele bloggende aanwezigen (echte BGL’ers bloggen natuurlijk niet, voor je het weet praten je volgelingen in de comments terug) gereageerd op de angry young woman. Zo legt Paul Abspoel uit wat er volgens hem écht gebeurde. “Wat je hoort en ziet zegt ook veel over jezelf,” houdt hij Samuel voor. Om te voorkomen dat het topoverleg het zoveelste evangelisch-confessionele onderonsje zou worden, had gastheer Otto een paar vrijzinnigen uitgenodigd om de boel wat op te schudden. Maar ja, Samuel had waarschijnlijk nog nooit een vrijzinnige gezien, dus dat was ontzettend schrikken.

Inmiddels laten op Abspoels blog ook andere deelnemers zich niet onbetuigd. En daarmee ligt ook dit besloten overleg weer open en bloot op straat. De volgende keer zal Goedgelovig een van de deelnemers proberen te strikken om een camera mee naar binnen te smokkelen, zodat we allemaal kunnen meegenieten van wat er gebeurt. Trouwens, nu onze voorgangers ons hierin zijn voorgegaan: zullen we aanstaande zondag allemaal een cirkelzaag meenemen naar de kerk?

47 Reacties op “Bobo’s vieren avondmaal met cirkelzaag”

 1. Ruitje zegt :

  Heb het stuk van Monique Samuel gelezen. Helemaal raak en ze legt precies de vinger op de zere plek.

  Het citaat uit HP De Tijd is veelzeggend: “zonder een duidelijk evangelie verliest het christendom elke relevantie en geeft zij zichzelf de fatale doodsteek”.

 2. Len zegt :

  Was jij er ook bij Ruitje?

 3. Ruitje zegt :

  @Len, nee, maar wat zij beschrijft zegt wel iets over een tendens.

 4. Lieke zegt :

  Wat stoer, avondmaal met een cirkelzaag. Ik doe mee! Mogen we dan ook de kerkbanken onder handen nemen?

 5. Rob zegt :

  Ze spreekt heldere taal.
  Dat kun je v Paul Abspoel niet zeggen.
  Die komt meer over als een manager/politicus

  Ik geef Monique Samuel gelijk, als ze zegt dat de kerk zonder Christus centraal te stellen,zijn zeggingskracht verliest.

  Waarom zou je een dialoog willen aangaan met buitenkerkelijken over het christendom, als je ze niets te bieden hebt?
  Gaat het om kerkbankvulling?

 6. Nico-Dirk van Loo zegt :

  @ruitje welke HP De Tijd heb je het over?

 7. Ettje zegt :

  Heb er hier en daar wat over gelezen. Waarom die paniek over de cirkelzaag, die blijkbaar moest verbeelden dat het lichaam van Christus verdeeld is… Ja, zo kun je er naar kijken, en dan word je niet vrolijk. Maar je kunt het ook zó zien: veel leden, met ieder z’n eigen specialiteiten, maar allemaal samen het Lichaam van Christus.
  Waar komt toch die rare kramp vandaan dat we allemaal in dezelfde kerk zouden moeten zitten en allemaal hetzelfde zouden moeten geloven? En dan natuurlijk vooral zó moeten geloven als ‘onze’ / ‘ mijn’ kerk het leert.
  De enige eenheid waar Jezus het over heeft is: samen één zijn, elkaar liefhebben, zoals Hij één is met de Vader.

 8. ThaFizzy zegt :

  Mijn analyse…

  GoedGelovig presenteert weer iets als zijnde nieuws; er worden op verschillende blogs scherpe bewoordingen gebruikt.

  Diverse evangelische leiders met kenmerkende CV’s (beroepsopleiding sluit niet aan bij huidige werkzaamheden) beklagen zich over de kritische noten die een student politicologie maakt. Ze lijken zich in alles te stellen boven deze student. De vraag is of deze arrogante houding wel terecht is? Deze leiders zouden misschien eerst eens bij zichzelf te rade mogen gaan in hoeverre hun verstandelijke vermogen reiken, als het niet eens lukt om werk te vinden dat aansluit bij de door hen gevolgde opleiding.

  Vervolgens lijkt de discussie vooral te ontstaan welk beeld aan dit geheel nu moet geven. Er wordt met veel woorden geprobeerd uit te leggen dat het niet zou gaan om het verzagen van een kruisbeeld tot enkele blokjes hout.

  En dat klopt, maar niet om de redenen die worden aangegeven.

  Het gaat hier mis op een heel ander punt; het punt wat juist nu in Nederland voor een immense verdeeldheid zorgt: openheid en leiderschap. De nodige kranten en tijdschriften proberen de opgang van Geert Wilders te duiden. Elk met hun eigen visie daarop. Toch is daar één overeenkomstige lijn in te ontdekken. Geert Wilders is de leider van een partij die niet aan achterkamertjespolitiek doet.

  Ook de evangelische Nederlander heeft behoefte aan duidelijkheid, eenduidigheid en heeft absoluut geen zin in arrogante leiders die zichzelf graag verheven zien boven de rest. Juist door in beslotenheid bijeen te komen, daarmee zichzelf te verheffen boven anderen die daar blijkbaar niet waardig genoeg voor zijn, zonder gezamenlijk iets te kunnen vinden, is de bevestiging van waar deze club mensen nou net juist niet om te doen zou zijn geweest.

  En zo blijft evangelisch Nederland opnieuw weer verdeeld, of om met Herman Finkers te spreken: “De grote moederkerk is opgesplitst in ik weet niet hoeveel kleine kutkerkjes, elk met haar eigen afscheiding.”

  Misschien is het een idee dat de vijftig aanwezige personen de stukjes kruisbeeld gezamenlijk gaan lijmen en daarmee laten zien dat ze juist een zijn; in plaats van na gegeten en gedronken te hebben ieder hun eigen weg gaan.

 9. Deep End of the Ocean zegt :

  Politicologie geldt als een nog lichtere studie dan rechten, ik twijfel derhalve nog steeds of Samuel satire bedrijft of een serieus stuk heeft geschreven.

  “Al dat water bij de wijn heeft de kerk vormloos gemaakt. Willen wij overleven, dan moeten we terug naar de basis. Terug naar waar het echt om draait.”

  Fan-tas-tisch, ge-wel-dig! Om het meteen te ontkrachten met;

  “We moeten terug naar het evangelie en daarmee de straat op. Maar dan met ruimte voor discussie en debat. De kerk moet weer leven. Ingaan op de kwesties van vandaag de dag en zich relevant tonen in woord en daad.”

  Juist door discussie en debat is toegeeflijkheid en halfslachtigheid de kerk binnengeslopen. Juist het zich te veel bemoeien met kwesties van vandaag de dag en het innemen van politieke standpunten maakt dat mensen uit de kerk verdwijnen.

  De vraag is, houdt Samuel de generatie die verantwoordelijk is voor het in gang zetten van de kerkverlating een pijnlijke spiegel voor of toont ze zich de hedendaagse exponent van diezelfde zweverige kortzichtige generatie.

 10. Meded zegt :

  Wat is dat toch voor een rare overtuiging dat met mensen in debat en discussie gaan, automatisch betekent dat je water bij de wijn doet?
  Het kan echt allebei: in gesprek gaan en alsnog vasthouden aan de basis.

 11. Ruub zegt :

  Johan was er ook bij (http://www.emergingchurches.nl/?p=1073), maar liet het bij een stiekeme blogpost.

  Als iets voor zoveel roering en napraten zorgt moet het haast wel kunst zijn. Aan de andere kant; als het in stukken zagen gebeurd was tijdens een meeting georganiseerd door Skepsis, zouden de reacties van een totaal ander kaliber zijn.

 12. Johan zegt :

  @ThaFizzy: Een vriend van me was bij die bijeenkomst en vertelde dat de helft van de aanwezigen geen kerkelijke leiders waren, maar ‘emergers’, kunstenaars, schrijvers, een wetenschapper, etc. Wat Monique Samuels zegt klopt dus feitelijk niet, ze chargeert duidelijk.

  Ik ben het met je eens dat leiderschap en achterkamertjes niet samen gaan, maar om Geert Wilders nou als voorbeeld van transparantie te noemen… De PVV is intern niet democratisch, Wilders weigert vaak aan interviews en debatten mee te doen, er is er maar één die alle macht heeft in de partij en de koers bepaalt. Dát vind ik dus niet kunnen in deze tijd. Er moest zelfs een journaliste undercover om een beeld te schetsen van hoe het er binnen de PVV aan toe gaat.

  @Deep End of The Ocean en Ruitje: Mensen die zeggen een ‘helder en duidelijk evangelie’ te brengen zijn doorgaans ook wat kortzichtig. Ze staan vaak op ‘zenden’ en luisteren weinig naar hun omgeving. Het punt wat Paul Abspoel aandraagt, contextualisatie (voor Rob: het vertalen van de boodschap van het evangelie in de taal van de cultuur) lijkt me wel relevant.

 13. cris zegt :

  @Meded: amèn! (evangelisch uitgesproken)

 14. Rob zegt :

  Ik denk dat er voor vele partijen veel te zeggen valt, maar dat er uiteindelijk één Partij moet winnen.

  Als het zo is dat dit het uitgangspunt blijft (die Ene Partij) dan moet het kunnen dat er éénheid komt, dat de losgeslagen stukken v Christus de plek krijgen die ze moeten hebben.

  Ik kan met Monique meevoelen als ze lijdt aan dat stukzagen van dat houten beeld.
  Omdat het de situatie prima uitbeeldt, ZONDER dat er zicht is op de Hoop van een uitkomst.

  Wat moet een hand zonder arm en een romp. Hoe moet een hand uberhaupt funktioneren zonder hoofd?

  Het beeld is indrukwekkend genoeg om te weten dat je het er niet bij kunt laten zitten.

  Ik denk dat dit het grootste probleem is.
  Wat doen we ermee?
  In stand houden van wat er is, kan niet, want losse delen zonder enig verband, funktioneren niet.
  Loos gefladder als een kip zonder kop.

  Ik denk (maar dat zou ik aan Monique zelf willen vragen) dat het grootste pijnpunt is dat er niet gezocht kan worden naar oplossingen omdat de Echte basis daarvoor ontbreekt, en op het offerblok ligt.
  Aan stukken gezaagd.

 15. Aafke zegt :

  Wat een vreemde redenering is dat toch.
  Een groep mensen komt bijeen om na te denken, met elkaar te praten,
  te zoeken, te filosoferen en wat al niet meer en andere lui geven daar allerlei kwalificaties aan, zonder er bij aanwezig te zijn geweest.

  Een van de aanwezigen vond het nodg de afgesproken code te doorbreken. Blijkbaar een afspraak om een zuiver debat met elkaar te kunnen voeren, zonder dat allerlei lieden dat debat van buiten kunnen beïnvloeden.

  Ik kan me zo’n code heel goed voorstellen, zo wordt oprechtheid en transparantie naar elkaar bevorderd. Uiteindelijk stel je met elkaar vast of verder overleg zin heeft (lees God dient of eer geeft) of niet.

  Door het doorbreken van de code heeft de betreffende dame zichzelf buiten de groep geplaatst en andere groepsleden hier en daar in de defensie gedrukt.

  Wat zou het mooi zijn als evangelische leiders eens privé, ongedwongen, met de Bijbel op de knie en een glas whisky in de hand zouden kunnen spreken over zaken die nu nog zo gevoelig liggen.

  Mevrouw Samuel moet daar geen toegang krijgen.
  Misschien lust ze wel whisky, maar ze houdt zich niet aan haar woord.
  God doet dat trouwens wel; mooi voorbeeld

 16. Rob zegt :

  @Johan
  Zou er geen duidelijk evangelie gebracht moeten worden?

  Ik dacht dat Paulus er zo’n beetje 100 keer schipbreuk voor over had. Binnen die context zou je kunnen stellen dat het evangelie belangrijk genoeg is om overgebracht te worden.( maar ja misschien was Paulus wel godsdienstwaanzinnig)

  Het punt v Paul Abspoel, dat het nodig is om aan te sluiten bij de cultuur, daar ben ik het mee eens.
  Maar niet ten koste vd boodschap.

  Ik heb God leren kennen als Iemand die heel goed weet waar de mens vandaan komt Maar tegelijkertijd wil dat de situatie verandert.

  Waar de mens vandaan komt is het startpunt, maar dat is niet hetzelfde als het eindpunt.

  Je kunt geen 2 heren dienen.
  Je kunt niet het evangelie aannemen en tegelijkertijd alles in jezelf in stand willen houden (je eigen Heer blijven)
  Ik ben bang dat dit het evangelie is dat nu verkondigd wordt, om de mensen tegemoet te komen de kerk binnen te stappen.
  Maar wat heb je aan een kerk waar geen evangelie is?
  Mooie architectuur?

 17. ThaFizzy zegt :

  @Johan:

  Je raakt precies de kern van wat ik probeer duidelijk te maken:

  De PVV is intern niet democratisch, Wilders weigert vaak aan interviews en debatten mee te doen, er is er maar één die alle macht heeft in de partij en de koers bepaalt. Dát vind ik dus niet kunnen in deze tijd. Er moest zelfs een journaliste undercover om een beeld te schetsen van hoe het er binnen de PVV aan toe gaat

  Naar buiten toe is er maar één leider, en is er één verhaal. Dat de basis van dit verhaal wringt met de democratie en dat zelfs Duitse kranten Wilders sterke overeenkomsten zien met ene A. Hitler, is een hele andere kant van het verhaal.

  Waarom gebruik ik dan toch dit voorbeeld? Het geeft duidelijk aan dat de verhoudingen in Nederland anders aan het worden zijn. En dat dit niet alleen iets is wat binnen het evangelische wereldje speelt, maar ook daar buiten.

 18. Marie zegt :

  Aafke, ik vind dat inderdaad ook heel merkwaardig, dat Monique Samuël dit hele gebeuren in de openbaarheid brengt. Ze had naderhand ook een mailwisseling met alle aanwezigen kunnen beginnen. Of nog een bijeenkomst kunnen organiseren om een en ander nog eens nader te bespreken.
  Niet zo netjes zo.

 19. Fordo zegt :

  hmm, ik mis nog de texas chain saw massacre grap…..

 20. debutler zegt :

  Ik doe altijd wat ik beloof bij zulke meetings…
  geen wonder dat ik zo ongeschikt ben voor dit werk.

 21. Ruitje zegt :

  @Nico-Dirk, de kersteditie van 2009.

 22. oppervlakkig zegt :

  @GG: “Monique Samuel, gristelijk schrijfster,”
  Zeg GG, daar mocht natuurlijk ook wel even bij staan dat ze Politicologie aan de lumineuze Universiteit van Leiden studeert 😛

 23. Hendrik zegt :

  Weet iemand wie het kruis van het christusbeeld heeft meegekregen?

 24. Rob zegt :

  @Thafizzy
  Reactie op je stuk v 1.12
  Ik kan je goed volgen en ben het helemaal met je eens tot regel 12.

  Daarna spiltsen we.
  1- Als reden van de inmense verdeeldheid noem je 2 dingen: openheid en leiderschap, achterkamertjes politiek.
  2- verder stel je dat de evangelische nederlander behoefte heeft aan duidelijkheid, en éénduidigheid, en geen behoefte heeft aan arrogante leiders.
  3- Tot slot stel je dat het goed zou zijn de stukken weer te lijmen.

  Mijn analyse (die v jou mag blijven staan, dus ik reken er op dat deze niet weggemodereerd wordt)

  1-imo is dat niet de reden v verdeeldheid.
  De reden v verdeeldheid is dat Christus er niet aan te pas komt. Zonder Christus geen lichaam geen éénheid.
  Aan de andere kant zijn de gristenen eigenlijk verbazingwekkend één.
  Als het echt om Jezus gaat wordt het voor iedereen lastig. Maar dat is éénheid in het vlees.

  2-de evangelische nederlander heeft behoefte aan duidelijkheid in zoverre het hem zelf uit komt.
  De evangelische nederlander is niet tegen arrogante leiders, als ze maar in zijn straatje passen. Want dan heb je toestemming net zo arrogant te worden als de leider zelf.

  3- Zelf lijmen is een menselijke oplossing.
  De stukken zouden stuk voor stuk bekeken moeten worden op Echtheid,
  En dan kun je de delen aan elkaar zetten tot Lichaam.

 25. Jos Strengholt zegt :

  kom kom zeg, Paul Abspoel spreekt als manager? Neen, hij probeert zich aan een embargo te houden. En is iets rijper wellicht dan de springerige jongedame die alles voor iedereen erbij weet?

  Ik erken. K ben nog ouder dan Paul.

  En uit de school klappen is echt fout. Zo word dat meisje dus nooit meer ergens uitgenodigd. Ik snap dat ze haar stukkie bij het ND moest inleveren, en dat er brood op de plank moet. Maar zo snijdt Moniek in haar eigen vlees.

 26. brambonius zegt :

  Wat was het evangelie eigenlijk?

 27. oppervlakkig zegt :

  Iets met Jezus ofzo

 28. Jenny zegt :

  ach, als deze studiedag een oplossing had gegeven voor alle kerkproblemen, was die oplossing toch al lang gekraakt door gg?

 29. willem zegt :

  Ik snap niet waarom christelijke leiders stiekem en in het geniep moeten overleggen. Of het zou moeten zijn om “vrees voor de Joden”. Maar dat zal het echt niet geweest zijn.

  Heel goed om dit aan de kaak te stellen. De duisternis van achterkamertjes heeft geen gemeenschap met het Licht.

  Dat deel hebben aan Jezus beelden we uit door iedereen een stukje van het brood te laten nemen. Deelhebben is het tegenovergestelde van verdelen door een stukje kortgezaagde Christus.

  Het moet dus wel een rare bijeenkomst zijn geweest.

 30. Marie zegt :

  @Willem: hoezo stiekem, geniep, achterkamertjes, duisternis? Wat een negatieve insteek!

  Als jij met vrienden of bekenden of hobby-genoten of buren of wie dan ook bij elkaar komt, sein je dan wel de pers in? Waarom zouden deze mensen niet een dag met elkaar op mogen trekken zonder dat heel (gristelijk) Nederland daarvan afweet?

 31. willem zegt :

  @Marie,

  ” hoezo stiekem, geniep, achterkamertjes, duisternis? Wat een negatieve insteek!”

  GG had het over: “dit soort besloten leidersclubjes”. Dus ik neem aan dat het zo was.

  We weten dat dit tot niets goeds leidt: “Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen……” Slechter kan al bijna niet.

 32. salteau zegt :

  De trauma’s van levens vol gebrekkige gezagsdragers maken het er hier ook niet vrolijker op zeg…
  Ging je vroeger ook zeuren als je ouders zich even terugtrokken? Heb je vast geen broertjes en zusjes 😉

 33. Jos Strengholt zegt :

  ik vind het heel normaal dat mensen af en toe eens even moeten kunnen praten zonder zich voortdurend te bekommeren om hoe hun woorden door anderen kunnen worden uitgelegd.

  Onlangs vertrouwde een oude zeer bekende charismatische evangelische leider me toe, dat hij het liefst rooms katholiek wilde worden, maar dat zijn vrouw het niet wil,

  Zoiets moet zo’n broeder toch in vertrouwen kunnen zeggen zonder dat ik het op het internet of in de krant zet?
  .

 34. Jos Strengholt zegt :

  Ik begrijp dus helemaal dat als lui samenzijn, een mate van vertoruwelijkheid erg wordt doorbroken als een leuk meisje die erbij mocht zijn, even uit de school klapt.
  .

 35. willem zegt :

  @Jos,

  “Onlangs vertrouwde een oude zeer bekende charismatische evangelische leider me toe, dat hij het liefst rooms katholiek wilde worden, maar dat zijn vrouw het niet wil”

  Wie was dat? Benny Hinn of zo?

 36. Woody zegt :

  jaha domineetjes, geheimpjes komen altijd uit..
  is ook niet erg, nu niet kinderachtig doen, jullie hebben niets te verbergen, volgende keer gewoon weer dat leuke meisje uitnodigen! Als jezus op geheimhouding had aangedrongen was het ook nooit wat geworden dus… doe zoals HIJ 😀

 37. Saittam zegt :

  Mmmmm… een hoop commotie. Ik was ook uitgenodigd…. maar kon helaas niet komen… ben wel benieuwd naar het boek wat er van gaat komen… en ik zal het ook maar eerlijk opbiechten (er zijn er meerdere Jos)… ben evangelisch – geen leider: -) – en zou eigenlijk het liefst Oosters orthodox worden 🙂 maar ik blijf toch zitten waar ik zit!

 38. Vleertje zegt :

  Cirkelzaag in een Jezus beeld, daar heb ik nog teveel Roomse wortels voor 😦 . Ik was er niet bij, maar als ik dit zo hoor, en ik daar ook blij om.

 39. Jos Strengholt zegt :

  @Willem…

  Nee dat was een Nederlander… Benny Hinn is een Palestijn.

 40. willem zegt :

  @Jos,

  Zo het is dus:
  een oude zeer bekende charismatische evangelische leider die en getrouwd en Nederlander is en niet vies is van de Roomse kerk. Bovendien luistert hij enigszins naar zijn vrouw.

  Wie kan ons vertellen wie dit kan zijn?

 41. Hendrik zegt :

  @ Willem
  Nog even volhouden; de fase van namen raden is aangebroken: Anne van der Bijl?

 42. Vinegar zegt :

  Zeer bekend…. Ouwen…neeeeeee!

 43. Eva zegt :

  @ Vleertje
  Heb je ook een beetje Roomse wortels?
  Vandaar dat ik je grapjes altijd zo leuk vind 🙂

 44. Johan zegt :

  Oud, evangelisch, getrouwd, zeer bekend… daar kun je veel kanten mee op… Volgens mij zit de clou in het woordje “onlangs”. Wie heeft Jos onlangs gesproken? Ik heb even zijn Twitter-pagina doorgelopen. Jos woont in Cairo en is maar om de paar maanden of zo in Nederland. Ik gok dat “onlangs” in februari was en raad eens…

 45. brambonius zegt :

  Misschien kunnen we die bekende evengelische leider zijn privacy gunnen?

 46. Johan zegt :

  @brambonius: Nog beter dan privacy is een klimaat scheppen waarin mensen uit de kast kunnen komen. Ik gok natuurlijk maar wat, maar hoop oprecht dat mensen open over dit soort dingen kunnen praten zonder daar op veroordeeld te worden.

Trackbacks / Pingbacks

 1. Christus als heer van Mijn kerk | Postgereformeerd - 28 december, 2010
%d bloggers liken dit: