Het sprookje van Goudgelovig

Het TRIN-goustof houdt ook Matthijs Vlaardingerbroek, schrijver van onze relisoap ‘De Gezalfde’, erg bezig. Op zijn weblog vertelt hij dat het hem mateloos irriteert dat hij zijn vinger er niet achter kan krijgen of het nu om een wonder gaat of een ordinaire goocheltruc. Om deze frustratie te verwerken schreef hij het nu volgende sprookje, waarin de vaste lezers van Goedgelovig de bad guys zijn.

HET SPROOKJE VAN GOUDGELOVIG

Het was het jaar 2010. Het jaar dat bekend zou komen te staan als het jaar van het goudstof…

Het begon allemaal met de jaarlijkse Paasjubel op een groot landgoed in de buurt van Driebergen. Voor honderden christenen in de regio Utrechtse Heuvelrug is dit een jaarlijks begrip. Zij komen hier op Eerste en Tweede Paasdag samen om met elkaar de opstanding van de Here Jezus te vieren. Grote witte tenten bedekken dan voor twee dagen het landgoed. Er is kinderwerk, jeugdwerk en natuurlijk een grote tent waar de samenkomsten voor de volwassenen worden gehouden.

Al tijdens de openingsdienst op paasochtend verscheen er op verschillende plekken in de grote tent goudstof op de zingende mensen. De hoeveelheid goudstof die neerdaalde was zo groot, dat het de aandacht wegtrok van het podium en de organisatie tijdelijk de dienst moest stoppen. Hoewel de zangleiding de menigte tot kalmte maande, kropen de mensen op hun knieën door de tent om zoveel mogelijk goudstof op te rapen.

Tijdens de middagdienst was het weer raak. Op andere plaatsen dan tijdens de ochtend en heel verspreid verscheen er goudstof in de tent. Mensen begonnen te juichen. “Opwekking is uitgebroken,” werd er door de tent gescandeerd. Niet-christenen gaven onder tranen hun leven aan de Heer. Christenen bekeerden zich en legden massaal hun zondige levensstijl af. Het bestuur van stichting Paasjubel riep op tot kalmte en nuchterheid, maar het was niet meer te stoppen.

“Niemand richtte zich meer op het zingen of de preek. Alle ogen waren gespitst of het goudstof opnieuw uit de hemel zou neerdalen.”

Zondag aan het eind van de middag liepen andere conferenties en paasdiensten leeg. Iedereen wilde het wonder op de Paasjubel meemaken. Op de A12 bij de afslag Driebergen stond een file van wel twintig kilometer. De brandweer moest ingrijpen en verbood dat er nieuwe mensen op het terrein toegelaten werden. Op zondagavond barstte de tent uit haar voegen. Niemand richtte zich meer op het zingen of de preek. Alle ogen waren gespitst of het goudstof opnieuw uit de hemel zou neerdalen.

En ja hoor, weer was het raak. Mensen liepen met bekertjes het stof van de vloer af te schrapen. Hier en daar werd er om goudstof gevochten. Mensen begonnen het zelfs te eten en moesten met spoed naar de EHBO voor voedselvergiftiging. Het bestuur van de Paasjubel kon nu niks anders meer doen dan ingrijpen. Hoewel ze er hun vinger nog niet op konden leggen, wisten ze dat er iets helemaal fout zat. Alle mensen moesten de tent verlaten en de bestuursleden gingen met medewerkers op onderzoek uit. Wat was hier aan de hand?

Met ladders werd er op het dak van de grote tent geklommen. Daar vonden ze een ingenieus netwerk van buisjes, verbonden aan een luchtblazer en een grote pot Hema-glitters. Naast de pot glitters lag er een kaartje met daarop maar één woord: ‘goudgelovig’. Het was allemaal nep!

“Na afloop van de conferentie werd de schuld bij de satirische website Goedgelovig gelegd.”

Het nieuws verspreidde zich als een vuurtje over het landgoed. Sommige mensen kozen ervoor om meteen te vertrekken. Anderen trokken in grote getale naar de grote tent om hier verhaal te halen. Er werd een spoedbijeenkomst belegd waarin werd uitgelegd dat het om een flauwe grap ging waar het bestuur niks mee te maken had. De volgende morgen op Tweede Paasdag was de tent opnieuw volgepakt. De preek ging over de keuzes die wij voor God maken, of wij nu wel of niet wonderen van Hem ervaren. Opnieuw gingen mensen onder tranen naar voren. Er was een heilige atmosfeer en hoewel er geen korreltje goudstof uit het plafond kwam dalen, waren mensen onder de indruk van Gods aanwezigheid.

Na afloop van de conferentie werd de schuld bij de satirische website Goedgelovig gelegd. Zij hadden in 2009 uitgebreid over goudstof geschreven en ook de naam ‘goudgelovig’ wees die kant op. De anonieme redactie van Goedgelovig ontkende echter elke vorm van betrokkenheid, hoewel ze niet kon uitsluiten dat een kleine kern van vaste lezers van Goedgelovig misschien wel voor deze actie verantwoordelijk was geweest.

Na de Paasjubel verscheen overal in christelijk Nederland ‘goudstof’. Dit gebeurde niet alleen op de EO jongerendag, maar ook tijdens de Synodevergadering van de PKN. Er werd ‘goudstof’ gevonden op de Opwekkingconferentie, op de EO Gezinsdag, in café Dwaze Zaken, tijdens de redactievergadering van Visie en tijdens boekpresentaties van christelijke uitgevers. ‘Goudstof’ werd ontdekt in verschillende edities van het Reformatorisch Dagblad, tijdens het halfjaarlijkse overleg van de bisschoppen in Nederland en zelfs op de kansels van meerdere Gereformeerde Gemeenten. Elke keer lag er weer een kaartje bij de tekst ‘goudgelovig’.

“Na een paar maanden ontstond er in de media en bij de betrokkenen een bepaalde ‘goudstof’-vermoeidheid.”

In het begin had de pers hier veel aandacht voor. Vooral toen het ook ‘verscheen’ bij een uitzending van Knevel & Van den Brink over christelijke goochelaars. Het ND ontdekte dat er waarschijnlijk meerdere personen of teams in Nederland betrokken waren in het overal plaatsen van nepgoudstof. De kaartjes en het handschrift waren keer op keer anders en ook het goudstof was niet altijd hetzelfde. Soms ging het om de bekende Hema-glitters. Andere teams maakten gebruik van koperstof, duurdere glitters en zelfs fluoriserende suiker. Dat laatste werd vooral ingezet als er vermoed werd dat mensen het goudstof ook daadwerkelijk wilden opeten. Na de voedselvergiftiging op de Paasjubel durfden ze dat risico niet meer te nemen.

Tientallen keren tijdens dit jaar verscheen er op de meeste onverwachte plekken ‘goudstof’. Zelfs het blad Charisma wijdde er een artikel aan en stelde de vraag hoe je kon weten of het nu om echt goudstof ging of weer om zo’n actie van ‘Goudgelovig’. Na een paar maanden ontstond er in de media en bij de betrokken personen een bepaalde ‘goudstof’-vermoeidheid. Keer op keer werd het afgedaan met de woorden: “Het zal wel weer zo’n actie van Goudgelovig zijn.”

Tegen het eind van het jaar werd het in de media niet eens meer genoemd. Dus toen bepaalde charismatische organisaties in december 2010 op hun website en in hun nieuwsbrief meldden dat ze goudstof hadden gevonden in de bijbel van een van hun leiders, werd hier geen aandacht en waarde aan geschonken. Men ging ervan uit dat het wel weer zo’n actie van Goudgelovig zou zijn. En zo kwam er een einde aan het sprookje van het goudstof…

…uhm? Ja, toch? Dat is toch het beste einde… Of zou dit een beter einde zijn:

En zo was er uiteindelijk in de Nederlandse kerk geen aandacht meer voor dit echte wonder van God, en lachte de duivel in zijn vuistje…

Welke einde van het sprookje spreekt je het meeste aan? Of schrijf je liever een eigen einde? Laat maar horen!

41 Reacties op “Het sprookje van Goudgelovig”

 1. Johan zegt :

  De twijfelende positie van Matthijs verbaast me wel een beetje na de avonturen van John… Ik geef toe dat ik zelf ook nog niet bereid ben om hele stellige uitspraken over het goudstoffenomeen te doen (wel als er meerdere steekproeven zouden komen en MvdS ook wat dichter op de huid zou worden gezeten, bijv. door hem vooraf te fouilleren en de zaal te controleren), maar de goudstofclaimers hebben wel de schijn tegen.

  Het eerste einde is wat mij betreft dus beter. Zelfs als het goudstof bovennatuurlijk is, vraag ik me af of God wel wil dat we ons daarop focussen.

 2. Lieke zegt :

  Wat dacht je van “en ze leefden nog lang en gelukkig?” 😉

 3. oscar de tweede zegt :

  Ik verval in herhaling. Het neerdwarrelen van goudstof in de buurt van MvdS danwel op MvdS is een truc. Weliswaar een goede truc, maar toch een truc en ik zou best willen weten hoe de truc gaat. Maar groter dan mijn nieuwsgierigheid is mijn boosheid. Boos, omdat MvdS er de grote en heilige Naam van G´d bij haalt. En dat is blasfemie.
  Dat wetende, en dat combinerende met de financiele duisternis rondom Trin en het twijfelachtige verleden van MvdS adviseer ik mijn omgeving om verre van hem en Trin te blijven. Vertrouw G´d en Zijn Woord en vertrouw niet op mensen. Bij mensen is geen heil. Niet bij mij, niet bij GG/lezers en niet bij MvdS.

 4. Hendrik zegt :

  Toch wel een beetje karig, alleen maar goudstof.
  Konden er geen diamanten door de buisjes?

 5. Aafke zegt :

  Wat mij betreft is de goudstof-story geeindigd in een duidelijke ontmaskering van het TRIN team.
  De onderzoekende juwelier zei destijds bij zijn onderzoek: “Als het van God is moet het 24 karaats goud zijn”.

  Toen dat bleek niet het geval te zijn meldden onze TRIN vrienden dat ze al wisten dat het geen goud was en dat je het kon eten…! Wat een sufferds..!

  Verdere inhoudelijke reacties bleven uit, evenals een financiele verantwoording over 2008 trouwens..(!).
  Wel werd een beroep gedaan op verdere gaven en giften om het gebrek aan zegen over 2009, namelijk € 44.000 restant schuld, weg te werken.

  Geen twijfel mogelijk!
  Volgens mij is de Here God hier niet eens in de buurt….
  (Nou ja misschien is dat wel erg heftig…, maar ik zeg het toch maar eens!)

 6. eekhoorn zegt :

  @Hendrik
  Ehm….
  bij mijn zoon op school hebben ze voor dit soort verschijnselen speciale capes aan de kapstokken hangen….

  Maar ff serieus, je ziet totaal niets gebeuren in dit filmpje. Die man zit al met allerlei glitterspray op z’n kleding en haar. Dat spul is rond deze tijd overal voor een prikje te krijg dus ik zie er het wonder echt niet van in hoor. Je ziet het toch niet ter plekke gebeuren?

  Wat is het nut hier van?
  Wie word hier mee geëerd? God?
  Ik dacht het niet, ze zitten er gewoon bij te lachen alsof het een goede mop is. In de Bijbel zijn mensen die een aanraking of ervaring met God hebben, ZWAAR onder de indruk en erg nederig. Maar deze mensen maken er een soort komische show van. Zielig.

  SO EXITING!

 7. John zegt :

  @Johan.
  Wat weerhoudt je ervan om wel stellige uitspraken over dit ‘goudstoffenomeen’ te doen? Welke argumenten en/of bewijzen hebben de voorstanders van dit ‘goudstoffenomeen’ om er voor te zorgen dat er nog mensen zijn die twijfelen? 😉

 8. Ruitje zegt :

  @Aafke, volgens TRIN is God toch duidelijk steeds sterker aanwezig, zeggen ze in hun nieuwsbrief over Arch… Maar dan kun je je dus afvragen over welke ‘god’ TRIN het heeft?

  Ik denk niet de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die almachtig en heilig is, en een verterend vuur… dan zou je als organisatie niet zo spotten met Hem door te beweren dat Hij nepgoudstof geeft.

 9. Ruitje zegt :

  Zou Jezus goudstof hebben gemaakt tijdens zijn periode op aarde? Hij vermenigvuldige eten, genas mensen, veranderde water in wijn, stilde de storm, maar ik lees niet iets van goudstof dat op mensen regende.

  Als het zo bijzonder was en goudstof komt om Gods aanwezigheid te bewijzen, dan zou toch juist Jezus elke dag volop bedolven zijn onder goudstof, net als zijn discipelen?

 10. Johan zegt :

  @ John: Als het een truc is, wil ik weten hoe hij concreet werkt. Ik heb het goudglitter van dichtbij zien verschijnen en ik zou wensen dat ik met 100 procent zekerheid kon vaststellen waar het vandaan komt. Maar omdat ik dat niet kan, moet ik wel een slag om de arm houden. Ik zou ook geen stellige uitspraak kunnen doen dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen of dat de evolutietheorie zonder twijfel helemaal klopt. Een agnostische positie is dan wel zo eerlijk, ook als ik behoorlijk kritisch ben op charismatische toestanden.

 11. Ruitje zegt :

  Satan doet zich voor als en engel des lichts, en de tovernaren van farao konden ook hun stok in een slang veranderen en andersom (zoals Mozes), dus je kunt nog afvragen of het goudstof een andere bron heeft dan God of een goochelaar…

 12. John zegt :

  @Johan.
  Fair enough 😛

 13. Johan zegt :

  @ Ruitje: Alles kan, maar die theorie staat bij mij onderaan. In volgorde van waarschijnlijkheid:

  1. Menselijke manipulatie
  2. Goddelijk wonder
  3. Demonisch gerommel

 14. Ruitje zegt :

  @Johan, die volgorde die jij hier aangeeft, spreekt mij ook wel aan. Vooral het feit dat je menselijke manipulatie op 1 zet.

 15. goudstof-engel zegt :

  Waar kan ik me aanmelden voor dat vaste team van GG-goudstrooiers?? En wat betaald het ?

 16. Ruitje zegt :

  Ik heb hier trouwens nog goudstof van de GG-meeting 🙂

  Nog geen tijd gehad het te laten testen.

 17. John zegt :

  @goudstof-engel.
  En het mooie is, ik ben er voor 100% van overtuigd dat ook wanneer je mensen zou laten zien hoe je dat goudstof rondgestrooid krijgt in zo’n dienst, ze nog steeds niet zullen geloven dat het nep is. Sommige mensen willen zo graag in een wonder geloven…

 18. Ruitje zegt :

  @John, inderdaad, geloven in een zichtbaar wonder (goudstof) is makkelijker dan geloven in Iemand die je niet kan zien. Daarom zei Jezus dat je zalig bent als je gelooft zonder gezien te hebben. 😉

 19. Aafke zegt :

  @Johan,

  Mijn voorstel is God buiten de goud-discussie te laten, die heeft wel wat anders aan Zijn hoofd.

  Evangelicals en pinksterlui zijn vaak geneigd de duivel de schuld van allerlei onheil in hun leven te geven; ik denk dat het verstandiger is meer aan zelfreflectie te doen en voor je wijst naar een duivel of iemand in die hoek eerst eens te zien wat je zelf beter had kunnen doen…

  Menselijke manipulatie staat dus met stip op 1.

  Hallekidee…!

 20. engel zegt :

  @Ruitje,

  Waarom zou je het laten testen? Vertrouw je het niet? Je kunt je beter verheugen in het wonder!!!

 21. John zegt :

  @Engel
  Het doel heiligt alle middelen dus. Dé retoriek van menig moslimterrorist 😉

 22. engel zegt :

  @John,

  Christenen moeten toch eerlijk en integer zijn?

 23. engel zegt :

  Deze engel heeft ruzie met z’n alter-ego.

 24. John zegt :

  @engel
  is dat een soort van virtuele schizofrenie? 😀

 25. Ds Dre zegt :

  @Engel. (3:56) Tja als katholiek heb ik daar een andere kijk op dan jij vermoedt ik zo.

 26. engel zegt :

  @Ds Dre,

  Verklaar je nader.. IK ben even de draad kwijt. Ik denk trouwens dat onze opvattingen niet zo verschillen. Mijn kerstscore was dezelfde als de jouwe.

 27. engel zegt :

  Voor de liefhebbers van goedkope theologische boeken (zonder goudstof!!!)”

  Sla je slag de komende 3 dagen:

  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=48018

 28. Eva zegt :

  In Driebergen (3^^^ voor intimi) gebeuren nou eenmaal de mooiste dingen. Ik ben er namelijk geboren, getogen en op mijn achttiende gauw naar de stad gegaan. 🙂 In het vervolg- verhaal ben ik benieuwd wat er gebeurde op de landelijke dag bonds dag van de bevindelijk gereformeerden die wordt daar nml ook georganiseerd.

 29. woody zegt :

  Nou moet je dit nu eens even zien… Ik was al tijdje vriend van Mattheus van de Steen op Facebook, waar ik zijn avonturen mooi kon volgen. Wat mij soms stoorde was de berichten van grote wonderen in allerlei delen van de wereld zonder echt de vermelding of die wonderen echt gebeurd waren. Het lijkt mij namelijk een soort manier van spreken…

  We zagen de blinden weer zien. het goud daalde neer uit de hemel.. grote groepen mensen gaven hun leven aan jezus…
  Maar wat betekent dit in normaal nederlands?
  En het viel mij op dat niemand zoiets vroeg, maar iedereen postte zoiets als GEWELDIG mattheus, jij en je gezin ik hou van jullie, jullie doen geweldig werk enzovoorts…

  dus postte ik even mijn opmerking – gevolg was overigens dat ik meteen gekickt ben uit zijn vriendenlijst…

  Mattheus van der Steen
  On the airport at Myanmar, flying to bangkok and then to Amsterdam, very hot here, 34c. Amazing time here and many open doors, very much people touched by Jesus and we saw the cripled walk, the blind see, the unsaved getting saved and the believerd here fired up by the Holy Spirit. A lot of favor in this closed nation …

  Wendy Wezer en 21 anderen vinden dit leuk.

  Menno Ouweneel YES LORD! Thanks you Jesus for abundant, overflowing grace.
  11 uur geleden

  Judith Mom-b Have a good trip home!
  11 uur geleden

  Abraham Kuchipudi Hello Dear Bro.MATTHEUS May god be the richly praised for this wonderful , amazing powerful , spiritfilled fire conference. We are praying for your safe bon-voyage to Holland again. pls greet all of the team for all of us. May god bless u .
  With lots of love & blessings,
  PS. ABRAHAM.K
  SAVE THE UNSVED MINISTRIES, i
  INDIA
  11 uur geleden

  Shella Yuridasari It’s great to hear from you what God has done there.
  11 uur geleden

  Kris Sangster Goede reis matheus je bent een kei in Gods. Koningkrijk. 18 jan is mijn bruiloft ik hoop dat je voor ons bid.
  Groetjes Kris & Sarah
  11 uur geleden

  Tanja Lagerstrom WOW. So great to hear! Kom gauw thuis we missen je alweer!
  10 uur geleden

  Ruth Fazal O thank you Lord!! You are so faithful!
  7 uur geleden

  Ps Peter Cederpark IT IS HARVEST TIME.GOD IS GIVEN THE HIDDEN TREASURE..CLOSED NATIONS ARE BREAKING OPEN,BECAUSE OF THE CYRUS ANOINTING HAD BEEN RELEASE.(ISAIAH 45).GOD BLESS YOUR MINISTRY..

  HAVE A SAFE AND PLEASANT FLIGHT.
  7 uur geleden

  ELs Gunther So North Korea next!
  Have a save flight home.
  ongeveer een uur geleden

  Woody Flow
  quote=Mattheus van der Steen: “very much people touched by Jesus and we saw the cripled walk, the blind see, the unsaved getting saved”
  really, did this happen? Or did you mean; figure of speech… beware Mattheus… be humble and honest… God bless your mission to feed those who are hungry

  _____________________

  en kick dus…
  leuk dat iemand openstaat voor een gesprek
  not
  valt me heel erg tegen

 30. Jesca zegt :

  @woody,
  kortom, ik moet geen kritiek leveren op MvdS op facebook of ik word er ook afgeknikkerd.

 31. Kaas zegt :

  Waarom zou je uberhaupt vriendjes met MvdS willen zijn op facebook?…

 32. woody zegt :

  ik vond het wel interessant… maar had toch niet verwacht dat hij zonder wat te zeggen mij zou verwijderen 😀 misschien begrijp ik het ook wel. maar dan hoop ik maar dat hij niet alleen maar ja-knikkers om zich heen heeft, maar ik vrees het ergste..

  punt is dat hij volgens mij in feite liegt wat er op de samenkomsten gebeurd… want als ik voor mijn ogen zie dat blinden weer gaan zien. Dan zou ik dat niet zo even tussen neus en lippen door vermelden.. maar hij houdt zo wel de mythe in stand…

 33. Kaas zegt :

  Check eens even de trin website: Ze gaan op 15 februari dutch revivalists releasen en op 5 en 6 maart worden de dutch revivalists equipped… Iets zegt me dat die volgorde niet helemal klopt 😉

 34. Aafke zegt :

  @GG
  Enig idee waar de laatste 2 posts hier over gaan?

 35. Ruub zegt :

  @Aafke
  Volgens mij spambots. Hebben veel WordPress – sites last van.

 36. bramvandijk zegt :

  En mijn posts staan soms te wachten op moderatie, terwijl deze er gewoon doorheenkomen…

 37. Patrick zegt :

  Gebruikt GG geen spambeveiliging dan?

 38. goedgelovig zegt :

  @Aafke en Ruub: Van dat soort spam hebben we juist heel weinig last op WP.com. Het filter pikt 99% van de spam er meteen uit. Wat eventueel nog doorkomt wordt handmatig verwijderd.

  @bramvandijk: Naast het spamfilter is er ook nog een moderatiefilter waar een aantal trefwoorden instaan die ons helpen om klierige figuren van de site weg te houden. Af en toe worden daardoor ook ‘gewone reacties’ tijdelijk vastgehouden tot ze een handmatig akkoord van een GG-moderator krijgen. Dat is bij ongeveer 1% van de reacties het geval; dat dat jou treft mag je als toeval beschouwen. 😉

 39. bramvandijk zegt :

  @GG
  Kunnen jullie weggeven welke woorden dat zijn, probeer ik die in het vervolg te ontlopen 😉

  Tip 1 is dat m-oderatie er zelf eentje is, gezien het feit dat mijn bovenstaande reactie ook even opgehouden werd…

 40. Ruub zegt :

  @bramvandijk
  Ben zelf wel eens verantwoordelijk geweest voor het regulier updaten van een scheldwoordenlijst tbv chatfuncties en fora. Lekker werkje was dat als je last had van een chagrijnige bui.

%d bloggers liken dit: