TRIN-bestuur: de CEO is gewoon de baas

ceobossMattheüs van der Steen, oprichter en directeur van Touch, Reach and Impact the Nations (TRIN), noemt zichzelf CEO, Chief Executive Officer. Hoewel deze titel alleen gangbaar is in het bedrijfsleven, niet in christelijk werk, komt het erop neer dat in het uitgebreide werk van TRIN – Revival Fire Nights, sponsorprogramma’s, projecten in de Derde Wereld, trainingen, grote conferenties – er maar één is die dat allemaal overziet en de uitvoerende besluiten neemt: CEO Mattheüs van der Steen. Goedgelovig lichtte de KvK-inschrijvingen van de verschillende stichtingen van de Harderwijkse organisatie en ontdekte dat er inderdaad wel sprake is van enige machtsconcentratie. In het kader van de transparantie die TRIN zo voorstaat, publiceren we deze openbaar toegankelijke informatie, aangevuld met eigen onderzoek.

TRIN zoals we het kennen bestaat uit twee stichtingen:

1. Stichting Touch, Reach and Impact the Nations, ook bekend onder de verkorte naam Stichting TRIN, geregistreerd bij de KvK onder nummer 08109065 op 22-08-2002. Website: www.trin.nl. Activiteit: Het verwerven van fondsen van hulpverlenings- en zendingsprojecten.

Voorzitter: Mattheüs van der Steen, alleen/zelfstandig bevoegd.
Secretaris: Deze functie is niet ingevuld (maar werd vanaf 1-1-2008 tot 1-9-2009 vervuld door Ingrid van Diest, en daarvoor door Rebekah Krell, de vrouw van Mattheüs).
Penningmeester: Bram Oosterwijk, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

2. Stichting TRIN Events, ook bekend onder de verkorte naam TRIN Bookshop, geregistreerd bij de KvK onder nummer 08166829 op 11-12-2007. Website: www.trinevents.com. Activiteit: Het organiseren van betaalde zendingsevenementen, congressen, conferenties en cursussen in Nederland en het buitenland.

Voorzitter: Mattheüs van der Steen, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Secretaris: Deze functie is niet ingevuld.
Penningmeester: Bram Oosterwijk, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders

Maar er is nog een stichting die hetzelfde bestuur, adres en telefoonnummer heeft als Stichting TRIN, namelijk:

3. Stichting De Brug Internationaal, geregistreerd bij de KvK onder nummer 41119817 op 03-04-1986, waarbij de statuten voor het laatst zijn aangepast op 12-12-2006. Website: www.debrug.nu. Activiteit: Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg.

Voorzitter: Bram Oosterwijk, alleen/zelfstandig bevoegd.
Secretaris: Mattheüs van der Steen, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Penningmeester: Ingrid van Diest, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Daarnaast is er nog een stichting met een ánder bestuur dat op hetzelfde adres zetelt:

4. Stichting Provision and Mission (PAM), geregistreerd bij de Kvk onder nummer 08138022 op 04-08-2005. Activiteit: Het verlenen van hulp in welke vorm dan ook aan zendelingen die giften als een bron van inkomen hebben. Deze stichting lijkt in eerste instantie in het leven te zijn geroepen voor Mattheüs zelf. In het eerste hoofdstuk van zijn boek ‘Durf te dromen’ vertelt hij namelijk dat hij in de zomer van 2005 van een zakenman een financiële toezegging van 1500 euro per maand ontving, waardoor hij zijn baan kon opzeggen. PAM wordt tegenwoordig ook gebruikt om TRIN-medewerkers – die slechts een maandelijkse vergoeding van 300-400 euro ontvangen van Stichting TRIN – een ‘doorgeefluik’ te bieden voor giften van hun persoonlijke supporters; zo zijn giften voor de vrienden en familieleden van de TRIN-medewerkers belastingaftrekbaar. Waarom dit niet via Stichting TRIN zelf loopt, is niet bekend.

Voorzitter: Sjaak van der Steen (de vader van Mattheüs), gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Secretaris: Wilfred Gibson (trainer bij xPand en coach van Mattheüs), gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Penningmeester: Deze functie is vreemd genoeg niet ingevuld (maar werd vanaf de datum van oprichting tot 31-7-2008 vervuld door Martijn Zoutman, een vriend van Mattheüs; deze is kortgeleden met terugwerkende kracht uitgeschreven).

Deze namen komen we ook tegen bij Destiny for Life, het leidersprogramma van TRIN, dat mensen moet helpen om voor 375 euro p.p. hun dromen te verwezenlijken.

ENKELE OBSERVATIES

Uit deze informatie van de Kamer van Koophandel en aanvullend onderzoek is het volgende op te maken:

1. In de omschrijving van Stichting TRIN staat dat het doel is “het verwerven van fondsen van hulpverlenings- en zendingsprojecten.” Niet voor hulpverlenings- en zendingsprojecten. Is dit een schrijffout? Had de notaris die de stukken opmaakte zijn leesbril niet bij de hand? Voor een stichting is dit in ieder geval een opmerkelijke formulering, aangezien fondsen hooguit een middel zijn om een doel te bereiken en niet het doel zelf.

2. CEO Mattheüs van der Steen is alleen/zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen over alles wat er in Stichting TRIN omgaat. Hij heeft daar geen toestemming van de andere bestuursleden voor nodig. Dit is in strijd met het ‘beschikkingsmachtcriterium’ van de ANBI, die ook een constructie van twee bestuursleden waarvan de één tevens directeur of belanghebbende is, niet toestaat. De consequentie hiervan is dat Stichting TRIN geen recht heeft op de ANBI-status en giften aan deze organisatie dus ook niet belastingaftrekbaar zijn.

3. Bram Oosterwijk staat te boek als penningmeester, maar de financiën/boekhouding wordt gedaan op het kantoor van TRIN in Harderwijk. Toen Goedgelovig Oosterwijk benaderde met enkele vragen over de financiën van TRIN en de verantwoording van de megacollecte van 2008, wilde hij daar niet zelf op reageren, maar verwees ons naar het Hoofd Financiën Mariena van den Brandt in Harderwijk, die door CEO Mattheüs wordt aangestuurd.

4. Het nu enige medebestuurslid van Mattheüs, Bram Oosterwijk, woont in Jakova in Kosovo (evenals Ingrid van Diest) en is maar af en toe in Nederland. Hierdoor staat hij vrij ver van de TRIN-organisatie af en is het maar de vraag of hij een gelijkwaardige bestuurspartner voor Mattheüs kan zijn. Veel van het dagelijks reilen en zeilen zal zich aan zijn oog onttrekken.

5. Het valt natuurlijk direct op dat Van der Steen en Oosterwijk samen het bestuur van drie stichtingen vormen (met Van Diest als derde wiel aan de wagen bij De Brug); feitelijk de drie stichtingen waar het echte werk gebeurt en de meeste middelen in omgaan. Er zijn geen andere bestuursleden. De relatie van dit driemanschap gaat een jaar of tien terug, naar de tijd dat Mattheüs met Stichting De Brug in Kosovo werkte. Bram Oosterwijk gaf toen (en nog steeds) leiding aan het werk van De Brug, dat zich richt op hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, weduwen en wezen, evangelisatie en onderwijs. Hij was ook een van de leiders van Derek Prince Ministries Nederland en Herstelteam (waar Berea-voorgangers Rob Allart en Jan Sjoerd Pasterkamp in het bestuur zaten). Ook Ingrid van Diest, destijds personal assistant van Oosterwijk, is al die tijd bij het werk van De Brug betrokken. In 2002, de tijd van Kosovo, is Stichting TRIN opgericht.

bramoosterwijk ingridvandiest trin-20090425-foto-nd
De bestuursleden, v.l.n.r. Bram Oosterwijk, Ingrid van Diest (rechts, met in de achtergrond Oosterwijk), Mattheüs van der Steen (genomen in de directiekamer, foto ND).

6. Hoe verhouden de drie hoofdstichtingen zich tot elkaar? In de praktijk gaat Events over de Fire Nights en conferenties, TRIN zelf (de moederstichting) over het totaalpakket aan activiteiten en Stichting De Brug speelt een brugrol naar de projecten in de Derde Wereld. Zo is bekend dat Ingrid van Diest projectvoorstellen schrijft (onder meer voor Bulamu Village in Oeganda) en de voortgang van deze projecten controleert, soms samen met Bram. Hij is betrokken bij de conferenties, enkele reizen (onder meer India en Pakistan) en de projecten, en heeft invloed achter de schermen. Het gezicht naar buiten, de wervende kracht en de onbetwiste leider is Mattheüs van der Steen.

7. Op zich staat het TRIN/Mattheüs van der Steen vrij om meerdere stichtingen op te richten. Maar het is wel zo dat hoe meer er zijn, hoe ontransparanter de verantwoordelijkheidslijnen en geldstromen worden en hoe lastiger de controle. Als Stichting TRIN op haar website het jaarverslag van die organisatie publiceert, dan geeft dat naar alle waarschijnlijkheid geen inzicht in de geldstromen bij Trin Events en De Brug. Maar deze drie stichtingen zijn wel nauw met elkaar verbonden.

PRINCIPES VAN GOED BESTUUR

Herman Wijffels heeft in 2005 een commissie geleid die een Code Goed Bestuur voor Goede Doelen heeft opgesteld. Hierin heeft hij een aantal spelregels/principes opgesteld waar goed bestuur aan moet voldoen. Dit heeft te maken met besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Een zwaar accent wordt gelegd op openheid en transparantie.

De meerwaarde van goed bestuur is geen doel op zich maar een middel tot:
– Het behouden en versterken van het vertrouwen van de gever en zo het bevorderen van de instroom van middelen ter besteding van het goede doel.
– Het behouden en versterken van het vertrouwen van alle andere belanghebbenden (zoals leden, vrijwilligers, begunstigden, overheid, media en samenleving als geheel) en daarmee het borgen van het maatschappelijk draagvlak.
– Het beschermen en versterken van de reputatie van de fondsenwervende goededoelensector.

Bij besturen wordt gesproken over de taak van toezicht houden, zowel preventief als achteraf. Daarbij moet er een helder onderscheid zijn tussen de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden daarop’. Deze functies moeten dus bij afzonderlijke organen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld door een bestuur enerzijds en een directie, of een bestuur en een raad van toezicht. Toezicht en uitvoering moet dus gescheiden worden. Op pag. 25 en 26 worden een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke structuren om dit te bereiken.

Bij TRIN is geen scheiding van bestuur en directie (uitvoering), en er wordt formeel aan niemand verantwoording afgelegd. Er schijnen wel adviseurs te zijn – Jan Sjoerd Pasterkamp, Willem Ouweneel, leden van de Revival Alliance – maar het is twijfelachtig of zij daadwerkelijk het bestuur controleren.

160 Reacties op “TRIN-bestuur: de CEO is gewoon de baas”

 1. Citroenboom zegt :

  O.k. dan is het niet zo gek dat er problemen met de boeken zijn. Mattheüs kan niet alles zelf controleren en één man kan niet zoveel overzicht houden én diensten etc. leiden. Het lijkt er een beetje op dat er allerlei mensen hun naam willen verbinden aan iets waarvan ze geloven dat het van God komt in het vertrouwen dat ze zelf dus niet meer hoeven op te letten omdat het Gods werk is. God moet dus de financien gaan bijhouden, teksten controleren, Mattheus aansturen, het bestuur controleren, preken schrijven, mensen bekeren, de KvK goed inlichten, vergaderen …

 2. grbn zegt :

  Het lijkt me interessant om te weten of dergelijke zaken ook bij andere gristelijke organisaties van vergelijkbare omvang spelen. gg heeft nu eenmaal een TRIN-obsessie dus het is niet vreemd dat alles wat daar mis is wel gevonden wordt. Maar is het ter vergelijking niet interessant om een dergelijk onderzoekje ook naar andere clubs te doen?

 3. M@rtijn zegt :

  Prima werk, jongens! Jullie kunnen zó bij UITDAGING aan de slag.

 4. goedgelovig zegt :

  @ grbn: Dat zou zeker interessant zijn. Maar zoals we het afgelopen half jaar bij het TRIN-dossier hebben gemerkt: het is behoorlijk arbeidsintensief om hier goed in te duiken.

 5. Johan zegt :

  Complimenten, GG. Dit soort informatie hoort voor alle donateurs van TRIN gewoon openbaar te zijn. Waarom staat er niet op de site van TRIN zelf wie er in het bestuur zitten? Waarom worden niet de jaarverslagen van al die stichtingen op de site gezet, zodat het plaatje inzichtelijk wordt? Ik vind het raar dat er meerdere stichtingen zijn waar hetzelfde bestuur op zit. Je kunt alles toch gewoon via één stichting regelen? Dat is voor de verantwoording wel zo helder.

 6. Jesca zegt :

  TRIN zal goedgelovig weer dankbaar zijn. de zalving zal allicht exponentieel toenemen door dit onderzoek.

 7. Job 28:28 zegt :

  Ik wil wel even een kanttekening plaatsen bij dit stuk. Natuurlijk is het zo dat de bestuurverdeling op papier veel verantwoordelijkheid bij één persoon legt. Dat is uiteraard niet correct. Het probleem is dat het helemaal niets uitmaakt. Zelfs als Mattheus helemaal niet formeel in het bestuur zou zitten, zou hij in de praktijk nog steeds de beslissingen kunnen nemen door zelf het bestuur naar eigen smaak samen te stellen. Dus als het op papier klopt, ben je nog nergens, daarom hebben we ook van die instanties in het leven geroepen om de praktijk te controleren: accountants. Dat ANBI verhaal is trouwens wel heel erg slordig van zo’n organisatie!

 8. Aafke zegt :

  GG complimenten voor dit speurwerk.

  Er zal wel weer enige kritiek op komen in verband met de jullie toegedichte TRIN obsessie, maar elke lezer moet uit de vandaag op jullie site gebracht informatie kunnen vaststellen dat dit handelt om objectieve, direct te controleren informatie en dus onbetwistbare feiten.

  Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de woordvoerder van TRIN;
  dat zal wel JOPPIE-SAUS worden vandaag!

 9. aad zegt :

  Wellicht interessant onderwerp voor een Netwerk-rapportage.

 10. Vleertje zegt :

  @Aad, ja en dan kunnen ze het weer niet uitzenden 😉
  @GG. Als TRIN nou echt dingen doet die niet kunnen, dan kun je ze toch aangeven ergens: politie, belastingdienst, een of andere waakhond?? Waarom doen jullie dat niet?

 11. rob zegt :

  Het lijkt mij niet verboden of strafbaar, je krijgt alleen je belastinggeld niet terug.
  En geen inzage.
  Maar daar zit de gemiddelde donateur ook niet mee, geloof ik.

 12. goedgelovig zegt :

  @ Vleertje: Wij zien dat niet als onze taak. GG is een satirisch-kritisch medium dat af en toe zaken in de openbaarheid brengt. Dat doen we in het kader van het publieke belang, om mensen (voor zover dat gaat) van hun goedgelovigheid af te helpen. We werken niet voor TRIN of de Belastingdienst.

  We hebben trouwens bij punt 1 (secretaris) een kleine tekstuele wijziging aangebracht.

 13. ThaFizzy zegt :

  @job

  Er kan sprake juridisch alleen maar sprake zijn van feitelijk bestuur. Het bestuur van een stichting/vereniging/VOF e.d. kan wel iemand uitvoerend bevoegd maken, maar dan nog blijft het bestuur juridisch verantwoordelijk.

  Jouw check – accountants – is juridisch de enige mogelijkheid om betrouwbare waarde te kunnen hechten aan het verplichte jaarverslag.

  Maar goed… wie heeft er een accountantsverklaring gezien bij de jaarverslagen van TRIN? Ik moet de eerste nog tegen komen die achter zulk cijfergebrij z’n handtekening durft te zetten.

 14. wesp zegt :

  Als we er voor de goede vorm van uitgaan dat dit gedrocht van oncontroleerbare stichtingen etc. niet bewust in het leven is geroepen dan mogen we ervan uitgaan dat vd. Steen en consorten vergeten hebben om de organisatorische ombouw te maken van een kleine organisatie (zoals ze begonnen) naar een grote organisatie (die ze nu zijn) Misschien dus allemaal niet moedwillig, maar wel ondoordacht, en als je hun ambities leest nemen ze zichzelf blijkbaar niet echt serieus door er deze organisatievorm aan te hangen.

 15. Ds Dre zegt :

  Ik mis in de opsomming Van der Steen Ministries VOF. Directeur M vd S. Doel boeken uitgeven. Medebestuurder ?? Genoeg redenen om jezelf tot CEO te benoemen.

 16. Oscar de Tweede zegt :

  Opgaan, blinken en verzinken. Mijn – inmiddels overleden – vader zou zo dit statement plaatsen rondom alles wat los komt vanuit Trin zelf en rondom Trin. De fase van verzinken is ingezet. Minder inkomsten, minder bezoekers, meer kritiek, geruzie met de Helmsfamily, en nu ook als klap op de vuurpijl de GGinformatie over aftrekbaarheid van giften en de diffuse structuur. De volkswijsheid leert: dromen zijn bedrog. Anders gezegd: flikker op met je gedroom.

 17. goedgelovig zegt :

  @ Ds Dre: Die VOF is inmiddels overgegaan in een BV. Ook daarvan hebben we even bij de KvK navraag gedaan. Dat komt de volgende keer aan bod.

 18. Ds Dre zegt :

  @GG. Kijk es aan. D’r gaat nog meer volgen. Is de binding door MvdS losgesprongen of zijn we nu helemaal van God los. (de vraag is welke, maar daar is al 880 berichten aan gewijd en leuk voor de GG-dag)

 19. Mustafa zegt :

  Vleertje schrijft hier:

  @GG. Als TRIN nou echt dingen doet die niet kunnen, dan kun je ze toch aangeven ergens: politie, belastingdienst, een of andere waakhond?? Waarom doen jullie dat niet?

  GG heeft hier natuurlijk al op geantwoord, maar ik wil er aan toevoegen dat er een enorm grijs gebied is tussen ‘dingen doen die niet kunnen’ en dingen doen op een juiste, transparante manier.

  Ik geloof nog steeds dat de hele boel opgezet is door lieve mensen met het hart op de goede plaats. Maar het wordt steeds duidelijker dat het een slecht idee is om je goedgelovige giften erin te pompen, tenzij je het natuurlijk op je hart hebt om te betalen voor het geluid en de lichtshow in het Gelredome of voor het invliegen van de heavenly celebrities.

 20. Ds Dre zegt :

  @Vleertje.
  Je kan aangiften tegen bankiers, die hoge bonussen hebben geincasseerd, doen. De kans dat de aangifte tot iets zal leiden is nihil. Moet nu de conclusie zijn dat dit allemaal maar kan? Ik ben blij dat er politici zijn die daar anders over denken en deze waanzin stoppen.

 21. Mustafa zegt :

  Even iets anders — hoe zit het nou ook alweer met de relatie tussen Angela Greenig en Rebekah Krell? En wie is Dad in dit eigenaardige bericht?

 22. Roberto zegt :

  @mustafa: hoe heb je dat bericht gevonden? Google?

 23. dirk zegt :

  Het epicentrum van die site, Jerry Gaffney reageert hier:
  http://www.annointed.net/Community/say-hello-jerry/29622-your-daughter.html#post120641
  als ‘your spiritual dad’

 24. Job 28:28 zegt :

  @ Mustafa

  Dat het hart op de juiste plaats zit bij Trin-mensen zou nog steeds heel best kunnen. Wat ik wel vreemd vind, is het aantal verschillende stichtingen en het feit dat een aantal stichtingen (bewust?) qua naamgeving niet aan Trin zijn te linken. Wat is het doel van al die verschillende stichtingen? Als ik een gift zou geven aan Trin, komt dat geld dan in Kosovo terecht of moet ik rechtsstreeks geld overmaken naar Stichting De Brug? (Op zichzelf volgens mij een heel goed project, trouwens).

 25. Anja zegt :

  Deze stichting De Brug is toch niet dezelfde als die van Diny van Bruggen? Even voor de duidelijkheid?

 26. Mustafa zegt :

  Job, ik denk dat Wesp hier de spijker op zijn kop slaat. Ik zie geen reden om er kwade bedoelingen achter te zoeken. Wel lijkt me dat een grondige reorganisatie gewenst is — het duurt niet lang meer voor dat het ‘beginnersexcuus’ voor deze wildgroei over de datum raakt.

 27. goedgelovig zegt :

  @ Anja: Nee, dat is een andere stichting met dezelfde naam.

 28. honest zegt :

  Mustafa: Erg naief om dit te denken. Zo ging het ook bij Berea en al zijn volgers ( nu allemaal bij TRIN )

 29. rob zegt :

  E$ven in het algemeen. Hoe zit het met een eventueel faillisement van de organisatie. Stel dat TRIN failliet gaat, wie draait op voor de gevolgen?

 30. goedgelovig zegt :

  In het artikel is de tekst bij punt 4 (penningmeester) iets aangepast. Ook deze stichting heeft dus maar twee bestuursleden…

 31. John zegt :

  @Rob.
  Ik denk Marco Borsato 😉

 32. fred zegt :

  Als ik bij kvk.nl op harderwijk zoek, kom ik wel op de diverse stichting uit, maar zie wel dat ze bijna allemaal op een ander adres zitten. klopt dat wel in jullie stuk?

  de brug en m. van der steen wat volgens jullie een bv is geworden zit op een adres..

  Dan al de trin zaken op een ander adres.

  En stichting pam. zit weer op een ander adres

 33. stefan zegt :

  @mustafa (even iets anders)

  Inderdaad wel een aparte post op dat forum. Ook de gebruikersnaam (carpe noctum; ‘pluk de nacht’) is een beetje dubieus. De relatie tussen Angela en Rebekah is als volgt, nl. dat Angela Rebekah tot de Heer heeft gebracht en dus een soort geestelijke moeder is.

 34. dromer zegt :

  @fred,

  Er worden in het stuk geen adresen genoemd. Neem maar van mij aan dat het wel klopt en dat alles diverse malen gecontroleerd is. Sommige adressen zijn woonhuizen en sommige zijn werkadressen. Ik denk dat dat de hoofdlijn is.

 35. dromer zegt :

  @rob,

  Wij gaan ervan uit dat jij de tekorten aanvult bij een evt. faillisement.

 36. goedgelovig zegt :

  @ fred en dromer: Dat klopt, het betreft kantoor- en privé-adressen van betrokkenen, dat is door ons gecheckt.

 37. albert zegt :

  @ GG
  Voor zover ik weet zijn bij stichtingen de bestuursleden (eind) verantwoordelijk. Wat dat betreft zou MvdS beter wat meer bestuursleden om zich heen kunnen verzamelen (risicospreiding). Niet dat er op dit moment veel animo zal zijn , maar dat is een ander verhaal 🙂
  Interessant zijn overigens ook de stichtingsstatuten daar die doorgaans een meer inhoudelijke beschrijving van de beoogde activiteiten en verantwoordelijkheden geven.
  Is daar meer over bekend?

 38. dromer zegt :

  @albert,

  Stichtingsstatuten zijn gedeponeerd bij de notaris en worden door hem als vertrouwelijk behandeld. Daar is (helaas) heel moeilijk aan te komen.

  Vaak worden daar echter standaard formuleringen voor gebruikt die eigenlijk niets toevoegen aan de doelstellingen zoals die bij de KVK zijn beschreven.

 39. dromer zegt :

  @wesp 4:28, (en anderen)

  Ik denk niet dat in deze bestuursconstructie sprake is van onvolwassenheid of naiviteit. Volgens mij is deze opzet bewust gecreeerd zodat Mattheus alle touwtjes (macht) in handen zou hebben. (en kan houden)

  Voor de bevestiging van mijn hypothese zou ik willen verwijzen naar het boek Durf te dromen, pagina 199 en 200. (vierde druk).

  Daarin beschrijft hij dat zijn grootste angst is dat medewerkers of bestuurders de oprichter van een organisatie er uit werken. Hij noemt dat sabotage van Gods Koninkrijk en een wapen van satan.

  Zelfs als een oprichter in zonde leeft en geen berouw heeft, mag je niet oordelen over zo’n situatie. Het advies van Mattheus is: bemoei je met je eigen zaken.

  Ik denk dat bovengenoemde citaten heel verhelderend zijn over de denkwijze van Mattheus en dat hij zijn organisatie aan zijn (kromme) denkbeelden heeft aangepast en strak handhaaft.

 40. John zegt :

  @Dromer.
  Dank je, dat dacht ik dus ook, maar ik wilde me even op de vlakte houden op dit gebied.

 41. Bodem zegt :

  @ Dromer
  Ik heb het boek niet in de kast staan, dus ik moet afgaan op wat jij zegt. Je hypothese klinkt heel aannemelijk.
  Als je denkt dat jij het werk van God kan beschermen door zelf de touwtjes in handen te houden, denk je te groot van jezelf, te klein van God en heb je weinig geleerd van de geschiedenis van andere christelijke organisaties die door een persoon gerund werden.

 42. Aafke zegt :

  @dromer
  Je stelt dat stichtingsstatuten bij een notaris zijn gedeponeerd en dat daar helaas moeilijk aan te komen zou zijn.
  Dat lijkt me onjuist. Uiteraard worden statuten opgemaakt door een notaris, maar het betreft daarna een openbaar stuk omdat hierin ook jegens derden moet vastliggen wat de stichting wel en niet mag en wie de stichting vertegenwoordigen met welke bevoegdheid.

  GG heeft uit de uittreksels van het stichtingenregister deze beknopte informatie gelezen, maar ik vermoed dat de statuten ook bij de KvK beschikbaar zijn.

 43. Job 28:28 zegt :

  @ Dromer

  Ik heb dit boek inderdaad ook niet gelezen, maar de redenering is erg plausibel. Ik heb dit in de praktijk in mijn vorige gemeente meegemaakt, waar de voorganger statutair nog meer macht naar zich toe wilde trekken en waar zelfs letterlijk door hem werd gezegd tegen een oudstenechtpaar dat zij op zijn positie uit waren. En dan ontstaat in zo’n gemeente prompt een sfeer van manipulatie, waar je geen kritiek meer mag hebben en mensen vanaf de preekstoel in een hoek worden gezet. Veel elementen die ook in de relisoap op deze site terug komen… Dus is het triest te moeten concluderen dat er blijkbaar veel van dit soort despote leiders rondlopen.

 44. Aafke zegt :

  @Job 28:28
  Dergelijke voorbeelden bepalen het succes van een boek als “Ooit evangelisch”. Wij hebben het bij ons thuis ook ondervonden en hebben besloten geen deel meer te willen uitmaken van clubjes die alleen zich zelf controleren. Het stellen van een simpele vraag leidde tot de stelling dat we een demonische sfeer neerzetten. Toch traumatisch.

 45. goedgelovig zegt :

  @ Aafke: Klopt, statuten en (indien verplicht) jaarstukken liggen ook bij de KvK. Voor die uittreksels betaal je alleen wat meer.

 46. Vleertje zegt :

  Ik zeg niet dat er strafbare dingen gebeuren. Ik weet het niet, maar ik lees zo af en toe hier dingen waar mijn haren van gaan staan. Ik was erg blij met de Netwerk reportage omdat ik hoopte op gedegen en goed onderzoek, met een gevolg daaruit. Dat het helder werd voor iedereen hoe het nu zit bij Trin. Maar het blijft zo bij dingen oprakelen hier en ik zie niks gebeuren. Activist als ik ben, vind ik dat vreemd en jammer. Ik hoop dat MvdS oprecht en eerlijk is. Zeker nu hij zo op het voetstuk is gezet door de DCleiders. De vorige mensen die deze eer te beurt viel zijn er keihard af geschopt en in de steek gelaten. Dat gun ik die jongen toch ook niet.
  Ik hoop dat de Heer in deze rechtvaardig oordeelt.

 47. Paulus de Boskabouter zegt :

  @Vleertje
  ….natuurlijk, dàt is het, de heer zelf is bij al die stichtingen het derde bestuurslid. Anbi status gered!

 48. Mustafa zegt :

  @Dromer (hier): dat is interessant. Zou je misschien even de moeite willen nemen het letterlijke citaat hier neer te zetten? Lijkt me zeer relevant.

 49. Mustafa zegt :

  @honest (hier): als de informatie van Dromer klopt ben ik met je eens dat mijn welwillende houding wat naief was.

 50. dromer zegt :

  Raak de gezalfde des Heren niet aan
  Oké, nu wandel je in je droom, in je bestemming. Er is iets nieuws van God in jou geboren. En net zoals elk kind door allerlei fasen heen gaat, zal ook jouw droom, visie of project door allerlei fasen heen gaan. Je bent op weg naar geestelijke volwassenheid om anderen te helpen om dingen van God geboren te laten worden. Je wordt op jouw beurt een geestelijke vroedvrouw/man voor anderen. Dit is een cyclus van God en een beweging die niet te stoppen is. Ik heb alleen één grote zorg en dat is dat ik om me heen veel geboortes van God na verloop van tijd niet tot volwassenheid heb zien komen. De afgelopen jaren heb ik helaas tientallen bewegingen en projecten zien mislukken. Bij elke beweging – die zo goed was begonnen, maar uiteindelijk toch afgebroken is – heb ik navraag gedaan. Ik onderzocht de situatie en heb mensen gesproken en het verhaal van beide kanten gehoord. Ik ontdekte daarin een rode draad. In alle gevallen werd, op weg naar volwassenheid (en sommigen hadden dat stadium al bereikt), diegene die geboorte had gegeven aan de beweging, de visionair, de oprichter de pionier of hoe je deze persoon ook maar noemen wilt, eruit gewerkt door mensen binnenin de beweging, met alle grote gevolgen van dien. Pas op voor de aangieren. In alle gevallen waren het de mensen van de administratie die de touwtjes zo stevig in handen kregen en dusdanig controle wilden uitoefenen, dat ze de oprichter eruit werkten. Mensen uit de administratie zijn mensen met een dienende functie op kantoor, te denken valt aan boekhouders, bestuurders en administratieve medewerkers. Ik kan er een boek over schrijven, en misschien ga ik dat nog eens doen omdat ik bezorgd ben over de hierboven beschreven situatie hoe bewegingen in Gods Koninkrijk gesaboteerd worden. Dit is de reden van veel splitsingen en scheuringen, en de oorzaak van veel verwondingen onder Gods kinderen. Ik geloof dat het een wapen van satan is.

  Daarom wil ik je ook het dringende advies geven om hier zelf nooit aan mee te werken! Zorg dat je nooit en te nimmer de oprichter, pionier, grondlegger, of hoe je hem of haar ook wilt noemen, eruit werkt. In Psalm 105:15 zegt God: ‘Raak Mijn gezalfden niet aan.’ Ik denk dat je Gods woede op je hals haalt als je dit wel doet.

  Kijk, diegene die eruit wordt gewerkt, heeft dus nog steeds dezelfde zalving en gunst van God op zijn of haar leven, dus die gaat gewoon door en start weer iets nieuws. Het is pijnlijk voor degene die eruit wordt gewerkt, omdat hij verraden is door de mensen die hij vertrouwde. Maar na een poosje zie je de meesten weer iets nieuws beginnen en dat werk draagt ook gewoon weer vrucht, vaak zelfs nog meer dan voorheen. Maar diegenen die deze persoon eruit hebben gewerkt, hebben als het ware bloed aan hun handen. Want door hun zonde worden vele mensen in de bediening en in de achterban geraakt. Je snijdt het hart weg, de pionier, de moeder van de beweging, met alle gevolgen van dien, zoals afname van het aantal bezoekers, een teleurgestelde achterban, toename van ziektes, een negatief beeld naar de wereld die met grote belangstelling toekijkt et cetera.

  Ik heb dit zelf om me heen zien gebeuren en ben geschrokken van de desastreuze gevolgen. Het is natuurlijk een heel andere zaak als de oprichter zelf terugstapt en alles overdraagt aan een door hem gekozen opvolger of opvolgster, of als de oprichter komt te overlijden. Dan gaat zijn geestelijke erfenis over op de dan aangestelde leiders die de bediening voortzetten.

  Maar wat doe je met een oprichter die in zonde leeft en geen berouw heeft van zijn zonden? In een dergelijk geval adviseer ik je – als de oprichter na diverse waarschuwingen en vermaningen niet verandert – om zelf weg te gaan en je terug te trekken. God zal zelf oordelen over de situatie. Maar ga in ieder geval geen complot beginnen om iemand af te zetten. Ik schrijf dit alleen als tip, omdat de gevolgen die ik om me heen heb gezien nogal heftig waren. Hou je bij je eigen taak en ‘de speeltuin‘ die jij van God hebt gekregen in de bediening. Kortom: bemoei je met je eigen zaken.

  Durf te dromen, pagina 198-200

 51. Ruitje zegt :

  Eng, Dromer, wat je citeert. Vooral de beruchte tekst die wordt gebruikt om te manipuleren ‘Raak de gezalfde des heren niet aan’.

  Hier een interessant artikel over het misbruik van die tekst (is in het engels).

  http://exitchurchianity.wordpress.com/2009/06/16/the-untouchables-touch-not-gods-anointed/

 52. dromer zegt :

  @Ruitje,

  Ik ben het helemaal met je eens! Echt sektarisch denken.

 53. aafke zegt :

  Het boek van MvdS heb ik nooit gelezen, ik voelde daar toe geen enkele behoefte.

  De pagina’s 198-200 uit zijn boek geven het beeld van een oncontroleerbare aanstaande dictator, die gaat binden in plaats van verbinden en die lijdt in plaats van leidt.

  Ik wens hem sterkte, evenals zijn discipelen.

 54. rob zegt :

  @Dromer, altijd al gedacht dat mensen met administratieve funkties v satan waren.
  Hoe ze met dienstbare houding vanachter het buro compolotten smeden. Natuurlijk zijn pennenlikkers zelden visionair en moeten wel overnemen wat door een ander bedacht is.
  is het aantal zieken in uw gemeente toegenomen?
  Vraagt u zichzelf dan af of niet iemand bezig is een complot te smeden. Enne was Judas ook geen penningmeester? groot gelijk, een echte visionair, die mattheus.

 55. dromer zegt :

  @Rob,

  Ook niet uit te sluiten is dat dit verhaal gaat over de manier waarop 1 van de Trin-bestuursleden zelf “weggewerkt” is in het verleden.

  Dit soort verhalen hebben vaak een diepere laag.

 56. Aafke zegt :

  Projectie noemen we dat…!

 57. John zegt :

  @Dromer.
  Inderdaad eng. Ik was je bericht aan het lezen in de veronderstelling dat je even in de huid kroop van zo’n leider en ik vond het in eerste instantie nogal ongeloofwaardig en suggestief wat je beschreef, en ik vroeg me af waarom GG je bericht nog niet weggemodereerd had. Maar aan het eind bleek het te gaan om een citaat uit MvdS boek Durf te Dromen. Misselijkmakend is het enige woord wat in me opkomt.

 58. Job 28:28 zegt :

  @ Allen

  Beste mensen, ik schrik me werkelijk dood bij dit citaat! Wie heeft in vredesnaam dit boek uitgeroepen tot het beste boek van 2008 (of was het 2009)?

  Verder geeft het wel mooi de eeuwige strijd aan tussen visionairs en pragmatici. Een strijd die je niet alleen in gemeentes hebt, maar ook binnen bedrijven. Het wegzetten van administrateurs als lastig en een verhindering voor het koninkrijk is dom en doet geen recht aan de verschillende rollen van mensen binnen een team. Elk managementboek kan je vertellen dat elk team tenminste één persoon moet bevatten die de waarom-, hoe-, hoeveel-, wanneer-vragen stelt en kijkt of de ideeen van visionairs wel haalbaar zijn. In een bedrijf heet zo iets een controller, en een goede samenwerking tussen een visionaire directeur en een controller, brengt evenwichtige resultaten voort.

  Verder heeft hij wel gelijk dat dit een strijd is tussen twee groepen, het blijft de vraag wat de goede strijd is… Ik heb als controller (ik moet het helaas bekennen, ik ben er ook één) ook dikke discussies gevoerd met een voorganger die aan geloofsbegrotingen deed. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik inderdaad al mijn zelfbeheersing nodig heb gehad om geen poging te wagen om de beste man neer te halen, achteraf ben ik daar wel blij om, hoewel het nog wel eens kriebelt…

 59. Ds Dre zegt :

  Wat is er mis met controllers?

 60. rob zegt :

  @Ds Dre, Alles, ze maken dromen kapot die toch al bedrog waren. En dat is niet eerlijk

 61. aafke zegt :

  Zelf denk ik dat Matthieu vannacht minimaal twee nachtmerries te verwerken krijgt:

  1e: Flikker toch op met dat gebonden Goedgelovig
  2e: Flikker toch op met al die controllers

  Stil maar, wacht maar alles komt goed…!

 62. aafke zegt :

  Zou ik een openbaring te verwerken hebben gehad..?

 63. rob zegt :

  Mattheus vd Steen heeft het gewoon niet begrepen. Waarom kost een visie zoveel geld?
  Paulus was visionair maar ging er prat op om op niemands zak te leven.

  Zou het een overgewaaid idee uit de consumptiemaatschappij zijn : iets wat duur is moet wel goed zijn. Zoals merkkleding.
  Mammon, ga weg bij TRIN, NU.

  (dit was een gratis actie)

 64. rob zegt :

  @Aafke, arm kind,
  kom tot rust, hopelijk was het geen visuele openbaring, Mattheus in zwembroek, een duik nemend in een geldpakhuis die de conytolleurs wegstuurt ……..jegh

 65. Vleertje zegt :

  Mmmmm dank je dromer. Weer een boek wat ik niet hoef te lezen, (tenzij het helpt voor anderen natuurlijk. )*gaap*

 66. aafke zegt :

  Rob, man or woman,
  Ik moet vreselijk om je lachen.
  Glorie!

 67. Zeezout zegt :

  Het is heel simpel: in dit citaat is ‘de pionier’ in feite god. Daar mag je niet aankomen, zelfs wanneer je hem niet begrijpt!

  Het staat haaks op de Bijbel, want die geeft aan dat God centraal moet staan en niet de ‘profeet’. Een niet-corrigeerbare ‘man Gods’ is simpelweg geen ‘man-Gods’ in ‘zijn’ bediening.

  Ofwel: deze man is zwaar dwalende en diegenen die zijn werk aanprijzen idem.

  Niet dat ik nooit dwaal of fouten maak, maar dit is gewoon eng….

 68. Jesca zegt :

  @zeezout: goed gesproken!

 69. Mustafa zegt :

  Dromer, bedankt voor het citaat. Het is me nu duidelijk. Mattheus speelt de Gezalfden-kaart en de hele wirwar aan stichtingen is erop gericht om te voorkomen dat hij ten val komt of eruit gewerkt wordt. Eerdere ervaringen spelen hierbij duidelijk een rol (hee, gaan jullie nog Ermelo 3851 PX kijken op GroetGelovig?).

  De minachting waarmee hij over administrateurs spreekt is beschamend en werpt een onaangenaam helder licht op de hele zaak. En wat hij hier tegen zijn schaapjes zegt is niets meer en niets minder dan het begin van een sekte.

  Hoe lang zal het duren voor de bel uiteenspat?

 70. Roberto zegt :

  @Mustafa: ik schat in dat het niet zo lang meer duurt voor Trin omvalt, nu de financiën een probleem zijn. Al ben ik bang dat het voor Trin wel erg makkelijk is om die problemen op het conto van de crisis te schrijven (doen ze in die brief immers ook). Als ze dat doen heeft evangelisch/charismatisch NL alwéér niks geleerd.

 71. WatEenZooitje zegt :

  @ Allemaal

  Dus als ik het goed begrijp…administrateurs zijn rebellen omdat zij het werk van De Gezalfde des Heren aantasten. Dus de rebellen (Korach en zijn compagnons) die Mozes autoriteit betwistten waren dus ook administrateurs? Nee nou wordt het fraai. Ik vind dit echt heel erg vaag en eng. En het kan zijn dat het een mooie ‘spirituele dekmantel’ kan worden. Kijk, die prosperity teachers uit de USA leven echt als Hollywoodsterren. De reden dat zij dat kunnen is hoofdzakelijk door al die giften van hun volgelingen. Welnu, hun administratie is net zo vaag en controversieel als hun leringen en hun levensstijl in het verlengde van de Bijbel. Het lijkt mij dat zij de gedachte die MvdS heeft over administrateurs delen. Een aantal jaren geleden was er een senator, Charles Grassley, die meer te weten wilde komen over de financiën van mensen als Hinn, Dollar, Copeland etc. En bijna geen van allen wilden meewerken aan dit onderzoek naar transparantie en openheid op Joyce Meyer na dan. Dus, als ik mijn zuurverdiende centen wil gaan investeren in het Koninkrijk van God, dan nóg weet ik niet of het wel terechtkomt bij diegene aan wie ik het gegeven heb. Dus stel nou als Trin ook zo’n superministry zou worden als zo’n Amerikaanse, dan zou geen enkele christenorganisatie enige ingang kunnen krijgen in de financiële toestand van Trin want MvdS kan zich beroepen op tegenwerken van The Anointed One en als ze dat zouden doen dan zou Trin kapotgaan. Dus in principe mag elke financiële handeling niet gecontroleerd worden en kan, elke Judas-like christen, transacties doen (bv. miljoenen kostende villa, en jacht, privejet etc.) terwijl er dan niks gezegd mag worden omdat Gods woord zegt dat…..Sorry, maar dit lijkt mij gewoon een ordinaire vorm van bedrog omdat je de controllers of kritici manipuleert met het idee dat God boos op jou gaat worden….Ehm, was Jezus Christus juist niet boos geworden op mensen die de Dienst aan Zijn Vader exploiteerden en er een commerciële poppenkast van hebben gemaakt. Wat ik wel erg stuitend vind is de relatie die MvdS legt met mensen, die de oprichter er uit hebben gewerkt, met bloed hebben aan hun handen en de toename van ziektegevallen. Waar baseert deze man dit op en waar is hier de Bijbelse onderbouwing. Deze pagina’s lijken mij een simpele manier om elke bediening te beschermen tegen elk onderzoek, ook wanneer dit terecht zou blijken te zijn. Dus een ABC bij Todd Bentley is dus werk van de satan. Zou dit dan ook gelden voor de EO die Trins werk onder een vergrootglas heeft geplaatst maar het helaas niet mocht uitzenden?

 72. Ds Dre zegt :

  Doet me denken aan Enron.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal
  Ook daar mocht de leiding geen kritiek krijgen. De duivelse administrateurs speelden het spel mee, tegen betaling uiteraard.
  Helaas waren er twee vrouwen (die deugen zowiezo al niet zie Eva (gen 1,2) die zonodig kritische vragen moesten stellen.
  1 journalist die wilde weten hoe de black-box die voor de winst zorgde werkte en 1 dame op de boekhouding die graag debet en credit gelijk wilde hebben.
  Zij en alleen zij zijn de oorzaak van de ondergang van Enron, als je het droomboek van MvdS wil geloven.
  Volgens mij was Enron gebakken lucht en de geur van TRIN begint daar steeds sterker op te lijken.
  Niemand die mij heeft kunnen uitleggen waarom de ene week een brief waarin de ondergang van TRIN wordt aangekondigd tenzij er betaald wordt en de volgende week wordt gezegd dat de situatie stabiel was/is en blijft.

 73. Ruitje zegt :

  Smells like TRIN-spirit 😉

 74. Huig zegt :

  Ik ken de bron niet waaruit geciteerd wordt. Ik ken wel de tekst die wordt geciteerd en deze staat maar 2x in de bijbel en gaat niet over een persoon maar over het volk Israël. Dus is het niet zo verstandig om pioniers en visionairs met deze tekst als ’t ware een vrijbrief te geven tav hun handelswijze. Ieder mens heeft soms berisping en correctie nodig. En als je dat niet kunt of wilt aanvaarden is er iets niet goed ook al ben je een geroepene te noemen. Ik ken één persoon die uiteindelijk uit zijn werk is geplaatst omdat het echt niet verder ging en het werk heeft daarna een grote vlucht genomen. ’t Is maar net wie je als handvat gebruikt. Toch ken ik ook iemand die 2x van een werk is gehaald die heel goed functioneerde maar die door het bestuur niet of nauwelijks werd ondersteund. En die begint gewoon weer een nieuw werk, want op het functioneren was niets aan te merken dan de normale menselijke tekortkomingen en zie, ook de achtergelaten velden dragen verder vrucht, Dus we citeren vaak een situatie om ons gelijk te zoeken of de ander van ons af te schudden. Degelijkheid en integriteit zijn altijd voorwaarden om in gesprek te zijn met zwakheden, tekortkomingen en zonden. We hebben een gezond verstand om iets te kunnen beoordelen en laten we elkaar niet met een bijbeltekst buitenspel zetten. Als mensen niet meer door één deur kunnen vanwege verschillende opvattingen dan is het verstandig om een vertrouwde persoon te raadplegen en eventueel uiteen te gaan. Maar het moeilijkste is om met elkaar de vrede te bewaren en dan geeft men de duivel een voet en helaas zijn daar veel verhalen over te vertellen. We hebben nog veel te leren en dat zal niet gemakkelijk gaan. Er zijn heel wat bolwerken, schansen en redeneringen om onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen. En de duivel kan naar hartelust ons bespelen en uiteen drijven. Dus de tekst uit kronieken en de psalmen niet gebruiken, want dan forceer je je eigen inzichten en zet je de ander buitenspel. Ik heb dat voorbeeld bij Jezus nooit gezien. En Hij had echt recht van spreken, toch?

 75. honest zegt :

  Huig: Prima verhaal maar dat slaat niet op TRIN!

 76. Zeezout zegt :

  Niet om te katten hoor!

  Af en toe een witregel in de tekst maakt het geheel wat gemakkelijker te lezen 😉

 77. El Joa zegt :

  Hmm..
  @goedgelovig
  @mustafa
  @ de rest
  Net binnengekomen bericht via facebook:
  Angela Greening heeft zich helemaal terug getrokken van trin.
  Heb het net gelezen in een mail van mensen die (te) dicht op het vuur zitten..
  Ga niet over de details schrijven in een comment,maar de reden is heel onduidelijk,maar wil dr zelf niet te veel tijd aan verspillen..

 78. Mustafa zegt :

  Intrigerend. Maarruh… als je al zover gaat dat je Facebook als bron noemt, waarom dan niet even het bericht citeren voor ons? (Copy-paste kost geen tijd toch?)

 79. aafke zegt :

  @El Joa
  Ik ben ook erg benieuwd…!

 80. Ruitje zegt :

  Info uit nieuwsbrief TRIN 2 oktober… ze lezen GG.

  ” 3. Ontwikkelingen Trin

  Gaarne willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen bij Trin.

  Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we door een uitdagende periode gegaan en hebben we de organisatie helemaal moeten doorlichten.

  Het gaat goed met ons en dankzij onze trouwe achterban, raad van zakelijke en financiële adviseurs, het doorvoeren van bezuinigingen, verandering van structuur en interne verschuivingen zijn we op de goede weg en komen we er helemaal uit, sterker en slagvaardiger dan ooit en met nog meer visie voor opwekking en transformatie!

  Mattheus van der Steen krijgt de laatste maanden zo veel uitnodigen voor spreekbeurten, conferenties en verzoeken voor buitenlandse campagnes, dat dit niet mee te combineren valt met zijn overvolle agenda. In het voorjaar van 2009 heeft het bestuur van Trin gepraat over het aanstellen van een directeur voor Trin Nederland, zodat Mattheus zich volledig kan richten op de missie en het mandaat dat God hem heeft gegeven voor Nederland en de natiën. Het bestuur heeft Jop van der Bijl benaderd voor deze functie.

  Vanaf 1 september 2009 is hij dus directeur Trin Nederland. Mattheus is momenteel voorzitter van stichting Trin en zal dat ook met veel vreugde en enthousiasme blijven doen. Verder zal hij, samen met de andere bestuursleden en de adviesraad, toezicht houden op het uitvoeren van de missie en visie van Trin: Touch, Reach and Impact the Netherlands and the Nations!

  Stichting TRIN en het wereldwijde werk is afhankelijk van God en de support van mensen. Mocht u een gift willen geven, waar we heel dankbaar voor zijn, dan kan dat door hier te klikken. Gods zegen!”

 81. Ruitje zegt :

  Jop wordt directeur? Omdat MvdS het te druk heeft? Of willen ze een anbi blijven?

 82. Ruitje zegt :

  Hier de laatste ARCH-bijeenkomst…

  http://www.ustream.tv/recorded/2237453

  Zaal lijkt niet heel vol… lege stoelen?

 83. John zegt :

  @Ruitje.
  Mijn hemel, wat een boring filmpje. De zaal is echt zo goed als leeg. Maar het gaat TRIN er waarschijnlijk niet om hoeveel mensen er zijn, maar vooral om naar buiten te kunnen brengen dat ze in het Cultureel Centrum Harderwijk zitten (voor het aanzien. gebeurd bij bandjes ook heel veel, iets waarvan wij weigeren gebruik te maken. Zoals: deze band heeft in november nog in Hedon Zwolle gespeeld. zonder erbij te vermelden dat er maar 10 bezoekers waren en de organisatie nooit uit de kosten heeft kunnen komen)

 84. Ds Dre zegt :

  Ik heb even doorgekeken, nee dit trek ik niet twee en half uur. Ik zag Ouweneel iets zeggen over dat er (7?!) sacramenten zijn. Toch goed gezien door WJ.
  Wat is betekend ARCH?

 85. Mustafa zegt :

  @Dre, het doet je misschien denken aan een TRIN triomfboog, of een organisatie die zich in allerlei bochten wringt – maar het staat gewoon voor Apostolic Revival Center Harderwijk.

 86. honest zegt :

  Natuurlijk moet Job van deer Bijlj nu directeur worden want dan hebben ze het “zogenaamd”gescheiden voor o.a. de ANBI. Maar zijn ze NU TE LAAT MEE!!!!

 87. Ruitje zegt :

  Vraag me ineens af: MvdS heeft zoveel dingen in het buitenland. Zou hij de benen gaan nemen of in de luwte worden gehouden? You never know…

 88. nobody zegt :

  @Ruitje 3:05pm:
  Als Jop vanaf 1 september 2009 directeur is, lijkt het mij, dat TRIN niet gereageert heeft op GG-berichten, maar dat GG op 28 september 2009 als mosterd na de maaltijd met verouderd nieuws is komen aanzetten

 89. Ds Dre zegt :

  Ik ben benieuwd hoe de procedure is verlopen voor het aanstellen van een directeur. Ooit een vacature gezien op de TRIN-site hiervoor?

 90. Ruitje zegt :

  @Ds Dre, ik denk dat er geen vacature is geweest. Niets gezien in Charisma (toch een beetje TRIN-blad) of elders of in nieuwsbrief.

  Jammer, anders had vast rev. Van Pastoorkramp gereageerd 😉

 91. Ds Dre zegt :

  Is die Jop niet die man die voorspelde dat er een zakenman € 2 ton zou gaan doneren?

 92. Aafke zegt :

  @Ds Dre
  Nee dat was een andere broeder.
  Maar Jop is wel de minst informerende woordvoerder die ik ooit heb gehoord. Ik ben benieuwd hoe zo’n directierol wordt ingevuld met MvdS als voorzitter van je bestuur.

 93. Pittig zegt :

  Ik stel voor dat TRIN nu “onze” John als nieuwe woordvoerder aanstelt. Hij weet de zaken heel helder (soms zelfs in your face helder) te brengen, heeft altijd wel een geschikte oneliner voor de pers en weet hoe je zalen moet bespelen! 🙂

 94. honest zegt :

  Jop is een zwager en marionet van M.v.d.S. Dus er verandert niets!!!

 95. John zegt :

  @Pittig.
  Ik? Lijkt me leuk, dus bij dezen bied ik me bij TRIN aan als nieuwe directeur 😉

 96. Mustafa zegt :

  Ik heb een visioen gekregen.

  Volgende nieuwsbrief: Na een wederom uitdagende periode beperkt TRIN zich voortaan in haar activiteiten tot Nederland. Kleine naamswijziging: Touch, Reach, and Impact Nederland. Mattheus blijft wel actief aan het front, met zijn poten in de modder, zijn kop in de krant, en zijn achterste in comfortabele hotels.

  Daaropvolgende nieuwsbrief: Mattheus vertrekt voorgoed bij TRIN.
  Officiele reden: teveel uitnodigingen tot spreekbeurten. In Mattheus’ eigen woorden: “Kijk, diegene die eruit wordt gewerkt, heeft dus nog steeds dezelfde zalving en gunst van God op zijn of haar leven, dus die gaat gewoon door en start weer iets nieuws.”
  Wederom een naamswijziging: Touch, Reach, and Impact Niemand.

 97. Piet zegt :

  @ Mustafa,

  Bij het uitkomen van de volgende nieuwsbrief van TRIN zal blijken uit welke bron dit visioen komt.

 98. Mustafa zegt :

  Piet, dat kan ik je nu al vertellen.

 99. Tjonge zegt :

  Dit weekend Joshua Mills in de LEG, op de website gekeken en wat zag ik:

  http://www.partnersinpraise.net

  Partnerlevels, komt bekend voor? 😉

  Silver 30dollar each month
  Gold 100dollar each month
  Platinum 500 dollar each month
  Diamond 1000dollar each month

  Wat krijg je er voor terug? Niets. Ja korting op hun eigen spullen, wat je uit eindelijk als nog zelf betaald 😛

 100. Aafke zegt :

  Ik weet niet hoe het met jullie is, maar van zo’n
  bonussysteem krijg ik een heel warm gevoel…

 101. Ruitje zegt :

  @Tjonge, dit kom je enorm veel tegen in Amerika. Ongelooflijk, gewoon vette handel.

  Hier nog eentje Matt Sorger (uit zelfde hoek als Mills)

  http://mattsorger.com/partners.aspx

  Diamond 500 or more per month
  Platinum 250 or more per month
  Gold 100 or more per month
  Silver 50 dollar per month
  Bronze 30 dollar per month

 102. Ruitje zegt :

  Kreeg vandaag Charisma weer eens in de bus. Als je die advertenties leest en wie er nu naar ons land komen voor conferenties, word ik kriegel. De hele troep met DC’s komt hier naartoe. En we stinken er hier gewoon in.

  Trouwens een thema over heiligheid maar als ik die artikelen lees, ademt het helemaal de DC-sfeer. En een uitleg in sommige artikelen over heiligheid die je niet leest in de bijbel.

  Charisma doet ineens alsof ze zo goed bezig zijn, net als TRIN. Ouweneel promoten, aandacht voor het ‘woord’ en doen alsof ze alles onderbouwen, en nu heiligheid. Maar als je het goed leest is het nog steeds dezelfde doorgeschoten charismatische dwaling.

  (sorry kon het even niet laten te spuien).

 103. Jos Strengholt zegt :

  Als TRIN zoveel problemen heeft olv MvdS, is het niet vreemd dat intern tegen hem wordt gezegd dat hij zich helemaal op het geestelijke moet richten, terwijl een ander de zakelijke leiding krijgt. Ik die die knakkers daar niet, maar zoiets lijkt me geheel niet ondenkbaar. Hoeft niet meteen met ANBI te maken hebben lijkt me.

 104. Tjonge zegt :

  @Ruitje:
  Ja, Matt Sorger is wel wat goedkoper dan Joshua, misschien kunnen we mensen adviseren zich daarbij aan te sluiten, Nederlanders zijn dan natuurlijk wel op de knip als het goedkoper kan 😉

  De charisma, wat een stelletje semi intellectuelen zijn dat. Ik durf te wedden dat die Dr. Sharon Stone haar Dr. titel heeft gejat van een één of andere goedkope website. Hier in Nederland moet je na je master nog eens 4 tot 6 jaar promotie doen voordat je Dr. voor je naam mag zetten. Het lijkt me sterk dat dat soort leeghoofdige Amerikanen überhaupt studeren 😛

  Oeps wat zeg ik nou, ik ervaar turbulentie in de geest, seat belts on, shabba we gaan zweefen, wiehoeeeeeee

 105. honest zegt :

  Tjonge: Dit vinden we wel wat ruw uitgedrukt van je. Verder is het ook nog de vraag hoe bijvoorbeeld Ouweneel zijn doctorstitel heeft gekregen!!!

 106. Dat is makkelijk zegt :

  @honest,

  Bij Ouweneel zijn zijn opleidingen en titels makkelijk te traceren.

  http://www.it-is-easy.org/contact/friends/ouweneel.php

  Bij die buitenlanders (en Maasbach!) is dit inderdaad meestal gekocht en dus bedrog.

 107. Completer zegt :

  En nog wat completer:

  http://www.willemouweneel.nl/#p=8

 108. fordo zegt :

  nou, ik ben geen ouweneel fan, maar dit is gewoon niet waar: hij heeft gewoon zijn titels gehaald, op een eerlijke manier. In ZA worden geen titels verkocht.
  Wel is het, meen ik (!), zo dat in Nederland zijn proefschrift niet werd geaccepteerd en daarom naar ZA ging. Dat betekent niet direct dat er een luchtje aan zit, alleen dat er onenigheid was over of zijn scriptie binnen het accademisch veld paste. Eenzelfde vraag kun je ooks stellen die hun titel wel in Nederland hebben gehaald. Zoals ook hieruit blijkt.
  http://www.nd.nl/artikelen/2009/oktober/03/deining-over-boek-universitair-docent-brouwer

 109. nobody zegt :

  nou, ik ben in ieder geval blij dat zelfs ‘niet-fans’ het soort boosaardige insinuaties als geplaatst door honest 1:33 pm uit de wereld helpen… zegt wel meer dan genoeg over het figuur erachter

 110. Ruitje zegt :

  Tjonge, hier nog een goed bod: Abiding Glory Ministries van Ryan Wyatt (die ook in Lakeland op het podium stond).

  Level 4, Yearly: partner with a Yearly Gift of 10.000 dollar

  En dit krijg je ervoor:

  * 50% off Ryan Wyatt product through online store and Abiding Glory conferences
  * 100% FREE Abiding Glory conference registrations for one year (not schools or partner luncheons)
  * Reserved Seating at Abiding Glory conferences
  * Invitations to Abiding Glory Partner Luncheons
  * FREE Quarterly Teaching CD from Ryan
  * FREE monthly updates from our travels around the world. Including new teachings, revival reports and miracle testimonies.
  * Prayer Covering: Abiding Glory will cover you and your family in prayer according to the prayer requests that you send us.
  * FRUIT: We believe any fruit and harvest that is reaped through Abiding Glory Ministries is also accredited to your account! We pray that the same blessing and presence of God that Abiding Glory carries will also rest upon your life and families.

  @nobody, Ouweneel heeft zijn titels wel op legale wijze verkregen. Anders is het met veel die Amerikaanse lieden, helaas.

 111. Ruitje zegt :

  Misschien kan GG ook zo’n partnerschap instellen:

  Blik 5 euro per jaar
  IJzer 5 euro per jaar
  Klei 5 euro eenmalig

  Je krijgt gratis deel aan de satirische vrucht van GG. En als je je nood mailt, maken ze er een passende satirische grap over.

 112. nobody zegt :

  @Ruitje:
  Dat is precies wat ik zeg (en m.b.t. Ouweneel weet) 🙂
  Honest weet het blijkbaar niet, maar neemt ook niet de moeite om even te checken of wel klopt, wat hij/zij voor geruchten de wereld in strooit.

 113. Pittig zegt :

  Ruitje, geweldig! Ik ga voor Blik!! 😀

 114. honest zegt :

  Nobody: niet zo geirriteerd joh. Hij kon z’n titel toch niet in Nederland krijgen. Vragen staat toch vrij? En om daarvoor naar Zuid Afrika te gaan is toch vreemd? Maar goed als wij het mis hebben dan heb jij gelijk!!!
  Ook dat zal wel duidelijk worden!

 115. honest zegt :

  nobody: voor ons is het duidelijk : Trin kan bij nobody niet meer “kapot”. Je mag ook best Trin-supporter zijn hoor. Gelukkig kan dat allemaal op deze site!

 116. honest zegt :

  nobody: Jop kan ook met terugwerkende kracht die functie hebben gekregen. Heel slim!

 117. honest zegt :

  nobody: bedankt voor je eerlijkheid. Wij stellen dat op prijs.

 118. Ruitje zegt :

  Zou nobody partner van TRIN zijn? Misschien kan nobody ook partner van GG worden? Is in ieder geval goedkoper: 5 euro per jaar in plaats van 10 per maand…

 119. nobody zegt :

  @ allen, maar vooral honest (beter not-honest)
  you’re so boring…
  Volgens mij heb ik al eerder duidelijk vermeld dat ik géén supporter ben van TRIN. Ik ben gewoon iemand die er de pest in heeft dat zogenaamde “g” ristenen, nee “g” riezels, van alles roepen en beweren zonder ook maar even
  a) te checken of het wel klopt,
  b) er bij stil te staan hoeveel gewonden dit veroorzaakt en
  c) hoe je overkomt op anderen, met name niet-gristenen.

  @Not-Honest: voor mij is vooral dit duidelijk: een gristen ben je niet. Gelukkig kan dat allemaal op deze site.

  @Ruitje: als je eerdere posts had gelezen zou je weten hoe ik tegen TRIN aankijk. Maar lees je bijbel eens, zou ik zeggen, vaan voor tot achter en terug, en vooral niet alleen de teksten die jezelf uitkomen.

 120. Ruitje zegt :

  @nobody, flauw om mijn woorden te citeren.

  Ik lees mijn bijbel al enorm veel, en ook de teksten die hard zijn en mij een spiegel voorhouden. Dus niet teksten die mij alleen maar zouden uitkomen (misschien doe jij dat?). Het is maar even dat je het weet. Gods woord is namelijk een tweesnijdend zwaar dat soms enorm confronterend is. En die scherpe teksten lees ik ook en durf ik ook ter harte te nemen.

 121. Ruitje zegt :

  correctie: ‘zwaard’ i.p.v. zwaar

 122. angel zegt :

  Een zwaard kan ook best zwaar zijn. Vooral als ze tweesnijdend zijn.

 123. aafke zegt :

  @Ruitje
  Laat je glazen toch niet in gooien joh….

 124. nobody zegt :

  @Ruitje:
  Klopt, die was een beetje flauw. Vooral omdat het alweer 11 dagen (!) geleden is dat je het voor het laatst tegen iemand gezegd hebt… En goed dat je je bijbel ook zelf leest. Ik doe het niet (ook niet als je het nu onmiddelijk weer tegen me roept).

 125. Ruitje zegt :

  @aafke, je hebt gelijk… iets te gevoelig vandaag. Dat hebben we soms als vrouwen. 😉

 126. Dave Rome zegt :

  Met toeval ben ik tegen je site aangelopen en vond een aantal zaken zeer vermakelijk.
  Hoewel ik TRIN niet echt ken anders dan dat Mattheus v.d. Steen eenmaal gesproken heb 3 a 4 jaar geleden, vond ik bepaalde stukjes vermakelijk.
  1. De typering betreffende de offers
  2. De Goudstof
  3. Problematieke omtrent de zakelijk opzet
  De satire, ironie en sarcasme heeft wel iets en toch! Moet ik concluderen dat ik de doelstelling
  niet al te serieus kan nemen. De zogehete nieuwsgaring of hoe jij het ook wenst te noemen is gebaseerd op suggestieve meldingen, percepties waarbij je in de achterhoede de gedachten van mensen manipuleert door ze op een bepaald been te zetten.
  Wel bekende manier van verslaglegging zoals men in allerlei type roddelbladen vind in een slechte krant.
  Zo het verloor mijn interesse zeer snel

  Hoewel het niet mijn zaak is ga ik dan toch in op een aantal zaken.
  1. Mattheus leeft voor een groot deel vanuit offertes die hij krijgt tijdens prediken als gast en misschien ook vanuit de BV’s.
  2. Waarom BV’s en de constructies, simpelweg omdat Nederland zelf een complex stelsel van regels heeft gemaakt waarbij persoonlijke aansprakelijk of bepaalde zaken in bepaalde bedrijf vormen dient te worden gegoten. Met andere woorden er is niets schokkends aan je berichtgeving ik denk als je antwoorden wil op bepaald vragen dan kan de KvK of een Notaris of een Jurist je dit prima uitleggen. Zo de v.d. Steen BV doet niets verkeerd.
  3. Moet Mattheus of TRIN inhoudelijk ingaan op jullie vraagstellingen (ondanks dat er een aantal goede punten tussen zitten)? Nee helemaal niet simpelweg omdat je niet aangesteld ben als een controlerend orgaan. Die hebben we meer dan zat in dit land, daar voeg jij nog je site iets aan toe. Snap ook niet waarom Mattheus of wie dan ook van TRIN zich laat verleiden om je van enig repliek te voldoen.
  4. Dat de financiën niet op orde zijn? Dat weten we niet dat is een aanname van jouw zijde waar niemand iets mee kan of zou moeten simpel weg omdat het niemand iets aangaat. Als het fout zit komt het vanzelf boven tafel bij de juiste instanties en niet toevallig omdat GG er iets over heeft vermeld. Als men begint in ministerie en met zaken dan is de eerste 3 jaar de vallen en opstaan jaren. De financiën zijn nimmer op order want je leert door je hoofd te stoten zoals elke beginneling. Dat geld voor holding structuren, bestuurlijke vormen. Etc. Wel had hij zich beter voor moeten laten lichten maar dat is zijn /hun zaak.
  5. De offertes een terugkerend probleem, niet alleen Ouweneel zit ernaast, TRIN en menig andere gemeente waar dan ook in de wereld. Gebaseerd op doctrine die ze ooit van een ander hebben gehoord en daar op door hebben borduurt. Ergo als je het gaat bestuderen met het uitgangspunt dat de voormalige fundamenten dan verdiept de kennis maar de uitkomst blijft verkeerd. Zo de navolgende opmerkingen zijn niet voor jouw maar voor Christenen in zijn algemeenheid.

  Het gezever rondom tiende en offers en terecht noem ik het gezever is vaak ook manipulatie en als we het erkennen dan kunnen we ook er iets mee doen. Laat het helder zijn de oproep en betaling m.b.t. Tiende was gebaseerd op zij die wilden geven, dat vinden we terug ten tijden van Abraham, ten tijden van Mozes, etc. Dan wordt een tekst uit Maleachi zo verkeerd gelanceerd in de gemeentes, geef 10e en dan krijg je een overvloed van hier tot en met Tokio. Onzin, incorrect en foute doctrines.

  Dat de 10e in huis gebracht moest worden is ook vaak een gebruikte tekst en refereert aan de tempel in het oude testament. In dat geval moet die 10e niet naar de kerk maar naar je eigen gezin want de tempel is tegenwoordig je eigen lichaam. Wat kan en mag dan wel? Je kunt vragen om offers maar het blijft een vrijwillige zaak, heb liever dat iemand niets geeft dan wel iets als het niet uit hun persoonlijke hart geeft. Stellen dat je extra gezalfd bent en of voorspoed je kant op komt (zit een kern van waarheid in) echter wordt gebracht op basis van manipulatie en uit zijn verband getrokken.

  6. Als laatste Goud stof – Ja eeeeh nee.
  Zou het kunnen? Ja!
  Heeft het een doel? (misschien de eerste keer) Nee!
  God herhaald zichzelf niet
  We hebben van alles gehad van gouden tanden (overigens super lelijk), tot lachen in de Geest. Etc. etc. etc.
  Kan het allemaal? Ja
  Maar heeft het zin? Nee
  God herhaald zichzelf niet en christenen zoeken nu de ervaring i.p.v. God. Je kunt de bijbel op 3 manieren bestuderen, geschreven doctrine, historische doctrine en ten laatste gedrag doctrine. Die laatste wordt niet toegepast anders zouden wij Christenen wel anders met zaken omgaan.

  Hoe dan ook mijn eerste schrijven en tegelijkertijd mijn laatste
  Conclusie is het gaat de site GoedGelovig niets aan en Trin nog andere geloofsgroeperingen hebben enige verplichtingen tegen over hen om waar dan ook op te antwoorden. Zou ook zinloos zijn en alleen maar weer andere speculaties oproepen. Schrijf wat je schrijven wil en denk wat je denken wil. Elke vorm van theatraal schrijven, groep, gemeente, organisatie, roddelblad vind wel een groep die naar hem wil luisteren.

  Afijn zoveel woorden voor zo veel onzin

  Mvg.

  Dave

 127. Johan zegt :

  @ Dave: Ik kan je relativerende opmerkingen wel volgen (GG waarschijnlijk ook wel), maar ik deel je conclusie niet. De media (of dat nu de krant, een weblog of een tv-programma is) hebben wel degelijk een kritisch-beschouwende-publieksvoorlichtende maatschappelijke rol. GG constateert een gebrek aan transparantie bij een charismatische organisatie met een enorme ambitie en PR-machine en stelt publiekelijk vragen. Dat is heel goed. Bovendien leren wij met elkaar een hoop van deze discussies.

  Ik ben het ook niet met je eens dat het roddel waar GG mee komt. Wat wordt gepubliceerd is doorgaans goed onderbouwd met links naar bronnen. Daar moet je bij het ND of Manna eens om komen.

 128. Johan zegt :

  Nog iets over TRIN: natuurlijk hoeven ze zich naar GG niet te verantwoorden. Dat hoeven ze naar geen enkel medium. Maar dit gebrek aan transparantie werkt niet in het voordeel van TRIN. Als je niet open bent, heb je blijkbaar iets te verbergen. Als ze bij een van de eerste vragen van GG, namelijk ‘hoe is de collecte van een half miljoen concreet besteed?’ nou gewoon open en eerlijk een overzichtje hadden gepubliceerd, dan denk ik niet dat GG het nodig had gevonden te blijven graven. Vanuit PR-oogpunt gaat TRIN van blunder naar blunder.

 129. albert zegt :

  @ Dave

  en zo moeilijk is het allemaal niet hè…
  De EO publiceert haar gegevens ook en zoals Ruitje eerder al noemde zijn er tal van christelijke stichtingen die gewoon open kaart spelen zodat men vol vertrouwen ondersteuning kan (blijven) geven.

  Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar ?

  Maar de PR afd. van Trin ziet het blijkbaar anders…..dat kan en mag, maar levert wel erg veel gedoe op.
  Hoewel: negatieve ‘reklame’ is ook ‘reklame’ 🙂

 130. Dave Rome zegt :

  Dan hierbij toch de ongelooflijke schijnheiligheid van mijn kant. Kon toch niet laten om toch dan nog even terug te komen Bah wat een zwakkeling ben ik.

  Goed hoe dan ook ik geloof in openbaarheid, in de zin zoals de wet van het land voorschrijft. Elk jaar dient een jaar rekening te worden ingediend deze is openbaar. Beginnende organisaties kunnen vaak uitstel krijgen maar uiteindelijk moeten ze eraan geloven. De belasting trekt vanzelf aan het jasje als de hele boel niet klopt en zo zijn er meer institutionele organen die een controlerende functie hebben op wettelijk niveau. Daarmee wordt deze hele hype omtrent TRIN onnoodzakelijk. Ik kan ook een partij aannames neer leggen zonder feitelijke bewijzen, over mijn buren, over de regering, over de beheerders van deze site en over de rest van wereld. Maar omdat tot educatieve verslaglegging te verheffen is erg hoog.

  De opmerking als je neits te verbergen heb … is echt zo een na praterij die voorkomt uit regerings replieken om strakkere maatregelen voor burger veiligheid te rectificeren. Over manipulatie gesproken, als jij niet wil dat zaken op straat liggen dan natuurlijk heb ik wat te verbergen. Maar dat is niet per definitie fout. In dat geval laat een ieder die hier wat schrijft ook zijn adres en telefoonnummer vermelden we hebben toch niets te verbergen? Toch?

  Ik werk ook in de ministry en predik internationaal en tot op de dag van vandaag heb ik geen cent aangenomen. Ik haal geen offers op en als de gemeente waar ik preek dat wel doet voor mij dan zeg ik geef het maar aan de armen. Ik werk naast de ministry en heb een inkomen die ik absoluut van God beschouw. De reden waarom ik dit zowilde is omdat ik tegen God nadrukkelijk heb gezegd dat ik niet uit offers wilde leven omdat christene zo gierig zijn en verrot slecht betalen. Zo ik werk en heb een inkomen die ruimschoots voldoet en ik geef dus in de plaats. Persoonlijk geloof ik in deze optie maar dat is mijn persoonlijke overtuiging.

  Om terug te komen op een opmerking ja maleachie spreekt over breng… etc. en dan volgt er een partij beloftes. Echter het middel moet niet het doel zijn (weet het woorden bewust omgedraaid). Je geeft omdat je vanuit hart dit doet omdat je volle overtuiging heb om God te willen zegen (deze tekst gaat over vertrouwen en niet het leeg kauwen van mensen hun portomonee).

  Overigens de PR van Trin moet wel slecht zijn daar ben ik het mee eens. Dat stuk door een ander geschreven raakt de gezalfde des Heren niet aan. Deze persoon heeft 100% gelijk dat is geen manipulatie dat zijn keiharde feiten. Als ik iets gezien of geleerd heb is dat als je als minister je zaken niet op order heb en de boel zou bedonderen (dit is algemeen en gaat niet over TRIN). Dan trek je bij God aan het kortste eind. Op zijn platst gezegd uiteindelijk hakt Hij a plain publiek je hoofd eraf. Geloof mijd e vernedering is 1000x groter dan wat een blad of site zou kunnen bedenken of schrijven.

 131. Johan zegt :

  @ Dave Rome: Een lange reactie die niets nieuws toevoegt, behalve dan je Amerikaanse accent. Je begint weer over aannames zonder bewijzen. Maar KvK-gegevens zijn gewoon feitelijke informatie. Vervolgens worden door GG (ik vind heel terechte) vragen om opheldering gesteld.

  Je hebt een wat naïef beeld over de controle door overheidsinstanties en wilt blijkbaar de rol van media niet zien. Door de vasthoudendheid van een misdaadjournalist zijn twee mensen die onschuldig in de gevangenis zaten vrijgekomen en moest justitie een gerechtelijke dwaling toegeven (Puttense moordzaak). Door de vasthoudendheid van een consumentenprogramma op televisie hebben gedupeerdeen van Legio Lease een schadevergoeding gekregen. Als we het puur van de officiële instanties hadden moeten hebben, was dit onrecht er nog steeds.

  De manier waarop je in ‘de ministry’ staat is lovenswaardig. Zo krijg je geen vermenging van het geestelijke en het zakelijke, dat lijkt me heel gezond. Maar MvdS leeft van het geestelijke (collectes) en gaat daar manipulatief mee om. Ik ben blij dat er media zijn die dat benoemen. Was dat ten tijde van de affaire met Rob Allart tijdig gebeurd, dan waren niet zoveel goedegelovige beleggers gedupeerd. Toen de Nederlandse Bank met een boete kwam was het helaas al te laat.

 132. Onno zegt :

  @Ruitje, wat jou opviel in Charisma viel mij ook op. Ik kreeg hem ook ongevraagd weer eens op de mat met een bedelbrief of ik weer lid wilde worden. Ze kunnen het niet laten nadat ik jaren geleden had opgezegd. Bij het openslaan en doorlezen van de artikelen en de plaatjes erbij werd ik al heel snel weer misselijk en gooide het blad snel bij de stapel reclamefolders voor het oud papier. Bah, wat een troep. Het stond natuurlijk ook weer vol met advertenties van TRIN. En de valse heiligheid viel me ook op. Ja, alles wat uit de VS komt en er leuk uit ziet of lekker klinkt met een sticker gristelijk erop vindt gretig aftrek bij een grote groep Charismalezers en charismanische kerken als Berea en de LEG in Aalsmeerderbrug (en zoveel andere). Begrippen als toetsen, geestelijk onderscheid en vals evangelie en valse tekenen en wonderen geloven ze niet in. Alles is van God. Wel zo makkelijk.

  Dan las ik nog op de weblog van Mattheus vd Steen dat ook Patricia King, Christelijk medium van Extreme Pathetic, uh, ik bedoel Prophetic, de TRIN samenkomsten binnenkort komt versterken met haar “Harry Potter evangelie”. Blijkbaar is TRIN nog niet extreem genoeg dat ze deze “Christelijke” Jomanda er ook nog bij willen hebben (mag wat kosten al die tickets). Patricia King (vroeger Pat Cocking) die regelmatig naar de hemel reist en daar met mensen uit de Bijbel spreekt, die preekt over de “mystieke zalving van God”, trance-aanbiddingsavonden organiseert (extasis worship) en die financiele doorbraakengelen over je leven kan vrijzetten, een glorieschool heeft, speciale downloads krijgt van God en die workshops “over water lopen” organiseert in het zwembad in haar achtertuin en outreaches naar mortuaria om te oefenen met doden opwekken. Niks is te gek. Misschien komt zij dan Angela Greenig aflossen.

  Ze bezorgen bij TRIN de redactie van GG overuren met al die rare fratsen. Persoonlijk kan ik op dit moment geen enkele andere organisatie bedenken die zo veel aandacht trekt en zo gevaarlijk is als TRIN. En dan wordt GG verweten dat ze een obsessie hebben naar TRIN toe.

  De ondoorzichtige financiën en de hoeveelheid aan stichtingen en BV’s vind ik dan nog het minst erg. Vooral ook als je gaat spitten in de achtergronden. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat kerkleiders hun mond dicht houden en steeds meer zelfs achter TRIN gaan staan alsof het van God is. “Ach, ze zijn nog zo jong en onbezonnen en maken fouten als iedereen maar ze doen toch ook goede dingen en Jezus wordt toch verheerlijkt?” Is dat wel zo? En anderen die wel dingen zien zijn bang en houden hun mond en citeren de farizeeër Gamaliël of zijn bang aan de gezalfde des Heren te komen.

  Maar goed, neem nou bijvoorbeeld zo’n persoon als Rick Joyner die ridder van de orde van Malta is sinds 2007 en uit dien hoofde verbonden is met het vaticaan en de vrijmetselarij en die nu Todd Bentley coacht en helpt om snel terug te keren in de bediening. Ik wil niet paranoia overkomen maar er bekruipt mij toch het gevoel dat Todd Bentley en Mattheus vd Steen slechts marionetten zijn in een spel wat geregisseerd wordt door een stel superapostelen en valse profeten als Rick Joyner en Che Ahn en de mensen van Extreme Prophetic die een geheel eigen agenda hebben om hun rotzooi via TRIN in Europa te verspreiden. Die hele armenhulp van TRIN is volgens mij ook zo kant en klaar door Heidi Baker aan Mattheus overgedragen. Mattheus heeft volgens mij zo alles in zijn schoot geworpen gekregen. Ik kan het alleen niet bewijzen. Die wolven in schaapskleren in Amerika hebben Mattheus en TRIN en Todd Bentley gemaakt tot wat ze zijn nu. Dat geloof ik echt. Ik ben niet zo’n conspiracy denker maar als je de boel een beetje doorspit kan je denk ik geen andere conclusie trekken. En helaas, veel charismatische voorgangers in ons land vinden het allemaal prima en anderen denken dat het vanzelf wel weer overwaait. Ik denk dat de gevaren heel erg onderschat worden. Toronto was heilig vergeleken bij dit gebeuren al heeft dat de deur open gezet toen tot grotere dwalingen omdat toen het onderscheid al afwezig was bij de meesten die daarin mee gingen. Helaas had ik toen in die tijd ook geen onderscheid en vertrouwde teveel op bekende leiders die me zeiden dat alles wat er gebeurde van God was.

  Zo, dat moest mij ook even van het hart.

 133. Ruitje zegt :

  @Onno, je hebt het ook goed onderzocht. Gelukkig is niet heel Nederland onder invloed van TRIN (ik zit in een gemeente die niet meegaat met die fratsen, die gemeenten zijn er ook nog gelukkig). Maar het is wel zorgelijk. En ik zie het bij steeds meer organisaties binnenkruipen in dit land (met name die zijn ontstaan in Amerika of daar sterke banden mee hebben). Helaas.

 134. insider zegt :

  @Onno,

  Je heb t wel gelijk. Zo’n 2 jaar geleden heeft TRIN de administratie en fondsenwerving van Heidi Baker overgenomen. Onduidelijk was, wat de tegenprestatie was. Vanaf dat moment waren ze wel covenant partners, wat dat ook betekenen mag.

  Als je naar de projecten van TRIN kijkt, dan zijn ze bijna allemaal door anderen opgestart en geleid, en probeert TRIN zich met geld zich in te kopen en te doen alsof het hun projecten zijn. Eigenlijk een vorm van bedrog dus.

 135. Outsider zegt :

  @Onno,

  Ik maak me eigenlijk meer zorgen over die half-occulte beweging van Micke Bickle (en Paul Cain en Bob Jones), genaamd IHOP, die zich nu in Nederland gaat vestigen. (zie Manna-vandaag van gisteren, stukje over Betteld). Bovendien beleggen ze binnenkort ergens ook een conferentie. Dit is in potentie veel misleidender dan de (vage) leer van TRIN.

  Deze leer is gebaseerd op de dwaalleer van de Kansas City (valse) profeten en de leer van de Latter Rain Movement

  Wat zijn jouw gedachten daarover?

 136. Ruitje zegt :

  @Outsider, inderdaad, IHOP heeft wortels in Kansas City Prophets en Latter Rain. En daar zou je een heel boek over kunnen schrijven wat voor rare ideeën daar uit voort komen. Zoals Joel’s Army… (zoek maar een in google op Joel’s Army heresy).

 137. Outsider zegt :

  @Ruitje,

  Ik heb al al veel over gelezen. Maar mijn zorg is dat dit nu georganiseerd in Nederland wordt geintroduceerd.

 138. Ruitje zegt :

  @Outsider, dat baart mij ook zorgen en veel meer dan alleen IHOP. De invloed gaat verder en zit bij meer organisaties, ook in Nederland, dan velen weten, helaas.

 139. Johan zegt :

  @ Outsider en Ruitje: De Kansas City prophets bestaan niet meer. Die club is niet voor niets uit elkaar gevallen. In welk opzicht werkt die invloed volgens jullie nog door in IHOP?

  Ik ben zelf geen Latter Rain-aanhanger, maar christenen hebben altijd al tig verschillende visies op de eindtijd gehad. Waarom zou die van hun er niet mogen zijn? Dan hebben atheïstische dierenverzorgers ook nog wat nering.

  IHOP is een gebedsbeweging. Je kunt er moeilijk op tegen zijn dat christenen bidden, toch? De theologie is de mijne niet, maar ik voel geen enkele behoefte er tegen te hoop te lopen.

 140. goedgelovig zegt :

  @ insider: Waarop baseer je dat Heidi Baker haar fondsenwerving en administratie aan TRIN heeft overgedragen? Voor zover wij weten zit haar fondswervingskantoor in Amerika.

  http://www.irismin.org/p/contact.php

 141. insider zegt :

  @GG,

  Dat is gebaseerd op mondelinge insite informatie.

  Wellicht gaat het bij TRIN alleen om de Europese wervingstak. Feit is dat ze in 1 dag de helea dministratie bij TRIN naar binnen hebben gesleept.

  http://www.trin.nl/index.php/nl/projecten/mozambique/81-inleiding-mozambique

 142. Ruitje zegt :

  @Johan, gebed is altijd goed. Maar ik heb veel van Mike Bickle gelezen en beluisterd en die leringen van Latter Rain en Kansas City Prophets zitten er nog volop doorheen.

 143. outsider zegt :

  @Johan,

  De Kansas City profeten zijn nog volop actief. Niet meer onder die naam, maar dat was dan ook een scheldnaam door de tegenstanders bedacht.

  Mike Bickle was de voorganger van de Kansas City Metro Church (later opgegaan in Vineyard en daar later weer weggegaan).

  Mike Bickle en John Wimber hebben deze heren een platform gegeven voor hun valse profetetieen en dwaalleer.

  Mike Bickle was samen met Paul Cain de oprichter van IHOP en is nog steeds de grote baas. Hij hangt nog steeds dezelfde ideeen aan, waardoor hij in het verleden zo’n kritiek kreeg.

  Lees het boek “Some said it thundered” van David Pytches maar eens.

 144. Johan zegt :

  @ Ruitje en Outsider: Kunnen jullie concreet aangeven welke elementen uit KCP/LR je nog bij IHOP ziet? Een handige link naar websites mag ook, dan heb ik wat te lezen.

 145. outsider zegt :

  @Johan,

  Dat wordt dan vannavond. Ik ben hard aan het werk!

 146. insider zegt :

  @GG,

  Jullie link zegt alleen iets waar je geld naar toe kan sturen.

  TRIN is de spin in het web waar de kinderen hun post voor de sponsors heen moeten sturen.

  http://www.trin.nl/index.php/nl/richtlijnen

 147. Mustafa zegt :

  Ik vind de complottheorieën wel wat overdreven hoor. Ergens in een ander topic zei iemand dat TRIN vooral groot lijkt door alle aandacht die ze weten te genereren. Het blijft een beweging in de marge die gewoon voor wat deining in de vijver zorgt met een vergulde poeha-bediening. Het is niet alles goud wat er blinkt.

 148. outsider zegt :

  @Johan,

  Begin hier eens, de links onderaan geven voldoende informatie.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Bickle

 149. Johan zegt :

  Bedankt voor de links.

 150. Onno zegt :

  @Ruitje, ik deel jouw zorg en ik geloof zeker dat er charismatische kerken zijn die er niet in mee gaan maar een tegengeluid hoor ik nauwelijks uit de charismatische hoek waar ik vandaan kom dus het lijkt soms om een minderheid te gaan die het ziet zoals het is. Komt natuurlijk ook omdat de meeste mensen die ik ken en waar ik mee omging of nog ga uit de hoek van LEG, Berea, Soul Survivor en zo komen en dan lijkt het al snel of half Nederland achter TRIN en de Kansas City profeten aanloopt terwijl iemand in een behoudende pinkstergemeente misschien zegt: TRIN? wat is dat? Ook vooral heb ik zorg om jongeren die de saaiheid van de kerk zat zijn en in TRIN wel wat zien omdat het zo levendig is in plaats van misschien de saaiheid die ze gewend zijn in hun pinkster of traditionele kerk. Ook jongeren uit andere kerken dan charismatische komen bij TRIN helaas. Geen idee hoeveel trouwens. Zullen er wel niet heel veel zijn want zo druk is het allang niet meer op de fire nights maar toch. En zoals je zegt dringt de invloed in steeds meer kringen door zoals David de Vos en Jan Sjoerd Pasterkamp die op Baan7 en stichting Opwekking spreken en daar ook met mensen bidden.

  We zijn in de Evangelische kerk ook niet opgevoed met alles onderzoeken en toetsen. Ik tenminste niet. Dat heb ik volgens mij zelf uit de Bijbel geleerd en uit slechte ervaringen in het verleden zoals met Toronto wat allemaal goed leek terwijl ik later in het buitenland van dingen bevrijd ben en ik daarna nooit meer van die rare manifestaties had. Misleiding heb ik in Nederland nog nooit een preek over gehoord.

  Een sterk punt van de Evangelische en pinksterbeweging vind ik de openheid voor het werk van de Heilige Geest en het durven tonen van emoties maar nuchter nadenken en het hebben en zeker ook gebruiken van Bijbelkennis en het toetsen van zaken schiet er nog wel eens bij in en die zie ik zeker als zwakke punten van deze beweging in Nederland.

  @insider, je bevestigt wat ik dacht, namelijk dat Heidi Baker eigenlijk achter de schermen de leiding heeft van TRIN en TRIN heeft groot gemaakt. Dat ze het niet zo nauw nemen met de waarheid zoals ook met wie die armenhulp heeft opgezet in het buitenland, dat is bij de meesten hier inmiddels wel doorgedrongen denk ik.

  Verder geloof ik dat het er niet zoveel toe doet hoeveel coaches Mattheus in Nederland heeft want volgens mij luistert hij veel liever naar al zijn gezalfde superapostelen en profeten in de VS die het allemaal zo goed weten en die Mattheus groot hebben gemaakt. En misschien als Mattheus zegt tegen Prof.dr.O. , als die weer eens met een vraag komt, dat hij bepaalde dingen doet omdat Heidi hem dat heeft voorgekauwd, dat de Prof. dan al snel zegt: Oh, dan zal het wel goed zijn jongen.

  @Outsider, ik heb me niet heel erg verdiept in de Kansas City profeten maar ik weet wel dat het allemaal 1 pot nat is en dat Rick Joyner en Patricia King en zo ook contact hebben met hen en bij elkaar over de vloer komen. Daar zijn ook Youtubefilmpjes van dat ze gesprekken hebben met elkaar. Een van die valse Kansasprofeten is Bob Jones die net als Rick Joyner en Patricia King een coach was of nog is van Todd Bentley. Ze kunnen misschien iets afwijken in hun leer maar volgens mij komt het erg veel op hetzelfde neer. Ik ken ook een paar jongeren bij Soul Survivor die pas nog bij Mike Bickle in Kansas zijn geweest om daar “opgebouwd” te worden. Geweldige tijd hadden ze daar vertelden ze. Misschien hebben ze ook wel te maken met die organisatie die hier gebouwd wordt waar jij het over hebt. Joel’s army is trouwens ook een concept wat Rick Joyner ook voor ogen heeft met zijn leger van kinderen. Erg eng vind ik het als ik de visies lees van die mensen. Brrrr… maar goed, laat ik na dit negatieve relaas besluiten met een bijbeltekst:

  Matt24:4-13 “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

 151. Onno zegt :

  Sorry trouwens voor de ernstige toon van mijn reactie hier op deze satirische site.

  Wat betreft al die mensen zoals Rick Joyner, Che Ahn, Peter Wagner en de mensen van IHOP en Extreme Prophetic en The New Mystics, ze lijken misschien verschillend maar het is dezelfde bron waar het uit komt en daarom kunnen ze het meestal ook prima met elkaar vinden en zoeken ze elkaar op. In het Engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor:

  Birds of a feather, flock together.

 152. Ruitje zegt :

  @Johan, ik zie dat outsider je al genoeg info heeft gegeven (een aantal links die outsider geeft, had je van mij ook gekregen).

  @Onno, ik zit niet echt in de charismatische gemeente (zoals LEG of Berea), maar een gewone evangelische gemeente die het Woord als basis heeft, maar ook openstaat voor het werk van de Geest (maar wel toetst).

 153. Onno zegt :

  @Ruitje, gelukkig zijn die kerken er nog. Fijn dat jij zo’n gemeente hebt om naartoe te gaan :-).

 154. Tjonge zegt :

  @insider:je zit er compleet naast met je theorie over trin en HB. zo’n insider ben je dus niet.

 155. Peter zegt :

  Hopelijk heeft Rebekah’s zwangerschap een positief effect….

 156. insider zegt :

  @Tjonge,

  Ik hoor graag jouw versie van het verhaal.

%d bloggers liken dit: