Aartsbisschop wil sharia

sharia.jpgMeent scheidend bisschop Tiny Muskens van Breda dat christenen God maar vast Allah moeten gaan noemen, in Engeland kunnen ze er ook wat van. Daar vindt aartsbisschop Rowan Williams, het hoofd van de Anglicaanse (staats)kerk, dat invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, ‘onvermijdelijk’ en zelfs nodig is om de ‘sociale cohesie’ te bevorderen. With friends like this, who needs enemies?

Als kerkleiders in West-Europa zo graag bij de islam willen horen, misschien kunnen zij dan als eerste bij wijze van proef de toepassing van de sharia op afvalligen ondergaan. Het is triest en een schrijnend gebrek aan solidariteit dat, zolang christenen in islamitische landen nog vervolgd en gediscrimineerd worden, hun geloofdsgenoten hier zo openlijk flirten met de islam. Gelukkig zijn er ook nog mensen die zeggen waar het op staat. Ruud ‘handjes thuis’ Lubbers noemt de sharia een uiting van farizeïsme en bovendien in strijd met de democratie. En zo is ’t maar net.

30 Reacties op “Aartsbisschop wil sharia”

 1. Johan zegt :

  Niet echt satirisch, maar ben het er wel volmondig mee eens. Onze politici en kerkleiders moeten wat meer ruggegaat tonen als het aankomt op de eisen van moslims in onze samenleving en de vervolging van christenen is islamitische landen. Gelijk oversteken.

 2. peter zegt :

  Wat willen jullie dan? Moslims hier gaan vervolgen omdat christenen daar vervolgd worden? Ik heb dat argument van gebrek aan solidariteit nooit kunnen begrijpen.

  Overigens denk ik dat wij een beperkt beeld hebben van wat de sharia zou kunnen inhouden. Dat spreekt ook wel uit het stukje.

 3. Hendrik zegt :

  Het is wel bijna satirisch hoe de behoedzaam sprekende Brit nogal beperkt aangehaald wordt in de diverse kranten.
  Hij heeft het over een soort van berechting waarbij beide partijen instemmen met een regeling die door een derde partij wordt voorgesteld. Een soort mediation.
  Als ik het goed begrijp kan dat in de UK al voor een vorm van rechtspraak door een Joods hof.

  En zijn er ook “no go areas” in de UK voor niet-moslims.
  ’t is net of je een echo van Pim Fortuyn hoort…

  Dr Williams noted that Orthodox Jewish courts already operated, and that the law accommodated the anti-abortion views of some Christians.

  “The whole idea that there are perfectly proper ways the law of the land pays respect to custom and community, that’s already there,” he said.

  People may legally devise their own way to settle a dispute in front of an agreed third party as long as both sides agree to the process.

  Muslim Sharia courts and the Jewish Beth Din which already exist in the UK come into this category.

  The country’s main Beth Din at Finchley in north London oversees a wide range of cases including divorce settlements, contractual rows between traders and tenancy disputes.

  Dr Williams’s comments are likely to fuel the debate over multiculturalism in the UK.

  Last month, the Bishop of Rochester, the Right Reverend Dr Michael Nazir-Ali, said some places in the UK were no-go areas for non-Muslims.

  Dr Williams said it was “not at all the case that we have absolute social exclusion”.

 4. Ettje zegt :

  Wat is er nou toch mis met: een hand of voet afhakken, een oog of tong uitrukken… ? Is toch heel Bijbels? ‘k Snap al die ophef niet!

 5. Hendrik zegt :

  @Etttje
  Het maakt denk ik verschil of je dat zelf doet (omdat dat Bijbels zou zijn) of dat een ander vindt dat die dat doen mag (zelfs moet) op grond van een “Bijbelse wet”.
  Toch blijf ik moeite houden met “geef de keizer wat des keizers is”; zal best te maken hebben met het invullen van de inkomstenbelastingaangifte waaraan ik ook nog bezig ben….

 6. Vleertje zegt :

  Pffff, ik sluit me aan bij Hendrik… Die Brit is zo gek nog niet en wordt fout aangehaald. Te kort door de bocht hier GG, toch jammer, want het is ook nog eens niet grappig.. Uiteraard ben ik ook niet voor stenigingen en afhakken van handen… doet me aan iets denken..

 7. wolterkabolter zegt :

  Nu ja, we mogen de extreme islamitische regimes nog dankbaar zijn voor het leveren van zulke levendige beelden van lijfstraffen die ook door de God van de Bijbel werden uitgevaardigd.

  Verder is het inderdaad vertederend hoe GG zich laat meeslepen in de toenemende golf van islamofobie die over Europa slaat (http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/53775/2007/11/21/Racisme-in-opmars-in-Europa.dhtml) en het ‘eens-zeggen-waar-het-op-staat’ gebruikt om het beeld van een religie te simplificeren en een hele groep mensen over één kam te scheren.

 8. Johan zegt :

  Die nuance van Williams is er wel, maar het signaal is gewoon verkeerd. Wie denkt dat invoering van de sharia op onderdelen geen kwaad kan doet er verstandig aan even goed te kijken naar de praktijk in landen waar de sharia van kracht is. In geen enkele land waar de sharia functioeert hebben christenen vrijheid om hun geloof openlijk te beleven en te verkondigen. In die wijken in Engeland waar de sharia al functioneert, hebben niet-moslims niet de vrijheid van expressie die ze in ‘gewone’ wijken wel hebben.

  Het argument van Peter dat we moslims hier moeten gaan vervolgen klopt niet. Dat is niet gesuggereerd. Waar het om gaat is dat we in het Westen te makkelijk ruimte scheppen voor de sharia, ten koste van onze joods-christelijke maatschappelijke waarden, terwijl daar politiek niets uit wordt gehaald ten behoeve van de positie van christenen in moslim-landen. Dat lijkt me een heel terecht punt. Niet satirisch, wel prikkelend.

 9. goedgelovig zegt :

  @ Wolterkabolter: Het is nogal vertederend dat je je laat meeslepen in het constateren van een vermeende eenzijdige trend bij GG die er simpelweg niet is. Lees ook deze bijdragen even voor een meer volledig beeld:

  https://goedgelovig.wordpress.com/2008/01/23/onze-eigen-chucky/

  https://goedgelovig.wordpress.com/2008/01/22/hebben-moslims-gevoel-voor-humor/

  https://goedgelovig.wordpress.com/2007/10/11/nederland-mijn-vaderland/

  Momenteel leveren zo’n 15 mensen bijdragen en ideeën aan voor GG. Het is nogal onwaarschijnlijk dat deze mensen allemaal dezelfde politieke en maatschappelijke voorkeuren hebben.

 10. wolterkabolter zegt :

  Ah, ok. Dan neem ik aan dat het volgende artikel toevallig van dezelfde auteur afkomstig was?: https://goedgelovig.wordpress.com/2008/01/21/samen-op-weg-in-2008/

  In ieder geval is het voor de schrijver van deze bijdrage een aanrader om de speech van Williams zelf eens door te nemen. Hierin haalt hij o.a. een voorbeeld aan van een aantal islamitische wetenschappers die zelf precies hetzelfde gevaar aanstippen als Lubbers in zijn rede, namelijk dat van het reduceren van de ‘wet van God’/de shari’a tot een aantal regeltjes:
  the point was made by one or two Muslim scholars that an excessively narrow understanding sharia as simply codified rules can have the effect of actually undermining the universal claims of the Qur’an.

  Bron: http://www.archbishopofcanterbury.org/1575

 11. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Ook in zijn eigen kerk worden de uitspraken van Williams niet echt gepruimd:

  http://www.oneway.nl/nieuws_artikel.php?nieuwsID=25183

  In het moslimland Qatar is eindelijk het eerste kerkgebouw neergezet in 14 eeuwen, dat 100.000 katholieken moet bedienen. Heel tolerant.

  http://www.oneway.nl/n/Eerste-kerk-in-Qatar-sinds-de-komst-van-de-islam/25182/index.html

 12. wolterkabolter zegt :

  Een voorbeeld van die stigmatisatie is overigens bovenstaande UPDATE van GG, waarin een voorbeeld van een piepklein landje in het hart van de Arabische wereld, dat een lange historie heeft waarin de Islam de overheersende godsdienst was en dat de laatste jaren volop in ontwikkeling is, wordt aangehaald om de suggestie te wekken dat de Islam (en daarmee iedereen die deze religie aanhangt) inherent intolerant is. Hierbij wordt niet in rekening genomen dat iedere religie die politiek overheersend dreigt te worden totalitaire en intolerante trekjes begint te vertonen, dat de politieke geschiedenis van de Islam wat dat betreft betere papieren heeft dan de christelijke en dat tolerantie en democratie over het algemeen niet veel te maken heeft met godsdienstige, maar meer met socio-economische factoren.

  En natuurlijk is het opkomende fundamentalisme binnen de Islam een groot probleem, maar dat is nogmaals geen reden om de hele religie en iedereen die zich met deze traditie op wat voor manier ook maar verbonden voelt als ‘het kwaad’ te gaan bestempelen. Als gristen zou je toch beter moeten weten…

 13. Johan zegt :

  @ Wolterkabolter: Wat is het alternatief? Een naïviteit zoals je die nu aan de dag legt? Korte reactie op je punten:

  1. Qatar staat niet op zichzelf. Dit geldt voor de meeste landen op het Arabisch schiereiland en Noord-Afrika (met uitzondering van Egypte).

  2. Wat Qatar nu doet (één kerk voor 100.000 christenen die er al heel wat jaren als gastarbeider werken) staat in geen verhouding tot het aantal moskeeën in de Westerse wereld.

  3. Met je punt over religie en overheersing ben ik het eens.

  4. De politieke geschiedenis van de islam heeft volgens jou betere papieren dan de christelijke: als je periode vóór de Verlichting neemt zou je dat zo kunnen zien. Maar in deze tijd gaat deze vlieger totaal niet op. Alle landen met een joods-christelijke traditie hebben op dit moment een veel beter democratisch gehalte dan islamitische landen.

  5. Democratie heeft vooral te maken met socio-economische factoren en religie speelt geen enkele rol? Beide factoren spelen mee.

  6. Volgens mij worden in deze post niet alle moslims over één kam geschoren, net zo min als alle christenen SGP’er zijn of met Dorenbos op gebedstocht gaan. Ik vind het heel goed dat GG dit scherp neerzet omdat er – en jouw reactie getuigt daarvan – onder christenen veel naïviteit is over het agressieve karakter van de islam.

  En voor je het gaat vragen: ik stem geen Wilders.

 14. maxplanck zegt :

  @ Johan: ‘onder christenen veel naïviteit is over het agressieve karakter van de islam’

  Ik ben eerder overtuigd van het omgekeerde…

 15. Johan zegt :

  @ Maxplanck: Ik heb dacht ik reële argumenten gegeven. Het staat je natuurlijk vrij om net als de goegemeente je hoofd in het zand te steken. Tip: lees de biografie van Mohammed eens of breng een bezoekje aan Saoedi-Arabië met een bijbel in je koffer of een kruisje om je nek. Nog nooit gedaan, zeker.

 16. wolterkabolter zegt :

  @ Johan
  Als je het hebt over het agressieve karakter van de Islam, bedoel je dan dat de Islam inherent een gewelddadige religie is of dat er bepaalde vormen van deze religie gewelddadige uitingen kent? In het eerste geval heb je ofwel een onjuiste kijk op de geschiedenis, ofwel een zeer arrogante. De Islam heeft vanaf haar ontstaan immers onmiskenbaar een duidelijke pacificerende en emancipatorische uitwerking gehad op de maatschappelijke orde in het Midden-Oosten en draagt nog steeds elementen in zich die een vreedzame maatschappelijke orde kunnen bevorderen. In het tweede geval zal je vele moslims aan je zijde vinden, waaronder bijvoorbeeld de huidige emir van Qatar, die momenteel met zo’n snelheid democratische en moderniserende hervormingen doorvoert zoals die in het joods-christelijke westen nog niet vertoont is.

  Zou je verder eens kunnen uitleggen wat de shari’a precies is, voor wie deze bedoeld is en waarom elementen daaruit niet verenigbaar zouden zijn met de democratische rechtsstaat?

 17. maxplanck zegt :

  Mja, een biografie over koning David doet het niet veel beter hoor…

  De vraag is natuurlijk altijd wat je met ‘islam’ bedoelt. Bedoel je daarmee totalitaire islamistische regimes als Saoedi-Arabië? Dan kan ik ‘christenen’ definiëren met ‘kruisvaarders’ en kom ik tot dezelfde conclusies…

 18. wolterkabolter zegt :

  Kijk: http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article916081.ece/Sharia_juridisch_wespennest

  Met dit soort inhoudelijke analyses, zonder islamofobe grondmotieven, komen we tenminste verder.

 19. Johan zegt :

  @ Wolterkabolter: Beide. Bepaalde uitingen zijn gewelddadig, maar in de ‘roots’ is de islam in tegenstelling tot het christendom ook behoorlijk agressief en expansief. Vergelijk de levens van Jezus en Mohammed eens en de eerste jaren van beide godsdiensten. Daar is de basis gelegd.

  Daarmee zeg ik niet dat alle moslims gewelddadig zijn of dat christenen fobisch naar de islam zouden moeten zijn. Net zo min als we fobisch moeten zijn naar andere uitingen vanuit een andere geest dan die van Christus. Ik roep slechts op tot onderscheid en dat we onze maatschappelijke verworvenheden niet zo makkelijk prijsgeven (sharia).

  De hervormingen in Qatar vergelijken met het langzamer proces in het Westen is weinig zinvol. Ik heb liever een langzame democratie dan een snelle dictatuur.

  Als de islam zo’n emanciperende werking heeft, waarom zijn Irak, Iran, de Palestijnse staat, Syrië, etc. dan geen bloeiende naties? Waarom worden christenen in Saoedi-Arabië, Somalië en Sudan dan vervolgd? Ik begrijp werkelijk niet dat je een periode in het verleden toen de islam cultureel bloeide en Europa letterlijk in de Middeleeuwen zat als voorbeeld voor vandaag neemt. Dit is een andere tijd. Misschien is het eerlijker om te stellen dat de rollen nu omgedraaid zijn. Je mag me van alles verwijten over de geschiedenis niet kennen, maar realiseer je dat ik al jaren geschiedenisdocent ben en dus geen dummie op dit gebied.

  Ik ga voor jou geen uitgebreide vergelijking oplepelen waarom de sharia en democratie niet goed verenigbaar zijn. Laat ieder zijn eigen huiswerk doen.

 20. Johan zegt :

  PS: Ik begrijp de nuance die Willams probeert aan te brengen, maar het is een verkeerd signaal. Onderdelen van de sharia toestaan creëert een precedent dat uiteindelijk de rechtsstaat kan ondermijnen.

 21. maxplanck zegt :

  Oei, een geschiedenisdocent die ermee te koop loopt. Ik ben er hier vandoor…

 22. Johan zegt :

  Ach, die puberale reacties ben ik wel gewend van mijn leerlingen. Alles is goed, zolang je maar niet zelf hoeft na te denken, toch?

 23. maxplanck zegt :

  Hmm, dan betekent docent in Nederland toch iets anders dan in België.

 24. Johan zegt :

  Dat vermoedde ik al. En België is toch al verdeeld, dus naast Vlaanderen, Wallonië en Brussel past ook nog wel een sharia-staatje in de staat. Misschien kunnen jullie daar een deel van Antwerpen voor bestemmen.

 25. maxplanck zegt :

  Moet ik hierop reageren met meer dan een: hahaha…?
  (hoe ging dat ironieteken ook al weer?)

 26. Johan zegt :

  Nee, hahaha voldoet. Het is ook ironisch bedoeld. 🙂

 27. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Bisschop Nazir-Ali houdt het voor gezien. Hij vindt die ‘appeasement-politiek’ van de Anglicaanse kerk ten opzichte van de islamisering in Engeland maar niets.

  http://www.manna-vandaag.nl/?post=5211

 28. leven in de liefde zegt :

  Ik begrijp dit hele probleem niet en dan zeggen dat het afhakken van handen, voeten of het uitrukken van ogen Bijbels is. Lees het eerst eens goed door dan zul je begrijpen wat God daar mee bedoelt. Jezus heeft de wet vervuld en het gaat erom dat wij onze medemens lief hebben en barmhartig zijn. Dit bereik je niet door eigen rechter te spelen. Wat denk je waarom Jezus is gekomen, niet omdat mensen zich al aan al die regels konden houden uit het oude testament. Als ze dat zo goed konden was hij toch niet nodig. Waarom begrijpen sommige mensen niet dat wij vrij zijn in ons geloof, iedereen moet zijn denken vernieuwen en je zult zien dat je anders kunt leven. De oorlog die je in deze mensheid ziet zit in het hoofd van de mens. Het is toch duidelijk te zien dat vele mensen worden onderdrukt of zich zo voelen en wat gaan mensen dan doen? Ja, juist men komt in opstand. De enige manier om harmonie te vinden is door rust in je hoofd te vinden en te leven in de liefde. Want zoals de bijbel zegt liefde overwint alles. En wie heb je daar voor nodig? Juist Jezus , want niemand komt tot de vader dan door hem.

  amen en zo zal het zijn

 29. Bokkepoot zegt :

  Beste GG,

  Misschien is het zomaar een idee om het woord ‘lening’ ook even bij de andere komkommer-woorden te zetten?

  Tnx! :mrgreen:

 30. goedgelovig zegt :

  @Bokkepoot: Goed punt, meteen gedaan.

%d bloggers liken dit: