De internetloze zondag

pkn_advertentie.jpgHet blijft toch wennen, hoor, die verplicht internetloze zondag bij het Reformatorisch Dablad en Gereformeerd-Gezinde websites. Zit je even te googelen op de betekenis van het woord ‘gravamen’, krijg je op zo’n beetje elke link binnen een refo-domein de melding dat je op zondag op die site niet welkom bent. Of misschien wel welkom, maar er is op de ‘Dag des Heeren’ geen enkele tittel of jota aan stichtelijks beschikbaar. Blijkbaar mogen de dominee en de koster wel op zondag werken, maar dienen nutteloze en ontspannende activiteiten als websurfen vooral te worden gemeden.

De onderbouwing voor de internetloze zondag rammelt nogal en lijkt te zijn opgesteld op een andere planeet, een relister bedekt met ijs en een ondoordringbare stratosfeer ver buiten ons eigen zonnestelsel. De zondag is niet de sabbat, de kerk staat niet onder de joodse wet, en op zondag hoeft geen enkele refo-webmaster te werken als de site gewoon benaderbaar is. Met zondagsheiliging heeft het dus niets te maken, wel met verafgoding van de zondag en je eigen rituele behoeften aan anderen opleggen. Bah. Nee, dan liever de PKN-campagne: “Al onze vestigingen elke zondag open! Gratis boodschappen voor het hele gezin!” Ook de online vestiging is gewoon open. 

Daarom plaatsen we dit bericht uit protest maar eens op zondagmiddag, vlak voor ons wekelijkse winterslaapje rond de tweede kerkdienst. En wat ‘gravamen’ nu betekent… gelukkig werkt Wikipedia wel gewoon.

15 Reacties op “De internetloze zondag”

 1. Lieke zegt :

  Hé bedankt, ik vroeg me al af wat dat rare woord betekende. Het is dus niet een soort ridderorde in de kerk, waarbij je tot Graaf Amen kunt worden geslagen. Ja, sorry, ik heb geen Latijn op school gehad.

 2. MB zegt :

  @ Lieke, heej, mag jij wel op zondag op het internet zitten van je kerkraad? Misschien kan GG de datum van deze reacties even vervalsen

 3. Lieke zegt :

  @ MB: Ik mag dat van mijn God. Die is wat hoger in rang hè. Ik mag hopen dat GG zijn oor niet naar allerlei radeloze kerkenraden laat hangen.

 4. IkWilOokWatZeggen zegt :

  Zal ik het even voor je doen dan: http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=916
  Het is tenslotte ook mijn schoonvader waar het over gaat

 5. IkWilOokWatZeggen zegt :

  Ik heb me overigens wel een beetje vergist. De gravamen is het bezwaarschrift wat je tegen een ordinantie kunt indienen.

  het gaat dus niet over een gravamen maar over ordinantie 5.4
  Waarin wordt gesteld … ach lees het zelf maar:

  De Ronde, ouderling in de hervormde gemeente van Woudenberg, diende in 2002 een gravamen in tegen het feit dat de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk destijds akkoord was gegaan met het opnemen van ordinantie 5.4 in de kerkorde van de PKN. In deze ordinantie wordt het mogelijk gemaakt dat kerkenraden, na beraad in de gemeente, besluiten tot het laten zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw.

  Na beraad van de kerkraad zou het theoretisch dus bij de PKN mogelijk zijn om een huwelijk tussen een mens en een gans of een oude man en een jong kind goed te keren en dus in te zegenen.

  Mijn excuses voor het verwisselen van die 2 woordjes.

 6. Vleertje zegt :

  Ha, jullie zijn wakker?? Het viel me al enige tijd op dat het heeeeeeel stil is op zondag hier… Fijn, zondagse visite op hyperspace.

 7. Gert-Jan zegt :

  maar de arme server moet wel werken als jij een pagina opvraagt…
  arme server *snik*

 8. Henk zegt :

  Het gaat er ook om dat de kerkgenoten niet worden verleid tot het verrichten van te uitbundige werkzaamheden op zondag. Een boekje lezen kan nog net natuurlijk. Op een stoel zitten ook…

  Maar de grote vraag is: WAT willen die gasten nou? Als je mensen wilt bekeren, zul je toch op z’n minst je portaal open moeten houden?

  Ach, nog 20 jaar en deze uitwassen bestaan niet meer.

 9. Johan zegt :

  @ Henk: 20 jaar? Ik help het je hopen. Die gasten houden het al sinds de Reformatie vol, hoor. Da’s 490 jaar geleden…

 10. Johan zegt :

  @ Vleertje: Ja, we kunnen best op zondag eens een digitaal boompje opzetten. Dat de redactie elk weekend wil chillen betekent niet dat wij ons ook stil moeten houden.

 11. IkWilOokWatZeggen zegt :

  @Henk ik zou aren gaan plikken. En ze doen trouwens behoorlijk stevig boodschappen op sabbat.

  God geeft ons de sabbat en de mens besluit om het maar een dagje later te vieren en doet dan alsof het speciaal is. Om exact te zijn:

  “Hoe zit het nu met de viering van de eerste dag van de week, de zondag?

  De naam ‘zondag’ komt in de bijbel niet voor. Die naam is ingeburgerd sinds keizer Constantijn de Grote op 3 maart 321 zijn eerste zondagswet uitvaardigde waarin bepaald werd dat de vererenswaardige dag van de zon voortaan de algemene rustdag is.”

  (http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi42-1c.php)

  Feitelijk is zondag dus een soort van heidense rustdag.

 12. Lieke zegt :

  Nou ja, we zijn ook heidenen, geen joden. Komt dat even goed uit.

 13. debutler zegt :

  Afgoderij gaat het georganiseerde kerkendom al jaren goed af. Dat gaat vast niet snel veranderen…

 14. IkWilOokWatZeggen zegt :

  @debutler ja raar is dat he… We zijn super de super de super bijbel vast en we willen ook geen Donald Duck, maar voor de volgende zaken maken we een uitzondering:…….

 15. Tico zegt :

  Had God net zoals de redactie van het Reformatorisch Dagblad gehandeld dan had de slang ten minste op het cruciale moment een spreekverbod opgekregen. Klaarblijkelijk was het bezitten en respecteren van een ‘vrije wil’ toen uitermate belangrijk maar zouden we nu tegen onszelf in bescherming genomen moeten worden. Rare jongens die (fundamentele) Christenen.

%d bloggers liken dit: