Goedgelovig helpt GerGem

dsdekok.jpgHet 100-jarig jubileum van de Gereformeerde Gemeenten wordt dit jaar uitbundig gevierd met een terreuroffensief waar al-Qaeda jaloers op kan zijn. We hebben daar eerder uitgebreid over bericht. Deze week sloeg onze eigen Taliban opnieuw toe. Een uitgebreide website over ds. Reinier Kok (foto), die in 1950 door de synode werd geschorst omdat hij teveel genade predikte, is onder zware druk van de zwarte-kousen-brigade gesneuveld. De website, die een open meningsvorming in het kerkgenootschap wilde bevorderen, trok in tien dagen tijd 900 bezoekers. Wij vinden deze door de GerGem opgelegde censuur buitengewoon schandalig en regelrecht in strijd met de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Daarom gaat de anti-terreureenheid van Goedgelovig.nl in de tegenaanval.

Laten we eerst de kwestie waar het om gaat even ontleden. Ds. R. Kok werd in 1950 geschorst omdat hij vond dat een predikant de genade van (redding in) Christus mag aanbieden aan alle luisteraars, terwijl de synode vond dat de genade alleen mag worden aangeboden aan degenen die aan bepaalde kenmerken voldoen, zoals een gevoel van zonde en onwaardigheid, en daarmee ‘uitverkoren’ zijn. Kok trok aan het kortste eind en werd geschorst; voor een aansprekend getuigenverslag verwijzen we naar dit interview met zijn dochter in het ND. De kwestie leidde in 1953 tot een scheuring, waarbij onder leiding van dr. C. Steenblok de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) ontstond, die sindsdien ‘de Uitgetredenen’ worden genoemd.

Deze onverkwikkelijke affaire uit een grijs en grauw verleden beleefde drie weken geleden onverwacht een soort Lazarus-opstanding (of was het toch een lijk uit de kast?) doordat de kerkhistoricus van de Gereformeerde Gemeenten, ds. M. Golverdingen, op de ingetogen-feestelijke jubileumbijeenkomst verklaarde dat de schorsingsprocedure in 1950 “heel gebrekkig en aanvechtbaar” was. Daarmee verpestte hij de stemming compleet, en L.M.P. Scholten, voorman van de GerGem, was er als de kippen bij om deze ketterij tegen te spreken.

Om gergemmers toch in de gelegenheid te stellen zich hun eigen mening over de ‘kwestie Kok’ te vormen, nam H., zoon van een GerGem-predikant, in een bui van ongebreidelde naïviteit het initiatief tot een website. Hij verzamelde bijna 80 pagina’s aan materiaal over ds. Kok, waarmee hij pleitte voor eerherstel van de predikant. De website was in eerste instantie anoniem, maar doordat het ND zo kien was om te vertellen dat H. er achter zat, onstond er grote consternatie.

terreurorganigram.jpgEen terroristische cel van de GerGem rukte uit, trok H. een zwarte zak over zijn hoofd, en sneed hem zijn digitale keel door. Klik op het plaatje links voor het meest recente overzicht van hoe de operaties van de GerGem internationaal zijn georganiseerd. De gewraakte website werd ontmanteld en H. kreeg censuur opgelegd, wat betekent dat hij zelfs Goedgelovig.nl niet meer te woord mag staan. We boden hem nog aan de site over te nemen, maar hij mailde terug niet meer over de explosieve informatie te beschikken, waarmee de documentatie van een roerige episode uit de GerGem-geschiedenis lijkt te zijn weggevaagd.

Gelukkig komen genade en redding soms uit onverwachte hoek. Want we ontdekten dat de complete website nog vrolijk in de cache van de Google zat en daarmee buiten het bereik van de censuurpolitie van de GerGem. We hebben het voor gergemmers zwaar explosieve, en voor niet-gergemmers dodelijk saaie materiaal boven water getild en er een keurige pdf-file van gemaakt. Deze kan in zijn geheel op Goedgelovig.nl worden gedownload. Ons welgemeende jubileumgeschenk aan de 100-jarige.

DOWNLOAD
gereformeerde-gemeenten-ds-r-kok.pdf (vanwege auteursrechtclaim niet langer beschikbaar)

NASCHRIFT
H. heeft op 11 juni 2014 in een reactie aan GG laten weten dat de intenties waarmee hij destijds zijn site online heeft gezet niet overeenkomen met de teneur van ons artikel. Waarvan akte.

Advertenties

16 responses to “Goedgelovig helpt GerGem”

 1. Lieke says :

  Heerlijk zo’n gergem-boeketrommannetje voor in het weekend. Daar ga ik echt even voor zitten.

 2. Johan says :

  Goed dat jullie in de bres springen voor vrije meningsvorming. Die censuur is echt buiten alle proportie. Synodes die regeren over het geweten van gelovigen? Het heeft fascistische trekjes.

 3. Roberto says :

  Het lijkt erop dat jullie doorlink vanaf http://www.goedgelovig.nl uitgeschakeld is, heeft Solcon soms de stekker eruit getrokken vanwege een van de laatste artikelen??

 4. Ontwaak! says :

  Zo, goedgelovig, zijn jullie nu niet bang?

  We weten immers niet wat er met meneer van der Heiden is gebeurt, waardoor hij nu ineens zo stil is….

 5. goedgelovig says :

  @ Roberto: Ja, het gerucht gaat dat de GerGem Solcon onder druk heeft gezet om alle lijnen naar Goedgelovig.nl door te snijden.

  Maar we hebben het voor de zekerheid toch maar even uitgezocht. Het Goedgelovig-hoofddomein is in beheer bij een externe partij, niet bij onze redactie. Uit navraag bij Solcon blijkt dat alle websites eruit liggen omdat er een DSL-storing is. In de loop van de dag zal die doorlink wel weer werken.

 6. Rocker says :

  toch is de gergem nog best hip/actueel: met Idols en talloze klonen op TV doet men met die uitverkiezing toch aardig mee.. Hulde!

 7. DRE says :

  LMP Scholten is lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, schrijvend in landelijk kerkblad De Wachter Sions.

 8. Felix says :

  @ DRE: Nou, gefeliciteerd.

 9. IkWilOokWatZeggen says :

  Het zou best erg zijn.
  Hebben we eindelijk een site met een beetje satirische verlichting.

  Zou ie niet meer door de refo filters heen komen :s

  Wat zeur ik ook, ik heb er geen last van, ik filter mijn eigen internet wel

 10. IkWilOokWatZeggen says :

  [quote]
  Ook andere factoren speelden mee. Zo was de genoemde tweedracht binnen de gemeenten in de jaren daarvoor tevens verbonden geraakt met een verschillende beoordeling van de legitimiteit van de Duitse bezetter. De predikant G.H. Kersten bijvoorbeeld had de Duitsers als wettige overheid erkend (“de roede in Gods hand”), terwijl ds. Kok in Veenendaal een belangrijke rol had gespeeld in en voor het verzet. Ook had ds. Kok zijn collega Kersten niet willen vergezellen bij diens voorgenomen bezoek aan de NSB-topman M.M. Rost van Tonningen, om de NSB gunstig te stemmen t.a.v. zijn politieke en kerkelijke kring. Bovendien had K., tegen de opdracht van Kersten in, als schoolvoorzitter geweigerd een joods kind van zijn school te verwijderen en bij de Duitsers aan te geven.
  [/quote]

  Die Kersten is best ziek in zijn paasei. Bewijst maar weer eens overduidelijk dat gristelijkleiderschap en vervulling van de Geest niet hand in hand hoeven te gaan.

 11. Grover says :

  En dat die brave Kok in vergelijking met al die sombermannen een goeie gozer was!

 12. Lik-me-visje- says :

  Wat heerlijk als christenbroeders elkaar een welgemeend cadeautje geven. Bedenk dat aanvarding van dit geschenk een gave is… .

 13. goedgelovig says :

  UPDATE: Gelukkig, de kleinkinderen van ds. R. Kok nemen het voor hun opa op en hebben een website ingericht met zijn nalatenschap.

  http://www.dsrkok.nl/website/index.htm

 14. Roberto says :

  Je kunt ook authentieke preken op MP3 beluisteren, fascinerend.

 15. Arie says :

  Wat een ‘menselijke’ reacties. Het is niet zo dat een aangenomen bekeerd mens het altijd weet of goed doet, maar hier in de reacties wordt wel beweerd schijnbaar dat zíj het wél weten!
  Het gaat er ook niet om of deze dominee in ere hersteld moet worden, want alle eer komt alleen God toe, en al zou de wereld je willen herstellen in je eer, hier heb je David die zegt in Psalmen 35: ‘Zeg tot mijn ziel; IK ben uw Heil’!
  En hier ligt het! David heeft geen behoefte om eer van mensen te ontvangen, hij wil alleen van God weten in het verborgene, dat God toch zijn Heil wil zijn!