Ons eigen wereldwonder

jesusriodejaneiro.jpgKomt het door de ‘zevenroepers’ of door al die gristenen die op 07-07-07 hebben gebeden dat het toch nog goed komt met de wereld? In ieder geval betekende de verkiezing van de zeven nieuwe wereldwonderen afgelopen zaterdag in Lissabon voor de kerk een upgrade. Waren de antieke wereldwonderen allemaal heidens, we hebben er nu tenminste een gristelijke bij, en nog wel Jezus zelf. De Brazilianen, die toch al claimen dat Jezus Brazilaans was, en zelfs een populaire softdrink naar hem hebben genoemd, kunnen in hun handjes knijpen. Het is toch maar mooi gelukt. Meer plaatjes hier.

Advertenties

12 responses to “Ons eigen wereldwonder”

 1. Kees Droog says :

  Zo’n 100 miljoen mensen over de hele wereld hebben zeven nieuwe wereldwonderen gekozen: … het Christusbeeld in Rio de Janeiro, …

  Aangezien Jezus Christus Eeuwig God is, is het Lastering om enig soort van een beeld van Christus in ENIGE gelijkenis te maken.

  Dit zijn de woorden van God aan het gehele menselijk ras:
  Exodus 20:4-5 “Gij zult u geen gesneden beeld [image], noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE [Jahweh] uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;” (dit wordt herhaald in Deuteronomium 5:8-9)

  Romeinen 1:22-25 “Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds [image] van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.”

  Openbaring 22:18-19 “Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks (de Bijbel) hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.”

 2. Linda says :

  Oeeeps…

  “…een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort…” het lijkt wel Duits. Hoeveel naamvallen heeft de Statenvertaling eigenlijk?

 3. Gert-Jan says :

  Kom op, die Jezus is geen wereldwonder, da’s gewoon een stukje modern engineering. Als Balkellende het wil, staat er volgende week ook 1 in islamsterdam.

 4. trialk says :

  ik hoop dat Gert jan al net zo simpel is als de omgekeerde nooit gevonden intelligente 8 e wereldwonderbehouders ,we dachten ook lang dat dat het delta plan was ern dat werkt op o9 09 ook voor de belgen.t 7 belgische stratenliefhebber soms 8.

 5. Wonder says :

  Allez… trialk, u spreekt in raadselen. En ik heb altijd gedacht dat Vlamingen beter Nederlands schreven dan de Hollanders. Hoe winnen ze anders elk jaar het Groot Dictee?

  Voor elke moskee een Christusbeeld, ik zie dat wel zitten. En dan in elk kerkblad een cartoon van Mohammed. Eerlijk ruilen, goed voor de integratie en wederzijdse verstandhouding.

 6. peter says :

  Wat doet Kees Droog hier? Ga terug naar IKON kerknieuws!

 7. Kansel says :

  En Trialk is nen hollander…

 8. Wonder says :

  Trialk een Hollander? Ah… dat verklaart veel.

  Werkt Kees Droog bij de IKON? En lezen ze daar uit de Statenvertaling? Boeiend.

  Maar ik hoop wel dat iedereen welkom blijft op deze site, en dat zich hier geen Verdonk-achtige uitzettingstaferelen gaan afspelen.

 9. gerard says :

  IKON: Da’s toch die club waar ze iedereen tevreden houden door lekker veel water in de wijn te doen?

 10. peter says :

  IKON kerknieuws is een nieuwsdienst waar bezoekers kunnen reageren. Wat ze dus ook doen.

 11. Kees Droog says :

  @peter, wat doet Kees Droog hier?
  Mijn job is het vertegenwoordigen van het Ware Evangelie van zaligheid, uit genade van God.
  Wij lezen in Mattheüs 10:22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

 12. trialk says :

  het betert