ChristenUnie meest liberale partij

liberaal.jpgMoet je voor een christelijk geluid tegenwoordig bij de SP zijn; voor een echt liberaal geluid beland je bij de ChristenUnie. Echt liberalisme vind je namelijk niet bij de VVD of D66, maar bij de partij van Rou. Dat zegt Thomas Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht aan de Vrije Universiteit, in een vraaggesprek met VPRO Radio. De ChristenUnie benadrukt namelijk het principe van autonomie in eigen kring, oftewel de overheid mag zich niet bemoeien met geloof, gezin, verenigingsleven, persoonlijke opvattingen en dergelijke. De VVD en D66 gedragen zich op dit punt juist heel onliberaal, want het liefst willen ze alle christenen hun seculiere maatschappijvisie opdringen. Het is ontroerend om te zien hoeveel prominenten het tegenwoordig voor het christelijke volksdeel opnemen.

Enkele citaten van Spijkerboer uit het VPRO-radioprogramma ‘De Ochtenden’ van 8 mei jl:

“De VVD citeert met grote instemming een aantal lezingen van Bolkestein uit het begin van de jaren negentig, waarin hij zegt dat ‘onze manier van doen’ – dus de individuele zelfbeschikking – geen cultureel gegeven is, maar een morele waarheid. Je moet natuurlijk bijzonder op je hoede zijn als politici ineens ‘de Waarheid’ kennen.” 
 
“Er worden een aantal cliché’s herhaald over democratie en rechtstaat, scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw en – voor de nóg bevrijdere partijen – ook nog iets over homo’s. Het opmerkelijke is dat dit kamerbreed zo is.”
 
“De ChristenUnie neemt een uitzonderingspositie in omdat zij erg benadrukken dat de overheid zich niet met geloof, gezin, verenigingsleven en zulk soort klassieke dingen mag bemoeien. Dus de ChristenUnie neemt in z’n principiële uitgangsstuk een heel fundamenteel liberaal standpunt in.”
 
“Als burgers onderling hebben we het volste recht om te zeggen: ‘mijnheer, ik heb dit standpunt en ik wil u daarvan overtuigen.’ De staat mag dat niet. De staat mag geen opvattingen hebben over wat de juiste religie is, of wat de juiste manier is om tegen man/vrouw verhoudingen aan te kijken. De staat moet zich daarbuiten houden, anders gebeuren er ongelukken.” 
 
Klik hier om dit opmerkelijke gesprek in zijn geheel te beluisteren.